Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, 5ος αι. π.Χ. - Ο αρχαίος Έλληνας που μίλησε πρώτος για το Big Bang!


Ο Λεύκιππος ήταν Έλληνας φιλόσοφος του 5ου αι. π.X. (480/470 π.X.-400 π.X.) από τα Άβδηρα (κάποιοι λένε από τη Μίλητο) μαθητής του Ζήνωνα του Ελεάτη. Ήταν ο δάσκαλος του Δημόκριτου και πατέρας της ατομικής θεωρίας, την οποία πρόβαλε και εξέλιξε ο πιο χαρισματικός, πιθανότατα, μαθητής του. Διατύπωσε πρώτος την υπόθεση ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.


“ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ”
"Ο νυν κόσμος περικεκλασμένω σχήματι εσχημάτισται τον τρόπο τούτον:

Των ατόμων σωμάτων απρονόητον και τυχαίαν εχόντων την κίνησιν συνεχώς τε και τάχιστα κινουμένων, εις ταυτό πολλά σώματα συνηθροίσθη, [και] δια τούτο ποικιλίαν έχοντα (και) σχημάτων και μεγεθών.

Αθροιζομένων δε εν ταυτώ, τούτων τα μεν οσα μείζονα ην και βαρύτερα πάντων υπεκάθιζεν,

όσα δε μικρά και περιφερή και λεία και ευόλισθα ταύτα εξεθλίβετο, κατά την σύνοδον των ατόμων, εις τε το μετέωρον ανεφέρετο.

ώς δε ουν εξέλειπεν μεν η πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα, ουκέτι δε ήγεν η πληγή πρός το μετέωρον, εκωλύετο δε ταύτα κάτω φέρεσθαι, επιέζετο [δε βιαίως] πρός τους τόπους τους δυνάμενους δέξασθαι.

Ουτοι δε ήσαν οι πέριξ και προς τούτοις το πλήθος των σωμάτων περιεκλάτω: περιπλεκόμενα δε αλλήλοις Αυτοί δε (οι τόποι) κατά την περίκλασιν τον ουρανόν εγέννησε.

Της δε αυτής εχόμεναι φύσεις αι άτομοι, ποικίλαι ούσαι... την των άστρων φύσιν απετέλουν"

Μετάφραση:

O Κόσμος αυτός, σε (αυτή την) διασπαρμένη μορφή εσχηματίσθη με τον εξής τρόπο:

Τα σώματα των ατόμων, χωρίς αιτία και τυχαία έχοντας την κίνηση, κινούμενα συνεχώς και ταχύτατα, [και] δια τούτο ποικιλίαν έχοντα πλήθος επί τον αυτό (τόπο) συγκεντρώθησαν...

Συναθροιζομένων δε εν ταυτό (στον ίδιο τόπο) εξ’ αυτών τα μεν όσα μείζονα και βαρύτερα,υπό κάτω πάντων (στο κέντρο) εκάθιζαν,

όσα δε μικρά και περιφερόμενα, λεία και ευολίσθητα, εξεθλίβοντο, αυτά, κατά την συγκέντρωση των σωμάτων σχηματίζοντας μετέωρο, (ουράνιο φαινόμενο).

Όμως όταν εξέλιπε η πληκτική δύναμη (πλήττω= βαρώ= βαρυτική) που τα μετεώριζε και έπαψε να οδηγεί (τα άτομα) προς το μετέωρο ,εμποδίζοντο να φτάσουν (τα άτομα) κάτω (δηλαδή στο κέντρο του φαινομένου), βιαίως δε (με έκρηξη) αυτά εσπρώχθησαν σε τόπους που μπορούσαν να τα δεχθούν.

Αυτοί δε (οι τόποι) ήταν ο περιβάλλον χώρος και σ΄ αυτόν τον χώρο το πλήθος των σωμάτων διεσπάσθη. Περιπλεκόμενα δε μεταξύ τους κατά την διαίρεση τον ουρανό εγέννησαν!

Της αυτής δε φύσεως άτομα,που είναι ποικίλα...την φύση των άστρων αποτελούν.

