Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Υπηρεσία Ασύλου: Παράταση προθεσμίας αιτήσεων στο Μητρώο Δικηγόρων


Παρατείνεται έως τις 22 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στους εγγεγραμμένους στο μητρώο δικηγόρους θα ανατίθεται από το ελληνικό Δημόσιο η παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, η αίτηση διεθνούς προστασίας των οποίων απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό και οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

Ο αριθμός των δικηγόρων που θα εγγραφούν στο μητρώο, όπως έχει προβλεφθεί στη σχετική προκήρυξη (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα www.asylo.gov.gr) είναι τέτοιος ώστε αφενός να διασφαλίζεται η εξειδίκευση των δικηγόρων με τη σταθερή τους ενασχόληση με το αντικείμενο και αφετέρου, βάσει του αριθμού των υποβαλλόμενων προσφυγών, ο κάθε δικηγόρος να αναλαμβάνει ικανό αριθμό υποθέσεων το μήνα.

Η αμοιβή για κάθε υπόθεση, σύμφωνα με το άρθ. 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., θα είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους προσφεύγοντες θα γίνονται σε χώρο που θα διατεθεί από την Υπηρεσία, ενώ θα παρέχεται και διερμηνεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Το μητρώο θα συσταθεί μετά από γραπτή διαγωνιστική διαδικασία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση και που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.asylo.gov.gr).

Σημειώνεται ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συμμετοχής, δεν θα χρειαστεί να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου