Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Τρία πράγματα που φυλάσσουν τις αρετές


Τρία πράγματα δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αποκτήση, όχι επειδή αυτά καθ’ εαυτά είναι δύσκολα, αλλά επειδή εμείς οι ίδιοι τα κάνομε δύσκολα, διότι συγκρούονται με το εγώ μας.
 Αυτά όμως φυλάσσουν τις αρετές και είναι: το πένθος, το δάκρυ για τις αμαρτίες και η μνήμη του θανάτου.
Το πένθος είναι το βάθρο της καρδιάς, είναι η χαρμολύπη που δημιουργείται από την ενδοστρέφεια και την ενότητα του νου και από την αίσθηση του ποιος είμαι ενώπιον του Κυρίου. Το πένθος είναι η φυσική γαλήνη της ψυχής, στην οποία ο Θεός μπορεί να δη τον εαυτό του. Οι πενθούντες μακαρίζονται από τον ίδιο τον Κύριον.
Το “κλαίειν επί ταις αμαρτίαις” είναι πιο εξωτερική ενέργεια του ανθρώπου, αλλά αδιάλειπτη ασχολία του, διότι πάντοτε αμαρτάνομε. Και όταν το γνωρίζωμε και όταν δεν το γνωρίζωμε, και όταν πιστεύωμε ότι αμαρτήσαμε, και όταν πιστεύωμε ότι δεν αμαρτήσαμε, το αληθές είναι ότι αμαρτήσαμε και ότι αμαρτάνομε. Επομένως, το αποφασιστικώτερο που έχομε να κάνωμε, για να γνωρίσωμε τον Θεόν, είναι να κλαίμε τις αμαρτίες μας.

Και “το έχειν πορ οφθαλμών τον εαυτού θάνατον”, να έχης μπορστά στα μάτια σου τον θάνατο. Όταν έχης κάποιον πλάι σου και τον βλέπης πως βασανίζεται, πως χαροπαλεύει, ξέρεις ότι θα πεθάνη. Έτσι και εσύ να ξέρης ότι θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Όλοι οι Πατέρες τονίζουν με χίλιους δύο τρόπους ότι όποιος δεν σκέπτεται ότι θα πεθάνη, είναι ένας ψεύτης έναντι του εαυτού του, διότι αγνοεί την πραγματική γέννησι η οποία τον αναμένει. Μοιάζει με το έμβρυο που δεν σκέπτεται ότι πρέπει να γεννηθή ή που δεν θα γεννηθή ποτέ.
“Το έχεις προ οφθαλμών τον εαυτόν” είναι η ανάπτυξις και η ολοκλήρωσις του εμβρύου. Όταν δεν σκέπτωμαι τον θάνατο, είναι σαν να αρνούμαι την έξοδό μου από την μήτρα και την είσοδό μου στον χώρο του φωτός, στον χώρο του Θεού.

πηγή: από το βιβλίο "Λόγοι Ασκητικοί"
ερμηνεία στον αββά Ησαΐα
εκδ. Ίνδικτος
σελ 202-204
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ο πόλεμος κατά των παθών


Ευλογημένα μου παιδιά,

Λέγουν οι πατέρες ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι μπλεγμένη με τις ρίζες των παθών, που είναι ακανθώδεις, και την έχουν «γαντζώσει» για τα καλά. Μόλις, λοιπόν, επιχειρήση ο άνθρωπος με την φώτιση του Θεού να ξερριζώση ένα πάθος (ουσιαστικά να μεταμορφώση ένα πάθος) , να αρχίση να βγάζη τα ριζίδια, να τα πιάνη με την τσιμπίδα και να τα τραβάη, ξερριζώνοντας το πάθος σκίζει και την καρδιά! Σχιζομένη δε η καρδιά βγάζει αίμα και πονάει. 

Αν δεν κάνη ο άνθρωπος υπομονή στον πόνο, σταματάει εκεί και εγκαταλείπει τον αγώνα και μένει εμπαθής και αμαρτωλός. Αν όμως κάνη υπομονή στον πόνο, την βγάζει τη ρίζα του πάθους και απαλλάσσεται.


Γι’ αυτό και οι άγιοι πατέρες με την άσκησί τους, με την φώτιση του Θεού, με την προσευχή κ.λ.π. αγωνίστηκαν και πίεσαν τον εαυτό τους και ξερρίζωσαν σιγά-σιγά τις ριζίτσες των παθών∙ μία-μία τις έβγαλαν και έφθασαν στην απάθεια. Και μετά δεν επολεμούντο ούτε από υπερηφάνεια, ούτε από κενοδοξία, ούτε από φθόνο, ούτε από λογισμούς βρώμικους, ούτε από μίσος κ.α.


Βλέπουμε τους αγίους να κάνουνε θαύματα και να μην υπερηφανεύωνται καθόλου. Και λες: «Μα, πως δεν υπερηφανεύοντο αυτοί οι άνθρωποι∙ εμείς το παραμικρό κάνουμε και αμέσως φουντώνει το κερατάκι και μου λέγει: “ Ω, είσαι μεγάλος, είσαι τρανός, εσύ έκανες αυτό το έργο, που άλλος δεν το κάνει∙ εσύ είσαι πιο φωτισμένος, εσύ έχεις πιο πολλή αγωνιστικότητα” κ.λ.π.». 

Και σου φουσκώνει τώρα το «εγώ» και προσπαθεί ο διάβολος αυτός να σου κλέψη το κέρδος της προσπάθειας που έκανες. Όταν κενοδοξή ο άνθρωπος για το έργο που κάνει, χάνει το μισθό του. Μένει η εξωτερική πράξι. Αν μετανοιώση, ξαναπαίρνει το κέρδος . Αλλά πώς θα πάρη το κέρδος; Με την αυτομεμψία, με την αυτοκατηγορία.


Ένας Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόφιλος λεγόμενος, πήγε στο όρος της Νιτρίας στην Αίγυπτο, όπου ήταν οι πιο διάσημοι ασκητές. Ω φημισμένο όρος της Νιτρίας! Πήγε στον Πρώτο του όρους, στον πιο πνευματικό και προοδευμένο γέροντα και του λέει:


«Πάτερ, τι περισσότερο βρήκες εσύ γενόμενος μοναχός και κατοικώντας σ’ αυτό εδώ το όρος; Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή που βρήκες και ποια είναι αυτή που αξίζει πάνω απ’ όλες τις αρετές;».


Απάντησε εκείνος: «Βρήκα την αυτομεμψία, δηλαδή το να κατηγορώ τον εαυτό μου και να ρίχνω το βάρος επάνω μου ότι εγώ φταίω “ Το μέμφεσθαι εαυτόν”.

Ο Μέγας Αντώνιος λέγει: «Αν ο άνθρωπος ρίξη το βάρος επάνω του, βρίσκει ανάπαυσι. Την στιγμή που θα το ρίξη στον άλλον, θα βρη ταραχή μέσα του».


Δοκιμάστε το σε μία περίπτωσι, σ’ έναν πειρασμό. Πέστε ότι έφταιξε εκείνος, ο άλλος… Αισθάνεσθε ταραχή, ανακατωσούρα μέσα σας, στενοχώρια! Άπαξ και πης: «Δεν φταίει ο άλλος, εγώ φταίω∙ τι μιλάω τώρα γι’ άλλον, ξέχασα ποιος είμαι εγώ; Εγώ έκανα εκείνο, εκείνο, εκείνο… επομένως να μη μιλάω καθόλου». Ωπ! Σαν να προσγειώνεσαι σε στέρεο έδαφος και δεν φοβάσαι μην πέσης. 

Ενώ προηγουμένως ήσουν ψηλά και έλεγες: «Από δω θα πέσω, από κει θα πέσω» και είχες φόβο και ταραχή. Άπαξ και έπεσες χαμηλά και πάτησες σε στέρεο έδαφος, δεν φοβάσαι.

Όταν έρχωμαι σε μία διένεξι μ’ έναν άνθρωπο και ο εαυτός μου μου φέρνει αντίσταση, μου λέει ο λογισμός : «Αυτός έφταιξε, αυτός θύμωσε, αυτός μου μίλησε , αυτός πρέπει να ταπεινωθή. Αν μου μιλούσε τέλος πάντων πιο οικονομικά και πιο απαλά, εγώ θα έκανα υπομονή και δεν θα σκανδαλιζόμουν. Άρα φταίει αυτός». Να το πάθος του εγωισμού. 

Πρέπει να αντισταθούμε και να πούμε: «Όχι, όχι∙ αν εγώ δεν είχα εγωισμό, δεν θα πειραζόμουν. Άρα εγώ φταίω, δεν φταίει ο αδελφός. Αν είχα ταπείνωσι, θα σκεπτόμουν ότι στεφάνι μου προξενείται κι ότι ο καυστήρας του Ιησού είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί καυτηριάζει το πάθος μου, για να γίνω υγιής! Άρα με ευεργετεί τώρα καυτηριάζοντας το πάθος μου. Είναι ευεργέτης μου! Πρέπει να τον αγκαλιάσω, πρέπει να τον αγαπώ, πρέπει να του κάνω και προσευχή που μου έκανε αυτό το καλό, που μου φανέρωσε τι έχω! Διότι αν δεν μου έλεγε αυτόν τον λόγο, κι αν δεν γινόταν ο πειρασμός, εγώ δεν θα ήξερα πόσο εγωισμό είχα μέσα μου και δεν θα έκανα και τον ανάλογο αγώνα να τον χτυπήσω. Επομένως με την νύξι του πειρασμού φανερώθηκε η ασθένειά μου και τώρα αφού την είδα, θα φροντίσω να βάλω φάρμακο και να γίνω καλά».


Πρέπει, λοιπόν, ο άνθρωπος αφού πιάση το θέμα με την θεωρία, να αγωνισθή τώρα εσωτερικά. Πρέπει να κατέβη, να εντοπίση το κακό στην καρδιά, και να πολεμήση το πάθος, την πικρία, την δυσκολία, την πίεσι του δαίμονος, ο οποίος πιέζει την κατάστασι και λέει: «Μην υποχωρήσης! Μην το κάνης αυτό!»

Και τότε πρέπει να δεηθή του Θεού ο άνθρωπος, να παρακαλέση τον Θεό, να πάρη δύναμι, να «στραμπουλήξη» το εγώ, να πη∙ «σώπα, κάτσε στην θέσι σου, κι εγώ πρέπει να κάνω το καθήκον μου τώρα». 

Να πάη στον άλλον, να βάλη μετάνοια. Εμείς οι μοναχοί, φερ’ ειπείν, βάζομε μετάνοια. Ο κατά κόσμον άνθρωπος φέρεται διαφορετικά∙ θα πη «καλημέρα, χρόνια πολλά, συγχώρεσέ με, θα κοινωνήσουμε, άγια μέρα ήρθε κ.λ.π.» κι έτσι γίνεται αγάπη.


Όταν το κάνη αυτό το πράγμα, αμέσως νοιώθει μια χαρά, μια ξεκούραση, μια ελάφρυνσι. Γιατί; Γιατί ήταν το βάρος το προηγούμενο, ήταν ο δαίμονας που πίεζε περισσότερο, γιατί ήθελε να γίνη το δικό του, το μίσος, η έχθρα, ο χωρισμός, η διάστασις. Ενώ ο Θεός είναι αγάπη και ταπείνωσι. Εμείς όμως όλοι οι άνθρωποι, και πρώτος εγώ, την «πατάμε» από τον εγωισμό μας, με το να θέλουμε να στήσουμε το δικό μας θέλημα, θεωρώντας ότι έχουμε δίκαιο, ότι είμαστε καλοί κι ότι ο άλλος φταίει. Το ότι κατακρίνουμε τι σημαίνει; Ότι θεωρούμε τον εαυτό μας μη σφάλλοντα σε οποιονδήποτε αμάρτημα. 

Γι’ αυτό λέγει ο Κύριος : «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε, και, εν ω κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε»( Ματθ. 7,1 ). Είναι τόσο σοβαρή βέβαια η κατάκρισι, παρ’ ότι εμείς την έχουμε για «ψωμοτύρι» και σαν εμπερίστατη αμαρτία. Εμπερίστατος αμαρτία είναι αυτή, που γίνεται σε κάθε περίστασι και κάθε ώρα…


… Πόσοι και πόσοι άνθρωποι, που εμείς τους έχουμε για τιποτένιους και για αμαρτωλούς, μία μέρα μπορεί να βρεθούνε στην Βασιλεία του Θεού∙ κι εμείς που παίρνουμε την καθέδρα του δικαστού και κρίνουμε, να βρεθούμε κατακριτέοι και να περάσουμε στην κόλασι!


Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολλή προσοχή στα έργα μας και να αγωνιζώμεθα να ξερριζώσουμε τον εγωισμό, αυτό το φοβερό θηρίο, που μας τρώγει τα σωθικά. Το «εγώ»! Αυτό φουντώνει μέσα μας και θυμώνουμε και οργιζόμεθα και κατακρίνουμε και απαιτούμε το ένα, απαιτούμε το άλλο και βρίζουμε και χλευάζουμε τον έναν και ταπεινώνουμε τον άλλον. Θηρίο! Αυτό βοηθάει στην κατάκρισι, αυτό φουσκώνει τον λογισμό ότι κάτι φτιάχνουμε, ότι είμαστε καλοί, ότι έχουμε αρετές, και χίλια δύο άλλα.


Η αφετηρία των καλών είναι η ταπεινοφροσύνη και η αφετηρία των κακών ο εγωισμός…


… Και σε μας τους πνευματικούς καμμιά φορά έρχονται να ζητήσουν συμβουλή σε κάτι δύσκολα θέματα! Πως το σκέπτεσαι να μετρήσης την κάθε λέξι! Λες μια λέξη παραπάνω και την παίρνουν στραβά. Και ύστερα «τρέχα γύρευε». Πάρα πολλή προσοχή χρειάζεται σε όλους μας.


Πρέπει ακόμα να προσέξουμε στην καλή εκμετάλλευσι του χρόνου, για να μας πλουτίζη κατά Χριστόν για την αιώνια ζωή. Όταν τον χρόνο τον σπαταλήσουμε έτσι άσκοπα και χωρίς κέρδος πνευματικό, θα φύγουμε από την ζωή χωρίς τίποτε. Και βλέπεις τον αδελφό σου να αγωνίζεται, να εκμεταλλεύεται τον χρόνο και να πλουτίζη κι εσύ ο ταλαίπωρος να μην κινήσαι, ώστε να κάνης κάτι καλό. Κι έρχεται εις αμφοτέρους ο θάνατος∙ ο μεν ένας πάει φορτωμένος επάνω, γεμάτος οφέλη, ενώ ο άλλος, εσύ, πας με άδειο «ντουρβά», γεμάτος κακίες και αμαρτίες! 

Γι’ αυτό στον χρόνο που μας έδωσε ο Χριστός να προσπαθήσουμε κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλό. Φερ’ ειπείν, πόσο ευεργετικό είναι, όταν εφαρμόζουμε τις παραγγελίες του πνευματικού, που μας λέει: «Παιδί μου, κοίταξε να κάνης το πρωί την προσευχή σου, να κάνης τις μετάνοιες, να διαβάζης το Ευαγγελιάκι σου∙ το απόγευμα να κάνης την Παράκλησί σου, το βράδυ πάλι την προσευχή σου, τις μετάνοιές σου∙ να σκέπτεσαι τον Θεό, να κάνης εκείνο, το άλλο, να λες την ευχή και να διώχνης τους κακούς λογισμούς». 

Όταν κάνης υπακοή σ’ αυτά, την σελίδα τα κάθε ημέρας την γεμίζεις με οφέλη. Αν όμως δεν πας σε πνευματικό και δεν σε βάλη σε μία τάξι, μαζεύεται το «κουβάρι», φθάνει το τέλος και δεν έχεις πολλά πράγματα να παρουσιάσης. Γι’ αυτό η υπακοή στον πνευματικό γεμίζει του ανθρώπου την ζωή, την οποία θα παρουσιάση κατόπιν ενώπιον του Θεού κατάφορτη από αρετή, όπως ένα δένδρο που έχει λυγισμένα τα κλωνάρια του, γιατί είναι κατάφορτα από τον πολύ καρπό.


Κι εμείς, βέβαια, οι πνευματικοί έχουμε ευθύνη μεγάλη γι’ αυτό το πνευματικό εμπόριο που εργαζόμεθα, για να βοηθήσουμε τους άλλους. Το θέμα είναι ότι το έργο μας είναι πάρα πολύ κοπιαστικό, πάρα πολύ επίμοχθο και γεμάτο θλίψεις και στενοχώριες, όπως λέει κι ο Ιερός Χρυσόστομος:

«Το άρχειν ψυχών επιπονώτερον πάντων». Είμαστε σαν τους εμπόρους τους μεγάλους, που αλωνίζουν τις ηπείρους, για να μπορέσουν να βρούνε θησαυρούς και άλλοτε γυρίζουν με κατάφορτα τα πλοία. Καμμιά φορά όμως πέφτουν σε ληστές, τους τα κλέβουν όλα και τους σκοτώνουν κιόλας. Κι έτσι, ενώ πήγαν για τα πολλά, έχασαν και τα λίγα.


Πάμε κι εμείς να εμπορευθούμε ψυχές, προσπαθούμε να ωφελήσουμε, να πάρουμε κέρδη και οφέλη, αλλά καμμιά φορά ο διάβολος προκαλεί ναυάγιο, κι εκεί που θα ωφελούσαμε τους άλλους, τους σκανδαλίζουμε. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος∙ 

«Είστε σαν τα ναυαγοσωστικά, που πάνε και σώζουν τους ναυαγούς∙ πηγαίνουν, έρχονται, αλλά καμμιά φορά βουλιάζουν». Γι’ αυτό να εύχεσθε και για μας, να μας βοηθάη ο Θεός, να μας σκεπάζη, για να μπορέσουμε μέχρι τέλους της ζωής μας να βοηθούμε και να σώζουμε, για να μας ελεήση κι εμάς ο Θεός, να συγχωρέση τις αμαρτίες μας και να μας σώση.

Από το βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»
ΤΟΜΟΣ Α΄ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
http://elderephraimarizona.blogspot.ca/
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...

Ετοιμάζεται για πόλεμο η Τουρκία λίαν συντόμως τονίζουν ρωσικά κρατικά αμυντικά ινστιτούτα!!!


Ρώσοι αναλυτές θεωρούν ότι ο Ερντογάν για να αποφύγει την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα του ,
θα πάει ακόμα και σε πλήρη κλίμακας πόλεμο προς όλες τις κατευθύνσεις (!!), αρχής γενομένης από την Συρία.!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr,και άρθρο μας με τίτλο (Η Τουρκία προετοιμάζει Τουρκμένους μαχητές κατά των Κούρδων ενώ τους απαγορεύει την διέλευση στην ΒΔ Συρία), τονίζουμε τα διαγραφόμενα σχέδια της Άγκυρας για την Συρία.

Μάλιστα παρουσιάσαμε και φωτογραφίες Τουρκμένων μαχητών στην ΒΔ Συρία, οι οποίοι εκπαιδεύονται εντατικά σε ασκήσεις ανταρτοπολέμου .

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ΑΜΕΣΑ με στρατιωτική δράση κατά των Σύρων Κούρδων , που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων της χώρας, και όχι μόνο.

– Η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια κανενός, θα κάνουμε ό, τι είναι αναγκαίο, – δήλωσε ο Ερντογάν.

Η δήλωση αυτή αφορά απάντηση του Ερντογάν σε ανακοίνωση των Κούρδων, υπό την ηγεσία του συριακού κουρδικού κόμματος «Δημοκρατική Ένωση», που μίλησε για την ανακήρυξη αυτονομίας της συριακής πόλης Tel Abyad στην Συρία .

Φυσικά σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr, όλα αυτά είναι προσχήματα από τουρκικής πλευράς και αφορούν στην αποτροπή με οποιαδήποτε μέσο ακόμα και με πόλεμο, της διαφενόμενης δημιουργίας του κράτους του Κουρδιστάν , είτε αυτό ‘γεννηθεί‘ αρχικά σε ιρακινό έδαφος , είτε σε συριακό. Διότι με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα ‘ενωθεί‘ και με την ΝΑ Τουρκία και τα 35 εκατομμύρια Κούρδους που αναμένουν.

Τον Σεπτέμβριο, ο πόλεμος μεταξύ του τουρκικού στρατού και των Κούρδων επεκτάθηκε και στους δρόμους της Γερμανίας.Σε Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη και Βερολίνο, υπήρξαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων και Κούρδων.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής Yevgeny Satanovsky, ο μόνος που επωφελήθηκε από τις επιθέσεις στην Τουρκία στην πόλη Suruci, και αργότερα στην πολύνεκρη επίθεση στην Άγκυρα ήταν στην ουσία ο ίδιος ο Ερντογάν. Οι επιθέσεις αυτές ‘νομιμοποίησαν‘ ακόμα πιο πολύ τις επιθέσεις του τουρκικού στρατού στο ΡΚΚ και στο YPG,αναφέρει ρωσικό δημοσίευμα .

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι μια συνεπής σύμμαχος πολλών ριζοσπαστικών ισλαμικών οργανώσεων , συμπεριλαμβανομένης και της «Αλ Κάιντα» στην Συρία, του Μετώπυ Al Nusra», και φυσικά του Ισλαμικού κράτους. Όλες αυτές οι ομάδες λαμβάνουν σταθερά μια πλούσια προμήθεια όπλων, πυρομαχικών και ανθρώπινου δυναμικού.

Μπορεί ο Ερντογάν πραγματικά να πάει σε μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση ; Οι Ρώσοι ειδικοί λένε Ναι , λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση στην ίδια την Τουρκία.

Το γεγονός ότι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου το κυβερνών «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) υπέστη ένα σοβαρό πλήγμα, λαμβάνοντας μόνο 255 έδρες σε σύνολο 550, έχει μεταβάλει την πολιτική κατάσταση στην χώρα. Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, το ΑΚΡ δεν κατάφερε να κερδίσει αρκετούς ψήφους για να σχηματίσει μια μονοκομματική κυβέρνηση.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας Semen Bagdasarov, δήλωσε ότι η απειλή του Ερντογάν ( για πόλεμο ) μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί, γιατί ο νυν πρόεδρος δεν διαθέτει πολλές επιλογές(!!), προκειμένου να μην χάσει την επιρροή του στην χώρα.

Προφανώς, στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου, το κόμμα «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δεν θα λάβει αρκετούς ψήφους για να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση. Η πιθανότητα αυτή είναι πραγματικά πολύ υψηλή.

Κρίνοντας από τις δημοσκοπήσεις, το ΑΚΡ θα πάρει 35-38%, η αντιπολίτευση με το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα » (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα πάρει την δεύτερη θέση με περίπου 26-27%, ενώ το «Κόμμα του Εθνικιστικού Κινήματος» (ΜΗΡ) – 16-20% και το κουρδικό «Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών» (NPD) θα λάβουν ποσοστό 14-15%.

Το τουρκικό κοινοβούλιο έχει 550 έδρες. Ένα κόμμα, το οποίο θέλει να κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία πρέπει να λάβει – πάνω από τα 2/3 του συνόλου των βουλευτικών εδρών , για να έχει ευρείες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, για να μπορεί να αλλάξει το σύνταγμα χωρίς εθνικό δημοψήφισμα, το οποίο θέλει απεγνωσμένα ο Ερντογάν.

Τα ρωσικά κρατικά ινστιτούτα μελετών (αποτελούν επίσημους συμβούλους του Ρώσου Προέδρου) θεωρούν ότι μετά τις εκλογές θα ξεκινήσουν να έρχονται στην επιφάνεια ΠΟΛΛΑ σκάνδαλα και μπόλικη ‘λάσπη‘ δυναμιτίζοντας την πολιτική ζωή της χώρας.

Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο θα φέρουν την Τουρκία στα όρια της . Για παράδειγμα, δύο πρώην ανώτεροι Τούρκοι εισαγγελείς οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα στον εσωτερικό κύκλο του Προέδρου Ερντογάν, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, κατέφυγαν στην Αρμενία.!!

Σε γενικές γραμμές, με αυτά τα αποτελέσματα η Τουρκία θα συρθεί στο απόλυτο χάος , λόγω αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης .Με αυτό το δυσμενές πολιτικό κλίμα για τον Ερντογάν μένει μόνο ένας δρόμος, αυτός του άκρατου εθνικισμού . Δηλαδή, με το πρόσχημα των φανταστικών και πραγματικών ‘απειλών‘ κατά την χώρας και την εθνικής ασφάλειας, θα αποσταλούν τουρκικά στρατεύματα στην Συρία , για να πολεμήσουν εναντίον του ΡΚΚ και εναντίον της «Δημοκρατικής Ένωσης (YPG), δηλαδή τους Κούρδους στην Συρία.Ίσως όμως και αλλού!!

Το PKK από την άλλη πλευρά δεν θα ξεκινήσει άμεσες συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό, αλλά θα διενεργήσει έναν πολύπλευρο πόλεμο των πόλεων στο εσωτερικό της χώρας . Στις πόλεις της Τουρκίας, στις οποίες κατά κύριο λόγο κατοικούνται από Κούρδους, όπως το Ντιγιάρμπακιρ (ανεπίσημη πρωτεύουσα του τουρκικού Κουρδιστάν, αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις με κουρδικό πληθυσμό όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην Συρία, θα ‘‘ καεί το πελεκούδι‘‘. Και ούτω καθεξής , μέχρι να αρχίσουν οι μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες στο τέλος θα παραλύσουν την κυβέρνηση της Άγκυρας. Και αυτό θα έχει μετατραπεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο, τονίζει ο Semen Bagdasarov .

Σύμφωνα με τον Ρώσο αναλυτή , οι Αμερικανοί έχουν ετοιμάσει 11 συντάγματα των Κούρδων της Συρίας στο έδαφος του Ιράκ, που επρόκειτο να εισβάλουν στην Al-Raqqa. Αυτό αποτελεί μια προσπάθεια των ΗΠΑ να ελέγξουν εν τη γενέσει του το νέο κράτος του Κουρδιστάν, προσπαθώντας να εκτοπίσουν την Ρωσία.

Η εισβολή των Κούρδων στην πρωτεύουσα του ισλαμικού στρατού στην πραγματικότητα είναι η μόνη ευκαιρία για τις ΗΠΑ να δείξουν στον κόσμο ότι αυτοί, και όχι η Ρωσία, καταπολεμούν πραγματικά την ισλαμική τρομοκρατία.Τώρα εαν μετά την Ράκκα οι Κούρδοι της Συρίας , πάνε κατά Τουρκία μεριά αυτό είναι μια άλλη πιθανότητα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Ρώσο αναλυτή , σύμφωνα με την οποία, πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι από τις ισχυρότερες στον κόσμο, η απάντηση του Bagdasarov ήταν η εξής.

– Υπήρξαν σε κάποιο διάστημα , αλλά όχι πλέον σήμερα. Δείτε και μόνοι σας.!!

‘‘Η στρατιωτική πτέρυγα του PKK , ή κατά τους Κούρδους «Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Κουρδιστάν και η στρατιωτική πτέρυγα με επικεφαλής τον Μουράτ Καραγιλάν, αριθμεί συνολικά δύναμη 20 χιλιάδων μαχητών . Ο αριθμός των Κούρδων στην Συρία με την ονομασία ‘‘Λαϊκές Μονάδες Προστασίας (YPG)‘‘, μέχρι πρόσφατα, ήταν περίπου 50.000. Το πιο πιθανό, είναι να μιλάμε για ένα σύνολο 70 χιλιάδων Κούρδων στρατιωτών.

Τι έκανε ο ‘‘πανίσχυρος‘‘ τουρκικός στρατός που θεωρείται ο δεύτερος σε δύναμη στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το ΡΚΚ; Απολύτως τίποτα.

Ναι, πριν από την άφιξη στην εξουσία του Ερντογάν ήταν δυνατός.Μετά όμως από την υπόθεση ‘‘βαριοπούλα‘‘ και το ‘’ξήλωμα‘‘ τόσων ΕΜΠΕΙΡΩΝ αξιωματικών και στρατηγών ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηγεσίας του στρατού έχει αποστρατευτεί .

Στην πραγματικότητα, στην τουρκική επαρχία Χακάρι στην κουρδική πόλη Varto, και σε άλλες περιοχές στην πραγματικότητα, οι Κούρδοι νίκησαν κατά κράτος τον τουρκικό στρατό, τονίζει ο Ρώσος εμπειρογνώμωνας .!!

Σε ανάλυση από την ιστοσελίδα μας, αναφέρουμε ότι εκτιμήσεις των Ρώσων περιλαμβάνουν και την ελληνική εθνική επικράτεια, στην οποία με διάφορα προσχήματα οι Τούρκοι θα ‘‘κτυπήσουν‘‘. Φοβισμένος και με μεγάλα αδιέξοδα ο Ερντογάν θα ζητήσει , το ‘‘μισό Αιγαίο‘‘, την ΑΟΖ στην Κύπρο, συνδιοίκηση στην δυτική Θράκη, και ότι άλλο του ‘‘κατέβη‘. Για αυτό να είμαστε σίγουροι!!

Άλλωστε για ποιόν λόγο αγοράζουν οι Τούρκοι κιτ βομβών ακριβείας JDAM, εκτιμώμενης αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων;

Mεγάλο μέρος της προμήθειας αφορά τη νέα έκδοση εκτεταμένης εμβέλειας JDAM-ER(extend range).

Στην νέα έκδοση το καθοδηγούμενο με GPS πυρομαχικό θα μπορεί να πλήξει στόχους σε εμβέλειες μέχρι και τα 72χλμ. από τα 24 χλμ. που είναι τώρα η εμβέλεια των συλλογών που διαθέτει η τουρκική Αεροπορία (περίπου 250 συλλογές).

Αυτές οι βόμβες αφορούν πολεμικές επιχειρήσεις καθαρά και μόνο, να εξηγούμεθα!!

http://www.pentapostagma.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Stratfor: Το Βερολίνο τεστάρει τα νερά για επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία


Έτοιμο να αποκαταστήσεις τις σχέσεις του με τη Μόσχα είναι το Βερολίνο παρά το γεγονός ότι κατανοεί ότι αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει τριβή με την Ουάσινγκτον, η οποία με την σειρά της θα χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή της στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να περιορίσει την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. Προς το παρόν, όμως, η Γερμανία ελέγχει τα αντανακλαστικά πριν την τελική απόφαση της, αναφέρει η Υπηρεσία Stratfor.
Το Βερολίνο «ελέγχει τα αντανακλαστικά πριν από τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το μέλλον των σχέσεων της Γερμανίας με τη Ρωσία», σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Stratfor (επίσης γνωστή ευρέως ως «σκιώδης» CIA) μετά τη συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Γερμανού αντικαγκελάριου, Ζίγκμαρ Γκράμπριελ στη Μόσχα την Τετάρτη.
«Η Γερμανία έστειλε ένα μήνυμα την Τετάρτη ότι επανεξετάζει τη σχέση της με τη Ρωσία, όταν αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα», αναφέρει το άρθρο.
«Το Βερολίνο αναζητεί τρόπους για να τροποποιήσει ή ακόμη και να άρει τα τρέχοντα κατασταλτικά μέτρα εναντίον της Μόσχας. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση θα δημιουργήσει πιθανώς τριβή ανάμεσα στη Γερμανία και τις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι το Βερολίνο δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια επίσημη αλλαγή της κατεύθυνσης», προσθέσει το άρθρο.
Ο συγγραφέας στη συνέχεια απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία και η Γερμανία θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται η μία για την άλλη.
Τα συμφέροντα της Γερμανίας στη Ρωσία
Η Ρωσία είναι μόλις στην 13η θέση με τους σημαντικότερους αγοραστές των εξαγωγών της Γερμανίας, εξηγεί ο συντάκτης. Αλλά σε μία περίοδο που η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και η ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνεται, το Βερολίνο ίσως νομίζει ότι πρέπει να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές του όσο το δυνατόν περισσότερο.
«Οι κυρώσεις της Ε.Ε. εναντίον της Μόσχας κάνουν περίπλοκη την εξαγωγή προϊόντων στη Ρωσία. Επιπλέον, η Γερμανία και η Ρωσία είχαν προγραμματίσει να αυξήσουν το εμπόριο πριν από την κρίση, με τις συνομιλίες για τα τρένα, τα εργοστάσια χημικών και άλλα έργα. Η Γερμανία επίσης ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των δεσμών της με τη Ρωσία για την ενέργεια», σημειώνει το άρθρο.
Η άποψη των ΗΠΑ
Συνάντηση του Γερμανού αντικαγκελάριου με τον πρόεδρο της Ρωσίας θα τραβήξει την προσοχή της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμά το Stratfor.
«Η άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να βλάψει τη σχέση της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να αναγκάσει τον Λευκό Οίκο να αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με τα πρώην κομμουνιστικά κράτη, από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία. Αυτό, με τη σειρά του, θα βαθύνει τον ήδη σοβαρό πολιτικό κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει η αμερικανική υπηρεσία.
«Αν και οι χώρες της Δύσης, όπως η Ιταλία και η Γαλλία θα ήταν ευπρόσδεκτες για την μείωση των εντάσεων με το Κρεμλίνο, τα περισσότερα μέλη της Ε.Ε. στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεχίζουν να πιέζουν για μία σκληρή γραμμή εναντίον της Μόσχας», προειδοποιεί το άρθρο.
«Οι χώρες αυτές έχουν ήδη τεταμένη σχέση με τη Γερμανία για τις στρατηγικές της στην αντιμετώπιση της κρίσης της μετανάστευσης. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα επικριτική για τα γερμανικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Βερολίνο δεν είναι έτοιμο για άλλη σύγκρουση», εξηγεί το Stratfor και καταλήγει: «Η Γερμανία πιθανότατα θα επιλέξει να ασχοληθεί με μια κρίση αυτό το διάστημα».

http://gr.rbth.com/news/2015/10/30/stratfor-to-verolino-testarei-ta-nera-gia-epanaproseggisi-me-ti-rosia_535759
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΤΟΥΝ ΤΖΑΜΙΑ

Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Εδώ και καιρό έχει ξεσπάσει ένας χαρακτηριστικός αμείλικτος πόλεμος κατά του Χριστιανισμού σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι έφτασαν στο σημείο να γκρεμίζουν ιστορικές εκκλησίες για να ανοίξει ο δρόμος να κτιστούν μουσουλμανικά τεμένη.
Ο πόλεμος ενάντια του Χριστιανισμού έχει πλέον πάρει μανιώδεις εκτάσεις. Ιδιαίτερα στην Γαλλία με το χαρακτηριστικό κοσμικό της πνεύμα, έχουν επιτρέψει να κατεδαφίζουν ιστορικές εκκλησίες ή να τις παραχωρούν στους μουσουλμάνους.
Πολλές από τις ιστορικές εκκλησίες της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι πλέον ή έρημες, ή έχουν μετατραπεί σε ισλαμικά κατηχητικά κέντρα που προπαγανδίζουν την Τζιχάντ. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσει δεν δίνουν χρήματα για την επιδιόρθωση ιστορικών εκκλησιαστικών κτισμάτων αλλά αντίθετα ψηφίζουν κονδύλια για το χτίσιμο τζαμιών, ( όπως και στην Αθήνα).

Κληρικοί παπικοί και προτεστάντες δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα για την προστασία των ιστορικών εκκλησιαστικών μνημείων και το κυριότερο, ο νόμος δεν είναι με το μέρος τους.
Σύμφωνα με τον επαναστατικό γαλλικό νόμο του 1905 περί διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, τα περισσότερα από τα θρησκευτικά ιδρύματα έχουν γίνει περιουσία του κράτους ή των δήμων και οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν μειωθεί.

Μπροστά σε αυτή την αντιχριστιανική θύελλα, οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν να νοιάζονται μόνο για τις θρησκευτικές ανάγκες του μουσουλμανικού πληθυσμού που συνεχώς ογκώνεται με την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων παράνομων μεταναστών.
Η άλλοτε χριστιανική Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα άθρησκο με ισλαμικό προφίλ χώρο όπου η Νέα Τάξη επιβάλλεται και δια του νόμου.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

http://nikosxeiladakis.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η Αίγυπτος απορρίπτει εικασίες για κατάρριψη του ρωσικού αεροπλάνου από ισλαμιστές


Η Αίγυπτος αρνήθηκε δημοσιεύματα διεθνών πρακτορείων, ότι το ρωσικό αεροπλάνο  που μετέφερε 217 τουρίστες και κατέπεσε σε όρος στο Σινά, χτυπήθηκε από ισλαμιστές, όπως αναφέρει αγγλόφωνη εφημερίδα της Αιγύπτου.


Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι ομάδες διάσωσης βρήκαν στα συντρίμμια του ρωσικού αεροπλάνου κοντά στην αλ Χασσάνα, 35 χιλιόμετρα από την παραλιακή πόλη Αλ Αρίς, μετά από μια καθυστέρηση που προκλήθηκε από τις κακές καιρικές συνθήκες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αεροπορίας.

Η αιγυπτιακή κρατική εφημερίδα ‘αλ Αχράμ’ αναφερόμενη στον Αϊμαν αλ Μοκάντεμ, ο οποίος είναι επικεφαλής για τη διερεύνηση του ατυχήματος, σημειώνει ότι ο πιλότος του ρωσικού αεροσκάφους είχε δηλώσει τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε άμεση προσγείωση σε πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Το αιγυπτιακό δημοσίευμα σημειώνει ότι ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν  αυτήν την εβδομάδα.
Ήδη, 50 ασθενοφόρα μετέβησαν στο σημείο της συντριβής προκειμένου να διακομίσουν τις σορούς στο Κάιρο.

http://www.echedoros-a.gr/2015/10/blog-post_273.html
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940


Οι Ελληνίδες πολέμησαν σαν αντάξιες κόρες των προγόνων τους, για την ΕΛΛΑΔΑ την ΤΙΜΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν οι γυναίκες εκείνης της εποχής στο κάλεσμα της πατρίδας . Οι γυναίκες αυτά τα τρυφερά αδύναμα πλάσματα, εκτός από μανάδες, σύζυγοι και νοικοκυρές ήταν οι αφανείς ηρωϊδες του έπους του ’40.

Στα μετόπισθεν οι γυναίκες αντικαθιστούν τους άντρες που έχουν επιστρατευθεί και πλέκουν μέρα νύχτα χωρίς σταματημό μάλλινα για τους στρατιώτες. Πολλά νεαρά κορίτσια γράφονται εθελόντριες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και γίνονται νοσοκόμες. Άλλες που βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή, οι Ηπειρώτισσες κι οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας, μεταφέρουν πολεμοφόδια και τρόφιμα στους στρατιώτες μέσα στα χιόνια, στα δύσβατα μονοπάτια των κακοτράχαλων βουνών, εκεί που τα ζώα αρνούνται να προχωρήσουν, αλύγιστες βουβές, με αδάμαστη θέληση και ηρωϊκή αυτοθυσία.
Αργότερα όλος ο κόσμος θα υποκλιθεί μπροστά στην αδάμαστη Ελληνική ψυχή τους!

Οι γυναίκες των πόλεων ανέλαβαν την φροντίδα και την προφύλαξη των αντρών από τα κρυοπαγήματα. Οι Ελληνίδες νοσοκόμες δούλεψαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση και πολλές έπεσαν την ώρα του καθήκοντος κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών νοσοκομείων και πλοίων που μετέφεραν τραυματίες. Πολλές εύπορες γυναίκες, έδωσαν χρήματα και κοσμήματα για να βοηθήσουν τον αγώνα του Ελληνικού στρατού.

ΑναΒασι
©ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ/visaltis.net
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Μία χούφτα χαρτονομίσματα για προσάναμμα! Το φιλότιμο ενός Έλληνα αξιωματικού στα 1940 (διήγηση Γ. Παϊσίου)Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως! Πώς μας ανέχεται ό Θεός!

Παλιά τι αξιοπρέπεια υπήρχε! Τι φιλότιμο! Στον πόλεμο τού ’40, στα σύνορα, οι Ιταλοί είχαν πότε-πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκαναν καμμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες!


Μια φορά πού πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά τους ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, πενηντάρικα, εκατοστάρικα -και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα – και τα ρίχνει για προσάναμμα στην φωτιά, για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος! Οι Ιταλοί τα έχασαν. Βλέπετε θυσία!
από το βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Β΄, Πνευματική Αφύπνιση, σ.29-30 
Κεφάλαιο : Ή αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα.
(οι φωτογραφίες είναι από την στρατιωτική θητεία του Γ. Παϊσίου-στην τελευταία άρρωστος στο νοσοκομείο)

http://antexoume.wordpress.com
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγορεί τους Αριστερούς και τον Σόρος για τους μετανάστες


Βουδαπέστη.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε τους Αριστερούς, τους χρηματοδότες τους, τους ακτιβιστές  και τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος. Τους προέτρεψε, μάλιστα,  να αναλάβουν την ευθύνη για τη σημερινή κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη.


«Αυτή η εισβολή (των μεταναστών) αφενός είναι έργο των λαθρεμπόρων και από την άλλη, εκείνων των ακτιβιστών (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) που υποστηρίζουν κάθε τι που αποδυναμώνει τα κράτη –έθνη», δήλωσε ο Όρμπαν στο ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο, σύμφωνα με το Τανγιούγκ.