Λεύκιππος ο Αβδηρίτης Testimonia 24.2.
Φιλόσοφος του 5ου π.Χ αι.!
Βλ. Επίσης Ευσέβιος Ευαγγελική προπαρασκευή 15.32.1-5.t

Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πώς ο μέγας αυτός θεωρητικός διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη έκρηξη την γνωστή σήμερα ως Big Bang!
Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωνε: «άπειρα είναι τα πάντα και εις άλληλα μεταβάλλονται».

Μ. Καλόπουλος, 1995, Πηγή greatlie.com via ellinikoarxeio.com

Διαβάστε περισσότερα...

Ο προσανατολισμός των Ναών στην Αρχαία Ελλάδα - Ποιος είναι ο μυστικός συμβολισμός της κατασκευής των Ναών;


Είναι ευρύτερα γνωστό ότι όλοι οι αρχαίοι ναοί – με ελάχιστες εξαιρέσεις – ήταν προσανατολισμένοι στον άξονα Ανατολή-Δύση και μάλιστα είχαν την είσοδο τους από την Ανατολική πλευρά.Οπως μας λέει ο Πορφύριος στο Περί του εν Οδυσσεία των νυμφών άντρου 3.23 :


« ως αν σχεδόν πάντων των ιερών τα μεν αγάλματα και τας εισόδους εχόντων προς ανατολήν τετραμμένας, των δε εισιόντων προς δύσιν αφορώντων, όταν αντιπρόσωποι των αγαλμάτων εστώτες τοις θεοίς τας λιτάς και θεραπείας προσάγωσι»


«Δεδομένου ότι σε όλους σχεδόν τους ναούς τα αγάλματα και οι είσοδοι είναι στραμμένα προς την Ανατολήν, και όσοι μπαίνουν κοιτάζουν προς τα δυτικά, όταν στέκονται απέναντι στα αγάλματα για να προσευχηθούν και να λατρέψουν τους θεούς».


Και αυτό όχι τυχαία καθώς ο Ηλιος αποτελώντας εικόνα του Αγαθού κατά τον Πλάτωνα και θεωρούμενος αρχή της κινήσεως αποτύπωνε την απορροή των θείων δυνάμεων προς τον αισθητό κόσμο.


«Πυθαγόρας, Πλάτων, Αριστοτέλης δεξιά του κόσμου τα ανατολικά μέρη, αφ’ ων η αρχή της κινήσεως, αριστερά δε τα δυτικά» μας λέει ο Ευσέβιος στην Ευαγγελική Προπαρασκευή 15.41.1.2


Αλλωστε οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ως άνω μέρος του ουρανού το δεξιό και το αριστερό το κάτω, όπως μας λέει ο Σιμπλίκιος στα Σχόλια του στο Περί Ουρανού του Αριστοτέλη 7.392.14:


“ειπερ, ως αυτός εν τω δευτέρω της συναγωγής των Πυθαγορικών ιστορεί,του όλου ουρανού το μεν άνω λέγουσιν είναι, το δε κάτω, και το μεν άνω του ουρανού δεξιόν είναι, το δε κάτω αριστερόν”


Με άλλα λόγια λοιπόν ό,τι προέρχεται από την Ανατολή θεωρείται απόρροια των θείων δυνάμεων προς τα όντα του αισθητού.


Με τον προσανατολισμό αυτό λοιπόν οι ναοί προσδιόριζαν την ευρύτερη συμβολική που διέτρεχε όλον τον ναό.


Εχοντας λοιπόν την είσοδο του ναού στραμμένη προς την Ανατολή, ο ήλιος όπως ανέβαινε στο στερέωμα έλουζε τον ναό με τις ακτίνες του και έτσι συμβολικά «φόρτιζε» τον ναό με τις θείες δυνάμεις, ώστε πλέον να λειτουργεί σαν πραγματικό σύμβολο του υπεραισθητού κόσμου.


Είδαμε σε προηγούμενη ανάρτηση ότι η είσοδος στον ναό απαγορευόταν για τους θνητούς και μόνον οι ιερείς έμπαιναν μέσα για να τελέσουν τις κατάλληλες ιερατικές πράξεις.


Τονίσαμε δε ότι η απαγόρευση αυτή ήταν υπενθύμιση για το ότι οι θνητοί όντες στον αισθητό κόσμο και συνεπώς ένσαρκοι δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον υπεραισθητό κόσμο.


Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι Αιγυπτιακοί ναοί είχαν την ίδια λειτουργία και τον ίδιο προσανατολισμό.


Η διαφοροποίηση ήταν ότι οι Αιγυπτιακοί ναοί περικλείοντο από τείχος και η είσοδος των πιστών εγίνοντο περνώντας από δύο μεγάλες στήλες που ήταν στην είσοδο του τεμένους που οδηγούσε στον κεντρικό περίβολο όπου υπήρχε ο βωμός και οι οποίες στήλες σηματοδοτούσαν την είσοδο στο Αμέντι, δηλαδή τον κόσμο των νεκρών, τον Αδη δηλαδή.


Με άλλα λόγια και εκεί η παρουσία των πιστών έπρεπε να είναι σε κατάσταση που υπερέβαινε τον αισθητό κόσμο, ώστε να συντονισθούν με το κατάλληλο περιβάλλον που θα τους έδινε την δυνατότητα επικοινωνίας με ανώτερες καταστάσεις.


Εχουμε βάσιμες ενδείξεις να υποθέσουμε ότι μέσα στον ναό η κίνηση των ιερέων ήταν συγκεκριμένη ανάλογα με το τι τελετουργικές πράξεις εγίνοντο.


Δεδομένου λοιπόν ότι η Ανατολή συμβόλιζε την αρχή της κινήσεως και συνεπώς η Δύση την περάτωση της, οι όποιες ιερατικές πράξεις συμβόλιζαν απορροή θείων δυνάμεων στον αισθητό κόσμο, θα απεικονίζοντο σαν να ξεκινούσαν από την Ανατολή, οι δε πράξεις που συμβόλιζαν επιστροφή στον θείο κόσμο θα είχαν κατεύθυνση προς την Ανατολή, ή αλλοιώς σύμφωνα με τον Πρόκλο η μεν πρώτη απεικόνιζε την πρόοδο η δε δεύτερη την επιστροφή.


Πράγματι σε ένα σημείο των Σχολίων του στον Γοργία 5.೫, ο Ολυμπιόδωρος μας αποτυπώνει ότι :«η μεν γαρ από των αριστερών εις τα δεξιά δυτική εστιν, η δε από την δεξιάν επι τα αριστερά ανατολική·» .


Με άλλα λόγια η δεξιόστροφη κίνηση που απεικονίζει κίνηση προς την δύση απεικονίζει την πρόοδο, η δε αριστερόστροφη που απεικονίζει κίνηση προς την Ανατολή απεικονίζει την επιστροφή.


Αλλωστε η απεικόνιση των ιερέων και του χορού που υπάρχει στα διάφορα έργα των Αρχαίων ποιητών, τραγικών και μη, μας δείχνει ότι η κίνηση των ιερέων και του χορού όταν απομακρύνεται από την θυμέλη (που συμβολικά είναι ο βωμός του Διονύσου στο θέατρο) εγίνετο προς τα δεξιά τραγουδώντας/απαγγέλοντας την λεγόμενη στροφή, η δε κίνηση προς τον βωμό εγίνετο προς τα αριστερά τραγουδώντας/απαγγέλοντας την αντιστροφή (ενώ όταν παρέμεναν πλησίον του βωμού απήγγειλαν την επωδή).


Τόσο η στροφή, όσο και η αντιστροφή και η επωδή είχαν περιεχόμενο συμβατό με απομάκρυνση(πρόοδο), επιστροφή και παραμονή σε θεία κατάσταση.


(Αν θέλαμε να δώσουμε ένα πρακτικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν φαντασθούμε την κίνηση μέσα στον ναό σαν την κίνηση μιας βίδας, το «βίδωμα» της βίδας είναι η δεξιόστροφη κίνηση και προκαλεί κάθοδο, το δε «ξεβίδωμα» της βίδας είναι η αριστερόστροφη κίνηση και προκαλεί άνοδο/επιστροφή)


Εχουμε λοιπόν σοβαρές ενδείξεις ότι οι όποιες ιερατικές πράξεις και λειτουργίες εμιμούντο την κίνηση του Ηλίου και τα διάφορα στάδια της πορείας του Ηλίου αποτελούσαν σημαντικότατα σύμβολα βαθύτερων εσωτερικών και μυητικών λειτουργιών.


Ο Πορφύριος στο Αντρο των Νυμφών ೨೬.3 μας δίνει μια ένδειξη :


«Τον δε νότον θεοίς νέμοντες ισταμένης της μεσημβρίας εν τοις ναοίς των θεών τα παραπετάσματα έλκουσι, το Ομηρικόν δε τούτο φυλάσσοντες παράγγελμα, ως κατά την εις νότον έγκλισιν του θεού ου θέμις ανθρώπους εισιέναι εις τα ιερά, αλλ’ αθανάτων οδός εστιν. ιστασιν ουν το σύμβολον της μεσημβρίας και του νότου επί τη θύρα μεσημβριάζοντος του θεού. ουκούν ουδ’ επί των άλλων θυρών εφ’ οποίας ουν ώρας εξόν λαλείν ως ιεράς ούσης θύρας, και δια τούθ’οι Πυθαγόρειοι και οι παρ’ Αιγυπτίοις σοφοί μη λαλείν απηγόρευον διερχομένους ή θύρας ή πύλας, σεβομένους υπό σιωπής θεόν αρχήν των όλων έχοντα.»


δηλαδή :


«Επειδή όμως ο νότος έχει αποδοθεί στους θεούς, κατά την μεσημβρία τραβάνε στους ναούς τις κουρτίνες μπροστά από τα αγάλματα των θεών, τηρώντας την ομηρική εντολή, ότι όταν ο ήλιος πηγαίνει κατά τον νότο δεν επιτρέπεται να μπαίνουν άνθρωποι στους ναούς, αλλά αυτό είναι των αθανάτων πέρασμα.


Τοποθετούν λοιπόν το σύμβολο της μεσημβρίας και του νότου στις πύλες των ναών, όταν ο θεός Ηλιος βρίσκεται στο μεσουράνημα του.


Αλλά και στις άλλες πύλες δεν επιτρεπόταν να μιλάνε καθόλου σε οποιαδήποτε ώρα, επειδή οι πύλες θεωρούνταν ιερές.


Για τούτο οι Πυθαγόρειοι και οι σοφοί των Αιγυπτίων απαγόρευαν τις ομιλίες σε όσους περνούσαν τις θύρες ή πύλες, τιμώντας με την σιωπή τους τον θεό που κατείχε την αρχή των πάντων»


Αλλωστε σε πολλά σημεία των μυητικών Ελληνικών κειμένων η κίνηση προς τα Ανατολικά υποδηλώνει επιστροφή στο νοητό, η δε κίνηση προς τα δυτικά κάθοδο στον κόσμο της γέννησης.


Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αργοναυτική εκστρατεία η οποία έχει πορεία προς την Κολχίδα (η οποία είναι γεμάτη με ηλιακά σύμβολα και όπως καταγράφουν τα κείμενα μας αποτελεί την ύψιστη κατάσταση που μπορεί να αποκτήσει μια ανθρώπινη ψυχή) με σκοπό την απόκτηση του χρυσόμαλλου δέρατος που ουσιαστικά αποτελεί αλληγορική ένδειξη της επίτευξης πλήρους κάθαρσης του αυγοειδούς της ψυχής και συνεπώς της ολοκλήρωσης της.


Ας έχουμε λοιπόν υπόψιν μας και αυτό το στοιχείο όταν επισκεπτόμαστε έναν ναό, γιατί όντες συνειδητοποιημένοι τα σύμβολα μας μιλούν, αν δεν γνωρίζουμε τα σύμβολα είναι απλώς παραστάσεις χωρίς βαθύτερο νόημα.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο άγνωστος Ηρωισμός των Ελλήνων: Απίστευτη μάχη στην Κορέα - Ένας λόχος εναντίον χιλιάδων Κινέζων!!! (Το κράτος δεν θέλει να μαθαίνονται αυτά...)


Τη νύχτα της 29ης προς την 30η Ιανουαρίου 1951, το Τάγμα ΕΚΣΕ απέκρουσε στο ύψωμα 381, ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος... Ήταν μια εποποιία, που άφησε τους συμμαχικούς στρατούς με ανοικτό το στόμα. Αντιγράφουμε:

Τήν νύκτα τής 29/30 Ιανουαρίου 1951 τό Ελληνικόν Τάγμα κατείχε τοποθεσίαν, καλύπτουσαν ένα τών κυρίων αξόνων ανεφοδιασμού τού Κεντρικο-δυτικού μετώπου. Τήν τοποθεσίαν ταύτην έπέλεξεν ο εχθρός διά νά απειλήση καί πάλιν τά νώτα μεγάλου μέρους τών Συμμαχικών δυνάμεων... Η υπό τού Ελληνικού Τάγματος κατεχόμενη αμυντική τοποθεσία, έκτεινομένη Δυτικώς καί Βορείως τού συγκοινωνιακού κόμβου Ίκτσόν επέτρεπεν, άφ' ενός τήν άνετον χρησιμοποίησιν τής οδού Τσουντζιού—Ίκτσόν, άφ' έτερου τής οδού Ίκτσόν—Σουβόν, άξονος παραλλήλου προς τήν έπιθετικήν διάταξιν τών υπολοίπων Μονάδων τής 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού, αί όποΐαι είχον ήδη προωθηθή βορείως τού άξονος τούτου... Οι Έλληνες στρατιώται, με τήν πείραν εκ τού κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών έν Ελλάδι αγώνος, είς πάσαν περίπτωσιν οργάνωναν τάς θέσεις των. Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τούτο καθίστατο αδύνατον με τά ατομικά πτυοσκάπανα, διότι τό έδαφος ήτο τελείως παγωμένον. Τά πτυοσκάπανα μέ τά πρώτα κτυπήματα έλύγιζον...

Τήν 00:20 τής 30ης Ιανουαρίου η εγκατασταθείσα μεταξύ τών ύψ. 307 και 381 Διμοιρία τού 3ου Λόχου δέχεται εχθρικήν έπίθεσιν. Μέ τά πρώτα πυρά τών επιτιθεμένων φονεύεται 1 οπλίτης καΐ τραυματίζονται 6. Ό εχθρός βάλλει τάς θέσεις τής Διμοιρίας μέ καταιγιστικά πυρά όλμων, ενώ πλησιάζει τάς θέσεις τών ανδρών μέ πολεμικούς άλλαλαγμούς. Οί ανδρες τής Διμοιρίας, παρ' ό,τι είχον προχείρως εγκατασταθή, αμύνονται σθεναρώς, ένω εκτελούνται πυρά τού Τάγματος πρό τού μετώπου τής Διμοιρίας. Μετ' ολίγον ό επί κεφαλής τής Διμοιρίας τραυματίζεται βαρέως, συγχρόνως δέ διακόπτεται πάσα επαφή μετά τής Διμοιρίας. Μετά παρέλευσιν 10 λεπτών καταιγισμός βλημάτων όλμων παντός διαμετρήματος καλύπτει τόσον τάς θέσεις τής Διμοιρίας, όσον καί όλόκληρον τήν τοποθεσίαν τού 3ου Λόχου, έπϊ τού συγκροτήματος τών υψωμάτων 381, στίφη δέ Κινέζων, άλλαλάζοντα καί καθοδηγούμενα υπό τών ηγητόρων των διά μικρών σαλπίγγων, επιτίθενται είς άλεπάλληλα κύματα δεχόμενα τά πρό τής τοποθεσίας τού Λόχου πυρά φραγμού. 

Ό 1ος Λόχος αναφέρει ότι ούδεμίαν επίθεσιν δέχεται. Κατόπιν τούτου διατάσσεται νά συνεχίση τήν υποστήριξιν διά πυρών τού 3ου Λόχου και νά επιδίωξη τήν κάλυψιν τής Διμοιρίας τού αυχένος, ή οποία τελικώς συνεπτυχθη μετά τού νεκρού όπλίτου καί τών τραυματιών της προς τήν τοποθεσίαν τού Λόχου. Ή επιτιθεμένη κατά τών ύψ. 381 εχθρική δυναμις έκ 1000 περίπου ανδρών άνήκεν είς τό 334ον Σύνταγμα τής 112ης Μεραρχίας, τελούσης υπό τήν 38ην Κομμουνιστικήν Κινεζικήν Στρατιάν. Ό 3ος Λόχος αντεμετώπισε τήν αρχικήν έπίθεσιν ψυχραίμως. Μικρά δυναμις τού εχθρού έπέτυχε νά ανέλθη επί τού υψώματος, άλλα διά ταχείας καί θαρραλέος άντεπιθέσεως τών Ελλήνων μαχητών ό εχθρός ανετράπη καί έξεδιώχθη έκ τών καταληφθεισών θέσεων. Αι ανασχέσεις πυροβολικού καί όλμων τού Τάγματος καί των λοιπών πυρών ανακόπτουν, επ' ολίγον, τήν ορμήν τών Κινέζων. Παραλλήλως τό Τάγμα σπεύδει νά ενίσχυση τήν, είς τό άριστερόν τού 2ου Λόχου, ένέδραν δυνάμεως Ομάδος, δι' ετέρας Ομάδος καί ατοιχείου Πυροβόλων 0,30 χιλιοστών έκ τού 2ου Λόχου. Ή αρχικώς έγκατασταθεΐσα ένέδρσ έχει ήδη εμπλακεί είς αγώνα μετά εχθρικής δυνάμεως, επιχειρούσης παράκαμψιν τού ύψ. 381. Παραλλήλως προς τήν κατά τού υψώματος 381 έπίθεσιν ο εχθρός συνεχίζει καί κατά τού ύψ. 307, επί τού όποίου ήμύνετο ό 1ος Λόχος τού Τάγματος, πλην όμως μετά τόν αιφνιδιασμού τόν όποιον υπέστη ή επιθετική του διάταξις ύπό της Διμοιρίας τού αύχένος, δει; σημειώνει πρόοδοι;. 

Έξ άλλου ή εχθρική αυτή επίθεσις, ώς καί ετέρα ενέργεια έκδηλωθεΐσα βραδύτερον κατά τής τοποθεσίας τού Ιου Τάγματος τοΰ 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού, είχε προφανώς παραπλανητικόν χαρακτήρα προς έξαπάτησιν τών Ελλήνων ώς προς τήν κυρίαν προσπάθειαν τού εχθρού ή οποία άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν τού υψώματος 381, οπότε ό 1ος Λόχος έκυκλούτο πλήρως. Ή κατά τού 3ου Λόχου επίθεσις τών Κινέζων επαναλαμβάνεται πλέον Ισχυρά και ορμητική τής αρχικής. Ο Λόχος αναφέρει, ότι οί άνδρες ήλθον ήδη είς χείρας μέ τους Κινέζους. Ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Σταθιάς Απόστολος, Διμοιρίτης τού 3ου Λόχου, φονεύεται μαχόμενος ηρωϊκώς ένφ έτερος Διμοιρίτης τού Ιδίου Λόχου, ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Χαροκόπος Γεώργιος τραυματίζεται σοβαρώς. Ο Διοικητής τού Λόχου Υπολοχαγός Μίσιας Παν. δέχεται πολλαπλά τραύματα από βλήμα όλμου, ενώ πίπτει βαρέως τραυματισθείς ο Προκεχωρημένος Αξιωματικός Παρατηρητής (ΠΑΠ) τού Λόχου, Αμερικανός Υπολοχαγός Μακκιού. Πάσα επαφή μεταξύ Λόχου καί Τάγματος έχει πλέον διακοπή. Έκ τού κυρίως υψώματος 381 καί έκ τών θέσεων βολής τών κατεχομένων πρότερον ύπό τών πολυβόλων τού 3ου Λόχου, πυρά κατευθύνονται προς τό κέντρον της διατάξεως τού Τάγματος. Διαμορφούται ήδη ή έντύπωσις ότι ό εχθρός κατέλαβε πλήρως τάς άμυντικάς θέσεις τού 3ου Λόχου.

Ή Διοίκησις τού Τάγματος τίθεται πρό διλήμματος. Οπωσδήποτε πρέπει νά άνακαταλάβη εντός τής νυκτός τό ύψωμα 381. Ο 2ος Λόχος είναι έτοιμος ήδη νά άντεπιτεθή καί πρέπει νά ύποστηριχθή δι' όλου τού διαθεσίμου πυροβολικού. Ουδείς ήτο δυνατόν νά γνωρίζη έάν ύπήρχον Ελληνες επιζώντες έπί τού υψώματος. Τήν ώραν αυτήν ηκούσθη είς τόν Σταθμόν Διοικήσεως. (ΣΔ) τού Τάγματος 1ν τηλέφωνον. Επρόκειτο διά τήν άπ' ευθείας σύνδεσιν τού Παρατηρητηρίου τού Τάγματος τού έντός τής διατάξεως τού 3ου Λόχου. Ο Στρατιώτης Παρατηρητής, τραυματισμένος καί αυτός, παρέσχε μίαν εικόνα της επικρατούσης είς τον 3ον Λόχον καταστάσεως. Έλληνες και Κινέζοι εμάχοντο σώμα πρός σώμα είς τό σκότος. Αποφασίζεται, αντί άντεπιθέσεως, ή αποστολή ενισχύσεως έκ τού 2ου Λόχου. Μία ομάς προπομπός επιτυγχάνει νά φθάση είς τό ύψωμα 381.Ανοίγει δρόμον μόνον διά τού υποκόπανου. Η αφιξις της ενισχύσεως διαδίδεται αστραπιαίως είς τους μαχητάς τοΰ 3ου Λόχου. Τραυματίαι και μη με την ιαχήν «ΑΕΡΑ» ύπό τήν ηγεσίαν τού τραυματίου Διοικητού τού Λόχου, επιπίπτουν κατά τού εχθρού με τάς λόγχας, τάς μαχαίρας, τους υποκόπανους και τους γρόνθους και αποκαθιστούν τήν ακεραιότητα της τοποθεσίας. Ταυτοχρόνως φωτιστικά βλήματα ριπτόμενα από τά αεροσκάφη, καταυγάζουν τό πεδίον της μάχης, ενώ έτερα συμμαχικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν και πολυβολούν τους πιθανούς χώρους συγκεντρώσεως τών Κινέζων και τάς πιθανάς κατευθύνσεις διαφυγής των. Ή μάχη έσυνεχίσθη μέχρι της 04:30 ότε τά πυρά εσίγησαν. Ο εχθρός απεσύρθη ύποστάς όλοκληρωτικήν αποτυχίαν είς τά σχέδια του, τά δέ τμήματα έπεδόθησαν πυρετωδώς είς άνασυγκρότησιν, διακομιδάς και άναχορηγίας πυρομαχικών. Τήν διοίκησιν τού 3ου Λόχου αναλαμβάνει ό Υπασπιστής τού Τάγματος.

Ο απολογισμός της μάχης διά τους Ελληνας ήτο: 

Νεκροί:
1 Αξιωματικός καί 9 οπλίται. 
Τραυματίαι: 3 Αξιωματικοί καί 10 οπλίται 
1 Αμερικανός ΠΑΠ, ό υπολοχαγός Μακκιού

Έξαφανισθέντες:
1 οπλίτης. 

Επίσης 5 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι δέν έδέχθησαν νά διακομισθούν είς Νοσοκομείον. 

Έπι τού πεδίου της μάχης ό εχθρός εγκατέλειψε πολλούς νεκρούς. Μόνον επί τού υψώματος 381 και πρό αυτού κατεμετρήθησαν 28 νεκροί. Ο αριθμός τών διακομισθέντων ύπό τού εχθρού τραυματιών παρέμεινεν άγνωστος... Έξ επισήμου δελτίου της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού προκύπτει ότι αί συνολικοί άπώλειαι τού εχθρού κατά τήν μάχην υπολογίζονται είς 650 νεκρούς καί τραυματίας. Ο εχθρός με τά άφθονα σκαπανικά όρχου τά όποια έφερε μεθ' εαυτού κατά τήν έπίθεσιν, προφανώς άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν καί διατήρηστν τού ύψ. 381, τό όποιον άπετέλει ζωτικόν σημείον της αμυντικής τοποθεσίας τού 7ου Αμ. Συντάγματος Ιππικού. Τούτο άλλωστε προκύπτει καί εκ τών αλλεπαλλήλων όσον καί λυσσαλέων επιθέσεων του προς κατάληψιν τού υψώματος.  Η άμυνα επί τού υψώματος 381 ήτο η πρώτη μεγάλη πολεμική επιχείρησις η οποία διεξήχθη υπό τού Ελληνικού Τάγματος, κατ' αυτήν δέ διεπιστώθη, πλην των άλλων, καί η Ικανότης τών Ελλήνων μαχητών είς τόν όρεινόν αγώνα. Ή νίκη αυτή τού Ελληνικού Τάγματος διεσαλπίσθη εις όλόκληρον τόν κόσμον.

