Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Τί μας είπε ο Ισοκράτης;«Οι άντρες κάνουν τις πράξεις και οι γυναίκες κάνουν τους άντρες.»
«Μεταχειρίσου τους γονείς σου με τον τρόπο που επιθυμείς να σου συμπεριφέρονται τα παιδιά σου.»
«Ο ισχυρός έχει σκλάβους, ο πλούσιος κόλακες και ο σοφός φίλους.»
«Όταν πρόκειται να λάβεις μια συμβουλή από κάποιον, εξέτασε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις δικές του υποθέσεις. Διότι, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε άσχημα τις υποθέσεις του, δεν μπορεί να συμβουλέψει σωστά τους άλλους.»
«Δεν πρέπει μόνο να επαινείς τους ενάρετους ανθρώπους. Θα πρέπει και να τους μιμείσαι.»
«Τίποτε το ανθρώπινο δεν είναι σταθερό. Αν το γνωρίζεις καλά αυτό, δεν πρόκειται να είσαι ούτε πολύ χαρούμενος, όταν έρχεται η ευτυχία, ούτε και πολύ λυπημένος.»
«Πάρε το λόγο σε δύο περιστάσεις, ή όταν πρόκειται για πράγματα που τέλεια γνωρίζεις, ή όταν η ανάγκη το απαιτεί. Σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις μοναχά, ο λόγος είναι προτιμότερος απ’ τη σιγή. Σ’ όλες τις άλλες, αξίζει καλύτερα να σιωπάς, παρά να μιλάς.»
«Όσα με τη λογική βρίσκεις σωστά, αυτά εφάρμοσέ τα στην πράξη. Όσα δεν πρέπει να κάνεις, ούτε να τα σκέφτεσαι.»
«Καθώς τα άτομα, έτσι και οι λαοί, συνταυτίζονται περισσότερο με τα ελαττώματά τους παρά με τις αρετές τους.»
«Η ψυχή κάθε πόλεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κράτος, το οποίο τόση δύναμη έχει, όση ο νους στο σώμα.»
«Κακολογούμε κάποιον όταν του αποδίδουμε κάποια μομφή με σκοπό να τον βλάψουμε. Όταν αυτό το κάνουμε με σκοπό να τον ωφελήσουμε, τότε απλώς τον συμβουλεύουμε.»
«Εκείνων που ζηλεύεις τις δόξες, μιμήσου τις πράξεις.»
«Στους φιλότιμους άντρες όχι μόνο αρέσει να τους επαινούν, αλλά και προτιμούν τον ένδοξο θάνατο απ’ τη ζωή, και περισσότερο ενδιαφέρονται για τη δόξα παρά για τη ζωή τους.»
«Από την εξουσία να φεύγεις όχι πιο πλούσιος, αλλά πιο δοξασμένος, γιατί ο έπαινος του λαού είναι καλύτερος από πολλά χρήματα.»
«Μεγάλο κακό είναι οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυβερνούν τους καλύτερους.»
«Ο πιο κακός άρχοντας είναι εκείνος που δεν μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του.»
«Η εξουσία, που όλοι την κυνηγάνε, είναι δυσκολομεταχείριστη και κάνει όσους την αγαπούν να παραφρονούν. Μοιάζει με τις ερωμένες, που προκαλούν την αγάπη, όμως καταστρέφουν τους εραστές τους.»
«Να προτιμάς δίκαιη φτώχια παρά άδικο πλούτο, γιατί η δικαιοσύνη είναι καλύτερη απ’ τα χρήματα, γιατί αυτά μεν ωφελούν μονάχα τους ζωντανούς, εκείνη δε προετοιμάζει δόξα και στους πεθαμένους.»
«Να μην ζηλεύεις κανέναν από εκείνους που κερδίζουν με αδικίες, αλλά περισσότερο να τιμάς εκείνους που με δικαιοσύνη ζημιώθηκαν.»
«Δεν φτάνει να επαινείτε μόνο τους ενάρετους, μα και να τους μιμείσθε.»

Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Πλούταρχος-Στράβων-Αρριανός "ξεβρακώνουν" τον Αλβανικό μεγαλοϊδεατισμό...!!


Περί Ἀλβανῶν ὁμιλοῦν τά γραπτά κείμενα, καί λέγουν ὁτι δέν εἶναι Εὐρωπαϊκός λαός.


Ο Πλούταρχος (βίοι παράλληλοι) γράφει:
"Καταλιπών δέ φρουρόν Αρμενίας Αφράνιον αυτός εβάδιζε δια τών περιοικούντων τον Καύκασον εθνών άναγκαίως έπί Μιθριδάτην. Μέγιστα δε αυτών εστίν έθνη, Αλβανοί και Ίβηρες"

Στράβωνος Γεωγραφία.
Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη, πολλά δέ οροπέδια, έν οις ουδ αμπελος φύεται ραδίως. Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέαως, οι δέ και σφόδρα εύδαίμονες.. Καθάπερ τό Άραξηνόν πεδίον, δι ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.

Άλλες αναφορές για την Αλβανία της Κασπίας γίνονται από τον Αρριανό στο έργο του ‘Αλεξάνδρου Ανάβασις ‘, όπου οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι ως εχθρικό τμήμα ενταγμένο στις περσικές δυνάμεις του Δαρείου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. "Ώς δέ ομού ήδη τά στρατότεδα έγίγνετο, ώφθη Δαρείος και οί άμφ΄ αυτόν, οί τε μηλοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι ανάσπαστοι και οί Μαρδοι τοξόται κατ΄ αυτόν Άλέξανδρον τεταγμένοι και την ίλην την βασιλικην." 

Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο διαβάζουμε : Αλβανοί, Σκύθαι
Από τον Στέφανο Βυζάντιο, φιλόσοφο και γεωγράφο (4ου αιώνα μ.Χ.). διαβάζουμε: Αλβανία χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν. Εκεί δε και το έθνος οι Αλβανοί, ποιμενικοί και μετρίως πολεμικοί μεταξύ Ιβήρων και Κασπίας. Υπόκειται δε τη Σαρματία προς μεν τω Πόντω η Κολχική προς δε τή Κασπία η Αλβανία. Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Παννονίας υπήρξαν οι Ιλλυριοί (πελασγικός λαός και συγγενής των Ελλήνων). Η Παννονία σήμερα περιέχεται στα εδάφη των κρατών της Σερβίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Κοσσυφοπεδίου και βορείου Αλβανίας. 

Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
..."Και επειδή η νυν Σερβλία καί παγανία καί η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον, εγένοντο δε αι τοιούιαι χώραι έρημαι παρά τών Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νύν Δελματίαν καί τό Δυρράχιον οίκούντας απήλασαν"... Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπο των Αβάρων. 

Ο Λαονικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490), γράφει: Ουδόλως φρονώ ότι οί Αλβανοί ύπάρχουσιν Ίλλυρικόν γένος ώς τίνες λέγουσιν ... . 

Παρθυαίους δὲ καὶ Ὑρκανίους καὶ Τοπείρους, τοὺς πάντας ἱππέας, Φραταφέρνης ἦγεν. Μήδων δὲ ἡγεῖτο Ἀτροπάτης. ξυνετάττοντο δὲ Μήδοις Καδούσιοί τε καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Σακεσῖναι. τοὺς δὲ προσοίκους τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ Ὀροντοβάτης καὶ Ἀριοβαρζάνης καὶ Ὀρξίνης ἐκόσμουν 

Απο την Γαλλική εγκυκλοπαίδεια, γραμμένη από επιτροπή Σοφών υπό την εποπτεία του Ιππότη D' Arteau, μεταφρασμένη κατ΄ επιτομή από τη Γαλλική, το έτος 1862, διαβάζουμε:
ΑΛΒΑΝΙΑ: υπό των νεωτέρων γεωγράφων καλείται μία των επαρχιών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας εκτεινομένη παρά το Αδριατικόν και το Ιόνιον πέλαγος και περιλαμβάνουσα δύο διακεκριμένας Επαρχίας των αρχαίων γεωγράφων την Ιλλυρίαν και Ήπειρο Η χώοα αυτή κατά τόν μεταίωνα εκαλείτο Αρβανέσση νύν δε καλείται Αρναούτ μέν υπο των Οθωμανών, Σκίπερη δέ υπό τών εγχωρίων ήτοι των Αλβανών οίτινες και εαυτούς όνομάζουσι σκιπετάρους. Οί κάτοικοι της εκτεταμένης ταύτης επαρχίας διαφέρουσιν από αλλήλων κατά τε την εθνικότητα την γλώσσαν και την θρησκείαν διότι το μέν μεσημβρινόν μέρος της Αλβανίας ήτοι την κυρίως Ήπειρον οικούσιν οί Ηπειρώται, όντες ομόγλωσσοι και Ομόθρησκοι με τους λοιπούς Έλληνας, το δε αρκτικόν ήτοι την Ιλλυρίαν, ήτις και δύναται νά ονομασθεί κυρίως Αλβανία κατοικούσιν οί Αλβανοί ανάμικτοι οντες μετά Σέρβων καϊ Οθωμανών καί Έλλήνων. Εκτός της αλβανικής γλώσσης η οποία διαιρείται εις πολλάς διαλέκτους και ιδιώματα, λαλείται έτι εν τη Αλβανία καί η Ελληνική, η τουρκική κλπ 

Στις αρχές του 20αι. ο πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς δήλωνε περί του Αλβανικού ζητήματος, σε συνέντευξη που έδωσε στην Γαλλική εφημερίδα "Χρόνος":
"Οι Αλβανοί ουδέποτε είχον ιστορικόν βίον και ουδέποτε υπήρξε Αλβανία με την γεωγραφική έννοιαν ήν δίδουσι σήμερον οι εν Ευρώπη, μάλιστα δε οι προπαγανδισταί. Ανεξαρτήτως απο το ζήτημα περί καταγωγής και γλώσσης των Αλβανών, είναι βέβαιον ότι είτε Ιλλυριοί ήσαν ούτοι αρχαιώθεν είτε μετανάστες εξ Ασίας, πολιτικόν βίον ουδέποτε έσχον". 

Βεβαίως τα λεγόμενα του Σέρβου πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργού, ο καθένας θα περίμενε να κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες. Ωστόσο σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αναφορά του Πάσιτς στην Ασιατική καταγωγή των Αλβανών.peramatozoa 

eglimatikotita
Διαβάστε περισσότερα...

Εξοντώνουν την Ελληνική Φυλή με φόρους στα ... παιδιά - 7,5 εκατ. οι Έλληνες το 2050!


H τρόϊκα πέρα από όλα τα δεινά που έχει προκαλέσει στη χώρα, τώρα κτυπά "στην καρδιά" και το ελληνικό Έθνος, οδηγώντας το σε πληθυσμιακή συρρίκνωση μέσω της φορολόγησης των παιδιών που θα κάνει η κάθε οικογέναια. Οταν σε όλες τις χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, υπάρχουn πρόσθετα κίνητρα και φοροαπαλλαγές για να τεκνοποιούν οι πολίτες τους, στην Ελλάδα, πλέον η γέννηση........
κάθε Ελληνόπουλου θα συνοδεύεται από βαριά φορολόγηση, βάσει του νομοσχεδίου που συνέταξαν οι τροϊκανοί (αυτοί συντάσσουν τα νομοσχέδια και οι υπάλληλοί τους στο υπουργείο Οικονομικών απλά τα "σφραγίζουν").

Ειδικά για τις πολύτιμες για την εθνική συνέχεια, οικογένειες των τριτέκνων και των πολυτέκνων, όχι απλά θα πληρώνουν βαρείς φόρους για κάθε επιπλέον παιδί, αλλά τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος!

Δηλαδή ο ίδιο κράτος που πριν από επτά χρόνια είχε δώσει κίνητρο για να κάνουν τα ζευγάρια και τρίτο παιδί προκειμένου να αναχαιτιστεί η μείωση του ελληνικού πληθυσμού, τώρα το αφαιρούν και αυτό.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την λοιπή "μαύρη" οικονομική κατάσταση εύκολα κάνουν αντιληπτό το πρόβλημα επιβίωσης του ίδιου του Έθνους απέναντι π.χ. σε πληθυσμούς όπως ο αλβανικός που σε όλα τα Βαλκνάνια ανέρχεται σήμερα σε περισσότερο από 10 εκατ. και σε δέκα χρόνια θα είναι 15 εκατ. βάσει του ρυθμού γεννήσεων ή ο πληθυσμός της Τουρκίας που από 80 εκατ. που είναι σήμερα θα φτάσει τα 100 εκατ.ψυχές το 2025!
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για οικογένεια με 3 παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 21.000 ευρώ (δηλαδή 1.500 ευρώ το μήνα) θα ξεπεράσουν το 2013 τα 2.700 ευρώ! Δηλαδή, σχεδόν, δύο ολόκληρους μισθούς!

Ποιος θα κάνει παιδιά, όταν δεν θα έχει να τα ταϊσει και να τα ντύσει; Αντιλαμβάνεται κανείς από την κυβέρνηση Σαμαρά το έγκλημα στο οποίο συνεργούν σε βάρος του ίδιου του Έθνους, όχι απλά του κράτους;

Σύμφωνα με στοιχεία για τα δημογραφικά μεγέθη της χώρας, της στατιστικής υπηρεσίας το 2050 ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας θα ανέρχεται σε περίπου 11.500.000 άτομα (από 11.213.785 άτομα στις 31/12/2007). Η δομή, όμως, του πληθυσμού θα είναι διαφορετική από αυτή του 2000, καθώς η αναλογία των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών προβλέπεται να μειωθεί από 15,3% το 2000 σε 13% το 2050, ενώ η αναλογία της ομάδας ηλικιών 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί από 16,6% το 2000 σε 32,1% το 2050.

Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά 13,2 ποσοστιαίες μονάδες και από 68,1% το 2000 θα γίνει 54,9% το 2050. Και το χειρότερο: Με τους ρυθμούς ενσωμάρωσης στην ελληνική κοινωνία των μεταναστών, το 20% του πληθυσμού θα είναι αλλόθρησκοι, πάσης άλλης θρησκείας και ένα επιπλέον 10% μπορεί να είναι Χριστιανοί, αλλά όχι ελληνικής καταγωγής! Δηλαδή οι Έλληνες, θα έχουν μειωθεί πληθυσμιακά στα 7,5 εκατ. ψυχές!

Από την έρευνα προκύπτει ότι το χρονικό διάστημα 1995-2007 η σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών έχει εμφανίσει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες εντοπίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες ηλικιών. Σε απόλυτους αριθμούς, η ηλικιακή ομάδα των παιδιών 0-14 ετών εμφανίζει το 2007 μείωση κατά 13,5%, σε σχέση με το 1995, ενώ ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών εμφανίζει αύξηση κατά 4,6% και ο γεροντικός πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται κατά 29,5%.

Σε απόλυτους αριθμούς επίσης, οι γάμοι από 76.000 που ήταν ετησίως στις αρχές της δεκαετίας του 1960, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των 57.000 ετησίως. Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο αυξήθηκε βαθμιαία και από 24,1 έτη που ήταν το 1991, έφτασε τα 28,6 έτη το 2007. Από 2,09 γεννήσεις ανά μητέρα το 1981, ποσοστό που αγγίζει το όριο αντικατάστασης των γενεών (2,1), το ποσοστό μειώθηκε στο 1,41 το 2007, κάτω από το όριο αντικατάστασης.

Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980, παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερά ανοδική πορεία, που κυμαίνεται μεταξύ 8,9 θανάτων επί πληθυσμού 1.000 ατόμων το 1981 και 9,8 το 2007.

Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι προ κρίσης (στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι το 2009!

Υπάρχει κάποιος με εθνική συνείδηση στην κυβέρνηση να σταματήσει τον αφελληνισμό της Ελλάδας;

defencenet
thermopilai.org

Διαβάστε περισσότερα...

Οι τέσσερις Έλληνες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο


Τέσσερις αρχαίοι Ελληνες βρίσκονται στη λίστα του ΜΙΤ με τις προσωπικότητες που έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη.
Μπορεί να έζησαν πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια, όμως το όνομα του ...
Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Αρχιμήδη και του Σωκράτη, που έχουν επηρεάσει βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη ανά τους αιώνες, είναι μεταξύ των κορυφαίων λημμάτων στη δημοφιλέστερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, τη Wikipedia.
Υπολογίζοντας δεδομένα από όλες τις εκδόσεις της Wikipedia, οι ερευνητές του ΜΙΤ με επικεφαλής τον Σίζαρ Χιντάλγκο τοποθέτησαν στην έκτη θέση τον Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), ο οποίος γεννηθείς στα Στάγειρα της Χαλκιδικής μαθήτευσε στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου αργότερα δίδαξε πολιτική και ρητορική. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στη φυσική φιλοσοφία, ενώ υπήρξε ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας. Στην ένατη θέση της λίστας του αμερικανικού Πανεπιστημίου βρίσκεται ο δάσκαλός του, Πλάτωνας (428-347 π.Χ.), ο μεγάλος Αθηναίος φιλόσοφος που έγραψε την «Απολογία του Σωκράτους» και περιέγραψε την ιδανική πολιτεία στην «Πολιτεία» και στους «Νόμους» του.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Αρχιμήδης, από τις Συρακούσες, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς, μαθηματικούς και μηχανικούς της αρχαιότητας και είναι γνωστός για το περίφημο «εύρηκα» που φώναξε ανακαλύπτοντας την αρχή του ειδικού βάρους. Ο Σωκράτης (470/469-399 π.Χ.), ο δάσκαλος του Πλάτωνα και ένας εκ των ιδρυτών της δυτικής φιλοσοφίας κατέκτησε τη 13η θέση. Η μαιευτική του μέθοδος και η διαλεκτική αποτελούσαν κύρια χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του.
Παρότι έχουν περάσει 2012 χρόνια από τη γέννησή του, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Οι ερευνητές της ομάδας Micro Connections, που εργάζονται στο Media Lab του αμερικανικού Πανεπιστημίου ΜΙΤ, τόνισαν ότι το ενδιαφέρον της έρευνάς τους, που εξέτασε προσωπικότητες που γεννήθηκαν πριν από το 1950, επικεντρώνεται στο πώς γίνεται αντιληπτή η εθνική κουλτούρα μέσω των εκπροσώπων της.
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ Ο ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
Ο Ιησούς Χριστός στην κορυφή του κόσμου
Εκτός από τον Ιησού Χριστό, που σύμφωνα με τους ερευνητές του ΜΙΤ είναι σήμερα η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, στη λίστα του ΜΙΤ βρίσκονται και άλλες φυσιογνωμίες που επηρέασαν την παγκόσμια Ιστορία βάσει των δεδομένων της εγκυκλοπαίδειας Wikipedia.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κινέζος διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος Κομφούκιος (551-479 π.Χ.), η διδασκαλία του οποίου έχει επηρεάσει βαθύτατα τη σκέψη της ανατολικής Ασίας, και στην τρίτη ο Βρετανός φυσικός σερ Ισαάκ Νεύτων (1643-1727), που ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας. Ο Ινδός πολιτικός και ακτιβιστής Μαχάτμα Γκάντι και ο Γερμανός φυσικός Αλμπερτ Αϊνστάιν, που διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας, συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.
Οι Ιταλός καλλιτέχνης Λεονάρντο ντα Βίντσι (8η θέση) και ο Ιταλός γλύπτης Μιχαήλ Αγγελος (15η), καθώς και ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Ουίλιαμ Σαίξπηρ (12η) βρίσκονται στη λίστα με τα πιο «διάσημα» ιστορικά πρόσωπα. Δύο κομμουνιστές ηγέτες, ο Κινέζος Μάο Τσετούνγκ (11η) και ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν (20η), φιγουράρουν επίσης στον κατάλογο του ΜΙΤ, ενώ ο μοναδικός εν ζωή στη λίστα είναι ο 94χρονος Νοτιοαφρικανός Νέλσον Μαντέλα.
«Δημοφιλείς» σήμερα θεωρούνται ακόμη, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Σίζαρ Χιντάλγκο, ο Πορτογάλος εξερευνητής Βάσκο ντα Γκάμα (7η θέση), ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μαρξ (14η), ο Βούδας (16η), ο Ιταλός φυσικός Γαλιλαίος (18η) και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας (19η).
ΕΡΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ 
ΕΘΝΟΣ
taxalia.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

ΒΙΝΤΕΟ. Η Πολεμική Αεροπορία "πήρε τ΄όπλο" της. Εκπληκτικές βολές από Mirage-F 16


Το βίντεο που αποδέσμευσε η Πολεμική μας Αεροπορία είναι από την πρόσφατη άσκηση Φιλοκτήτης 2012. Αεροσκάφη F 16 και Mirage 2000 έκαναν βολές αέρος-αέρος κάπου ανοιχτά της Ζακύνθου.

Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά,όπως και η επιτυχία των βολών των πιλότων μας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  


 onalert.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ρατσιστική επίθεση: «Κατατρεγμένοι οικονομικοί μετανάστες» μαχαίρωσαν και λήστεψαν Έλληνα στην Κοζάνη!!


Την ίδια ώρα που τα κατεστημένα ΜΜΕ μας ταΐζουν κουτόχορτο για την «ρατσιστική βία» που δήθεν υφίστανται οι «κατατρεγμένοι οικονομικοί μετανάστες» από «κακούς φασίστες με μαύρες μπλούζες» και από... 


«κακούς αστυνομικούς που δρουν με πρακτικές Χρυσής Αυγής», αγριάνθρωποι λαθρομετανάστες ληστεύουν, κακοποιούν και μαχαιρώνουν τους Έλληνες, με πρωτοφανή ρατσιστική μανία!

Πιο συγκεκριμένα, στον Κρόκο Κοζάνης, τρεις «κατατρεγμένοι κ.τ.λ.» εισέβαλλαν μέσα στη νύχτα στην οικία ενός 44χρονου Έλληνα και πριν αυτός συνειδητοποιήσει τι γίνεται δέχτηκε δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Οι δράστες, αφού μ’ αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το θύμα τους, έψαχναν σαν τσακάλια τη λεία τους. Βρήκαν τις πενιχρές οικονομίες του 44χρονου Έλληνα (γύρω στα 300 ευρώ), αλλά δεν ικανοποιήθηκαν. Ήθελαν κι άλλα. Έτσι, τον βασάνισαν άγρια για να τους αποκαλύψει «που κρύβει τα λεφτά». Όσο τους εξηγούσε πως άλλα χρήματα δεν έχει, τόσο περισσότερο αγρίευαν. Εν τέλει, τον μαχαίρωσαν στον ώμο και εξαφανίστηκαν. 

Γι’ αυτό το νέο περιστατικό ρατσιστικής βίας εις βάρος των Ελλήνων, δεν θα ακούσετε-διαβάσετε τίποτα στα καθεστωτικά ΜΜΕ, δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις των «συμπαραστατών» και «αλληλέγγυων» της αριστεράς και της… προόδου, δεν θα ασχοληθεί καμία ΜΚΟ και καμία διεθνής οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα επιληφθεί καμία κρατική υπηρεσία του υπουργείου ΠΡΟ-ΠΟ «για την πάταξη της ρατσιστικής βίας». Γιατί άραγε; Εμείς οι Έλληνες ψυχή δεν έχουμε σύντροφοι «αντιρατσιστές» – μεγάλοι υποκριτές;

ethnikismos.net
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ! Γροθιά στα όρνεα του Σόρος και στις βουβουζέλες των ΜΜΕ, θρίαμβος της ηρωϊκής προέδρου Κίρσνερ!


Σε μία ιστορικής σημασίας απόφαση, η Αμερικάνικη δικαιοσύνη πάγωσε την εκβιαστική σκευωρία των τοκογλύφων ενάντια στην αγωνιζόμενη Αργεντινή.

Πάγωσε όμως και το χαμόγελο στα χείλη από τα παπαγαλάκια και τις βουβουζέλες που πανηγύριζαν για την πρόσκαιρη δικαίωση των τοκογλύφων, των παρακρατικών, των λούμπεν παρακρατικών με τις αριστερές προβιές και των εκδοτικών συγκροτημάτων.

Και βλέπετε δικαιωθήκαμε. Αλλά διασύρθηκαν και όλοι που προέβαλλαν μία εφέσιμη απόφαση φιάσκο, ως αποκρυπτογράφηση της Αμερικάνικης πολιτικής στο θέμα του …Ελληνικού κουρέματος!

Η απόφαση είναι σταθμός εάν συνδυαστεί με την πολιτική της ηρωϊκής προέδρου, που σχετίζεται με τις επανεθνικοποιήσεις του δημοσίου πλούτου που είχαν ξεπουλήσει τα ασπόνδυλα του εκεί μνημονίου. (Από την εφ. Ελλάδα η εικόνα)

οlympia.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ! - "Εδώ και τώρα", τέλος στις ελληνοποιήσεις! - Σταματά η εθνολογική αλλοίωση της χώρας


Εθνολογική αλλοίωση, τέλος! Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χαράλαμπου Αθανασίου αναστέλλεται οποιαδήποτε διαδικασία για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας «εν όψει προσεχούς δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις του «νόμου Ραγκούση».

Η απόφαση αποτελεί υλοποίηση της εντολής του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, να προωθήσει «εντός μίας εβδομάδας» από την γνωστοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, νέας νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιθαγένεια. Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, αλλά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Αθανασίου με την εν λόγω εγκύκλιό του καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην δέχονται νέα αιτήματα, να μην εξετάζουν τους φακέλλους και να μη ορκίζουν αλλοδαπούς που ζητούν ή έχουν ήδη ζητήσει να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και κάπου εδώ μπαίνει ένα τέλος στην εθνολογική αλλοίωση του ελληνικού κράτους, ελπίζουμε μόνιμα.

Όσο και αν η εξέλιξη αυτή είναι ανακλαστική πολιτική κίνηση στην πίεση που δέχεται από "τα δεξιά της" (Χρυσή Αυγή, Ανεξάρτητοι Έλληνες) για το θέμα η κυβέρνηση, εν τούτοις μόνο καλοδεχούμενη μπορεί να είναι μια τέτοια εξέλιξη και να αποδοθούν τα εύσημα για την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει στον πρωθυπουργό Α.Σαμαρά. Ελπίζουμε η συνέχεια να μην μας διαψεύσει...


Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργού έχει ως εξής:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 15-11-2012

Θέμα: Αναστολή διαδικασίας απονομής ιθαγενείας κατά τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010.

Εν όψει προσεχούς δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στον έλεγχο της συνταγματικότητας των άρθρων 1Α και 24 του ν. 3838/2010, παρακαλείσθε όπως αναστείλετε τη διαδικασία απονομής Ιθαγένειας ( υποβολή νέων αιτημάτων, εξέταση φακέλου, δημοσίευση απόφασης, ορκωμοσία, εγγραφή στα δημοτολόγια) όλων των σχετικών αιτήσεων που βασίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Χαράλαμπος Αθανασίου

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Φτηνή προβοκάτσια το ''χάραγμα στην πλάτη του σουδανού μετανάστη"!! Διαβάστε και θα καταλάβετε...!!


Τις τελευταίες ημέρες, εμφανίζεται στα (πρόθυμα για κάτι τέτοια) δελτία ειδήσεων των καναλιών της διαφθοράς, της διαπλοκής και των τουρκικών σήριαλ, ένας άνθρωπος χωρίς πρόσωπο και χωρίς όνομα, ο οποίος δηλώνει «30χρονος Σουδανός μετανάστης» και «καταγγέλλει» ότι προ… 


δύο μηνών (!!!), στο κέντρο της Αθήνας, έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από άγνωστους που φορούσαν κουκούλες, οι οποίοι του επιτέθηκαν και αφού τον κακοποίησαν του χάραξαν με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη τα γράμματα Χ και Α, που σημαίνει Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, το «θύμα» για μερικά δευτερόλεπτα επέδειξε στην κάμερα την πλάτη του, με τα χαράγματα.

Μερικές σύντομες παρατηρήσεις: 

1η) Παραθέτουμε τη φωτογραφία από τη «χαραγμένη με το Χ και το Α πλάτη του «θύματος» και δε βλέπουμε πουθενά Χ και Α (και αόμματοι δεν είμαστε…). 

2η) Γιατί το καταγγέλλει τώρα κι όχι όταν έγινε (αν έγινε…), προ δύο μηνών; 

3η) Ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, γιατί είναι παράνομα στη χώρα (λαθρομετανάστης) και φοβήθηκε να μην τον απελάσουν. Το έκανε άραγε τώρα, που υπάρχει και νέα ειδική υπηρεσία του υπουργείου ΠΡΟ-ΠΟ, η οποία επιλαμβάνεται τέτοιων «ρατσιστικών περιστατικών» και αν όχι γιατί; 

4η) Κι αν δεν το έκανε ο ίδιος, τον αναζήτησε «αυτεπαγγέλτως» η Αστυνομία, μέσω των καναλιών στα οποία εμφανίστηκε, ή μέσω των ΜΚΟ που ανέλαβαν να προβάλλουν; Επίσης, επενέβη άραγε ο αρμόδιος εισαγγελέας;

5η) Σίγουρα, με τέτοια τραύμα θα χρειάστηκε νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Όμως, σε τόσο σοβαρά περιστατικά (όπως και σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα κ.α.), τα νοσοκομεία ειδοποιούν οπωσδήποτε την Αστυνομία. Γιατί δεν ειδοποιήθηκε στην περίπτωσή του; 

6η) Να δεχτούμε ότι τα καταγγελλόμενα είναι αληθινά. Αλλά, για να συμβούν όλα αυτά που καταγγέλλει ότι του συνέβησαν (κακοποίηση και χάραγμα) και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, σίγουρα θα χρειάστηκε αρκετή ώρα και θα συμμετείχαν πολλά άτομα, αυτός θα φώναζε «βοήθεια», άρα πολλά περίεργα μάτια περαστικών, καταστηματαρχών της περιοχής κ.λπ., θα είδαν τι έγινε. Ας δεχτούμε πως κανένας απ’ αυτούς που είδαν δεν βοήθησε το θύμα την ώρα της επίθεσης, από φόβο, ούτε εμφανίζεται για μάρτυρας. Κανένας, όμως, δεν πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία, να πει «παιδιά ελάτε, εδώ σκοτώνουν άνθρωπο»; Σήμερα, όλοι έχουν κινητά τηλέφωνα και το τηλεφώνημα στο 100 είναι χωρίς χρέωση. Έλαβε άραγε η Αστυνομία τέτοια τηλεφωνική καταγγελία; 

7η) Εφόσον το «θύμα» ξεπέρασε τους αρχικούς φόβους του –έστω και καθυστερημένα- γιατί επιμένει να κρύβει το πρόσωπο και τα στοιχεία του, δίνοντας την ευκαιρία σε τυχόν κακόπιστους να ισχυριστούν πως είναι στημένος; 

8η) Τα κανάλια, πως υιοθετούν και προβάλλουν μια τόσο σοβαρή καταγγελία εις βάρος ενός νομίμου πολιτικού κόμματος, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, μάρτυρες κ.τ.λ.; Θα είχαν την ίδια στάση αν π.χ. κάποιος έκανε ανάλογη ανώνυμη-απρόσωπη καταγγελία κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ κ.τ.λ.;

9η) Τα κανάλια δεν φοβούνται μήπως η υπόθεση αποδειχθεί φιάσκο και γίνουν ρεζίλι; Ή μήπως είναι σίγουρα πως κι έτσι να ’ρθουν τα πράγματα κανένας δε θα μάθει για το ρεζιλίκι τους, καθότι αυτοί έχουν «το μαχαίρι και το πεπόνι» και θα κρύψουν την εξέλιξη της υπόθεσης, αν υπάρξει τέτοια;

10η) Προ 2-3 ημερών, σε υστερόγραφο δημοσιεύματός μας (με τίτλο «Δεν είναι στην Καμπούλ, δεν είναι στο Καράτσι, είναι στον Πειραιά») για το δημόσιο αυτομαστίγωμα μουσουλμάνων στον Πειραιά, για την «Ασούρα», γράφαμε τα εξής: «Με τέτοια τραύματα που έχουν οι πιστοί του Ισλάμ από το αυτομαστίγωμα, μήπως θα έπρεπε να αξιοποιηθούν καταλλήλως από τους «αλληλέγγυους»; Δηλαδή, να εμφανιστούν στα καθεστωτικά ΜΜΕ και στις ΜΚΟ και να «καταγγείλουν» για τον τραυματισμό τους, τους «ρατσιστές της Χρυσής Αυγής με τις μαύρες μπλούζες» ή τίποτα αστυνομικούς που λειτουργούν «με πρακτικές Χρυσής Αυγής»; Πλάκα την πλάκα, μήπως το δημοσίευμά μας αυτό έδωσε τη φαεινή ιδέα του χαράγματος στους «αλληλέγγυους»;

11η) Πολύ παλιά, το 1993 είχε γίνει παρόμοια καταγγελία για «χάραγμα αγκυλωτού σταυρού σε μαθήτρια, από χρυσαυγίτες». Και βέβαια, αποδείχτηκε ψεύτικη… 

ethnikismos.net
Διαβάστε περισσότερα...

Οι οπαδοί της Μαρσέϊγ δηλώνουν "Έλληνες" και δεν ξεχνούν την...μεσογειακή καταγωγή τους!


Είναι απίστευτο πάντως το φαινόμενο οι φίλαθλοι των ξένων ομάδων να δηλώνουν Έλληνες(όπως της Λάτσιο και της Βερόνα), απόγονοι των μεσογειακών προγόνων μας, και οι δικοί μας (όχι όλοι) να κρεμούν στις εξέδρες τους όλες τις σημαίες εκτός της ελληνικής...

Διαβάζουμε στο protothema.gr 
«Εμείς δεν αρνούμαστε την καταγωγή μας» έγραφε το πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ, στον αγώνα της Κυριακής με τη Λιλ, κάτω από ένα τεράστιο coreo με την ελληνική σημαία στο κέντρο της οποίας απεικονιζόταν ένας αρχαίος Έλληνας. 
Οι οπαδοί της Μαρσέιγ, υπενθύμισαν με αυτό τον τρόπο, τις ελληνικές ρίζες της Μασσαλίας, που ιδρύθηκε από τους Φωκιείς το 600 π.Χ.
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, η εντυπωσιακή κίνηση, ήταν μια απάντηση στα όσα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, στον αγώνα της Europa League με την Φενέρμπαχτσε, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ Γάλλων και Τούρκων οπαδών και με πολιτική χροιά.

Δείτε και το βίντεο...

.

  paspartoy 
Διαβάστε περισσότερα...

Δεν αφήνουν τον Στρατηγό Ντερτιλή να πάει στη κηδεία του παιδιού του!!!


Οι Δημοκράτες του κώλου που αφήνουν τους δολοφόνους των αστυνομικών να κυκλοφορούν ελεύθεροι και με τη βούλα ..


Οι ανίκανοι να διοικήσουν , απαγορεύουν στον 90χρονο Πατέρα Στρατηγό Ντερτιλή να νεκροφιλήσει το Βασίλη Αξιωματικό ήρωα γιο του , Τον ''Έλληνα 007” που έσωσε (Εκατοντάδες Παλιννοστούντες ) ...Τι φοβούνται μην πάρει να άρματα ο Γέρνοντας ...Ντροπή σας σε εσάς και την Δημοκρατία σας !Τώρα θα μου πείτε όταν Υπουργός της Δικαιοσύνης που διόρισε την Άρτα και Γιάννενα αλλά και τα καημένα Τρίκαλα έφερε τροποίηση του νόμου ,όταν έβγαλε χιλιάδες αλβανούς απο την φυλακή και προέβλεπε ο νόμος και την αποφυλάκιση όσων είναι πάνω απο 80 ετών ,έφερε τροποίηση να μην συμπεριλάβει ο νόμος και τον Στρατηγό ΝΤερτιλή ...Στα μούτρα σας !

veteranos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΑΔΩΝΗΣ ΠΟΥ… ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΑΙ… ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΞΗΜΕΡΟΒΡΑΔΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ


Θα παραθέσουμε δύο διαφορετικά δημοσιεύματα, της 27ης και της 28ης Νοεμβρίου 2012, που τα έχει γράψει ο ίδιος (πολύ μαρτυριάρης…) δημοσιογράφος (στήλη «Βηματοδότης» στο «Βήμα»):

1ο Δημοσίευμα, της 27/11/12:

«Μια περίεργη συνάντηση είχε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης όταν πήγε χθες το μεσημέρι στο Χίλτον για να συναντήσει έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Καναδά… Εκεί, δεν περίμενε ότι θα τον υποδεχόταν στο εστιατόριο ένας από τους μετρ: «Παρακαλώ κ. Μητσοτάκη. Σας περιμένει η παρέα σας στο τραπέζι». Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον «Βηματοδότη», ακολούθησε τον μετρ, πλην όμως αντί να τον οδηγήσει στο τραπέζι όπου περίμενε ο Καναδός καθηγητής, τον οδήγησε σε κάποιο διπλανό όπου καθόταν η γνωστή «τριάδα», οι κύριοι Μ. Βορίδης, Α. Γεωργιάδης και Αθ. Πλεύρης…».

2ο Δημοσίευμα, της 28/11/2012:

«Για δεύτερη συνεχή ημέρα (προφανώς για να διασκεδάσουν τις φήμες περί συνωμοσίας) οι τρεις του ΛΑΟΣ κκ. Μ. Βορίδης, Α. Γεωργιάδης και Αθ. Πλεύρης συναντήθηκαν και πάλι στο «Βυζαντινό» του Χίλτον, όχι «για να γιορτάσουμε την επιτυχία της κυβέρνησης στο Eurogroup», όπως έλεγε μεγαλοφώνως ο κ. Πλεύρης, αλλά για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης…».

Το συμπέρασμα; Ο βο(υ)λευτής Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μονίμως κλαίγεται από τα τηλεοπτικά παράθυρα και από το βήμα της βουλής ακόμα, ότι… δε βγαίνει οικονομικά με τον… πενιχρό μισθό που παίρνει, ξημεροβραδιάζεται στο «Βυζαντινό» του Χίλτον, όπου ο λογαριασμός ανά άτομο ισούται με τον μηνιαίο μισθό ενός μέσου Έλληνα! Κι έχει το θράσος να λέει πως το Μνημόνιο 3 είναι «σωστό και δίκαιο». Σωστό και δίκαιο να περιδρομιάζει αυτός στο Χίλτον και να υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν να φάνε ούτε… χυλό!

(ΥΓ): Δε σχολιάζουμε τους λοιπούς συνδαιτυμόνες του, γιατί αυτοί τουλάχιστον δεν κλαίγονται ότι… πεινάνε.

ethnikismos.net
Διαβάστε περισσότερα...

Απίστευτο….Η τρόικα ζητάει κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για οικονομία !!!!


Τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει δυο (2) σχέδια (draft) αναφορών του προγράμματος της τρόικας για την χώρα μας, με τίτλο:
“The Second Economic Adjustment Programme for Greece – First Review, November 2012, DRAFT”
Η μια με ημερομηνία 10/11/2012 και η δεύτερη με ημερομηνία 27/11/2012. Και οι δυο αναφορές έχουν διαρρεύσει και δημοσιευθεί..
Μάλιστα η τελευταία η προχθεσινή δημοσιεύτηκε από το ΒΗΜΑ.
Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί οι δυο αυτές αναφορές έχουν αρκετές διαφορές…


Δείτε τι διαφορές εντοπίσαμε στις δαπάνες και περικοπές της Εθνικής Άμυνας και τι απίστευτο προτείνει η τρόικα…
Η 1η αναφορά της Τρόικας 10/11/2012 γράφει:


Reducing and re-profiling operational defence-related expenditure. The cuts in 2013-2014 and 2016 in military procurement come in addition to reductions in military equipment procurement (deliveries) of € 216 million from 2013 to 2016, and the reduction in operational expenditures through closure of military camps and a reduction of the intake into military
academies. Savings for about €404 (0.2% of GDP) are expected over 2013-2014.
The contribution of defence expenditure in fiscal consolidation
The geo-strategic peculiarities of Greece traditionally led to very high expenditure in defence. According to Eurostat data, military spending had even reached 5.4% of GDP in 1994, before easing down in the next years till the end of the ’90s. In 2000 it increased again to 4.0%, while in 2009, just before the Economic Adjustment Programme, it reached 3.9%. From 2000 till 2009 Greece steadily had the highest defence expenditure in terms of GDP between the 27 member states. 
As part of the implementation of the economic adjustment programme, significant cuts were made in military spending (without affecting the defence capability), as in all other categories of expenditure. Defence expenditure already in 2010 was reduced by 1.2% of GDP, to a level of 2.2% of GDP, thereby placing in 2012 Greece third among the 27 member states in terms of overall defence expenditure. Further cuts of 0.5% of GDP in military spending were adopted in 2011 and more is being implemented in the context of the MTFS 2013-16.
Δείτε σε εικόνες τώρα τι αναφέρει η 2η αναφορά της 27/11/2012 (Δεν ήταν δυνατή η αντιγραφή και μεταφορά του κειμένου)Προσέξτε τι γράφει… 
‘Εχει αφαιρεθεί η πρόταση που υπήρχε στο 1ο σχέδιο για την μείωση των δαπανών χωρίς να επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα  {As part of the implementation of the economic adjustment programme, significant cuts were made in military spending (without affecting the defence capability)}
Έχει προστεθεί νέα παράγραφος που αναφέρει ότι στο διάστημα 2009-2016 θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί-συντάξεις κατά 62 και 41 % αντίστοιχα !!!! (Αυτό σας το είχαμε αποκαλύψει από περυσι…)
Το απίστευτο-ασύλληπτο που δεν αντέχει σε καμία λογική και αδειάζει, παρακάμπτει υποκαθιστά πλήρως το υπουργείο εθνικής Άμυνας είναι στην τελευταία παράγραφο:
Αυτό δεν σημαίνει ότι περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών δεν μπορεί ακόμα να επιτευχθεί, αλλά απαιτεί μια αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών προμηθειών ( e procurement ) και την  “κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας“


Y.Γ

Κύριε Παναγιωτόπουλε αυτά συζητήσατε με την τρόικα;
Κύριε υπουργέ συμφωνείτε με αυτά που γράφονται στο 2ο σχέδιο αναφοράς της τρόικας που δημοσιεύθηκε στον τύπο;;
Θα καταργηθεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κ. Παναγιωτόπουλε ;;

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2012/11/blog-post_7424.html

Διαβάστε περισσότερα...

"Τρομοκρατική οργάνωση το PKK" κατά το ΥΠΕΞ - Δήλωση που ανάβει φωτιές...!!


Μια απάντηση του Εκπροσώπου του ΥΠΕΞ σε ερώτηση σχετικά με την πραγματοποίηση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου στελέχους του ΡΚΚ σε νοικιασμένη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου,έχει ανάψει φωτιές, στην Αθήνα.


Από την απάντηση του Γ.Δελαβέκουρα προκύπτει ότι η Αθήνα για πρώτη φορά δημοσίως αποδέχεται ότι την ευρωπαϊκή θέση ότι το PKK είναι τρομοκρατική οργάνωση! 

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πραγματοποίηση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου στελέχους του ΡΚΚ σε νοικιασμένη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου και κατά πόσο αυτό δημιουργεί ζήτημα έναντι της θέσης της Ελλάδας για την τρομοκρατία, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας ανέφερε τα εξής: 

«Η Ελλάδα, καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Αυτή είναι και η θέση σύσσωμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο επί της αρχής, όσον και στο μέτρο που αφορά την οργάνωση PKK.

Χθες, ιδιώτες διοργάνωσαν εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου στελέχους του ΡΚΚ, σε νοικιασμένη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, εν αγνοία των αρμοδίων αρχών. Το δε ΥΠΕΘΑ διενήργησε εξέταση και αποδόθηκαν ευθύνες. 

Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση μας για την τρομοκρατία. 

Συνεπώς δεν υφίσταται κανένα ζήτημα». 

Η υπόθεση αφορά σε βιβλίο που εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος infognomon του Σάββα Καλεντερίδη και το βιβλίο κυκλοφορεί ακόμη και στη Γερμανία! 

Αναμένονται αντιδράσεις. 

onalert
Διαβάστε περισσότερα...

Αφορά όλη την Ελλάδα... Οι αρτοποιοί της Λάρισας καταγγέλλουν το ψωμί που πουλάνε τα "LIDL"!!


Την αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, κα Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφθηκαν χθες το πρωί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών κ. Μιχ. Μούσιος, ο πρόεδρος και ο γ.γ. της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Λάρισας κ. Φαίδων Ζαμπούρας και Αλ. Γκούλιος αντίστοιχα... 


προκειμένου να καταγγείλουν περιστατικά αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυκαταστήματα και αλυσίδες σούπερ - μάρκετ της Λάρισας, τα οποία πωλούν κατεψυγμένο ψωμί ως φρέσκο, ζητώντας τη συνδρομή της Αντιπεριφέρειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Μούσιος: «Επισκεφθήκαμε την αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να καταγγείλουμε το κατάστημα Lidl για την πώληση κατεψυγμένου ψωμιού ως φρέσκου. 

Το ψωμί όμως αυτό προέρχεται από κατεψυγμένη ή προψημένη ζύμη, κάτι που συστηματικά αποκρύπτεται από τους καταναλωτές. Κανείς δεν γνωρίζει πού και υπό ποιες συνθήκες παράγεται αυτή η ζύμη. Ο νόμος ορίζει σαφώς ότι πρέπει να υπάρχει σχετική ευδιάκριτη πινακίδα στον χώρο του καταστήματος που να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το ψωμί δεν είναι φρέσκο αλλά προέρχεται από κατεψυγμένη ζύμη, ενώ αντίστοιχη ενημερωτική σήμανση πρέπει να υπάρχει και πάνω στο προϊόν. Μόνο τότε οι καταναλωτές θα είναι σωστά ενημερωμένοι και θα επιλέγουν συνειδητά το ψωμί που αγοράζουν»

Ο κ. Ζαμπούρας έκανε λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και κάλεσε τους καταναλωτές να «αγοράζουν ψωμί από τον φούρνο της γειτονιάς τους, για να είναι σίγουροι για την ποιότητα και την προέλευσή του».zougla.gr


Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ - "Οι αρχαίοι Μακεδόνες μιλούσαν τη Δωρική διάλεκτο"!


Σε διάλεξή του στο πανεπιστήμιο Μελβούρνης ο καθηγητής της Γλωσσολογίας και λεξικογράφος, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με αναφορά του σε λέξεις και τη φωνολογία της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου απέδειξε ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες είχαν καλλιεργήσει φωνολογικά μια δωρικού χαρακτήρα ελληνική διάλεκτο, την οποία χρησιμοποιούσαν προφορικά.

Η διάλεξη δόθηκε στην αγγλική γλώσσα στο Wright Theatre της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και οργανώθηκε από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, το Ελληνικό Μουσείο και την Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης στο πλαίσιο των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ 2012.

Ο κ. Μπαμπινιώτης διευκρίνισε ότι διάλεκτος των αρχαίων Μακεδόνων παρέμεινε η καθομιλουμένη του λαού, ενώ η βασιλική οικογένεια του Φιλίππου και το κράτος των Μακεδόνων για να ενώσει και την υπόλοιπη Ελλάδα είχε αποδεχτεί και χρησιμοποιούσε ως επίσημη γλώσσα την Αττική διάλεκτο, όπως αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από τις χιλιάδες επιγραφές που ανασύρονται από τα σπλάχνα της ελληνικής αλλά και σλαβικής και βουλγαρικής γεωγραφικά πλέον γης. Ο Έλληνας γλωσσολόγος τόνισε ότι η αρχαία Μακεδονική διάλεκτος ομιλούνταν από τους ντόπιους, όπως με τις δικές τους διαλέκτους επικοινωνούσαν και οι κάτοικοι των πόλεων- κρατών της υπόλοιπης Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις έρευνες που ξεκίνησαν στις αρχές του 20ου αιώνα Γερμανοί γλωσσολόγοι αλλά και Βρετανοί και αργότερα ο μεγάλος γλωσσολόγος Γ. Χατζηδάκης και από το 1988 ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, από μαρτυρίες, σχόλια και αναφορές ιστορικών, σχολιαστών και γεωγράφων έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου 250 λέξεις, κυρίως ουσιαστικά, τα οποία αναφέρονται από τους αρχαίους Γραμματικούς ως μακεδονικές λέξεις, ως λέξεις της αρχαίας Μακεδονικής προφορικής διαλέκτου.

Ο κ. Μπαμπινιώτης στην αρχή της ομιλίας του διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει μία αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά τέσσερις διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Οι τέσσερις αυτές διάλεκτοι είχαν γραπτή παράδοση και στις διαλέκτους αυτές γράφηκε η λογοτεχνία της συγκεκριμένης περιοχής. Η Αττική διάλεκτος μετά το 480 π.Χ. επιβλήθηκε σε ολόκληρη σχεδόν της Ελλάδα και στη γλώσσα αυτή γράφτηκαν τα μνημεία του ελληνικού λόγου και των Ελλήνων ποιητών της Αθήνας και των φιλοσόφων της. Στη συνέχεια έδωσε τα χαρακτηριστικά της Μακεδονικής και της συγγένειάς της με τη Δωρική Διάλεκτο που ομιλούνταν στα Δωδεκάνησα, τη Ανατολική Πελοπόννησο και τη Μακεδονία.

Ακολούθως, ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρθηκε σε 240 λέξεις που εντοπίζονται σε μαρτυρίες σχολιαστών, αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, λεξικογράφων και ποιητών, από την εποχή του Ομήρου και του Ηροδότου, τον Ησύχιο, τον Απολλώνιο τον Δύσκολο, τον Ευστάθιο αλλά και τα λεξικά του Σούδα αλλά και το ετυμολογικό Magnum, που παραπέμπουν σε λέξεις της αρχαίας Μακεδονικής διαλέκτου. "Οι αρχαίοι Γραμματικοί, σχολιαστές και ιστορικοί συχνά παρέπεμπαν σε λέξεις και τη φωνολογία της αρχαίας Μακεδονικής διαλέκτου για να τονίσουν την προέλευση μιας λέξης, προκειμένου να δώσουν την ετυμολογία της και για να καθορίσουν την έννοιά της. Τα κύρια ονόματα που έφεραν οι αρχαίοι Μακεδόνες στην τοπική τους διάλεκτο παρέμειναν σε ολόκληρη την Αρχαιότητα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χώρου της Μακεδονίας (Αλέξαρχος, Αλκέτας, Αλκίμαχος, Αμύντας, Αντίγονος, Αντίπατρος, Αργαίος, Αρριδαίος κλ.π)..."

Ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρθηκε και στη σύγχρονη βουλγαροσερβική γλώσσα της ΠΓΔΜ. «Σεβόμαστε τη γλώσσα, την ιστορία και τα έθιμα των κατοίκων της γείτονος χώρας. Ωστόσο γίνεται φανερό με όσα είπα ότι ο όρος "Μακεδονική" που χρησιμοποιούν για τη γλώσσα τους προκαλεί σύγχυση και είναι ιστορικά και πολιτιστικά απαράδεκτη, διότι, όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, δεν έχει καμία σχέση με τη διάλεκτο των Μακεδόνων».

 Εφημερίδα Αγγελιοφόρος
Διαβάστε περισσότερα...

Ήρθε η απόλυτη δικαίωση... Σε εκδήλωση του ΑΝΤΑΡΣΥΑ ομιλητής ο Αλέκος Αλαβάνος...!!!


«Η Αριστερά, το Κίνημα, η προοπτική-“Φιλολαϊκός” καπιταλισμός ή αντικαπιταλιστική ανατροπή;» είναι το θέμα της κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 18.30 αύριο το απόγευμα στο «Σινέ Αλέξανδρος». 

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι Αλέκος Αλαβάνος, Παναγιώτης Μαυροειδής, Γιάννης Σηφακάκης και Χρίστος Τουλιάτος. 

Η εκδήλωση, όπ0ως ενημερώνουν οι ιθύνοντες, στόχο έχει «να συμβάλλει στο διάλογο για την αναγκαία στάση απέναντι στη λιτότητα, τα μνημόνια, το χρέος, το Ευρώ και την ΕΕ και να τεκμηριώσει τη δυνατότητα ενός άλλου δρόμου για να ζήσει σήμερα ο λαός και να περάσει η εξουσία και ο πλούτος στα χέρια των εργαζόμενων». 

stoxos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε λύσει τον γόρδιο δεσμό και της οικονομίας


Μια άγνωστη πτυχή της πολυδιάστατης ιδιοφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου φωτίστηκε από τον εφέτη Διοικητικής Δικαιοσύνης Δημήτριο Κωστόπουλο, κατά τη διάλεξη «Τα οικονομικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου», στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Οι περισσότεροι έως σήμερα στο άκουσμα του ονόματος του Μακεδόνα βασιλιά, ο οποίος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, φέρνουμε στο μυαλό μας τις επικές μάχες του Γρανικού, της Ισσού και των Γαυγαμήλων, όπου ο μακεδονικός στρατός διέπρεψε δημιουργώντας έναν θρύλο γύρω από το όνομα του μεγαλύτερου στρατηλάτη που γέννησε ποτέ η Ελλάδα. Αντιθέτως, ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για το κοινωνικό κράτος του Αλεξάνδρου, την οικονομική διαχείριση της απέραντης αυτοκρατορίας που δημιούργησε και τις δαπάνες για τον πολυπληθέστατο στρατό του και τις πόλεις που ο ίδιος ίδρυσε από το δέλτα του Νείλου ως τις Ινδίες.

 Το 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος, με στρατό περίπου 45.000 ανδρών, περνάει για πρώτη και τελευταία φορά τα στενά του Ελλησπόντου. Με την έναρξη της εκστρατείας του έρχεται σύντομα αντιμέτωπος με το πρόβλημα της συντήρησης ενός στρατού αυτού του μεγέθους, στον οποίον πρέπει να συνυπολογιστούν και οι χιλιάδες βοηθητικοί ακόλουθοι, όπως οι μηχανικοί, οι οικογένειες των στρατιωτών και οι... στρωματοφύλακες (κατευναστές), οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με τη ασφάλεια του ίδιου και των στρατηγών του κατά τον ύπνο τους! Εκτός όμως από το έμψυχο δυναμικό, την υπερσύγχρονη -για την εποχή- μακεδονική πολεμική μηχανή απάρτισαν καινοτόμες πολεμικές μηχανές και ένας αρκετά σημαντικός στόλος. Ετσι, μόνο κατά τον πρώτο χρόνο της εκστρατείας στη Μικρά Ασία η μισθολογική δαπάνη του στρατεύματος ανήλθε σε 4.000-5.000 τάλαντα, ποσό που φυσικά αυξανόταν χρόνο με τον χρόνο, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της αυτοκρατορίας και της αναγκαίας ενδυνάμωσης του εκστρατευτικού σώματος με μισθοφόρους, ξεπερνώντας τελικά τα 7.000 τάλαντα.

 Κομβικής σημασίας για τη συνέχεια της εκστρατείας του Αλεξάνδρου, ωστόσο, θεωρείται η νίκη στη μάχη των Γαυγαμήλων το 331 π.Χ., η κατάληψη στα Σούσα και στην Περσέπολη και η απόκτηση του θησαυρού του Δαρείου. Εκτοτε οι δαπάνες και η μισθοδοσία εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, αφού και η αριθμητική ισχύς του στρατού ξεπέρασε τις 140.000. Ενδεικτικά, ο μηνιαίος μισθός του απλού στρατιώτη ανερχόταν σε 30-60 δραχμές, του ιππέα σε 300 δραχμές και των περίφημων Μακεδόνων φαλαγγιτών σε 100 δραχμές, ενώ στους μη Μακεδόνες μισθοφόρους παρέχονταν επιπλέον οικονομικά κίνητρα.

 Ενα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του εκστρατευτικού σώματος όμως, εκτός από τις μάχες και τις πολιορκίες, αποτέλεσαν οι γιορτές που συχνά διοργανώνονταν αποσκοπώντας στην τόνωση του ηθικού του, με τις δαπάνες και σε αυτήν την περίπτωση να είναι... βασιλικές.

 Επιδόματα, χορηγίες και φαρμακευτική περίθαλψη

 Πέραν των δαπανών για το στράτευμα, ο Μέγας Αλέξανδρος, μαθητής του Αριστοτέλη στα νεανικά του χρόνια, επένδυσε και στη δημιουργία κοινωνικού κράτους, μεριμνώντας για τις οικογένειες των πεσόντων και τους παλιννοστούντες Ελληνες της Μικράς Ασίας. Ο Διόδωρος αναφέρει ότι για την εκστρατεία στην Ινδική διέθεσε 100 τάλαντα μόνο για φάρμακα, ενώ κατά τον Ιουστίνο τα ορφανά των στρατιωτών του συνέχιζαν να λαμβάνουν κανονικά τον μισθό του πατέρα τους! Ακόμα, σύμφωνα με τον Αρριανό, όσοι από τους Ελληνες συμμάχους θέλησαν να παλιννοστήσουν επιχορηγήθηκαν με 2.000 τάλαντα για μισθούς και έξοδα επιστροφής. Ιδιαίτερα γενναιόδωρος στάθηκε ο Αλέξανδρος και απέναντι στους παλαιμάχους και τους τραυματισθέντες, στους οποίους εκτός από τον μισθό χορηγούνταν και ένα επιπλέον τάλαντο, καθώς και τα έξοδα της επιστροφής τους. Αυτοί, όμως, που απολάμβαναν ιδιαίτερα υψηλές επιπλέον αμοιβές ήταν όσοι διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών. Όπως μαρτυρεί ο Διόδωρος, μετά την άλωση των Εκβατάνων διανεμήθηκαν στον στρατό 13.000 τάλαντα και πολύτιμα κοσμήματα!

Όπως ήταν φυσικό, ο Αλέξανδρος για την πραγμάτωση του ιστορικού του άθλου δεν στηρίχθηκε μόνο στον βασιλικό θησαυρό του Φιλίππου, στα μεταλλεία της Μακεδονικής γης και τα έσοδα από δασμούς και φόρους. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, κατά τα πρώτα έτη της εκστρατείας ο Αλέξανδρος δανείστηκε βραχυπρόθεσμα 1.460 τάλαντα. Ταυτόχρονα σημαντική υπήρξε η συνεισφορά των Μακεδόνων ευγενών, οι οποίοι με χορηγίες κάλυπταν μέρος των εξόδων του στρατεύματος. Όσον αφορά τη φορολογία, ο πολυμήχανος στρατηλάτης υπήρξε ιδιαίτερα επιεικής με τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, τις οποίες και δεν επιβάρυνε κηρύσσοντάς τες «ασυδότους», αφού σκοπός της εκστρατείας ήταν η απαλλαγή τους από τους φόρους υποτέλειας στον Δαρείο.

 Χαρακτηριστικό του αλτρουισμού και της μεγαλοψυχίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μετά την άλωση της Γάζας, γνωστής ως τεράστιας αποθήκης αρωμάτων, τα οποία αργυρολογήθηκαν, με τα έσοδα να διανέμονται στους Μακεδόνες ευγενείς. Τότε, κατά τον Πλούταρχο, ο Περδίκας ρωτάει τον Αλέξανδρο γιατί δεν κράτησε τίποτα από αυτά για τον εαυτό του, και ο βασιλιάς του αποκρίθηκε: «Εγώ κρατάω την ελπίδα»...

 Αγγελος Σκορδάς δημοκρατία
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Το Άγιο Όρος και η αρχαιοελληνική ιστορία του


Η Ελληνική µυθολογία αναφέρεται συχνά στη Χαλκιδική:
Το αρχαίο όνοµα της Κασσάνδρας ήταν Φέγρα, δηλαδή τόπος της φωτιάς. Πιστεύεται ότι ήταν η γη των Γιγάντων και το πεδίο µάχης του πολέµου µεταξύ των Θεών του Ολύµπου και των Γιγάντων, όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να εκδιώξουν τους Θεούς από τον Όλυµπο. Σύµφωνα µε ένα µύθο, ο Εγκέλαδος, ένας από τους Γίγαντες, καταπλακώθηκε από βράχο που πέταξαν εναντίον του οι Θεοί του Ολύµπου. Έτσι, ο “Εγκέλαδος-Σεισµός” γίγαντας, είναι θαµµένος στην Κασσάνδρα, αλλά µη έχοντας πεθάνει, από καιρό σε καιρό προσπαθεί να ελευθερωθεί από το βράχο που τον έχει καταπλακώσει και οι προσπάθειές του αποτελούν το φαινόµενο του σεισµού.
Στο άλλο άκρο της Χαλκιδικής η χερσόνησος του Aθω πάλι σχηµατίστηκε και πήρε το όνοµα της από το βράχο που έριξε εναντίον των θεών ο Γίγαντας Άθως. Η Σιθωνία οφείλει το όνοµά της στο Σίθωνα, το γιο του Ποσειδώνα.

Η Θεά Άρτεμις, ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνικού πρωτοτύπου, τέλη 4ου αρχές 3ου αι. π.Χ.
Τα απολιθωµένα λείψανα ελεφαντοειδών και άλλων εξαφανισµένων ειδών που βρέθηκαν στη Νικήτη και έχουν εντοπιστεί στα Βραστά, στην Τρίγλια κ.α. αποτελούν µάρτυρες µιας άλλης εποχής, που µάλλον δεν είδε ποτέ ανθρώπινο γένος. Επίσης τα ευρήµατα στο Σπήλαιο των Πετραλώνων απέδειξαν ότι η παρουσία του ανθρώπου εδώ ξεπερνά τις 700.000 χρόνια, ενώ το κρανίο του αρχανθρώπου υπολογίζεται πως έχει ηλικία 200.000 ετών περίπου. Εγκαταστάσεις οργανωµένης κοινωνίας έχουµε στη Χαλκιδική από το 4.000 π.Χ. και οι παλαιότεροι κάτοικοί της ήταν Θράκες και Πελασγοί.
Τον 8ο αι. π.Χ. πλήθος κατοίκων καταφθάνει στην περιοχή, προερχόµενο κυρίως από την Χαλκίδα (εξ ού και η ονομασία “Χαλκιδική”) και την Ερέτρια. Στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. οι 32 σπουδαιότερες πόλεις ιδρύουν υπό την ηγεσία της Ολύνθου, το “κοινόν των Χαλκιδέων”, το οποίο θα διαλυθεί το 379 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες. Το 348 π.Χ. ο Φίλιππος ενσωµατώνει την περιοχή στο Μακεδονικό Βασίλειο. Στα Ελληνιστικά χρόνια ιδρύονται τρεις µεγάλες πόλεις: Κασσανδρεία (315), Ουρανούπολις (315) και Αντιγόνεια (στη µέση της Καλαµαριάς το 280 π.Χ.). Το 168 π.Χ. περνά στα χέρια των Ρωµαίων και παρακµάζει καθώς οι πόλεις της περιήλθαν υπό τον έλεγχο Ρωµαίων εµπόρων κυρίως.

Ναός της Άρτεμης στην Έφεσο
Οι αρχαίοι Έλληνες αποίκησαν την χερσόνησο του Αγίου Όρους πολύ νωρίς, η οποία κατά τους αρχαίους χρόνους ονομάζονταν Ακτή. Ξέρουμε πως υπήρχαν  οκτώ πόλεις στην Ακτή: το Δίον, η Ολόφυξος,ο Άθως οι Ακροθώοι (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Μεγίστης Λαύρας), οι Κλεωνές,η Απολλωνία,η Ουρανούπολη, το Παλαιώριο και η Θυσσός. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση των οικισμών αυτών. Εικάζεται πως οι πρώτες τρεις βρισκόντουσαν στην ανατολική πλευρά και οι άλλες δύο στην δυτική.
Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τη θάλασσα του Aθω «θηριωδεστάτη», μιας και το 492π.Χ. εκεί καταποντίστηκε ολόκληρος ο περσικός στόλος που είχε βάλει πλώρη για την Αθήνα υπό τον στρατηγό Μαρδόνιο. Χάθηκαν είκοσι χιλιάδες άνδρες και τριακόσια πλοία. Την εποχή των περσικών πολέμων η χερσόνησος αριθμούσε περί τις δέκα χιλιάδες κατοίκους. Πρέπει να έκαναν πολύ υγιεινή ζωή, μιας και σύμφωνα με τον Λουκιανό, ζούσαν εκατόν τριάντα χρόνια! Πολλοί από αυτούς ήταν Πελασγοί και Ετρούσκοι.
Αν και ήξεραν ελληνικά, μιλούσαν κι άλλες γλώσσες, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη. Οι πλυθησμοί που ζούσαν στην Ακτή τιμούσαν τους ίδιους θεούς με την λοιπή Ελλάδα. Στο υψηλότερο σημείο του Aθω ορθώνονταν ένα άγαλμα που ονομαζόταν ο “Αθώος Δίας” (εξ ου και η ονομασία Άθως), του οποίου η σκιά όταν έγερνε ο ήλιος λέγεται ότι άγγιζε τη Λήμνο. Οι πρώτοι κάτοικοι του Aθω λάτρευαν επίσης τη Δήμητρα, την Αφροδίτη, την Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό.
Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι χάνουν τον έλεγχο της Χαλκιδικής, η οποία εντάσσεται στο βασίλειο της Μακεδονίας. Αργότερα, κατά τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής, επιδεινώνεται συνεχώς η παρακμή της Χαλκιδικής: πέραν του ζυγού των Ρωμαίων δέχεται μαζικές εισβολές Σλάβων και Βουλγάρων. Οι επιπλέον ταλαιπωρίες από τους πειρατές εξηγούν γιατί εγκαταλείπεται σταδιακά ο πληθυσμός της χερσονήσου. Έτσι, κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. δεν κατοικεί πλέον κανείς στις πόλεις της Ακτής. Υπάρχουν μόνον αγάλματα…
Αντιθέτως κατά τα αρχαία χρόνια υπήρχε αυστηρό Άβατον για τους άντρες. Εκεί υπήρχαν ιερά της θεάς Αρτέμιδος, στα οποία βρίσκονταν οι ιέρειες της, νέες αγνές κοπέλες, και θεραπαίνιδες της θεάς.

Στη Μονή Μεγίστης Λαύρας υπάρχει μία μαρμάρινη αναθηματική ανάγλυφη πλάκα,στην οποία απεικονίζεται ένα τεράστιο αυτί εντός πλαισίου, πάνω από το οποίο υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή: ΑΡΤΕΜΙΔΙ ΑΓΡΟΤΕΡΑ / ΝΕΒΡΙΣ ΕΠΙΤΑΓΗΝ / ΑΝΕΘΗΚΕΝ. Από τους χαρακτήρες εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλάκα ανήκει στην κλασική ελληνική περίοδο και χρονολογείται στον Ε΄ – Δ΄ π.Χ. αιώνα. Η τοποθέτηση της αναθηματικής πλάκας στο συγκεκριμένο σημείο είναι αφιέρωμα κάποιας Νεβρίδος στην θεά Αρτέμιδα και αποτελεί απόδειξη πως υπήρχαν ελληνικοί ναοί οι οποίοι κατεστράφησαν (ίσως, χωρίς να είμαστε βέβαιοι και) από τους χριστιανούς μοναχούς.
Κατά την ομηρική εποχή, η θεά «ρυθμίζει την αγνότητα του πρωτόγονου βίου, όπου η μητρότητα συνδυάζεται με τη γονιμότητα αλλά όχι και με τον έρωτα».
Παραπέμπει στον Γάλλο φιλόσοφο και ιστορικό Πιέρ Γκριμάλ, ο οποίος παρατηρεί «μια ιδιοτυπία στη λατρεία της Αρτέμιδος: στην παρθένο θεά απευθύνονταν για να ζητήσουν βοήθεια κατά τον τοκετό», αφού μπορούσε να φανεί και κακότροπη, οπότε «οπλισμένη με τόξο, έριχνε ένα βέλος στην ετοιμόγεννη, δίνοντάς της αιφνίδιο θάνατο».
Αυτό συνδέει την Αρτέμιδα με την πρωιμότερη Ειλείθυια, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, «λατρεύτηκε στη Δήλο ως εύλινος (αυτή που κλώθει καλά) και ταυτιζόταν φανερά με τη μοίρα. Η Ειλείθυια», προσθέτει ο Γκριμάλ, «είναι η θεά του τοκετού, δηλαδή της στιγμής κατά την οποία αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα της ζωής.
“Μήπως, λοιπόν, η Aρτεμις, η θεά του αιφνίδιου θανάτου, ήταν εκείνη που στην προομηρική ποίηση σπάει αυτό το νήμα;” Aλλωστε σ’ αυτήν μόνο αποδίδει ο Oμηρος το επίθετο «χρυσήλακτος», αυτή που κρατάει τη χρυσή ηλακάτη, τη χρυσή ρόκα.
Η θεά Άρτεμη

H Άρτεμη είναι μια από τις παλαιότερες, πιο περίπλοκες αλλά και πιο ενδιαφέρουσες μορφές του ελληνικού πανθέου. Κόρη του Δία και της Λητώς, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, βασίλισσα των βουνών και των δασών, θεά του κυνηγιού, προστάτιδα των μικρών παιδιών και ζώων.
Η γέννηση της ιδιόρρυθμης θεάς τοποθετείται στο νησί Ορτυγία. Σ’ αυτό το άγονο πετρονήσι και μετά από φοβερές ταλαιπωρίες και περιπλανήσεις είχε καταφύγει η έγκυος Λητώ προκειμένου να κρυφτεί και να προφυλαχτεί από την καταδιωκτική μανία της νόμιμης συζύγου του Δία, της Ήρας. Εκεί και με τη βοήθεια όλων των γυναικείων θεοτήτων (εκτός της Ήρας) ήρθε στο φως η Άρτεμη και λίγο αργότερα ο αδερφός της ο Απόλλωνας.
Από τις πρώτες κιόλας ώρες της γέννησής της η Άρτεμη παίρνει πρωτοβουλίες. Αν και νεογέννητο βρέφος, βοηθά την εξουθενωμένη μητέρα της να ξεγεννήσει και το δεύτερο της παιδί και ταυτίζεται με τον τρόπο αυτόν με την Ειλείθυια, τη θεά του τοκετού. Πανέμορφη και πανέξυπνη η Άρτεμη, είχε από πολύ νωρίς κερδίσει την εκτίμηση των άλλων θεών. Ήδη από τα τρία της χρόνια είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις, που αφορούσαν την ενδυμασία της, τον εξοπλισμό της και την ακολουθία της στην πιο αγαπημένη της ενασχόληση, το κυνήγι. Ήταν παιδί που ήξερε τι ήθελε και πραγματικά σταθερό και άκαμπτο στις αποφάσεις του.
Ο Δίας τη θαύμαζε για την επιμονή της και, λόγω της ευστροφίας της, της έτρεφε πολύ μεγάλη αγάπη και ικανοποιούσε όλες της τις επιθυμίες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε η Άρτεμη σαν δώρο από τον πατέρα της ήταν η αιώνια αγνότητα και παρθενία. Πιστή και σταθερή σ’ ό,τι ζητούσε και τη δέσμευε, η παρθενική θεά δε σπίλωσε ποτέ ούτε το ήθος της, ούτε και το χαρακτήρα της. Σοβαρή και περήφανη, διατήρησε την αγνότητά της περιφρονώντας ερωτικές πολιορκίες κι επιθέσεις. Αφοσιωμένη στο κυνήγι και τη φύση, αδιαφόρησε για τις χαρές του γάμου και τις απολαύσεις του έρωτα. Με επιβολή και αυστηρότητα απαίτησε την αθωότητα και την παρθενικότητα όχι μόνο του εαυτού της, αλλά και των Νυμφών που την περιστοίχιζαν κι επίσης αυτών που με τις υπηρεσίες τους την τιμούσαν.

Ο ναός της Άρτεμης στην Έφεσο
Η Άρτεμη ήταν μια θεά αμείλικτη που ποτέ σχεδόν δε συγχωρούσε. Οποιαδήποτε παρατυπία σε βάρος της, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα πιστεύω της και τις αρχές της άξιζε την τιμωρία της. Η αδυσώπητη οργή της ήταν έτοιμη να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή απέναντι στον παραβάτη των αυστηρών της κανόνων. Τα θανατηφόρα της βέλη στόχευαν διαρκώς θνητούς, θεούς και ήρωες που παρέβλεπαν την ύπαρξή της ή αμελούσαν τις αρχές και τη λατρεία της.
Διακρίνετε κάποιες ομοιότητες με την Παναγία μας;
http://209.85.135.104/search?q=cache:bL4_NZSkzTgJ:2opseis.neolaia.de/periodiko23/pdf/s30-31-xalkidiki.pdf+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%86%CE%B8%CF%89%CF%82&hl=el&ct=clnk&cd=31&gl=gr&client=firefox-a
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_25/03/2006_178337
http://mythologia.8m.com/artemis.html
http://www.nemesi.gr/?cat=5&paged=3
Διαβάστε περισσότερα...

Οι Ελληνικοί..λεξάριθμοι


Η Λεξαριθμική θεωρία, πηγή γνώσεως για ιατρική και αστρονομία:
Ο καρκίνος ισοδυναμεί με τον αριθμό 471, όπως και ο καρπός.
Όταν τρώμε καρπούς αποτρέπουμε την ανάπτυξη καρκίνου.
Κοσμάς Μ. Μαρκάτος, Καθηγητής, ιδρυτής της...
λεξαριθμικής θεωρίας.


Με τον αριθμό 471 ισοδυναμεί και ο κάπρος (αγριόχοιρος), ο οποίος,
όπως απεδείχθη πρόσφατα, δεν προσβάλλεται από τον καρκίνο
*****
Συνέντευξη στη Βένη Παπαδημητρίου
(Απογευματινή της Κυριακής, 25/02/2001)
«Σχεδόν τα πάντα είχαν προβληματίσει τους αρχαίους Έλληνες. Για το κάθε τι είχαν διατυπώσει απόψεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται σήμερα.

Για παράδειγμα, στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται η Σελήνη - «η οποία περιφερόταν έρημη και μόνη» - την αιχμαλώτισε ο Παν ... Αυτό δείχνει τη μοναχική πορεία της Σελήνης, η οποία είναι ξένο σώμα από το πλανητικό μας σύστημα, όπως αναφέρει σήμερα η επιστή-μη», λέει στην «ΑτΚ» ο καθηγητής κ. Κοσμάς Μαρκάτος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της λεξαριθμικής θεωρίας.
Όπως αναφέρει ο κ. Μαρκάτος, η λεξαριθμική θεωρία έχει αναφερθεί στον καρκίνο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και στις τροφές που προστατεύουν από την ανάπτυξή του.
«Υπάρχει διαφορά, όταν το όνομα έχει το άρθρο ή δεν έχει το άρθρο στη λεξαριθμική θεωρία», λέει ο κ. Μαρκάτος, και εξηγεί:
«Όταν έχει το άρθρο, σημαίνει ότι η έννοια έχει ολοκληρωθεί στον κόσμο», τονίζει ο κ. Μαρκάτος.
«Όταν ορισμένοι ασχολούνται με τη σχέση λέξεως και αριθμού, χωρίς να έχουν υπόψη τους τη λεξαριθμική θεωρία, δεν μπορούν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα», λέει ο κ. Μαρκάτος, και αναφέρει παραδείγματα για την ακολουθία των ομοίων μορφών που αναφέραμε πιο πάνω.
«Εδώ υπάρχει φυσική σημασία η οποία και αποδεικνύεται και μαθηματικώς. Λες, π.χ., ότι «τα όντα, το ένα διαδέχεται το άλλο» Είναι μια δυναμική μορφή και μπορούν αυτά τα όντα να εξισωθούν, όταν δημιουργήσεις τις ίδιες συνθήκες. Π.χ., παίρνοντας τον τρισέγγονο τώρα, δεν ταυτίζεται με τον παππού, αλλά είναι όμοιος. Εάν, όμως, η επιστήμη μπορούσε να δημιουργήσει μια τεχνητή ατμόσφαιρα, να αναχθεί δηλαδή στο διατροφικό και φυσικό περιβάλλον του παππού, τότε θα είχαμε ισότητα. Αυτό φαίνεται, π.χ., από τα όμοια τρίγωνα.
Τα όμοια τρίγωνα δεν είναι ίσα. Τα ίσα είναι όμοια. Μπορούν όμως, τα όμοια στο όριο, υπό συνθήκας, να γίνουν ίσα.

⇒ Εάν, λοιπόν, δεν υπάρχει μια φυσική σημασία, πίσω από μια σχέση αριθμητική ή λεξαριθμική (γιατί οι λέξεις είναι αριθμοί), επιστημονικώς δεν λέει τίποτα».
Ο λεξάριθμος των λέξεων
Ο κ. Μαρκάτος αναφέρεται και στον καρκίνο. «Ο καρκίνος έχει μελετηθεί πριν από πολλά χρόνια. Ο καρκίνος έχει λεξάριθμο 471. Δηλαδή εάν προσθέσεις το Κ που είναι 20, το Α που είναι 1, το Ρ που είναι 100, το Κ που είναι πάλι 20, το Ν που είναι 50, το Ο που είναι 70 , το Σ που είναι 200, βρίσκουμε έναν αριθμό, ο οποίος είναι 471. Αυτός είναι ο λεξάριθμος της λέξεως ή του ονόματος 'καρκίνος'.

Υπάρχουν και άλλες λέξεις, όμως, όπως προαναφέραμε, που έχουν το ίδιο άθροισμα. Αυτές λέγονται ισόψηφες.

Μια από τις ισόψηφες λέξεις είναι η λέξη καρπός. Τι σημαίνει αυτό; ότι, καρπός ίσον καρκίνος. Στη λεξαριθμική θεωρία σημαίνει ότι σε αυτόν που τρέφεται μόνο με καρπούς, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να εκδηλωθεί ο καρκίνος. Διότι η θεωρία έχει δείξει ότι ο καρκίνος ενυπάρχει μέσα μας. Απλώς βρίσκει τρόπους να εκδηλωθεί. Δεν έχετε ακουστά που λένε, τάχα οι επιστήμονες, να τρώτε δημητριακά, φρούτα, κτλ., για να μην εμφανίσετε καρκίνο;
Όταν λέμε καρπός, η πρώτη σημασία της λέξεως 'καρπός', είναι δημητριακός. Μετά το δημητριακό, πάμε στα φρούτα, στις οπώρες. Λένε λοιπόν, ότι εκείνος που τρώει σχεδόν δημητριακά και καρπούς, οι πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο είναι μηδενικές, αμελητέες. Αυτό είναι ένα πόρισμα της θεωρίας, που έχει δημοσιευθεί στον Τύπο και σε διαλέξεις, είκοσι χρόνια πριν. Και υπάρχει στη γλώσσα μας, χιλιάδες, ενδεχομένως, εκατομμύρια χρόνια, λεέι ο κ. Μαρκάτος, και προσθέτει: «Μια άλλη λέξη, ένα άλλο όνομα που υπάρχει με το ίδιο λεξάριθμο, είναι η λέξη 'κάπρος'(αγριόχοιρος)». Βάσει της λεξαριθμικής θεωρίας, βγαίνει ένα άλλο πόρισμα. Και τίθεται προς διερεύνηση από τους ειδικούς επιστήμονες.»

- Ε., Τι θα θέλατε να γίνει, ώστε να προβληθεί η λεξαριθμική θεωρία, κ. Μαρκάτε;
Α, «Να γίνει μια ομάδα, να γίνει μια συζήτηση, να προβληθεί στην Ακαδημία το έργο και να υπάρξουν και διάδοχοι απασχολήσεως. Διότι όχι μόνο θα παράγουν γνώση, σχεδόν εκ του μηδενός, όπως παράγουμε με τα μαθηματικά, αλλά συγχρόνως θα αναδει-κνύουμε και θα δικαιώνουμε τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας και την παγκοσμιότητά τους».
Σε ό,τι αφορά τη Σελήνη, ο κ. Μαρκάτος σημειώνει: «Τελευταία, η επιστήμη διατύπωσε τη θέση ότι η Σελήνη δεν είναι οργανικό σώμα του πλανητικού συστήματος. Είναι ξένο σώμα. Ε!, αυτή η έννοια υπάρχει. Δεν λέει η μυθολογία μας ότι ο Παν αιχμαλώτισε τη Σελήνη που περιφερόταν μόνη και έρημη, την αιχμαλώτισε τη επιδείξει ενός ερίου (ωραίου ενδύματος); Αυτό είναι συμβολικό και μεταφορικό. Από κάτω, υπάρχει γνώση. Αλλά χρειάζεται ευαισθησία, επανασύνδεση με τις ρίζες μας για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Η μυθολογία μας, λοιπόν, λέει ότι η Σελήνη είναι ξένο σώμα. Και έρχεται η επιστήμη αυτό να το επαληθεύσει».
Αναφερόμενος στη λεξαριθμική θεωρία, ο κ. Μαρκάτος, λέει:
«Είναι πολύ σημαντικό όργανο η λεξαριθμική θεωρία. Είναι δύσκολη αλλά απαιτεί μελέτη. Το αδύνατο σημείο είναι: 'Μα είναι δυνατόν από λέξεις να βγάζουμε, να επιβεβαιώνουμε την επιστημονική γνώση ή να αναπαράγουμε άλλη γνώση'; Εκεί είναι το αδύνατο σημείο.
Ξεκίνα αξιωματικώς και δες, βγάλε πόρισμα. Μα δεν χρειάζεται αυτό να το δεχθείς. Επαληθεύεται αυτό το πόρισμα; μα επαληθεύεται, θα δεχθείς τη θεωρία ...».
Να ιδρυθεί ένας φορέας
- Τι πρέπει να γίνει, ώστε να προβληθεί η λεξαριθμική θεωρία;
«Αρχικά, το ίδιο το κράτος θα πρέπει να ιδρύσει ένα φορέα, που να επιλαμβάνεται των πρωτοτύπων ερευνών, με άτομα μεγάλης ευαισθησίας, ικανοποιητικής ελληνικότητος, που να γνωρίζουν - ας πούμε - την ελληνική μυθολογία αλλά και την ελληνική παράδοση, να εξετάζουν αυτές τις νέες έρευνες, να εξετάζουν την αξία, τη χρηστικότητά τους και εν συνεχεία, με κάποιο άλλο μέσο, να τις διαδίδουν.

Ένα τέτοιο όργανο, θα μπορούσε να ήταν η Ακαδημία, θα πρέπει όμως να γίνει πιο ενεργός και οπωσδήποτε να έχει κάποια δύναμη. ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις της.

Διότι, ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Πριν από τρία, τέσσερα χρόνια περίπου, είχαν ξεκινήσει να εκδώσουν την ορολογία, τμηματι-κά, των εισαγομένων ξένων λέξεων. Και θυμάμαι για το " μάρκετιγκ" βγάλαν την ωραιότατη λέξη 'αγοραλογία', η επιστήμη της αγοράς. Όπως λες 'ψυχολογία', η επιστήμη της ψυχής. Το αποτέλεσμα ήταν ανύπαρκτο. Όλοι εξακολουθούν να λένε 'μάρκετιγκ', εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.
Χρειάζεται συνεπώς μεγάλη προσοχή και κυρίως στην αρχή τέτοιων φαινομένων. Όταν λοιπόν πάει να εισαχθεί ένα ξένος όρος, σταμάτησέ τον. Φκιάξε τη λέξη και εκπαίδευσε τους δημοσιογράφους, τους εκφωνητές, κτλ., ανάπτυξέ τους ευαισθησία και σεβα-σμό στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τον σωστό, τον ελληνικό όρο.»

ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ:             6974 31 91 31    
Η.Δ: kmmarkat@otenet.gr
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr
http://strangehellas.blogspot.com
Αντι νέα τάξη πραγμάτων
Διαβάστε περισσότερα...