«Αυτός ο δυτικός τρόπος σκέψης και το δίκτυο ακτιβιστών, αντιπροσωπεύουν όσο μπορούν καλύτερα τις ιδέες του Τζορτζ Σόρος», είπε ο Όρμπαν.

Σύμφωνα με τις απόψεις του – σημειώνει το δημοσίευμα-  εφόσον «δεν υπεραμύνονται την Ευρώπη, τότε συνειδητοποιούμε ότι εξυπηρετούν τα όνειρα των χρηματοδοτών τους, με τους διακρατικούς ακτιβιστές και αξιωματούχους που κανείς δεν τους έχει εκλέξει».

Τόνισε, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή αριστερά εργάστηκε για να υπονομεύσει τα εθνικά κράτη προς όφελος μιας διεθνούς κοσμοπολίτικης κοινότητας.

«Είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τεράστιες λειτουργικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν ήταν προετοιμασμένες για την εισροή των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ευρώπη», είπε.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν έχει καμία δημοκρατική βάση, στην οποία στηρίζεται η ΕΕ, και οι οργανωμένοι θεσμοί της κινούνται προς την αναρχία.

«Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να αρχίσουν να ξυπνάνε και να συνειδητοποιούν ότι η μετανάστευση είναι ένα πολιτιστικό θέμα και αφορά την ταυτότητά μας», κατέληξε ο Όρμπαν.

http://www.echedoros-a.gr/2015/10/blog-post_694.html
Διαβάστε περισσότερα...

Ερντογάν: Η Τουρκία σκότωσε δύο χιλιάδες «τρομοκράτες»


Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του σκότωσε σχεδόν δύο χιλιάδες (Κούρδους) αυτονομιστές σε επιχειρήσεις κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, που έγιναν μέσα και έξω από τα σύνορα του κράτους και επεσήμανε ότι οι επιθέσεις θα συνεχισθούν.


Ο Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις αυτές μιλώντας στο κρατικό κανάλι, αναφέροντας ότι η Τουρκία έχει οργανώσει επιθέσεις και κατά του ‘ισλαμικού κράτους’ στη Συρία και κατά των Κούρδων ανταρτών εντός του τουρκικού εδάφους αλλά και στο βόρειο Ιράκ.

Οι τουρκικές αρχές έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους για να ανακαλύψουν τρομοκρατικές εστίες του ISIS, καθώς διαπιστώθηκε έχουν λάβει ενεργό  μέρος στη διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Άγκυρα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 100 άτομα, σύμφωνα με το αραβικό δημοσίευμα.

http://www.echedoros-a.gr/2015/10/blog-post_425.html
Διαβάστε περισσότερα...

Ρωσία: Δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων «Τοπόλ»


Οι ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις έχουν αρχίσει τις δοκιμές στους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους «Τοπόλ»/ «Топол» στο βόρειο κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ.


Αυτό ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωση  σημειώνεται ότι σε ασκήσεις ρουτίνας υποβρύχια του Στόλου της Βόρειας Θάλασσας και του Ειρηνικού εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους από τη θάλασσα του Μπάρεντς και τη θάλασσα του Όχοτσκ.

«Τα στρατηγικά υποβρύχια εκτόξευσαν κατευθυνόμενους πυραύλους «Μπριάνσκ» από το Στόλο της Βόρειας και το «Ποντόλσκ» του Ειρηνικού Στόλου, η εκτόξευση έγινε από τις θαλάσσιες περιοχές του Μπάρεντς και της Θάλασσας Όχοτσκ», σημειώνει η ανακοίνωση.

http://www.echedoros-a.gr/2015/10/blog-post_489.html
Διαβάστε περισσότερα...

Αναμένεται να ψηφιστεί το ν/σ για τις τράπεζες με ευρύτατη συναίνεση


Την έγκριση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με ευρύτατη συναίνεση προδιαγράφει ο πρώτος κύκλος των τοποθετήσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου συζητούνται οι προωθούμενες διατάξεις.

Ήδη, οι εισηγητές της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της Ένωσης Κεντρώων δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν επί της αρχής ενώ το Ποτάμι επιφυλάχθηκε για την τελική στάση που θα κρατήσει στην Ολομέλεια.

Ειδικότερα, ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι «Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση χρειάζεται η ανακεφαλαιοποίηση. Δεν θα παίξουμε με τα χρήματα των καταθετών. Θα ψηφίσουμε επί της αρχής αλλά επιφυλασσόμαστε επί το συνόλου των άρθρων. Να δούμε τι ακριβώς αλλάζει. Έτσι όπως τα κάνατε χρειάζονται περισσότερα χρήματα του ελληνικού λαού για τις τράπεζες».

Εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο κ. Μανιάτης υποστήριξε ότι «Χάσαμε 30 δισ. ευρώ εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης στις τράπεζες» πρόσθεσε όμως ότι «το υπερψηφίζουμε επί της αρχής να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των Ελλήνων μικροκαταθετών».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε ότι με τις προωθούμενες διατάξεις η κυβέρνηση χάνει τον έλεγχο του ΤΧΣ και κατ' επέκταση των ελληνικών τραπεζών.

«Χάσαμε τον έλεγχο του ΤΧΣ καθώς υπερισχύει η γνώμη των Θεσμών που καθορίζουν και τις αμοιβές των μελών. Χάσαμε το ΤΧΣ άρα χάσαμε και τις τράπεζες» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του Ποταμιού για να προσθέσει «Θα σας αλλάξουν τις διοικήσεις των τραπεζών και θα σας τις πάρουν από τα χέρια. Μακάρι λέω εγώ γιατί θα φτιάχνατε τα δικά σας τζάκια». 

Επίσης, υποστήριξε ότι το προωθούμενο νομοσχέδιο θα προκαλέσει ασύμμετρη αποσταθεροποίηση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σημειώνοντας ότι  «Τι θα συμβεί την Δευτέρα αν οι καταθέτες μεταφέρουν τα χρήματά τους μέσω web bankingαπό την μια τράπεζα που δεν θα πάρει καλή βαθμολογία από τα stress test se μια άλλη που θα έχει καλύτερη βαθμολογία;». 

Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση καθώς «με το νομοσχέδιο κάνετε συνεταίρο την Φρανκφούρτη στα κέρδη αλλά όχι και στις ζημιές που τις φορτώνετε στους Έλληνες φορολογούμενους».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τα οφέλη που προσφέρουν τα καρύδια στον οργανισμός σας


Τα καρύδια είναι βρώσιμοι πυρήνες καρπού, που λαμβάνονται από το δέντρο που ανήκει στην οικογένεια Juglandaceae, στο γένος, Juglan. Αυτοί οι ξηροί καρποί ήταν ανέκαθεν σύμβολο της διανόησης, αφού μοιάζουν στο σχήμα τους με εκείνο του ανθρώπινου εγκεφάλου! 

Τα καρύδια περιέχουν πολλά και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ιδίως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη υγεία.

Δείτε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε τα καρύδια στη διατροφή σας:

-Τα καρύδια είναι πλούσια πηγή ενέργειας, ενώ περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και απαραίτητες βιταμίνες.

-Είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (περίπου 72%), όπως το ελαϊκό οξύ, ενώ είναι μια από τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, όπως το λινολεϊκό οξύ, το α-λινολενικό οξύ και το αραχιδονικό οξύ. Η τακτική κατανάλωση καρυδιών στο πλαίσιο ισορροπημένης διατροφής μειώνει την LDL («κακή χοληστερόλη») και αυξάνει την HDL («καλή χοληστερόλη»). Έρευνες δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συμβάλλει στην αποτροπή της νόσου της στεφανιαίας αρτηρίας και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

-Αν τρώτε μόλις 25 γραμμάρια καρύδια την ημέρα θα πάρετε περίπου το 90% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα Ω-3 λιπαρά οξέα, λόγω της αντι-φλεγμονώδους δράσης τους, συμβάλλουν στην μείωση της πίεσης του αίματος, του κινδύνου της στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς στην προστασία από καρκίνους του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη.

-Τα καρύδια είναι πλούσια πηγή πολλών φυτοχημικών ουσιών που έχουν μεγάλη αντιοξειδωτική δράση. Μερικά από αυτά είναι η μελατονίνη, ελλαγικό οξύ, βιταμίνη Ε, καροτενοειδή και πολυ-φαινολικές ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις είναι γνωστό ότι έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία κατά του καρκίνου, της γήρανσης, της φλεγμονής και των νευρολογικών ασθενειών.

-Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Scranton στην Πενσυλβάνια ανακάλυψαν ότι τα καρύδια έχουν τα υψηλότερα επίπεδα των αντιοξειδωτικών ποπυφαινολικών από οποιοδήποτε άλλο βρώσιμο καρπό με κέλυφος. Η κατανάλωση μόλις 6-7 καρυδιών την ημέρα συμβάλλουν σημαντικά στην εξόντωση των ελευθέρων ριζών από το ανθρώπινο σώμα.

-Τα καρύδια είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε και ειδικά της γ-τοκοφερόλης σε ποσότητες περίπου 21% (που αντιστοιχεί περίπου στο 140% της συνιστώμενης καθημερινής ποσότητας). Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό λιποδιαλυτικό αντιοξειδωτικό, που απαιτείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης στις βλεννώδεις μεμβράνες και στο δέρμα, προστατεύοντάς την από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες.

-Έχουν επίσης μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως ριβοφλαβίνη, νιασίνη, θειαμίνη, παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Β-6 και φολικά οξέα.

-Επίσης, τα καρύδια είναι πολύ πλούσια πηγή μετάλλων, όπως μαγγάνιο, χαλκός, κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Ο χαλκός είναι ένας συμπληρωματικός παράγοντας για πολλά ζωτικής σημασίας ένζυμα. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει σε άλλα ένζυμα που ρυθμίζουν την σωματική αύξηση και ανάπτυξη, την παραγωγή σπέρματος, την πέψη και τη σύνθεση νουκλεϊκών οξέων. Το σελήνιο με τη σειρά του λειτουργεί ως συμπληρωματικός παράγοντας για την παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων, όπως η γλουταθειόνη.

-Τέλος, το καρυδέλαιο παρουσιάζει εξαιρετικές στυπτικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται τοπικά και βοηθά να κρατήσετε το δέρμα σας καλά προστατευμένο από την ξηρότητα.

Πηγή: iatropedia.gr
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΝΤ: "Χρεοκοπούν τα Κράτη του Κόλπου αν δεν ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου" - Η Ρωσία νίκησε στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ


του Βασίλη Καπούλα
Ο οικονομικός proxy war που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ κατά της Ρωσίας με αιχμή την Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου τα οποία έριξαν τις τιμές πετρελαίου γύρισε μπούμερανκ καθώς το ΔΝΤ τις προειδοποιεί πως βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Την ίδια στιγμή η Ρωσία αποφάσισε οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου να γίνονται σε ρούβλια, ένα ακόμη χτύπημα κατά του δολαρίου!

Η πολιτική μείωσης των τιμών πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμα της Σ.Αραβίας να εκτοξευτεί στο 20% το 2015 από 3,4% το 2014 και η χώρα να εκδώσει για πρώτη φορά μονοετή ομόλογα.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση του πολέμου στην Υεμένη, των ισλαμιστών στη Συρία, το γεγονός ότι το 90% των εσόδων της προέρχεται από το πετρέλαιο με τις τιμές να έχουν πέσει κατά 50% εξαφανίζουν το αποθεματικό των 650 δισ. που διέθετε!

Και το πιο σημαντικό: Οι οικονομίες των χωρών αυτών εξαρτώνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο την ίδια στιγμή που η Ρωσία σύναψε τεράστιες οικονομικές συμφωνίες με την Κίνα ενώ διαθέτει και έσοδα από μια αμυντική βιομηχανία...

"Αν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου παραμείνουν όπως έχουν γύρω στα 50 δολ. το βαρέλι, τότε τα κράτη του Κόλπου θα έχουν ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον" τονίζει ο οικονομολόγος του ΔΝΤ Bruno Versailles.

"Τα επόμενα πέντε χρόνια ή ακόμη και λιγότερο, τα κράτη του Κόλπου θα έχουν χρεοκοπήσει αν η τωρινή τάση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου συνεχιστεί" λέει ο οικονομολόγος.

Ασφαλώς, μια χώρα μπορεί να διαλέξει να τυπώσει περισσότερο χρήμα αλλά αυτό θα οδηγούσε στην υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Παρόλ΄αυτά τα κράτη του Κόλπου δεν μπορούν καν να κάνουν αυτή την επιλογή.

"Το τύπωμα χρήματος δεν είναι επιλογή, τα κράτη του Κόλπου είναι συνδεδεμένα με το αμερικανικό δολάριο" τονίζει ο οικονομολόγος του ΔΝΤ.

"Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Μπαχρέιν παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους από τις εξαγωγές πετρελαίου. Συνεπώς αντιμετωπίζουν υψηλό ρίσκο χρεοκοπίας. Οι οικονομίες αυτών των χωρών δεν μπορούν να βασιστούν σε άλλες βιομηχανίες για να διατηρήσουν τις οικονομίες τους σε θετική τροχιά" εξηγεί ο Versailles.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία η μεγαλύτερη χώρα-εξαγωγός πετρελαίου. Πάνω από το 90% των εσόδων της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται από το πετρέλαιο και με τις τιμές να πέφτουν κατά 50% τον περασμένο χρόνο, η κυβέρνηση παλεύει να αντιμετωπίσει την οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Σαουδική Αραβία αναμένεται να κλείσει την χρονιά με έλλειμμα 20% του ΑΕΠ από 3,4% το 2014  ενώ για πρώτη φορά από το 2007 η χώρα έχει εκδώσει ομόλογα 12 μηνών. Ταυτόχρονα, η οικονομική της ανάπτυξη αναμένεται να είναι χαμηλή αφού θα περιοριστούν και τα έξοδα της.

Όλα αυτά είχα ως αποτέλεσμα το ΔΝΤ στις οικονομικές του αναλύσεις να πιστεύει πως σε 5 χρόνια θα εξαντλήσει όλα τα αποθεματικά της ακόμα και αυτό των 650 δισ. που διέθετε αρχικά...

Σύμφωνα με την αναφορά του ΔΝΤ, υπάρχει τεράστια πτώση στις τιμές του πετρελαίου αφού από 100 δολάρια το βαρέλι το 2014 έχουν φτάσει στα 45 δολ. το βαρέλι το 2015!

Το κόστος της οικονομικής πολιτικής των κρατών του Κόλπου προκειμένου να χτυπηθεί η ρωσική οικονομία είναι 350 δισ μέχρι τώρα με το ΔΝΤ να συστήνει άμεσα διορθωτικά μέτρα!

Το μεγαλύερο ρίσκο το αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία αφού το 90% των κερδών της έρχεται από το πετρέλαιο ενώ έχει ήδη ξοδέψει πάνω από 79 δισ το τελευταίο χρόνο για να ανακάμψει από τις τιμές του πετρελαίου που κατρακυλούν!

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ αναφέρει:

"Eπειδή οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανόν να σημειώσουν μεγάλη πτώση με μεγάλη χρονική διάρκεια, οι χώρες-εξαγωγοί πετρελαίου πρέπει να προσαρμόσουν τα έξοδα τους, την εισοδηματική τους πολιτική, να διασφαλίσουν την οικονομική και φοροδοτική επάρκεια και σταδιακά να δημιουργήσουν χώρο για "πολιτικούς ελιγμούς".

Οι προσαρμογές πρέπει να γίνουν κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Β.Αφρικής καθώς οι τωρινές (προσαρμογές) είναι ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την οικονομική πρόκληση".

Ένα ακόμη χτύπημα έρχεται να δώσει η Ρωσία αφού, ο Ρώσος πρόεδρος Β.Πούτιν αποφάσισε να σταματήσουν να πληρώνονται οι μεταφορές πετρελαιοειδών στο αμερικανικό νόμισμα, και οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου να γίνονται με ρούβλια.  

Έδωσε εντολή να διακοπεί η χρήση δολαρίου για τις πληρωμές πετρελαίου στη χώρα αφού πρώτα είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτο το γεγονός οι συντελεστές για την μεταφόρτωση των προϊόντων πετρελαίου και αργού πετρελαίου στα ρωσικά λιμάνια σήμερα ,να εκφράζονται σε δολάρια.  

Σε μια συνεδρίαση  της Προεδρικής Επιτροπής για την ανάπτυξη καυσίμων και ενέργειας, ο Β.Πούτιν στην αναφέρθηκε στην κρισιμότητα αυτού του τομέα για την οικονομία στο σύνολό της.  

Ο Β.Πούτιν τόνισε στο  Ρώσο ΥΠΟΙΚ Anton Siluanov ότι οι υπολογισμοί σε ξένο νόμισα είναι παράνομοι.

"Τί συμβαίνει στην πράξη; Οι τιμές μεταφόρτωσης του πετρελαίου και πετρελαιοειδών στα ρωσικά λιμάνια, όπως είναι το Νοβοροσίρσκ, Ταμάν, Ουστ-Λούγκα, Κοζμίνο, Πριμόρσκ αλλά και όλα τ'άλλα, τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς και οι οικονομικές πράξεις στο διαδίκτυο  γίνονται και αυτές σε δολάρια ,σε πραγματικό χρόνο.  

Αυτό είναι απαράδεκτο και παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν καταλαβαίνω, που είναι οι ρυθμιστικές αρχές;"  

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να μελετηθεί η επέκταση χρήσης του ρουβλίου στους υπολογισμούς για την εξαγωγή ρωσικών προϊόντων καυσίμων και ενέργειας.

"Πρέπει να δυναμώσουμε το ρόλο του ρουβλίου στους υπολογισμούς που περιλαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο και ενέργεια, μεγαλύτερη χρήση του εθνικού νομίσματος με τις χώρες με τις οποίες έχουμε ενεργές εμπορικές σχέσεις. Είναι κάτι που θα το κάνουμε προσεχτικά, ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να μην υποστούν ζημίες, αλλά ωφέλη".

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Δραματική παραδοχή Ε.Τσακαλώτου: "Χάσαμε τη μάχη για τη διοίκηση των τραπεζών"


Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχασε την μάχη για την διοίκηση των τραπεζών επιβεβαιώνοντας αυτό για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει, ότι οι ελληνικές τράπεζες αλλάζουν πλέον χέρια και τις παίρνουν οι Γερμανοί (δείτε σχετικά εδώ). 

«Όλοι οι ξένοι πιστεύουν ότι υπάρχει το πρόβλημα διακυβέρνησης τραπεζών» είπε συγκεκριμένα για να προσθέσει ότι οι Θεσμοί και το ΔΝΤ θεωρούν πως πολιτικές παρεμβάσεις στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών προκαλούν «κακοδιαχείριση» με αποτέλεσμα «στις διαπραγματεύσεις χάσαμε μάχες για την διοίκηση των τραπεζών… Δεν μας πιστεύουν οι ξένοι γιατί θεωρούν υπάρχει πολιτική παρέμβαση όπως στο παρελθόν» είπε ο Ε.Τσακαλώτος.

Αρα η διοίκηση όλων των ελληνικών τραπεζών περιέρχεται στους δανειστές, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο κυριαρχούν πλεον στο εσωτερικό της χώρας, κρατώντας τα "κλειδιά" της διοίκησης όχι μόνο του κράτους, κάτι που το είχαν καταφέρει με τα δύο πρώτα Μνημόνια, αλλά και του ιδιωτικού τομέα!

Και βέβαια, μία άμεση συνέπεια θα είναι η έναρξη μαζικών πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες θα μείνουν στο δρόμο τα επόμενα δύο χρόνια...
Ο υπουργός οικονομικών επισήμανε ότι συζητούμενο νομοσχέδιο προβλέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητών των τραπεζών αλλά και επιλογή των μελών του ΤΧΣ από επιτροπή στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 «Όσοι κριθούν ανεπαρκείς θα απομακρυνθούν» ξεκαθάρισε και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης.

Κάλεσε, μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις διοικήσεις των τραπεζών που όπως είπε συνδέονταν με πολιτικά κόμματα, με κανάλια και ποδοσφαιρικές ομάδες (σ.σ.: έχει απόλυτο δίκιο και την κύρια ευθύνη για την κατάντια της ελληνικής οικονομιας και της Ελλάδας γενικότερα, την έχουν οι διοικήσεις των τραπεζών. Είνααι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και την ημέρα που επιβλήθηκε από τους Γερμανούς τα capital control κι ενώ δεν υπήρχε ρευστότητ στις τράπεζες οι διοικήσεις δανειδοτούσαν αφειδώς τους συνθεις υπόπους επιχειρηματίες)...


Ο Ε.Τσακαλώτος διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα καταθέσεων. «Απομακρύναμε τον κίνδυνο του κουρέματος καταθέσεων. Η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει χωρίς κούρεμα» είπε.

Νωρίτερα οι εισηγητές της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, άσκησαν σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κατέστησε αναγκαία την ανακεφαλαιοποίηση με τους ανεπαρκείς χειρισμούς της. Ξεκαθάρισαν, όμως, ότι στηρίζουν το νομοσχέδιο επί της αρχής προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των πολιτών. Άσκησαν επίσης αυστηρή κριτική στον υπουργό Οικνομικών για την αποπομπή του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κώστα Μποτόπουλου.

Το Ποτάμι επιφυλάχθηκε για την ψήφο του στην κατεπείγουσα συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής που θα γίνει το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά, με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε το βράδυ της Παρασκευής το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και πλέον το Σάββατο εισάγεται στην Ολομέλεια για μια συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις δέκα το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις οκτώ το βράδυ.

Νωρίτερα, οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Σταθάκης αντίστοιχα εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η ΕΚΤ αναφορικά με το ποσό που θα χρειαστεί για να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.

Ειδικότερα, ο κ. Τσακλώτος είπε «παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος σήμερα από ότι ήμουν πριν από ένα μήνα. Μόνο το γεγονός ότι η Τράπεζα Ανάπτυξης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στην διαδικασία στέλνει ένα σήμα στην αγορά».

Επιπροσθέτως ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι την ψήφιση του νομοσχεδίου το Σάββατο θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση την Κυριακή που θα καθορίσει κρίσιμα ζητήματα μεταξύ των οποίων «για τις προνομιούχες μετοχές που θα αποφασιστεί με την υπουργική απόφαση η μετατροπή θα είναι σε κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς διακρίσειςο


Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Δεν λογαριάζει τι ήταν ο άνθρωπος, καλός ή κακός, ενάρετος ή αμαρτωλός, πριν επιθυμήσει τη Χάρη. 
Περιμένει μόνο την εκδήλωση της επιθυμίας απ’ τον καθένα μας και μόλις αυτή εκδηλωθεί, η Χάρη αρχίζει να ενεργεί.


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

http://inpantanassis.blogspot.gr/2015/10/blog-post_42.html
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Όμως, Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Ορθοδοξία μας


Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι… Άγιοι. Θέλουν όμως να γίνουν!! Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν… ελατ­τώματα ή κακίες. Προσπαθούν όμως να τα αποβάλουν!! Πράγματα που δεν τα κάνουν οι «άλλοι», οι εχθροί της εκκλησίας. Δεν ισχυρίζο­μαι ότι δε γίνονται σκάνδαλα στο χώρο της εκκλησίας, αλλά και πού δε γίνονται; Δε γίνονται στα πολιτικά κόμματα; δε γίνονται στις εται­ρείες; δε γίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες; στους συλλόγους; Παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι γίνονται και θα γίνονται τέτοια πράγματα.  
Αυτό όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι οι εφημερίδες, η Τ.V., μιλούν μόνο για τα άσχημα της εκκλησίας που πολλές φορές τα εξογκώνουν και άλλες τόσες τα κατασκευάζουν από το τίποτα. Γιατί αυτή η άδικη συμπεριφορά; Γιατί επιμένουν συνειδητά σ” αυτή την μερική, άρα ψεύ­τικη εικόνα;

Υπάρχουν γεροντάδες που έχουν γίνει γνωστοί στα πέρατα του κό­σμου, στόμα με στόμα, χωρίς ποτέ κάποια εφημερίδα ν” ασχοληθεί μα­ζί τους ή να τους αναφέρει το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση. Υπάρχουν γεροντάδες που για χάρη τους έρχονται άνθρωποι από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από όλα τα μέρη του κόσμου να τους δουν, να συζητήσουν, να βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι χιλιά­δες, που διηγούνται τα θαύματα και τις ευεργεσίες, που οι ίδιοι προσωπικά απόλαυσαν απ” αυτούς, και με παρρησία διηγούνται τα περιστατι­κά με λεπτομέρειες, καταθέτοντας με ευγνωμοσύνη την προσωπική τους μαρτυρία.

Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι τέτοιοι γεροντάδες, τέτοιοι Άγιοι δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι η συνω­μοσία της σιωπής των ισχυρών αυτής της γης, γύρω από την ορθοδο­ξία και τους Αγίους της διαλύεται σαν καπνός από τη δύναμη του Θεού. Πάντοτε έτσι γινόταν. Πάντοτε η εκκλησία επολεμείτο είτε φανε­ρά είτε ύπουλα. Πάντοτε η Εκκλησία θριάμβευε στο τέλος. Έτσι συμ­βαίνει εδώ και 2.000 χρόνια. Έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον.
Γιατί έτσι προέγραψε τη θριαμβευτική πορεία της μέσα στους αιώνες, ο γλυκύτατος Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός. «επί ταύτη τη πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματ. ιστ’18).
Άνθρωποι με ελαττώματα υπάρχουν στην κοινωνία, υπάρχουν και στην εκκλησία. Άνθρωποι καλοί υπάρχουν στην εκκλησία, αλλά υπάρ­χουν και στα πολιτικά κόμματα, και στις θρησκευτικές οργανώσεις, και στις ψεύτικες θρησκείες και φιλοσοφίες. Έχει όλος ο κόσμος καλούς ανθρώπους, και ευτυχώς που έχει, γιατί γίνονται παρηγοριά και βοήθεια για το περιβάλλον τους.

Όμως Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Ορθοδοξία. 

Από το βιβλίο: «ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ» του Διονυσίου Φαρασιώτου

http://orthognosia.blogspot.gr/2015/10/blog-post_32.html
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...

Ο πόλεμος κατά των παθών


Ευλογημένα μου παιδιά,Λέγουν οι πατέρες ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι μπλεγμένη με τις ρίζες των παθών, που είναι ακανθώδεις, και την έχουν «γαντζώσει» για τα καλά. Μόλις, λοιπόν, επιχειρήση ο άνθρωπος με την φώτιση του Θεού να ξερριζώση ένα πάθος (ουσιαστικά να μεταμορφώση ένα πάθος) , να αρχίση να βγάζη τα ριζίδια, να τα πιάνη με την τσιμπίδα και να τα τραβάη, ξερριζώνοντας το πάθος σκίζει και την καρδιά! Σχιζομένη δε η καρδιά βγάζει αίμα και πονάει. 

Αν δεν κάνη ο άνθρωπος υπομονή στον πόνο, σταματάει εκεί και εγκαταλείπει τον αγώνα και μένει εμπαθής και αμαρτωλός. Αν όμως κάνη υπομονή στον πόνο, την βγάζει τη ρίζα του πάθους και απαλλάσσεται.


Γι’ αυτό και οι άγιοι πατέρες με την άσκησί τους, με την φώτιση του Θεού, με την προσευχή κ.λ.π. αγωνίστηκαν και πίεσαν τον εαυτό τους και ξερρίζωσαν σιγά-σιγά τις ριζίτσες των παθών∙ μία-μία τις έβγαλαν και έφθασαν στην απάθεια. Και μετά δεν επολεμούντο ούτε από υπερηφάνεια, ούτε από κενοδοξία, ούτε από φθόνο, ούτε από λογισμούς βρώμικους, ούτε από μίσος κ.α.


Βλέπουμε τους αγίους να κάνουνε θαύματα και να μην υπερηφανεύωνται καθόλου. Και λες: «Μα, πως δεν υπερηφανεύοντο αυτοί οι άνθρωποι∙ εμείς το παραμικρό κάνουμε και αμέσως φουντώνει το κερατάκι και μου λέγει: “ Ω, είσαι μεγάλος, είσαι τρανός, εσύ έκανες αυτό το έργο, που άλλος δεν το κάνει∙ εσύ είσαι πιο φωτισμένος, εσύ έχεις πιο πολλή αγωνιστικότητα” κ.λ.π.». 

Και σου φουσκώνει τώρα το «εγώ» και προσπαθεί ο διάβολος αυτός να σου κλέψη το κέρδος της προσπάθειας που έκανες. Όταν κενοδοξή ο άνθρωπος για το έργο που κάνει, χάνει το μισθό του. Μένει η εξωτερική πράξι. Αν μετανοιώση, ξαναπαίρνει το κέρδος . Αλλά πώς θα πάρη το κέρδος; Με την αυτομεμψία, με την αυτοκατηγορία.


Ένας Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόφιλος λεγόμενος, πήγε στο όρος της Νιτρίας στην Αίγυπτο, όπου ήταν οι πιο διάσημοι ασκητές. Ω φημισμένο όρος της Νιτρίας! Πήγε στον Πρώτο του όρους, στον πιο πνευματικό και προοδευμένο γέροντα και του λέει:


«Πάτερ, τι περισσότερο βρήκες εσύ γενόμενος μοναχός και κατοικώντας σ’ αυτό εδώ το όρος; Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή που βρήκες και ποια είναι αυτή που αξίζει πάνω απ’ όλες τις αρετές;».


Απάντησε εκείνος: «Βρήκα την αυτομεμψία, δηλαδή το να κατηγορώ τον εαυτό μου και να ρίχνω το βάρος επάνω μου ότι εγώ φταίω “ Το μέμφεσθαι εαυτόν”.

Ο Μέγας Αντώνιος λέγει: «Αν ο άνθρωπος ρίξη το βάρος επάνω του, βρίσκει ανάπαυσι. Την στιγμή που θα το ρίξη στον άλλον, θα βρη ταραχή μέσα του».


Δοκιμάστε το σε μία περίπτωσι, σ’ έναν πειρασμό. Πέστε ότι έφταιξε εκείνος, ο άλλος… Αισθάνεσθε ταραχή, ανακατωσούρα μέσα σας, στενοχώρια! Άπαξ και πης: «Δεν φταίει ο άλλος, εγώ φταίω∙ τι μιλάω τώρα γι’ άλλον, ξέχασα ποιος είμαι εγώ; Εγώ έκανα εκείνο, εκείνο, εκείνο… επομένως να μη μιλάω καθόλου». Ωπ! Σαν να προσγειώνεσαι σε στέρεο έδαφος και δεν φοβάσαι μην πέσης. 

Ενώ προηγουμένως ήσουν ψηλά και έλεγες: «Από δω θα πέσω, από κει θα πέσω» και είχες φόβο και ταραχή. Άπαξ και έπεσες χαμηλά και πάτησες σε στέρεο έδαφος, δεν φοβάσαι.

Όταν έρχωμαι σε μία διένεξι μ’ έναν άνθρωπο και ο εαυτός μου μου φέρνει αντίσταση, μου λέει ο λογισμός : «Αυτός έφταιξε, αυτός θύμωσε, αυτός μου μίλησε , αυτός πρέπει να ταπεινωθή. Αν μου μιλούσε τέλος πάντων πιο οικονομικά και πιο απαλά, εγώ θα έκανα υπομονή και δεν θα σκανδαλιζόμουν. Άρα φταίει αυτός». Να το πάθος του εγωισμού. 

Πρέπει να αντισταθούμε και να πούμε: «Όχι, όχι∙ αν εγώ δεν είχα εγωισμό, δεν θα πειραζόμουν. Άρα εγώ φταίω, δεν φταίει ο αδελφός. Αν είχα ταπείνωσι, θα σκεπτόμουν ότι στεφάνι μου προξενείται κι ότι ο καυστήρας του Ιησού είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί καυτηριάζει το πάθος μου, για να γίνω υγιής! Άρα με ευεργετεί τώρα καυτηριάζοντας το πάθος μου. Είναι ευεργέτης μου! Πρέπει να τον αγκαλιάσω, πρέπει να τον αγαπώ, πρέπει να του κάνω και προσευχή που μου έκανε αυτό το καλό, που μου φανέρωσε τι έχω! Διότι αν δεν μου έλεγε αυτόν τον λόγο, κι αν δεν γινόταν ο πειρασμός, εγώ δεν θα ήξερα πόσο εγωισμό είχα μέσα μου και δεν θα έκανα και τον ανάλογο αγώνα να τον χτυπήσω. Επομένως με την νύξι του πειρασμού φανερώθηκε η ασθένειά μου και τώρα αφού την είδα, θα φροντίσω να βάλω φάρμακο και να γίνω καλά».


Πρέπει, λοιπόν, ο άνθρωπος αφού πιάση το θέμα με την θεωρία, να αγωνισθή τώρα εσωτερικά. Πρέπει να κατέβη, να εντοπίση το κακό στην καρδιά, και να πολεμήση το πάθος, την πικρία, την δυσκολία, την πίεσι του δαίμονος, ο οποίος πιέζει την κατάστασι και λέει: «Μην υποχωρήσης! Μην το κάνης αυτό!»

Και τότε πρέπει να δεηθή του Θεού ο άνθρωπος, να παρακαλέση τον Θεό, να πάρη δύναμι, να «στραμπουλήξη» το εγώ, να πη∙ «σώπα, κάτσε στην θέσι σου, κι εγώ πρέπει να κάνω το καθήκον μου τώρα». 

Να πάη στον άλλον, να βάλη μετάνοια. Εμείς οι μοναχοί, φερ’ ειπείν, βάζομε μετάνοια. Ο κατά κόσμον άνθρωπος φέρεται διαφορετικά∙ θα πη «καλημέρα, χρόνια πολλά, συγχώρεσέ με, θα κοινωνήσουμε, άγια μέρα ήρθε κ.λ.π.» κι έτσι γίνεται αγάπη.


Όταν το κάνη αυτό το πράγμα, αμέσως νοιώθει μια χαρά, μια ξεκούραση, μια ελάφρυνσι. Γιατί; Γιατί ήταν το βάρος το προηγούμενο, ήταν ο δαίμονας που πίεζε περισσότερο, γιατί ήθελε να γίνη το δικό του, το μίσος, η έχθρα, ο χωρισμός, η διάστασις. Ενώ ο Θεός είναι αγάπη και ταπείνωσι. Εμείς όμως όλοι οι άνθρωποι, και πρώτος εγώ, την «πατάμε» από τον εγωισμό μας, με το να θέλουμε να στήσουμε το δικό μας θέλημα, θεωρώντας ότι έχουμε δίκαιο, ότι είμαστε καλοί κι ότι ο άλλος φταίει. Το ότι κατακρίνουμε τι σημαίνει; Ότι θεωρούμε τον εαυτό μας μη σφάλλοντα σε οποιονδήποτε αμάρτημα. 

Γι’ αυτό λέγει ο Κύριος : «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε, και, εν ω κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε»( Ματθ. 7,1 ). Είναι τόσο σοβαρή βέβαια η κατάκρισι, παρ’ ότι εμείς την έχουμε για «ψωμοτύρι» και σαν εμπερίστατη αμαρτία. Εμπερίστατος αμαρτία είναι αυτή, που γίνεται σε κάθε περίστασι και κάθε ώρα…


… Πόσοι και πόσοι άνθρωποι, που εμείς τους έχουμε για τιποτένιους και για αμαρτωλούς, μία μέρα μπορεί να βρεθούνε στην Βασιλεία του Θεού∙ κι εμείς που παίρνουμε την καθέδρα του δικαστού και κρίνουμε, να βρεθούμε κατακριτέοι και να περάσουμε στην κόλασι!


Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολλή προσοχή στα έργα μας και να αγωνιζώμεθα να ξερριζώσουμε τον εγωισμό, αυτό το φοβερό θηρίο, που μας τρώγει τα σωθικά. Το «εγώ»! Αυτό φουντώνει μέσα μας και θυμώνουμε και οργιζόμεθα και κατακρίνουμε και απαιτούμε το ένα, απαιτούμε το άλλο και βρίζουμε και χλευάζουμε τον έναν και ταπεινώνουμε τον άλλον. Θηρίο! Αυτό βοηθάει στην κατάκρισι, αυτό φουσκώνει τον λογισμό ότι κάτι φτιάχνουμε, ότι είμαστε καλοί, ότι έχουμε αρετές, και χίλια δύο άλλα.


Η αφετηρία των καλών είναι η ταπεινοφροσύνη και η αφετηρία των κακών ο εγωισμός…


… Και σε μας τους πνευματικούς καμμιά φορά έρχονται να ζητήσουν συμβουλή σε κάτι δύσκολα θέματα! Πως το σκέπτεσαι να μετρήσης την κάθε λέξι! Λες μια λέξη παραπάνω και την παίρνουν στραβά. Και ύστερα «τρέχα γύρευε». Πάρα πολλή προσοχή χρειάζεται σε όλους μας.


Πρέπει ακόμα να προσέξουμε στην καλή εκμετάλλευσι του χρόνου, για να μας πλουτίζη κατά Χριστόν για την αιώνια ζωή. Όταν τον χρόνο τον σπαταλήσουμε έτσι άσκοπα και χωρίς κέρδος πνευματικό, θα φύγουμε από την ζωή χωρίς τίποτε. Και βλέπεις τον αδελφό σου να αγωνίζεται, να εκμεταλλεύεται τον χρόνο και να πλουτίζη κι εσύ ο ταλαίπωρος να μην κινήσαι, ώστε να κάνης κάτι καλό. Κι έρχεται εις αμφοτέρους ο θάνατος∙ ο μεν ένας πάει φορτωμένος επάνω, γεμάτος οφέλη, ενώ ο άλλος, εσύ, πας με άδειο «ντουρβά», γεμάτος κακίες και αμαρτίες! 

Γι’ αυτό στον χρόνο που μας έδωσε ο Χριστός να προσπαθήσουμε κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλό. Φερ’ ειπείν, πόσο ευεργετικό είναι, όταν εφαρμόζουμε τις παραγγελίες του πνευματικού, που μας λέει: «Παιδί μου, κοίταξε να κάνης το πρωί την προσευχή σου, να κάνης τις μετάνοιες, να διαβάζης το Ευαγγελιάκι σου∙ το απόγευμα να κάνης την Παράκλησί σου, το βράδυ πάλι την προσευχή σου, τις μετάνοιές σου∙ να σκέπτεσαι τον Θεό, να κάνης εκείνο, το άλλο, να λες την ευχή και να διώχνης τους κακούς λογισμούς». 

Όταν κάνης υπακοή σ’ αυτά, την σελίδα τα κάθε ημέρας την γεμίζεις με οφέλη. Αν όμως δεν πας σε πνευματικό και δεν σε βάλη σε μία τάξι, μαζεύεται το «κουβάρι», φθάνει το τέλος και δεν έχεις πολλά πράγματα να παρουσιάσης. Γι’ αυτό η υπακοή στον πνευματικό γεμίζει του ανθρώπου την ζωή, την οποία θα παρουσιάση κατόπιν ενώπιον του Θεού κατάφορτη από αρετή, όπως ένα δένδρο που έχει λυγισμένα τα κλωνάρια του, γιατί είναι κατάφορτα από τον πολύ καρπό.


Κι εμείς, βέβαια, οι πνευματικοί έχουμε ευθύνη μεγάλη γι’ αυτό το πνευματικό εμπόριο που εργαζόμεθα, για να βοηθήσουμε τους άλλους. Το θέμα είναι ότι το έργο μας είναι πάρα πολύ κοπιαστικό, πάρα πολύ επίμοχθο και γεμάτο θλίψεις και στενοχώριες, όπως λέει κι ο Ιερός Χρυσόστομος:

«Το άρχειν ψυχών επιπονώτερον πάντων». Είμαστε σαν τους εμπόρους τους μεγάλους, που αλωνίζουν τις ηπείρους, για να μπορέσουν να βρούνε θησαυρούς και άλλοτε γυρίζουν με κατάφορτα τα πλοία. Καμμιά φορά όμως πέφτουν σε ληστές, τους τα κλέβουν όλα και τους σκοτώνουν κιόλας. Κι έτσι, ενώ πήγαν για τα πολλά, έχασαν και τα λίγα.


Πάμε κι εμείς να εμπορευθούμε ψυχές, προσπαθούμε να ωφελήσουμε, να πάρουμε κέρδη και οφέλη, αλλά καμμιά φορά ο διάβολος προκαλεί ναυάγιο, κι εκεί που θα ωφελούσαμε τους άλλους, τους σκανδαλίζουμε. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος∙ 

«Είστε σαν τα ναυαγοσωστικά, που πάνε και σώζουν τους ναυαγούς∙ πηγαίνουν, έρχονται, αλλά καμμιά φορά βουλιάζουν». Γι’ αυτό να εύχεσθε και για μας, να μας βοηθάη ο Θεός, να μας σκεπάζη, για να μπορέσουμε μέχρι τέλους της ζωής μας να βοηθούμε και να σώζουμε, για να μας ελεήση κι εμάς ο Θεός, να συγχωρέση τις αμαρτίες μας και να μας σώση.

Από το βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»
ΤΟΜΟΣ Α΄ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

http://elderephraimarizona.blogspot.ca/
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...