Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Eurobank: Συνεχίζεται με βραδύτερους ρυθμούς η πτώση της ανεργίας


Με βραδύτερους ρυθμούς συνεχίζεται η πτώση της ανεργίας, σημειώνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank «7 ημέρες οικονομία».

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας -δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό (εργατικό δυναμικό = άνεργοι + απασχολούμενοι)- σημείωσε οριακή μηνιαία πτώση τον Φεβρουάριο 2017. Διαμορφώθηκε στο 23,2% από 23,3% τον Ιανουάριο 2017 και 23,9% τον Φεβρουάριο 2016. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 7,6 χιλ. άτομα (0,2%) και ο αριθμός των ανέργων και του εργατικού δυναμικού μειώθηκε κατά -43,4 (-3,8%) και -35,8 (-0,7%) χιλ. άτομα αντίστοιχα


Οι αναλυτές της τράπεζας τονίζουν ότι με τους υπάρχοντες ρυθμούς μεταβολής θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε η ελληνική αγορά εργασίας (σε ό,τι αφορά τις προαναφερθείσες μεταβλητές) να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα. Επιπρόσθετα, σημειώνουν ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό πτώσης του ποσοστού ανεργίας και στον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης. Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν από τον Μάρτιο 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού ανεργίας ήταν -1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το αντίστοιχο μέγεθος για την περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017 ήταν -0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ό,τι αφορά τη μέση ετήσια μεταβολή της απασχόλησης, καταγράφηκε πτώση από 1,9% (Μάιος 2014 – Σεπτέμβριος 2016) στο 0,5% (Οκτώβριος 2016 – Φεβρουάριος 2017).

Η Eurobank υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης του ποσοστού ανεργίας και την ενίσχυση της ποσοστιαίας μεταβολής της απασχόλησης.

Εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του ομίλου, σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές εμπορευμάτων σημείωσαν θετική ετήσια μεταβολή για 8ο συνεχή μήνα τον Μάρτιο 2017 (25,7%).Διαμορφώθηκαν στα 2.633,6 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) από 2.094,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2016. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από τις κατηγορίες των πετρελαιοειδών (333,6 εκατ. ευρώ) και των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (205,4 εκατ. ευρώ).

Στον τομέα των εισαγωγών καταγράφηκε αύξηση 30,2% ή 1.108,2 εκατ. ευρώ (4.776,0 εκατ. από 3.667,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2016). Η προαναφερθείσα μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των πετρελαιοειδών, των πλοίων και των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων κατά 710,2 (113,8%), 103,5  (153,8%) και 294,4 (9,9%) εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι η υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών (εγχώρια ζήτηση για εμπορεύματα από την αλλοδαπή) σε σύγκριση με την αντίστοιχη των εξαγωγών (ζήτηση από την αλλοδαπή για εμπορεύματα που παράγονται εγχώρια) οδήγησε στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 569,1 εκατ. ευρώ. Το ισοζύγιο των πετρελαιοειδών είχε τη μεγαλύτερη αρνητική συνεισφορά (-376,6 εκατ. ευρώ) και ακολούθησαν τα αντίστοιχα των πλοίων (-103,6 εκατ. ευρώ) και των εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (-89,0 εκατ. ευρώ).

Με τη δημοσίευση των στοιχείων του Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε το σύνολο των παρατηρήσεων των εμπορευματικών συναλλαγών για το 1ο τρίμηνο 2017. Οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν αύξηση 20,3% ή 1.160,3 εκατ. ευρώ (πετρελαιοειδή 876,7 εκατ., πλοία 22,6 και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων 261,0 εκατ. ευρώ) και το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν 31,0% ή 3.163,3 εκατ. (πετρελαιοειδή 1.604,9 εκατ., πλοία 1.055,0 και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων 503,4 εκατ. ευρώ). Βάσει αυτών των μεταβολών, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2.003,0 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017. Συνεπώς, η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών αγαθών στον ονομαστικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου τρίμηνου 2017 αναμένεται να είναι αρνητική, επισημαίνει η Eurobank.

Πληθωρισμός

Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή, δηλαδή ο πληθωρισμός, διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Απρίλιο 2017 από 1,7% τον Μάρτιο 2017 και -1,3% τον Απρίλιο 2016. Ο πυρήνας πληθωρισμού, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του εθνικού ΔΤΚ χωρίς τις υποκατηγορίες της διατροφής, των ποτών, του καπνού και της ενέργειας μειώθηκε οριακά στο -0,2% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, σε όρους μέσης ετήσιας μεταβολής 12 μηνών, ο πληθωρισμός βάσει του εθνικού ΔΤΚ ήταν 0,0% από -0,2% τον Μάρτιο 2017 και -1,3% τον Απρίλιο 2016. Οι αναλυτές της Eurobank παρατηρούν ότι αυτή ήταν η πρώτη μη αρνητική παρατήρηση από τον Αύγουστο 2013. 

Ο πληθωρισμός με βάση τον εναρμονισμένο ΔΤΚ (ΕνΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Απρίλιο 2017 (το ίδιο μέγεθος με αυτό του εθνικού ΔΤΚ) από 1,7% τον Μάρτιο 2017 και -0,4% τον Απρίλιο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον ΕνΔΤΚ με σταθερούς φόρους ήταν 0,5%, 0,5% και -2,4% αντίστοιχα. 

Τα προαναφερθέντα μεγέθη, σύμφωνα με τη Eurobank, υποδηλώνουν ότι η ενίσχυση του πληθωρισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στην αύξηση της έμμεσης φορολογίας και στην ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).

Εξάλλου, όπως αναφέρει η Eurobank, συνεχίστηκε για 12ο συνεχή μήνα η ετήσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής (8,5% από 10,9% τον Φεβρουάριο 2017). Σε όρους μηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε πτώση -2,0% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου