Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Τὴν ζωήν... καὶ τὴν ἐλπίδα...


Πλησιάζουμε στὴν ἱερὴ στιγμὴ τῆς θείας κοινωνίας. Οἱ πιστοὶ προετοιμασμένοι περιμένουμε τὴ μεγάλη ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ κοινωνήσουμε τῶν ἀχράντων καὶ φρικτῶν Μυστηρίων, νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο. Λίγες στιγμὲς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκφώνηση τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς «Πάτερ ἡμῶν...», ὁ Λειτουργὸς ἀπευθύνεται στὸν ἅγιο Θεὸ λέγοντας τὰ λόγια τῆς Εὐχῆς: «Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε...». Σὲ Σένα, Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε, παραδίδουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ὅλη μας τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα μας.

Λόγια μὲ βαθὺ περιεχόμενο, ποὺ φανερώνουν τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στὸ Θεὸ Πατέρα μας.


Ὅσο προχωρεῖ ἡ θεία λειτουργία, αἰσθανόμαστε ἔντονη τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας καὶ γύρω μας. Ἡ διάθεσή μας εἶναι μία, νὰ παραδώσουμε ὅλη μας τὴ ζωὴ σ’ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὁ χορηγὸς τῆς ζωῆς μας. Δικό Του δῶρο εἶναι ἡ ζωή μας. Ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε στὸν κόσμο αὐτό. Χωρὶς κανένα δισταγμό, καμιὰ ἀμφιβολία, χωρὶς καμιὰ ἐπιφύλαξη ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν παραλάβει, νὰ τὴν κάνει ὅ,τι θέλει, νὰ τὴ διευθύνει ὅπως γνωρίζει. Τὸ θέλημά Του νὰ γίνει ζωή μας. Τὶς σκέψεις μας, τοὺς στόχους μας, τὶς ἐπιθυμίες μας σ’ Ἐκεῖνον τὶς παραδίδουμε. Ἐπιθυμοῦμε νὰ ζοῦμε γι’ Αὐτὸν καὶ μόνο.

Ἐπίσης ἐμπιστευόμαστε σ’ Αὐτὸν τὴ ζωή μας, διότι Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωή. Ἡ ὄντως ζωή, ἡ ἀληθινὴ ζωή. Τὸ διεκήρυξε ὁ Ἴδιος: «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ιδ΄ [14] 6). Ὅποιος ἑνώνεται μαζί Του διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας «ἔχει τὴν ζωήν». Ζωὴ ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατο, ὅπως λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ἕως ὅτου ὅμως ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι μαζί μου, κι ἂν ἀκόμη ἐπέλθει ὁ θάνατος, εἶμαι ἐν ζωῇ» (Ὁμιλ. Δ΄ πρὸς Φιλιππησίους, ΕΠΕ 21, σελ. 427).

Αὐτὴ τὴ ζωή μας, τὴ γεμάτη ἐνοχὲς καὶ ἀδυναμίες, τὴν ἄθλια, τὴ ρυπαρή, ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς περιμένει ἐμεῖς νὰ Τοῦ τὴν προσφέρουμε. Ὄχι διότι τὴν ἔχει ἀνάγκη. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τῆς δώσει νόημα καὶ ἀξία.

Ἡ παράδοση τῆς ζωῆς μας στὸν Θεὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ γίνεται εὔκολα. Τὸ θέλουμε, ἀλλὰ δυσκολευόμαστε. Ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μέσα μας, ἀντιστέκεται, ὁ πονηρὸς ἐχθρός μας μᾶς πολεμεῖ συνεχῶς, τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου μᾶς ἐπηρεάζει. Χρειάζεται ἀγώνας συνεχής. Γιὰ νὰ κατοικήσει μέσα μας ὁ Χριστός, νὰ γίνει ὁ Χριστὸς ἡ ζωή μας, ὀφείλουμε ν’ ἀπαρνηθοῦμε τὸ θέλημά μας, τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό. Ν’ ἀποσπάσουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ γήινα καὶ μάταια. Ζητοῦμε τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καὶ «πάντων τῶν ἁγίων».

Ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλπίδα μας σ’ Ἐκεῖνον τὴν ἐμπιστευόμαστε. «Ἕνα ζητάει ἀπὸ σένα», θὰ μᾶς πεῖ καὶ πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «τὴν ἐλπίδα, γιὰ νὰ ἔχεις κάτι καὶ σὺ νὰ συνεισφέρεις γιὰ τὴ σωτηρία σου».

Δὲν στηριζόμαστε σὲ πρόσωπα ποὺ μᾶς ἀπογοητεύουν, σὲ πράγματα ἐφήμερα, σὲ ἐπίγεια ἀγαθά, σὲ χρήματα, σὲ ἀξιώματα, στὶς γνωριμίες, ἐκεῖ ὅπου ὁ πολὺς κόσμος στηρίζει τὶς ἐλπίδες του. Ἀλλὰ στὸν Κύριο, διότι Ἐκεῖνος εἶναι «ἡ ἐλπὶς ἡμῶν», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Τιμ. α΄ 1).

«Ὅσο ὁ πονηρὸς ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς κρημνίσει στὸ λάκκο τῆς ἀπογνώσεως καὶ ἀπελπισίας», ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «τόσο ἐμεῖς νὰ βασίζουμε τὴν ἐλπίδα μας σ’ Ἐκεῖνον καὶ νὰ περιμένουμε» (Ἀόρατος Πόλεμος, σελ. 228).

Καθὼς βρισκόμαστε σὲ μιὰ δύσκολη ἐποχή, τὰ λόγια αὐτῆς τῆς Εὐχῆς τῆς θείας Λειτουργίας ἔρχονται νὰ μᾶς θυμίσουν ποῦ νὰ στρέφουμε τὰ βλέμματά μας, τὴν προσοχή μας, ὁλόκληρη τὴ ζωή μας: Σ’ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἐλπίδα μας!

http://www.osotir.org/el/keimena/2014-02-20-16-48-00/item/34727-t-n-zoin-ka-t-n-lpida
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών - Πόσο πιθανή είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ


Είκοσι ημέρες πριν τις εκλογές και το πολιτικό σκηνικό μοιάζει σαν κινούμενη άμμο, με τους ψηφοφόρους να αλλάζουν «στρατόπεδα», τους αναποφάσιστους να είναι σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα να δίνουν και να παίρνουν ήδη από τώρα, ακόμη και αυτό της συγκυβέρνησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά των δύο κομμάτων δεν θα είναι τόσο μεγάλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει σημαντικά ποσοστά προς τη Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, (διαρροές 8,2%), ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 5,2% που μετακινείται προς τη ΝΔ και ένα μικρότερο προς τη Χρυσή Αυγή αλλά και το ΚΚΕ. Οι ψηφοφόροι που επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο εμφανίζονται αναποφάσιστοι κατά 16,5%.

Οι αναλυτές εμφανίζονται ακόμη διστακτικοί ως προς τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση εντός του  κόμματος. Σήμερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα ξεκαθαρίσει τι θα πράξει πολιτικά, ενώ δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί η «ζημιά» από την διαρροή της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εγκαταλείπει μαζικά την Κουμουνδούρου και στρέφεται σε άλλα κόμματα.

Από την άλλη η ΝΔ εμφανίζεται αδύναμη να «επαναπατρίσει» τους χαμένους ψηφοφόρους της και χάνει προς την Ένωση Κεντρώων ένα ποσοστό 5,2%. Διαρροές υπάρχουν προς το Ποτάμι, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Χρυσή Αυγή. Τις υψηλότερες συσπειρώσεις έχουν αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή.

Η συσπείρωση στο «τελειωμένο» ΠΑΣΟΚ, που συνέπραξε με την «πεθαμένη» ΔΗΜΑΡ φτάνει το 56%, ενώ οι μετρήσεις δείχνουν απώλειες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ και το Ποτάμι. Το 22% όσων ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ τον Γενάρη δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο επιτελείο του Ποταμιού βλέπουν μόλις το 40% των ψηφοφόρων του Ιανουαρίου να παραμένει σταθερό στην επιλογή του, ενώ περίπου 16% κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο το 44% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι. Είναι ξεκάθαρο πλέον πώς ο λαός αντιλήφθηκε το ρόλο του Ποταμιού και την… κάνει αφού άλλωστε έχει πολλές μνημονιακές επιλογές, από τον «αριστερό» ΣΥΡΙΖΑ, έως τη… δεξιά ΝΔ. 

Κερδισμένη σαφώς είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ξεκάθαρα τρίτο κόμμα και με τάση αύξησης των ποσοστών της, το οποίο εκτιμάται πώς θα είναι πλέον διψήφιο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση δε που υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ τότε το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

Η μικρότερη συσπείρωση από τις δημοσκοπήσεις παρατηρείται στους ΑΝΕΛ, με το κόμμα του Πάνου Καμμένου να εμφανίζεται πώς δεν μπαίνει στη Βουλή, αλλά με τον τέως υπουργό Εθνικής Άμυνας να καταγγέλλει  παιχνίδια και να εκτιμά πώς το κόμμα του θα βρίσκεται και πάλι στη Βουλή για συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από εκεί και πέρα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πώς ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της ΝΔ με μία διαφορά η οποία κυμαίνεται από 1% έως και 3,5% όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για την επόμενη ημέρα των εκλογών, όπως επίσης και αυτό του επικεφαλής της νέας κυβέρνησης. 

Ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα αλλά με μικρή διαφορά εκτιμάται πώς δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης και θα αναζητηθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ήδη, ακούγονται κάποια ονόματα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να γίνουν συγκεκριμένες αναφορές. 

Τώρα, ως προς τα σενάρια της επόμενης ημέρας των εκλογών αυτά είναι βασικά πέντε και ανάμεσα τους βρίσκεται και αυτό του «μεγάλου συνασπισμού» των πολιτικών δυνάμεων.   

1. Η πρωτιά Τσίπρα με σημαντική διαφορά (τριών και πλέον μονάδων) από τη ΝΔ αλλά με περίπου 130-140 έδρες δεν παραπέμπει ντε και καλά στην αναζήτηση συμμαχιών για τη συγκρότηση κυβέρνησης με τον ίδιο πρωθυπουργό. Ωστόσο, το μπόνους των 50 εδρών εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων για το πρώτο κόμμα τη δυνατότητα να πάρει την πρωτοβουλία και να αρχίσει να μοιράζει την «τράπουλα».

Οι γνωρίζοντες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κατ' αρχήν να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού για τη συγκρότηση κυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο (και ίσως με τον ίδιο πρωθυπουργό). Βασική προϋπόθεση όμως για να ξετυλίξει αυτό το σενάριο είναι το ένα ή και τα δύο κόμματα να μην πέσουν κάτω από τη δύναμη και τον αριθμό βουλευτικών εδρών που ήδη έχουν (σ.σ. το Ποτάμι έχει 17 και το ΠΑΣΟΚ 13 έδρες). Και αυτό γιατί η επόμενη μέρα φέρνει εκ νέου δύσκολες ψηφοφορίες των εφαρμοστικών νόμων στη Βουλή - και «προληπτικά» η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει ισχυρή πλειοψηφία ως ανάχωμα σε τυχόν διαρροές.

2. Μπορεί στην Κουμουνδούρου να κόβουν κάθε κουβέντα για μετεκλογική σύμπραξη και με τη ΝΔ, αλλά η εκδοχή ενός προβαδίσματος της τάξης των 130-140 εδρών δεν αποκλείει την προοπτική μιας κυβέρνησης ευρείας αποδοχής, δηλαδή των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Ποταμιού και ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σενάριο φέρνει και πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, με τον Αλέξη Τσίπρα να προτείνει πρώτος τον εν δυνάμει πρωθυπουργό (πρόσωπο μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά με δυνατότητα συνεννόησης με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις).

Η προσεκτική «ανάγνωση» της δυναμικής ενός τέτοιου σεναρίου δεν οδηγεί απαραίτητα στην ισχυρή στήριξη εφαρμογής του προγράμματος, καθώς η εικόνα Βαβέλ είναι σύνηθες φαινόμενο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό στα κρίσιμα τεστ. Επιπλέον, η συγκρότηση κυβέρνησης ευρείας αποδοχής προϋποθέτει και τη διατήρηση ισορροπιών στο εσωτερικό των κομμάτων -τη στιγμή που άπαντες διεκδικούν την προώθηση των πλέον ικανών στελεχών για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Βασική παράμετρος είναι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί που θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση.

3. Το πλέον δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα για τα δύο μεγάλα κόμματα αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί προβάδισμα είναι η αδυναμία συνεννόησης με τη ΝΔ και ταυτόχρονα η συγκρότηση ισχνής πλειοψηφίας είτε με το ΠΑΣΟΚ, είτε με το Ποτάμι, είτε και με τα δύο. Η πλειοψηφία των 151 βουλευτών στην παρούσα φάση είναι η πλέον ευάλωτη και εκτεθειμένη στα μποφόρ του τρίτου μνημονίου λύση.

Είναι αυτονόητο ότι τότε οι διερευνητικές εντολές θα καταλήξουν ένα άγραφο χαρτί, θα επανέλθει κλίμα πολιτικής αστάθειας και ο κίνδυνος επιστροφής της οικονομικής κατάρρευσης. Αναμφίβολα, η μη συνεργασία θα οδηγήσει σε διπλές εκλογές και σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τη χώρα καθώς οι εταίροι έχουν προειδοποιήσει ότι η εφαρμογή του μνημονίου είναι υποχρέωση και της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Στην Κουμουνδούρου, πάντως, επιμένουν ότι αυτό το σενάριο αποκλείεται και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες - κάτι βέβαια που υποστηρίζουν οι αρχηγοί και των άλλων κομμάτων.

4. Δικομματική κυβέρνηση με αυτο-δυναμία ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για το σενάριο που αποκλείουν προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις, για κάποιον λόγο όμως το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δεν το θεωρεί ανέφικτο. Η ισχυρή εντολή, δηλαδή η αυτοδυναμία με τουλάχιστον 151 έδρες, είναι για τον Αλέξη Τσίπρα το «διαβατήριο» για τη συγκρότηση κυβέρνησης με τον ίδιο πρωθυπουργό και το κόμμα του βασικό πυλώνα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Κορυφαίο στέλεχος υπενθυμίζει ότι στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Alpha ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αυτοδυναμία με την εξασφάλιση των 151 θα ανοίξει τον δρόμο για την αναζήτηση συμμαχιών. Και όταν ρωτήθηκε με ποιο κόμμα, έσπευσε να επισημάνει την καλή συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Ελληνες, που όμως σε όλα τα γκάλοπ δεν πιάνουν το 3% για την είσοδό τους στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει τη συμμαχία (με τον ίδιο πρωθυπουργό φυσικά) με το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ.

5. Οι αναλυτές έχουν βάλει στα σενάρια τους και αυτό να προηγηθεί η ΝΔ με μικρή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Β. Μεϊμαράκης, θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να δοκιμάσει ξανά τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με το Ποτάμι και να επαναλάβει το τεστ μιας τρικομματικής κυβέρνησης, με πρωθυπουργό -το πιο πιθανό- ευρείας αποδοχής. 

Όπως είπαμε όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία γίνονται δεδομένου του ρευστού πολιτικού κλίματος, το οποίο δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα. Το βέβαιο είναι πάντως πώς όποιος και αν επικρατήσει, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που προκύψει την επομένη των εκλογών τον ελληνικό λαό τον περιμένουν σκληρά μέτρα. 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Λιβύη: Τέσσερις στρατιώτες νεκροί σε νέες μάχες με ισλαμιστές


Τέσσερις Λίβυοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε νέες μάχες με οργανώσεις ισλαμιστών στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης χθες Κυριακή, δήλωσαν υγειονομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Δυνάμεις που δηλώνουν πίστη στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης μάχονται με ισλαμιστές στη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης, από πέρυσι, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκρουσης που δεν έχει σταματήσει αφότου ανατράπηκε το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Μια ίλη αρμάτων μάχης συμμετείχε στις εχθροπραξίες στο πλευρό των μονάδων των ισλαμιστών που προσπαθούν να προελάσουν στα δυτικά της Βεγγάζης, ανέφεραν αξιωματικοί του στρατού. Οι μάχες μαίνονταν ως αργά το απόγευμα.

Δυνάμεις του στρατού υποστηριζόμενες από οπλισμένους κατοίκους έχουν ανακαταλάβει ορισμένα τμήματα της Βεγγάζης που είχαν χάσει την περασμένη χρονιά. Όμως επικριτές των προσπαθειών τους επισημαίνουν πως τα πεπαλαιωμένα μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν όπλα ακριβείας και έχουν καταστρέψει τμήματα της πόλης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αναφέρθηκαν επίσης μάχες χθες Κυριακή ανάμεσα σε μονάδες του στρατού που δηλώνουν πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και το Ισλαμικό Κράτος έξω από την πόλη Ντέρνα, ανατολικά της Βεγγάζης.

Η Πολεμική Αεροπορία έκανε μια επιδρομή εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους έξω από τη Ντέρνα, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του στρατού. Σημειώθηκαν επίσης μάχες ανάμεσα σε χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή.

Το Ισλαμικό Κράτος ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια επιχείρηση ανακατάληψης της πόλης, από την οποία το εξεδίωξε μια αντίπαλη ισλαμιστική οργάνωση τον Ιούνιο. Δυνάμεις του στρατού βρίσκονται έξω από τη Ντέρνα αλλά δεν έχουν αποπειραθεί να καταλάβουν την πόλη, εστία τζιχαντιστών.

Οι μάχες σε πολλαπλά μέτωπα υπογραμμίζουν το χάος στη Λιβύη, όπου διάφορες ένοπλες οργανώσεις υποστηρίζουν δύο αντίπαλες κυβερνήσεις που αντιπαρατίθενται για την εξουσία. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μετακινήθηκε στην ανατολική Λιβύη αφότου η πρωτεύουσα, η Τρίπολη, καταλήφθηκε από μια συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων που εγκαθίδρυσε δική της Βουλή και κυβέρνηση.

Αμφότερες οι πλευρές διοικούν χαλαρές συμμαχίες οργανώσεων ανταρτών που είχαν πάρει μέρος στην ένοπλη εξέγερση εναντίον του Καντάφι κι έχουν χωριστεί βάσει πολιτικών, τοπικών και εθνοτικών γραμμών.

Το Ισλαμικό Κράτος μπόρεσε να αξιοποιήσει το χάος και έχει καταλάβει πολλές περιοχές, έχει εκτελέσει ξένους υπηκόους κι έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ξένων πρεσβειών στην Τρίπολη.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΗΠΑ: Κυρώσεις στην Κίνα για τις υποκλοπές εμπορικών μυστικών


Ρήγμα στις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα έχει προκαλέσει η ανακάλυψη της δράσης Κινέζων πρακτόρων εντός του αμερικανικού εδάφους, οι οποίοι κατηγορούνται από απέσπασαν βιομηχανική και εμπορικά μυστικά. Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης κυρώσεων και σύμφωνα με την  Washington Post, η απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα, πιθανότατα εντός των επόμενων 15 ημερών.

Οι υποψίες πως Κινέζοι χάκερ βρίσκονταν πίσω από μια σειρά επιθέσεων και κλοπών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν ένα από τα σημεία τριβής στις διμερείς σχέσεις, την ίδια στιγμή που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προετοιμάζεται για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Στελέχη της κυβέρνησης Ομπάμα θεωρούν ότι η Κίνα είναι στην κορυφή του καταλόγου των υπόπτων για την μαζική κλοπή δεδομένων από μια αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία, που αφορούσε τα προσωπικά δεδομένα 4,2 εκατομμύρια νυν και πρώην εργαζομένων σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Το Πεκίνο διέψευσε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση, γεγονός που δεν κατεύνασε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες των Αμερικανών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι Κινέζοι χάκερ χρησιμοποιούν εξελιγμένες τακτικές για να οικοδομούν τεράστιες βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για παραδοσιακούς σκοπούς της κατασκοπείας, όπως η στρατολόγηση κατασκόπων, αλλά και για την απόκτηση πρόσβασης σε ασφαλή δεδομένα σε διάφορα δίκτυα.

Η Washington Post αναφέρει πως εάν επιβληθούν οι κυρώσεις αυτές, θα σηματοδοτήσουν την εφαρμογή για πρώτη φορά ενός προεδρικού διατάγματος που υπέγραψε νωρίτερα φέτος ο Ομπάμα και προβλέπει τη δέσμευση πόρων νομικών και φυσικών προσώπων στο εξωτερικό για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ενέχονται σε βιομηχανική κατασκοπεία μέσω εργαλείων πληροφορικής.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για το δημοσίευμα προς το παρόν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως στην εφημερίδα πως οι κυρώσεις αποτελούν ένα «μήνυμα προς το Πεκίνο ότι η κυβέρνηση αρχίζει να καταπολεμά τη βιομηχανική κατασκοπεία και στον ιδιωτικό τομέα ότι υπάρχει στήριξη».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Πολύνεκρο ναυάγιο με λαθρομετανάστες ανοικτά της Λιβύης


Ένα σκάφος που μετέφερε λαθρομετανάστες βυθίστηκε ανοικτά των ακτών της Λιβύης στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

«Είχαμε πληροφορίες σήμερα το πρωί σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν επτά πτώματα παράτυπων μεταναστών από σκάφος που βυθίστηκε ανοικτά της Χομς (ανατολικά της Τρίπολης)... αλλά δεν έχουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για το πόσοι μετανάστες επέβαιναν στο σκάφος», δήλωσε ο Μοχάμαντ αλ-Μισράτι, εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου στην Τρίπολη.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Την περασμένη Πέμπτη, ένα σκάφος όπου στοιβάζονταν λαθρομετανάστες με την ελπίδα να φθάσουν από τη Λιβύη στην Ιταλία βυθίστηκε ανοικτά της λιβυκής πόλης Ζουάρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έως και 200 άνθρωποι.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Σταθάκης: "Δεν υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις μισθών"


"Είπαμε ότι θα κρατήσουμε την χώρα εντός ευρώ, με ευρωπαϊκή προοπτική. Ότι θα επιδιώξουμε να απαλλάξουμε τη χώρα από τις μνημονιακές πολιτικές. Ότι εμείς θα κάνουμε όλες τις μεγάλες τομές που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, προκειμένου να εξοβελίσουμε τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση την ελληνική κοινωνία", σημείωσε ο Γιώργος Σταθάκης στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ.

"Η πορεία μας δοκιμάζεται και στα δυο επίπεδα: ως κυβέρνηση έπρεπε να κρατήσουμε την χώρα εντός ευρωπαϊκού πλαισίου ή να συμβιβαστούμε στα σημεία", σχολίασε ενώ τόνισε ότι το μνημόνιο αφορά τρία στοιχεία: διάλυση αγοράς εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις, συρρίκνωση κοινωνικού κράτους, χρέος ως μηχανισμός παραγωγής τεράστιων ελλειμμάτων και δεσμεύσεων.

"Δεν δεσμευτήκαμε ποτέ ότι η κυβέρνηση θα είναι ένας εύκολος διάδρομος που θα τον περνάμε και θα μας χειροκροτούν οι πάντες, ότι δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς, ότι δεν θα παραμείνουμε μια κυβέρνηση που θα συντηρήσει τα τρία στοιχεία αυτής της πολιτικής της", ανέφερε.

Υπήρξαν συμβιβασμοί και στα τρία στοιχεία, είπε: "Δεν υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις μισθών, υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Υπήρξε συμβιβασμός στο χρέος, με την αναδιάρθρωση, τα χαμηλά πλεονάσματα πλεονάσματα αλλά και στις ιδιωτικοποιήσεις, με την επιτυχία μας αναφορικά με το Ταμείο που θα βρίσκεται στην Ελλάδα".

"Η μεγάλη δοκιμασία μας στις εκλογές παραμένει το πόσο έτοιμοι είμαστε για να κάνουμε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές", τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι "το πρόγραμμα που καταθέτουμε, αυτό επιχειρεί και η πεποίθηση μας ότι αυτές οι τομές πρέπει να κινητοποιήσουν και ενεργοποιήσουν πολύ περισσότερες δυνάμεις την επόμενη περίοδο, γιατί σε αυτές τις επιλογές για ριζικές αλλαγές παραμένει το πιο ισχυρό χαρτί και η μεγαλύτερη δέσμευση που έχουμε ως κόμμα".

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Λαφαζάνης: "Το ευρώ κατέληξε να είναι το δόγμα της κυβέρνησης"


«Το ευρώ κατέληξε να είναι το δόγμα της κυβέρνησης», τόνισε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ψηφίζοντας το μνημόνιο, η κυβέρνηση «πέρασε στην αντίπερα όχθη, στο όνομα της πάση θυσία παραμονής στο ευρώ», είπε ο κ. Λαφαζάνης ενώ χαρακτήρισε την Ευρωζώνη «γερμανική οικονομική και κοινωνική φυλακή».

Σύμφωνα με τον Π. Λαφαζάνη, «το μνημόνιο σημαίνει απεριόριστη λιτότητα, αέναη ξένη κηδεμονία, υποτέλεια για 10 χρόνια, 20 χρόνια...». «Δεν μπορούμε να φύγουμε από την ύφεση με τη μνημονιακή κηδεμονία, δεν μπορεί με τα μνημόνια να βγει η χώρα από την κρίση. Το εθνικό νόμισμα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι εργαλείο και μέσο διεξόδου για την εφαρμογή ενός φιλολαϊκού παραγωγικού προγράμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πού θα βρεθεί χρηματοδότηση με το νέο νόμισμα για την οικονομία, δήλωσε πως «είναι ψεύδος και μύθος ότι με εθνικό νόμισμα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε φάρμακα και πρώτες ύλες». Σήμερα έχουμε πλεονασματικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Επομένως με εθνικό νόμισμα δεν θα υπάρχει πρόβλημα συναλλάγματος για εισαγωγές. Και άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι εκτός ευρώ και καθόλου δεν δυστυχούν», πρόσθεσε ο κ. Λαφαζάνης.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν 5 δημοσκοπήσεις


Ντέρμπι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και οκτακομματική Βουλή, δίχως τους ΑNEΛ, αλλά με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, δείχνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis.

Μάλιστα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση η συντριπτική πλειοψηφία ζητεί παραμονή στο ευρώ, ενώ οι πολίτες φαίνεται να απορρίπτουν το δίλημμα μνημονιακός/αντιμνημονιακός.

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 22,2% και η Νέα Δημοκρατία 21,2%. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 6,4%, το Ποτάμι με 4,5%, το ΠΑΣΟΚ με 4,1%, στη Βουλή μπαίνουν η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη και η Λαϊκή Ενότητα με 3,8% και 3,1%. Εκτός Βουλής μένουν οι ΑΝΕΛ με 1,7%. Στο 11,2% η αδιευκρίνιστη ψήφος.


Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 29%
ΝΔ 27,8%
Χρυσή Αυγή 8,3%
Ποτάμι 6,7%
ΚΚΕ 5,9%
ΠΑΣΟΚ 5,4%
Ένωση Κεντρώων 4,9%
Λαϊκή Ενότητα 4,1%
ΑΝΕΛ 2,3%

Στην εκτίμηση εδρών ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 129, η ΝΔ 75, η Χρυσή Αυγή 23, το Ποτάμι 18, το ΚΚΕ 16, το ΠΑΣΟΚ 15, η Ένωση Κεντρώων 13 και η Λαϊκή Ενότητα 11.

Την ίδια στιγμή το 79% τάσσεται υπέρ της παραμονής στο ευρώ, ενώ το 17% ζητεί την επιστροφή στη δραχμή.

Το 73% θεωρεί ότι πλέον δεν έχει νόημα το δίλημμα μνημονιακός/αντιμνημονιακός, το 18% χαρακτηρίζει τον εαυτό του αντιμνημονιακό και το 6% μνημονιακό.

Τέλος το 55% εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σωστά πως υπέγραψε τη νέα συμφωνία, ενώ το 40% θεωρεί αυτή την κίνηση λάθος.

MRB : Μικρό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 2,2 μονάδων διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της MRB.


Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 29,6% έναντι 27,4% για τη ΝΔ. Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 7,5% και ακολουθούν Ποτάμι με 6,7% και ΚΚΕ με 5,7%. Ποσοστό 5,7% λαμβάνει και η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη ενώ η Λαϊκή Ενότητα λαμβάνει 5,1%.

Στο 4,7% το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ ενώ οι Ανεξάρτητοι Ελληνες προσγειώνονται στο 2,8% που εάν επαληθευτεί, τους αφήνει εκτός Βουλής.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 16,9%.

Στην πρόθεση ψήφου, η "ψαλίδα" μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ είναι ακόμη μικρότερη, στη 1,8 μονάδα. Αναλυτικά:

ΣΥΡΙΖΑ: 24,6%
ΝΔ: 22,8
ΧΑ: 6,2%
Το Ποτάμι : 5,6%
ΚΚΕ: 4,7%
Ενωση Κεντρώων: 4,7%
Λαϊκή Ενότητα: 4,2%
ΠΑΣΟΚ: 3,9%
ΑΝΕΛ: 2,3%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 38,1%, έναντι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη (31,7%). Ωστόσο, ποσοστό 27,6% ψηφίζει «κανέναν από τους δύο».

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Παραλίγο... καταλληλότερος ο Μεϊμαράκης

Η δημοσκόπηση που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτυπώνει το κλίμα, τις ανατροπές και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό.


Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί το προβάδισμα, ωστόσο η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία μικραίνει. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 25% στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου και ακολουθεί η ΝΔ με 22%, βλέποντας τα ποσοστά της να ενισχύονται σημαντικά σε σχέση με τον Ιούνιο, οπότε και συγκέντρωνε 16,5%. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 34,5% που συγκέντρωνε το ίδιο διάστημα.


Τα ποσοστά όλων των κομμάτων διαμορφώνονται σύμφωνα με την δημοσκόπηση ως εξής:
25% ο ΣΥΡΙΖΑ και 22% η ΝΔ. 6% για Ποτάμι αλλά και ΚΚΕ. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Χρυσή Αυγή που συγκεντρώνει το 5,5% και αμέσως μετά η ΛΑΕ (Π. Λαφαζάνης) με 5%. ΠΑΣΟΚ και Ένωση Κεντρώων (Β. Λεβέντης) συγκεντρώνουν από 4,5%. Εκτός Βουλής μένουν οι ΑΝΕΛ, με ποσοστό 2%.

Στο 14% το ποσοστό όσων δεν απάντησαν ή δεν γνωρίζουν ακόμη τι θα ψηφίσουν.

Πιο δημοφιλής πολιτικός Αρχηγός αναδεικνύεται ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 23%, όμως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ακολουθεί με διαφορά μόλις 0,5% (22,5%).

Τρίτος δημοφιλέστερος ο Σταύρος Θεοδωράκης (19,5%)ενώ η Φώφη Γεννηματά τέταρτη, συγκέντρωσε το 16%. Ο Πάνος Καμμένος, μολονότι το κόμμα του φαίνεται ότι μένει εκτός Βουλής, συγκεντρώνει ως αρχηγός το 13,5%. Πολύ κοντά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (13%) ενώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ακολουθεί, στην προτελευταία θέση, με 10%. Τελευταίος ο Νίκος Μιχαλολιάκος της ΧΑ, ο οποίος συγκέντρωσε ένα 5% αλλά το 54% της δυσμενέστερης γνώμης των ερωτηθέντων.

Marc : Στο 2,1% η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ

Προβάδισμα 2,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει τηλεφωνική δημοσκόπηση της εταιρείας Marc. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την Τρίτη ως την Παρασκευή σε 1.006 νοικοκυριά.


Σε αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 25,3%, ενώ η Νέα Δημοκρατία έπεται με 23,2%. Ως τρίτη δύναμη αναδεικνύεται το Ποτάμι με 5,8% και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 5,5%, ΠΑΣΟΚ με 4,4%. Επειτα, βρίσκεται το ΚΚΕ με 4,2%, ενώ η Λαϊκή Ενότητα και η Ένωση Κεντρώων συγκεντρώνουν 3,8%. Οριακά μπαίνουν στη Βουλή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που αγγίζουν το 3%. Το ΔΓ/ΔΑ συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 18,8%.


Στην παράσταση νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 60,3%, έναντι 19,4% της Νέας Δημοκρατίας, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να είναι στο 17,4%.

Όσον αφορά στη δημοτικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει 47,8% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες, ενώ 50,9% αρνητικές και μάλλον αρνητικές και έρχεται πρώτος σε δημοτικότητα ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης συγκεντρώνει ποσοστό 44,1% στις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες, ενώ το 49,1% έχει αρνητική άποψη.

Ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, συγκεντρώνει 42,9% θετικές γνώμες και 53,1% αρνητικές, ενώ η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά θετικές γνώμες 35,2% και αρνητικές 59,5%. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος έχει θετικές γνώμες σε ποσοστό 31,2% και αρνητικές 66,2%, ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θετικές γνώμες 23,2% και αρνητικές 68,3%, ο γ.γ. της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος θετικές γνώμες 11,9% και αρνητικές 84,4%, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας θετικές γνώμες 11,4% και αρνητικές 84,7, ενώ η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζει θετικές γνώμες σε ποσοστό 20,9% και αρνητικές γνώμες σε ποσοστό 76,6%.

Σε ερώτηση για το τι κυβέρνηση προτιμούν, απάντησαν αυτή της Εθνικής ενότητας σε ποσοστό 33,7%, συνεργασίας με βασικό κορμό ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 17,2%, κυβέρνηση με βασικό κορμό σε ΝΔ το 17,6%.

ProRata: Πρώτο κόμμα οι αναποφάσιστοι!

Μικρό προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ δίνει πανελλαδική δημοσκόπηση της ProRata, όπου πρώτο κόμμα αναδεικνύονται οι αναποφάσιστοι με 25,8%!

Στην πρόθεση ψήφου πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 23% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 19,5%.

Αναλυτικά:

ΣΥΡΙΖΑ: 23%
ΝΔ: 19,5%
Χρυσή Αυγή: 6,5%
ΚΚΕ: 5%
ΠΑΣΟΚ: 4,5%
Ποτάμι: 4%
Λαϊκή Ενότητα: 3,5%
Ένωση Κεντρώων: 3%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 2%
Αδιευκρίνιστη ψήφος: 25,8%

Στο όριο του 3% είναι η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, ενώ εκτός Βουλής εμφανίζονται οι ΑΝΕΛ, που συγκεντρώνουν μόλις 2%.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, επιλέγει "ευρώ πάση θυσία", ενώ πάνω από το 50% εκτιμά ότι η νέα συμφωνία με τους δανειστές δεν είναι καλή.

Σε ότι αφορά τις συσπειρώσεις των κομμάτων, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 49%, στη ΝΔ 70%, στη ΧΑ 72%, στο Ποτάμι 38%, στο ΚΚΕ 82%, στους ΑΝΕΛ 24% και στο ΠΑΣΟΚ 56%.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Μπακογιάννη: «Θα πρέπει να μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ»


«Θα πρέπει να μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ» μετά τις εκλογές, τονίζει σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Realnews» η πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, και εκφράζει την πεποίθησή της «πως η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα προς έκπληξη αρκετών».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως η χώρα χρειάζεται ενότητα δυνάμεων, εθνική συνεννόηση και ευρύτατη συνεργασία, κάτι που, όπως επισήμανε η ίδια, το λέει εδώ και 5 χρόνια.

Αυτή η ενότητα δυνάμεων μπορεί να γίνει, όπως υποστηρίζει η κ. Μπακογιάννη, αν βρεθούν οι καλύτεροι και ικανότεροι από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι «θα βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά και θα δουλέψουν για τον εθνικό στόχο, που είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους».

Η κ. Μπακογιάννη πιστεύει σε πρωτιά της ΝΔ στις εκλογές καθώς θεωρεί ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η χώρα διολίσθησε σε σημείο που οι πολίτες συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο και θα ψηφίσουν με τη σκέψη να υπάρχει ένα σταθερό τιμόνι στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία, σημειώνει η κ. Μπακογιάννη, «έμαθε από τα λάθη της και μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα για μια λύση σταθερότητας και ασφάλειας σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα που κορόιδευε τους

πολίτες για καιρό».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι όντως υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ νέου και παλιού αλλά σημείωσε ότι το νέο στην πολιτική είναι οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος να πουν την αλήθεια χωρίς να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και το παλιό είναι το «θα σας κάνω γεφύρια και ποτάμια, θα σας αυξήσω τη σύνταξη, θα σας δώσω τη 13η σύνταξη, θα σκίσω το μνημόνιο μέρα μεσημέρι, θα κάνω το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι είναι ένας «ντόμπρος άνθρωπος που το στιλ του σε άλλους αρέσει και άλλοι το θεωρούν πολύ "λαϊκ"», αλλά επί της ουσίας, σημείωσε, είναι ένας άνθρωπος που λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, ενώ σε περίπτωση που η ΝΔ βγει πρώτο κόμμα τόνισε ότι θα είναι αδιαμφισβήτητα επιτυχία του κ. Μεϊμαράκη και της «πανστρατιάς που δημιούργησε».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ρέντσι: ''Το μεταναστευτικό πρέπει να αναχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα''


«Να γίνει παγκόσμιο πρόβλημα η κρίση των μεταναστών», ζητά σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Κορριέρε Ντέλλα Σέρα ο Ιταλός πρωθυπουργός, Ματτέο Ρέντσι.

Ο Ρέντσι τονίζει ότι μετά το τραγικό ναυάγιο του περασμένου Απριλίου ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία, όμως, είναι ακόμη «ελλιπή, μυωπικά και αποσπασματικά», ενώ προσθέτει ότι «οι δραματικές εικόνες των παιδιών που χάνουν την ζωή τους από ασφυξία στα φορτηγά, και μέσα στα αμπάρια, μας λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει μια στρατηγική».

Η λύση που βλέπει στον ορίζοντα ο Ιταλός πρωθυπουργός είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με Αφρική και Μέση Ανατολή, αλλά και η προώθηση μιας πολιτικής και διπλωματικής ευρωπαϊκής εκστρατείας. «Πρέπει να ξεπερασθεί το Δουβλίνο2, και να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, με ευρωπαϊκό δικαίωμα ασύλου», δηλώνει ο Ματτέο Ρέντσι.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογραμμίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να αξιολογούνται οι αιτήσεις ασύλου κατευθείαν στις χώρες προέλευσης, με κοινή ,ευρωπαϊκή διαχείριση και των επαναπατρισμών.

Σε ό,τι αφορά την ιταλική εσωτερική πολιτική, ο Ρέντσι καθιστά σαφές ότι η νομική αναγνώριση των συμβιώσεων των ομοφυλόφιλων ζευγαριών θα γίνει πράξη από την κυβέρνησή του, παρά τις αντιδράσεις καθολικών δυνάμεων, και εξηγεί ότι «οι αναφορές στην οικογένεια δεν είναι σε αντίθεση με τα σύμφωνα συμβίωσης».

Όσο για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα προσθέτει: «Η σχέση με την καγκελάριο Μέρκελ είναι καλή και η κοινή μας ανησυχία αφορά το να αποφευχθεί η παρακμή του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Στο θέμα αυτό οι απόψεις μας είναι κοινές. Σε ό,τι αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν είναι ο κριτής μας. Το αντίθετο. Και η Γερμανία πρέπει να αλλάξει, στηρίζοντας την εσωτερική ζήτηση και προχωρώντας σε δομικές αλλαγές στους τομείς εκείνους όπου έχει μείνει πίσω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ιταλικό εξάμηνο προεδρίας προσπάθησε να μετριάσει τη δημοσιονομική πειθαρχία με την ευελιξία».

Ο κ. Ρέντσι, τέλος, δηλώνει ότι η αναγγελία για κατάργηση του φόρου πρώτης κατοικίας από το 2016 είναι ένα μέτρο που θα ευνοήσει με δίκαιο τρόπο τους Ιταλούς πολίτες και θα μπορέσει, πιθανώς, να βοηθήσει και τον οικοδομικό τομέα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Πυρά Δ.Κουτσούμπα: ''Συνυπεύθυνοι Α.Τσίπρας και Π.Λαφαζάνης''


Όσοι νιώθουν αριστεροί, ριζοσπάστες είδαν και μπορούν να καταλάβουν ότι ο δρόμος της ανατροπής δεν ανοίγει όποτε αλλάζουν οι ένοικοι και οι καναπέδες στο Μαξίμου, είπε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 71 χρόνια από το Μπλόκο της Κοκκινιάς είπε: «Ούτε αλλάζει επειδή ο κ. Τσίπρας ως νέο- ορκισμένος Πρωθυπουργός το Γενάρη, πήγε και κατέθεσε γαρύφαλλα στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, ενέργεια που όλοι οι θεομπαίχτες καιροσκόποι την εκθείαζαν ως συμβολισμό ανυπέρβλητο για τη δύναμη και τη θέληση της ψυχής», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε: «Ας αφήσουν λοιπόν τις λαφαζανιές».

«Ο δρόμος της ανατροπής μπορεί να ανοίξει όταν με τη συμμετοχή στον αγώνα, στο κίνημα, όταν με την ψήφο αμφισβητηθεί το ίδιο το σύστημα και η εξουσία του. Και η μόνη ψήφος που μπορεί να ανοίξει το δρόμο της ανατροπής είναι η ψήφος στο ΚΚΕ» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κάλεσε τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία μέσω της «ενδυνάμωσης του αγώνα ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τον φασισμό-ναζισμό», να αχρηστεύσουν τα δίχτυα που επέλεξαν να ρίξουν στις ηρωικές εργατογειτονιές του Πειραιά τα «φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής, οι απόγονοι των ναζί και δωσίλογων, που πριν 71 χρόνια επέλεξαν να χτυπήσουν την ανταρτομάνα Κοκκινιά».

Επισήμανε ότι η ΧΑ δεν διστάζει με φασιστική λαϊκίστικη δημαγωγία να κλέψει ακόμα και αντικαπιταλιστικά συνθήματα «για να υπηρετήσει ως μπράβος του κεφαλαίου την εξουσία τους, κάνοντας όλη τη βρώμικη δουλειά», και υπογράμμισε ότι «η Κοκκινιά του Μπλόκου, η ανταρτομάνα Κοκκινιά, η Κοκκινιά της προσφυγιάς δεν μπορεί να επιτρέψει στα φασισταριά να εμφανίζονται ως κοινοβουλευτική πολιτική δύναμη, να αθωώνονται για τη δολοφονική ναζιστική δράση τους».

Είπε ότι ο λαός έχει δοκιμάσει και εμπιστευθεί πολλούς και έχει δει σχεδόν τα πάντα, προσθέτοντας ότι τώρα πρέπει να δοκιμάσει να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει ακόμα, μέχρι σήμερα, από τα χρόνια της Αντίστασης και των μεγάλων ηρωικών αγώνων: «Να βαδίσει με το ΚΚΕ, στο δρόμο του αγώνα, της μεγάλης λαϊκής συμμαχίας ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό, στο δρόμο της συνολικής ανατροπής».

Ανέφερε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο διαχωριστικές πολιτικές γραμμές, ότι υπάρχει μια ταξική διαχωριστική γραμμή: Ή με το κεφάλαιο, τα μονοπώλια, ή με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της.

Ή με την αστική πολιτική εξουσία ή με την εργατική λαϊκή εξουσία. Ή με το ένα Μέτωπο που είναι αντεργατικό, αντιλαϊκό, ανεξάρτητα από ονόματα, συνθήματα, προθέσεις, ή με το Μέτωπο, τη Συμμαχία της εργατικής τάξης, των φτωχών αυτοαπασχολούμενων λαϊκών στρωμάτων.

Σημείωσε ότι τα άλλα κόμματα που ετοιμάζονται προφανώς σε συνεργασία μετά τις εκλογές να κυβερνήσουν, ζητούν από τον λαό να πει ΝΑΙ στη σφαγή των δικαιωμάτων και της ζωής του.

Κάλεσε τον λαό να αχρηστεύσει τις παγίδες που του στήνουν, όπως είναι «το νέο ανάχωμα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2 του Λαφαζάνη, που υπηρετεί από άλλο πόστο τώρα, τον ίδιο στόχο, της ανάκαμψης της καπιταλιστικής κερδοφορίας».

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι ενιαίος ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το χειρότερο μνημόνιο στο οποίο ενσωματώνονται τα δύο προηγούμενα, προσθέτοντας ότι και «ο ΣΥΡΙΖΑ Νο1 του Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ Νο 2 του Λαφαζάνη και λοιπών είναι συνυπεύθυνοι» και για την καλλιέργεια αυταπατών στον λαό και για τη συνολική πολιτική που άσκησαν ως κυβέρνηση.

Υπενθύμισε ότι όλοι αυτοί «κούναγαν το δάχτυλο στο ΚΚΕ γιατί δεν έμπαινε τότε στην «κυβέρνηση της αριστεράς» για να λύσουμε τουλάχιστον την ανθρωπιστική κρίση, όπως διατυμπάνιζαν», και είναι οι ίδιοι που «ως υπουργοί πέταξαν στο κάλαθο τον αχρήστων τις τροπολογίες του ΚΚΕ για το γεύμα στα σχολεία, για τα ένσημα των ανέργων, για τα χρέη στη ΔΕΗ, για τα λεφτά των σχολικών επιτροπών».

Αναφέρθηκε, επίσης, και στις αυταπάτες που καλλιεργούσαν στον λαό περί αλλαγής της ΕΕ «μόνο και μόνο γιατί ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός θα πατήσει το πόδι του στις Βρυξέλλες, μόνο και μόνο επειδή μια κυβέρνηση στην Ελλάδα άλλαξε επωνυμία αλλά όχι τη στρατηγική», και υπογράμμισε ότι «η ΕΕ δεν ξέφυγε ποτέ από τις αρχές της, ως ιμπεριαλιστικής, καπιταλιστικής ένωσης».

Αναφέρθηκε στην υλοποίηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ και την ανάληψη νέων όπως η νέα ΝΑΤΟϊκή βάση στο Αιγαίο.

Πρόσθεσε ότι μόλις χθες το κόμμα του Π. Λαφαζάνη ανακάλυψε και κατήγγειλε τ συμμετοχή της Ελλάδας σε ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις, ενώ «τόσους μήνες που κρυφοκουβέντιαζαν με τους Αμερικάνους, τσιμουδιά δεν έβγαλαν ούτε οι του Τσίπρα, ούτε οι του Λαφαζάνη».

«Μάλιστα στο υπουργείο Άμυνας ο κ. Ήσυχος της Αριστερής Πλατφόρμας, παρέμενε ήσυχος και αμίλητος επί του θέματος, αυτό το διάστημα, σιγοντάροντας στην ουσία τον λαλίστατο Καμένο. Μιλάμε για θράσος» υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι όλοι αυτοί μαζί με τα πεπραγμένα τους, επιτρέπουν στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι για την πολιτική των κυβερνήσεών τους.

Έθεσε το ερώτημα πότε ο Π. Λαφαζάνης ανακάλυψε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από αντιμνημονιακή έγινε μνημονιακή και υπενθύμισε ότι «ο κ. Λαφαζάνης ήταν ο πρώτος πιλότος στα κυβερνητικά Boeing, που κουβαλούσε κατά διακοσαριές τους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς πλουτοκρατίας, πότε στη Μόσχα, το Πεκίνο, το Μπακού και πότε αλλού, σαν φρεσκο-αβανταδόρος επιχειρηματικών σχεδίων, για το ξεπούλημα των υδρογονανθράκων, των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και της δημόσιας περιουσίας…».

«Όλοι αυτοί συνταξιδιώτες καπιταλιστές, που κουβαλούσε στα κυβερνεία του καπιταλισμού ανά τον κόσμο, ήταν «αντιμνημονιακοί» και τον πούλησαν μετά, στη μοιρασιά;» πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι με δυνατό ΚΚΕ μπορούμε:

- Να αντιπαλέψουμε το μνημόνιο που χρεοκοπεί το λαό.

- Να ανοίξουμε το δρόμο για να απαλλαγούμε οριστικά από τις αντιλαϊκές συμφωνίες - μνημόνια.

- Να απαλλαγούμε από τους πραγματικούς υπεύθυνους: την εξουσία του κεφαλαίου και τις ενώσεις του.

«Σύνθημά μας ας γίνει: Καμιά λαϊκή ψήφος σε καμιά γειτονιά του Πειραιά, να μην χαθεί προς τα κόμματα του κεφαλαίου που ψήφισαν μνημόνιο. Καμιά ψήφος να μην δοθεί στους ναζιστές εγκληματίες της ΧΑ. Καμιά ψήφος να μην δοθεί στους καιροσκόπους του ΣΥΡΙΖΑ 2, της ονομαζόμενης ΛΑΕ.

»Μαζί με το ΚΚΕ για να γίνει ο λαός κυρίαρχος της οικονομίας και της εξουσίας για μια πραγματικά αληθινή εργατική λαϊκή κυριαρχία, εξουσία» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο κ. Κουτσούμπας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και σωματείων εργαζομένων κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Μπλόκου, στην Πλατεία Οσίας Ξένης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων στο κοινοτάφιο των εκτελεσμένων από τους ναζί και τους συνεργάτες τους, στο Γ Νεκροταφείο.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομικός "πόλεμος" Κίνας-ΗΠΑ: Το Πεκίνο άρχισε να ξεπουλά 3,65 τρισ. δολ. αμερικανικών ομολόγων!


Με" υπερόπλο" τη διακράτηση 3,65 τρισ.δολαρίων αμερικανικού χρέους, αλλά και τις προειδοποιητικές βολές που εχει ρίξει με μαζικές πωλήσεις αμερικανικού χρέους, ταξιδεύει ο Κινέζος Πρόεδρος Ξι Ζιπινγκ στις ΗΠΑ.

Η Κίνα μετά το χρηματιστηριακό σοκ στις 24 Αυγούστου που οδήγησε σε παγκόσμιες απώλειες της τάξης των 400 δισ. δολαρίων μόνο στις ευρωαγορές αποφάσισε πριν δύο ημέρες να ξεκινήσει να μειώνει την έκθεσή της σε αμερικανικά ασφάλιστρα και κρατικά ομόλογα.

Μάλιστα ήδη έχουν δοθεί εντολές μέσω των χρηματιστών σε Βέλγιο και Ελβετία να ξεκινήσει η πώληση των αμερικανικών τίτλων. Οι ΗΠΑ απλά ψέλλισαν ότι θα κάνουν το ίδιο αλλά το ισοζύγιο είναι κατά πολύ αρνητικό για τον Λευκό Οίκο. Σε αυτό το κλίμα θα γίνει η επίσκεψη τον Σεπτέμβριο του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ και φαίνεται ότι θα γίνουν σκληρές συζητήσεις. 

Η υποτίμηση του γουάν έναντι του δολαρίου από τις 10 Αυγούστου διαμορφώνεται στο 4,7%. 

Όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος η Κίνα πωλεί αμερικανικά ομόλογα μέσω Βελγίου και Ελβετίας και βασικός στόχος της Λαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας είναι να προχωρήσει σε πωλήσεις δολαρίων για να σταθεροποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Σύμφωνα εκτιμήσεις αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας θα συνεχίσουν να υποχωρούν κατά περίπου 40 δισ. δολάρια το μήνα για το υπόλοιπο του έτους λόγω των παρεμβάσεων της Λαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας.

Τα συναλλαγματικά αποθεματικά της χώρας είχαν υποχωρήσει στα 3,65 τρισ. δολάρια τον Ιούλιο.

Οι Αμερικανοί κατηγορούν την Κίνα ότι μείωσε τεχνητά τα επιτόκια του Γουάν και ότι υποκλέπτει στοιχεία των δημοσίων υπαλλήλων με την Κίνα να κάνει λόγω για επιθετικές κινήσεις των ελεγχόμενων από τις ΗΠΑ hedge-funds στις κινεζικές χρηματογορές.

Η απόφαση για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από μέρους των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση όπως δηλώνουν από το Πεκίνο και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψει η κινεζική κυβέρνηση θέλοντας να απεμπλακεί από μέρος του αμερικανικού χρέους.

Επίσης ένα σκληρό θέμα είναι η απόφαση της Κίνας να θέσει το γουάν στο "θησαυροφυλάκιο" του ΔΝΤ και στα "ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα" και αυτό είναι κάτι που θα επιλυθεί στην συνεδρίαση του ταμείου στις 9 Οκτωβρίου. 

Ο Ομπάμα φοβάται ότι το γουαν θα εκδιώξει το δολάριο από τις παγκόσμιες αγορές και γι αυτό προσπάθησε να εγείρει ερωτήματα γεωπολιτικής φύσης ώστε να αποτρέψει την κινεζική διείσδυση στην παγκόσμια αγορά.

κάποια προβλήματα που εμφανίζονται επί δύο δεκαετίες σε κάθε συνάντηση αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων, όπως η πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, το Θιβέτ, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά., θα εμφανιστούν και πάλι, αλλά η Ουάσιγκτον δεν αναμένει καμία πρόοδο.

Ούτε αναμένεται πρόοδος σε άλλα θέματα της αμερικανικής ατζέντας: περισσότερη αυτονομία στο Χονγκ Κονγκ, εφαρμογή του διεθνούς νόμου στις ναυτιλιακές διαφορές, αυστηρότερες κινεζικές κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα. 

Αλλά η Κίνα και θέλοντας να μην βρεθεί προ εκπλήξεων έχει ήδη έρθει σε μια πρώτη συμφωνία με το Ιράν στο οποίο φαίνεται πιθανό να δοθεί τεχνολογία και αμυντικό υλικό νέας γενιάς ενώ η Τεχεράνη θα έχει εξασφαλίση ήδη αγορά για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου δημιουργώντας έτσι έναν ακόμα πονοκέφαλο για τις ΗΠΑ στον ευαίσθητο χώρο του Περσικού Κόλπου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Το ίδρυμα Ρότσιλντ «μεταφέρει» στην ΕΕ μετανάστες οι οποίοι σε ποσοστό 90% είναι νεαροί !


Ο Σκοπιανός πολιτικός αναλυτής milenko Nedelkovski θεωρεί άκρως  ύποπτο , σοβαρό, επικίνδυνο και  συνάμα  δολοφονικό  ότι το 90% των Μουσουλμάνων μεταναστών που έρχονται από την Ελλάδα στα Σκόπια και την Σερβία και κατ” επέκταση στην ΕΕ,  είναι  νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για μια   αθρόα «μετακίνηση» ενός τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού , νεαρού κυρίως στην ηλικία προς τα εδάφη  της ΕΕ,  από το  πανίσχυρο ίδρυμα Rothschild με σκοπό την  εθνολογική «αλλοίωση» αναφέρει  ***ρωσικό άρθρο του έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων regnum.ru.

Την ίδια στιγμή, η σερβική εφημερίδα « Kurir» γράφει σε άρθρο της ότι  οι μεταναστευτικές ροές σε αυτόν τον τομέα  χρηματοδοτούνται ΚΥΡΙΩΣ από το ίδρυμα  Ρότσιλντ και τις  οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλώνοντας  ότι το κόστος της «μεταφοράς» αυτών μεταναστών  προς την Ευρώπη μέσω της θάλασσας στοιχίζει από 3-3,5 χιλιάδες έως 7 – 11.000 ευρώ.


Ο Nedelkovski τονίζει  ότι οι « νεαροί μουσουλμάνοι μαχητές»  προέρχονται από χώρες με  παραδοσιακό  ισλαμικό πολιτισμό, και πολυπληθείς  οικογένειες . Υπενθύμισε ότι η πΓΔΜ μετά τον πόλεμο μεταξύ της Σερβίας και του ΝΑΤΟ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κέντρο υποδοχής περίπου 150 χιλιάδες μουσουλμάνων μεταναστών.

Τονίζεται  ότι η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού νέων ανδρών στον πληθυσμό των μεταναστών , αποτελεί αποχρώσα ένδειξη ότι πολλοί από αυτούς είναι ένθερμοι  υποστηρικτές του «ισλαμικού κράτους».

 Επιπλέον, σύμφωνα με  την Αστυνομία Συνόρων της Σερβίας, το 90% των μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες δείχνουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ με ημερομηνία γεννήσεως  την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους.

Τα έγγραφα  τα οποία παρουσιάζουν οι « εισβολείς» αποτελούν προϊόν πλαστογραφίας φτηνού τύπου.

«Πρέπει να στείλουμε τα δακτυλικά  τους αποτυπώματα στην Ιντερπόλ, με την απάντηση να διαρκεί αρκετούς μήνες.

Αξιόπιστη βάση δεδομένων της Interpol για την Ασία και την Αφρική, δεν υπάρχει, ιδίως σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος», καταλήγει ο Σκοπιανός αναλυτής .

Πρόκειται  σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr για Σύρους , Αφγανούς , Ιρακινούς,  νεαρούς στην ηλικία οι οποίοι εγκαθιστάμενοι στην Ευρώπη θα δημιουργήσουν  πολυπληθείς  οικογένειες,  «κατακτώντας » ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για μία εισβολή και κατάκτηση « ύπουλη με  ειρηνικό τρόπο  » η οποία θα μετατρέψει τους γηγενείς χριστιανούς  κατοίκους  σε μειονότητα και πιθανότατα σε πρόσφυγες!!

http://regnum.ru/news/accidents/1959194.html
http://www.pentapostagma.gr/
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Γιγάντιο κοίτασμα φυσικού αερίου εντοπίστηκε στις ακτές της Αιγύπτου


Η ιταλική ενεργειακή εταιρεία ‘ENI’ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η πληροφορία είναι από την ίδια την εταιρεία, στην ιστοσελίδα της, που σημειώνει ότι πρόκειται «για μια σούπερ γιγαντιαία ανακάλυψη». Το φυσικό αέριο εντοπίστηκε σε βάθος 1.450 μέτρων. Η αναζήτηση για κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου είχε υπογραφεί το 2014 με το αιγυπτιακό υπουργείου Πετρελαίου, μετά από σχετική προκήρυξη διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το πεδίο εκτιμάται σε περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μπορεί να αποδώσει 30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα «άπαχο» αέριο, το οποίο μετρείται σε περίπου 850 δις κυβικά μέτρα αερίου, όπως σημειώνεται.
Το κοίτασμα βρίσκεται στο πεδίο Ζοχρ, που είναι το μεγαλύτερο πεδίο της Αιγύπτου στη Μεσόγειο και μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου.
Η ‘ENI’ θα επιταχύνει την εργασία και τις μελέτες. Το εύρημα είναι ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες της Αιγύπτου για τις επόμενες δεκαετίες.
Ο εκτελεστικός διευθυντής Κλάουντο Ντεσκάλτσι, έχει μεταβεί στο Κάιρο για να ανακοινώσει επίσημα την ανακάλυψη στον Αιγύπτιο πρωθυπουργό Ιμπραχίμ Μαχλάμπ.

http://www.echedoros-a.gr/
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Εκκλησία η μάνα μας....


Ρώτησαν κάποτε ένα μοναχό: τι κάνετε τόσες ώρες μέσα στην Εκκλησία, δε βαριέστε; Κι εκείνος απάντησε: εσύ τι έκανες εννιά μήνες στη μήτρα της μάνας σου; Τίποτα. Ήσουν εκεί και τρεφόσουν με το μητρικό αίμα. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Είμαστε εδώ και τρεφόμαστε από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από το σώμα και το Αίμα του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία είναι η Μάννα που μας τρέφει. Η φιλόστοργη Μάνα. Η πνευματική καρδιά απ’ την οποία διαχέεται το αίμα και κρατιούνται ζωντανά τα παιδιά της.


Η Εκκλησία είναι σώμα. Δεν είναι κόμμα. Είμαστε μέλη. Δεν είμαστε οπαδοί. Σώμα ένα με κεφαλή το Χριστό. Πονάει ένα μέλος και πονάμε όλοι. Δοξάζεται ένα μέλος και δοξαζόμαστε όλοι. Οικογένεια μία είναι η Εκκλησία: Οι Ζώντες, –όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία και όσοι βογγάνε έξω απ’ αυτήν…- Αυτοί που έφυγαν…, οι αδελφοί μας οι Κεκοιμημένοι. Κι αυτοί που ακόμα δεν ήρθαν… Οι αγέννητοι..., τα παιδιά των παιδιών μας, τα δισέγγονα και τα τρισέγγονα, όσοι θα μπουν στην Εκκλησία και όσοι θα βογγάνε έξω απ’ αυτήν. Οικογένεια μία. Γι’ αυτό στην Εκκλησία δεν εορτάζουμε αλλά συνεορτάζουμε. Δεν νηστεύουμε αλλά συννηστεύουμε. Δε στενάζουμε αλλά συστενάζουμε. Δεν προσευχόμαστε αλλά συμπροσευχόμαστε. Συλλειτουργούμε και συλλειτουργούμαστε. Σώμα ένα είμαστε.

Οι γιαγιάδες μας το ήξεραν καλά αυτό. Ήξεραν ότι πρώτα ανήκουμε στην Εκκλησία και μετά στον εαυτό τους. Πρώτα στην Εκκλησία και μετά στο σπίτι τους. Γι’ αυτό συμμετείχαν στις ανάγκες της. Στο χτίσιμο της Εκκλησίας, στο στρώσιμο, στον έρανο, στις νηστείες, στους εσπερινούς, στα Μυστήρια, στη Λειτουργία. Οι παλιοί άνθρωποι ήξεραν πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί άλλος δρόμος βγάζει σε άλλο τέρμα. Γνώριζαν ότι η σωτηρία είναι μόνο μέσα στο Καράβι του Χριστού που όσα κύματα και όσες θύελλες κι αν το χτυπούν δεν καταποντίζεται.

- Γέροντα, τα παιδιά μας κοιμούνται στην Εκκλησία, μήπως να μη τα φέρνουμε;
- Στο Καράβι να είναι κι ας κοιμούνται, επέμενε ο Γέροντας Πορφύριος.
Η Εκκλησία, το Σκάφος του Χριστού!
Το Σώμα του Χριστού!
Το Στόμα του Χριστού!
Η Κιβωτός που μπαίνεις μέσα και σώζεσαι!
Αλήθεια, έχουμε βαθιά και ορθή γνώση του τι είναι η Εκκλησία;
Είναι μόνο για τις Κυριακές και τις γιορτές ή μπολιάζει όλο τον βίο μας;
Είναι μόνο για ορισμένες ηλικίες ή αγκαλιάζει όλο τον άνθρωπο από τα πρώτα μέχρι τα έσχατα;
Τι περιμένουμε απ’ Αυτήν;
Τι θέλουμε να μας δώσει και τι της χρωστάμε;
Αναρωτηθήκαμε ποτέ τι είναι η Εκκλησία και τι της οφείλουμε;

Οι Πατέρες λένε πως η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο Νοσοκομείο που εφημερεύει σε εικοσιτετράωρη βάση, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Ένα Νοσοκομείο που εφημερεύει για όλους. Για ασφαλισμένους και για ανασφάλιστους. Για πλούσιους και για άπορους. Για επώνυμους και για ανώνυμους και περιθωριακούς ανθρώπους. Ένα μεγάλο Νοσοκομείο στο οποίο αντιμετωπίζεται κάθε νόσημα όσο βαθύ, όσο λοιμώδες και όσο θανατηφόρο κι αν είναι.

Ένα μεγάλο Νοσοκομείο στο οποίο μπαίνεις άρρωστος και βγαίνεις υγιής, όπως η αιμορροούσα. Μπαίνεις διώκτης και βγαίνεις Απόστολος, όπως ο Παύλος. Μπαίνεις αμαρτωλός και βγαίνεις άγιος, όπως η αγία Μαρία η Αιγυπτία. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις αρνί, όπως ο άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας.

Μπαίνεις πτώμα εν αποσυνθέσει και ανίστασαι τετραήμερος, όπως ο Λάζαρος! Γιατί στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχουν νεκροί. Η Εκκλησία είναι η χώρα των Ζώντων όπου υπάρχει Ζωή και περίσσεια Ζωής, δηλαδή ο Χριστός!

Από το βιβλίο: "Αντίδωρο", της Μαρίας Μουρζά

http://pagoinia.blogspot.gr/
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Μετάνοια, αυτή προνοεί για τη σωτηρία…


Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Δεν πρέπει να απογοητευθούμε για την σωτηρία μας, αδερφοί, εφόσον έχουμε μητέρα την μετάνοια.

Δεν πρέπει να απελπισθούμε για την σωτηρία μας, αγαπητοί, εφόσον μας παρακαλεί μια τέτοια μητέρα. Αυτή τα θηριάλωτα για τον Θεό τα οδήγησε στον παράδεισο και θα αρνηθεί εμάς;

Σπλαχνίσθηκε εκείνους που ήταν έξω από την Εκκλησία και δε θα λυπηθεί εμάς; Παροτρύνει εκείνους που ακόμη δεν πίστευσαν, και θα απορρίψει αυτούς που πίστευσαν πια; Κανείς δεν χάνει αυτό που έχει, ενώ δεν θέλει να λάβει αυτό που δεν έχει. Τότε πως ο Θεός και ο Πατέρας θα εγκαταλείψει εύκολα αυτούς που απέκτησε με το αίμα του Υιού του; Κανείς δεν σκορπίζει εύκολα αυτό που μαζεύει με κόπο.


Τότε πως ο Θεός θα απορρίψει εύκολα αυτούς από τα έθνη, που δέχθηκε με τον κόπο των Αποστόλων; Μήπως δηλαδή αποφάσισε ανώφελα τον ερχομό του Υιού του, ή περιφρόνησε την έκχυση του αίματος του, ή θέλει να διαγράψει την οικονομία του θανάτου του, ή θεώρησε ασήμαντη την δόξα της ανάστασης του, για να απαρνηθεί εύκολα εμάς που σωθήκαμε με αυτά τα μυστήρια;

Αυτός ο ίδιος έστειλε το Άγιο Πνεύμα και αγίασε την Εκκλησία. Απέστειλε τους Αποστόλους στα έθνη να κηρύξουντο Ευαγγέλιο. Αν δεν θέλει να σωθούμε εμείς, άσκοπα πρόσφερε τις τόσο μεγάλες δωρεές; Διότι ή δεν ήξερε την κατάσταση μας, ή περιγέλασε τα έθνη.Όμως και το ένα και το άλλο είναι άδικο,ακόμη και να το σκεφθεί κανείς. Διότι ούτε αγνόησε την κατάσταση μας, ούτε έκανε κάτι άχρηστο. Μας έχει μάλιστα ποίμνη του, και είναι ποιμένας μας και τώρα και στον Παράδεισο!

http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/
http://churchofagianapa.blogspot.gr/2015/08/blog-post_25.html
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου: Στην Βασιλεία του Θεού δεν μετρά το τί δηλώνεις αλλά το τι είσαι!


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)

Είπεν ο Κύριος, άλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν.
Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.
Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
Λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή o Κύριος μας παρουσιάζει τη Βασιλεία του Θεού με ένα αμπελώνα. Αυτόν τον αμπελώνα ο ιδιοκτήτης εμπιστεύεται σε κάποιους γεωργούς προκειμένου να τον καλλιεργήσουν και να παράξουν σοδειά πλουσία.

Όταν όμως έφτασε ο καιρός της συγκομιδής των καρπών, οι γεωργοί, αντί κανονικά να παραδώσουν τη σοδειά στους δούλους που έστειλε ο ιδιοκτήτης, αυτοί τους συμπεριφέρθηκαν με τρόπο απαίσιο και ανάρμοστο και τελικά τους έδιωξαν. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης έστειλε τον ίδιο του το γιο. Οι γεωργοί όχι μόνο δεν τον δέχτηκαν αλλά τον σκότωσαν με κύριο σκοπό να καρπωθούν οι ίδιοι την περιουσία.
Ο Χριστός απευθυνόμενος στη συνέχεια στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους τους θέτει το ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ιδιοκτήτης. Οι ίδιοι απαντούν ότι πρέπει να τιμωρηθούν με θάνατο και η περιουσία να δοθεί σε άλλους γεωργούς πιο αξίους και εντίμους. Πράγματι ο Χριστός τονίζει στη συνέχεια ότι ο Θεός θα εμπιστευτεί τη Βασιλεία του σε έθνος που ζει σύμφωνα με το θέλημά του και δεν αντιτάσσεται στον Θεό και το οποίο θα αποδίδει πλούσιους καρπούς.
Στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός επέλεξε το λαό του Ισραήλ να τον υπηρετήσει. Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς καλλιέργησαν στο λαό τη πεποίθηση ότι η Βασιλεία του Θεού, κατά κάποιο τρόπο αποτελούσε κτήμα τους επειδή τυγχάνουν απόγονοι των μεγάλων Πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Έτσι τα όργανα που ο ίδια ο Θεός έστελνε κατά καιρούς προκειμένου να φανερώσουν το θέλημα του Θεού, Προφήτες, Κριτές, Δικαίους ο λαός του Ισραήλ δεν τα αποδέκτηκε και τα εξεδίωξε. Στη συνέχεια ο Θεός στέλνει τον ίδιο τον Υιό του, τον οποίο όχι μόνο σεβάστηκαν και υπάκουσαν αλλά οδήγησαν μέχρι τη Σταυρική θυσία.
Ο Κύριος τονίζει με τη σημερινή παραβολή ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν προσωποληψίες. Ο Θεός κάλεσε το λαό του Ισραήλ να γίνει παράδειγμα, όχι με στόχο την καταδυνάστευση των υπολοίπων εθνών αλλά με στόχο την προσέλκυση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Αυτοί οδηγήθηκαν σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια θεωρώντας τον εαυτό τους εκλεκτό, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να εκπέσουν της Χάριτος. 
Στη Βασιλεία του Θεού δεν μετρά η καταγωγή, το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική τάξη, αλλά το κατά πόσον ο άνθρωπος ζει και βιώνει το θέλημα του Θεού. Το γεγονός ότι βαπτιστήκαμε κάποτε σε κάποια εκκλησία και δηλώνουμε Χριστιανοί, δε σημαίνει καθόλου ότι  με αυτό τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει τη σωτηρία μας.
Οφείλουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν και για τη δική μας σωτηρία αλλά και για να γινόμαστε παράδειγμα και για τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην αποτελούν μέλη της Εκκλησίας. Πρότυπο σε αυτό τον αγώνα είναι ο ίδιος ο Χριστός και η δόξα του Θεού, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...