Ο παγκόσμιος τύπος έδωσε λεπτομέρειας καί πλήρεις περιγραφάς της μάχης, ένω πρός τό ΕΚΣΕ απεστάλησαν συγχαρητήριοι διαταγαί. 
- Ο Στρατηγός Μ. Β. Ρίτζγουαίη (Μ. Β. RIDGWAY) είπε διά τήν μάχην αυτήν: «Τά Ηνωμένα Εθνη οφείλουν πολλά είς τόν Έλληνικόν Λόχον 6 όποιος ημύνθη υποδειγματικώς επί τον υψώματος 381 καϊ δεν έδωσε τήν ευκαιρίαν είς τόν Κινέζον Στρατάρχην να ανατρέψη τό γενικώτερον σχέδιον της 8ης Άμ. Στρατιάς». 
- Ο Διοικητής τού 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού Συνταγματάρχης Ουίλιαμ Χάρρις (W. HARRIS) εϊπεν: «Αξίζει γιά κάθε άνθρωπο να γνωρίζη πώς πολεμούν οi Έλληνες». 
- Εις τάς σελίδας της Ιστορίας της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τήν 29ην Ιανουαρίου 1951, ενας Έλληνικός Λόχος αντιμετώπισεν επί τού ύψώματος 381 δύναμιν 3.000 Κινέζων. Οί Έλληνες διετήρησαν είς τήν κατοχήν των τό ύψωμα καθ' όλην τήν διάρκειαν τού ακληρού αγώνος καί εφόνευσαν υπέρ τους 800 ερυθρούς.

elkosmos.gr
isxys.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Στρατηγός Μακρυγιάννης για το τάμα του έθνους


Οι βαυαροί στα χρόνια λίγο μετά την Επανάσταση εμπόδισαν την εκπλήρωση του Ιερού Τάματος των αγωνιστών και σαν να μην έφτανε αυτό, γκρέμισαν εκατοντάδες μοναστήρια και εκκλησίες. Ο στόχος ήταν ένας. Γερμανοποίηση της Ελλάδας, υποτέλεια στην Δύση και αποκοπή από την Ορθοδοξία.

Τα δύο πρώτα τα πέτυχαν, το τρίτο το παλεύουν ακόμα. Το παρακάτω απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη αναφέρεται στον Όθωνα και στο Τάμα του Έθνους, που ακόμα και σήμερα κάποιοι το φοβούνται και το πολεμάνε, έτσι ώστε να μην πραγματοποιηθεί. Φοβούνται, γιατί γνωρίζουν ότι αν εκπληρωθεί, η ευλογία που θα πάρει η Πατρίδα μας, θα οδηγήσει στην Ανάστασή της.

«Έφκειασε και παλάτι η Μεγαλειότης του, και ναόν του Θεού δεν έχει επιθυμίαν ούτε να φκειάση, ούτε να ιδή με τα μάτια του, αλλά πηγαίνει τις επίσημες ημέρες με τους Πρέσβες κι άλλους ξένους σε ένα καλύβι.

Εις την πρωτεύουσα να μην είναι εκκλησία αναλόγως με την τιμήν των υπηκόγων του, λούσσα και πολυτέλειες - περάσαμεν την Ευρώπη.

Όταν ήταν η Ευρώπη εις την δική μας κατάστασιν, είχε αυτή τέτοιες πολυτέλειες, είχε θέατρα; Εμάς μας έκαμαν οι κυβέρνησές του και μας κάνουν ολοένα θέατρο και ήταν περιττό το άλλο».

Άπαντα Μακρυγιάννη: Απομνημονεύματα, Βιβλίον Δ', κεφ Β'.

yiorgosthalassis.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Τα ελληνόπουλα της G.H.S. χάκαραν τον Πάγκαλο!!! (Δείτε τι του λένε...)


Χάκερς χτύπησαν  την ιστοσελίδα του πρώην αντιπρόεδρου της βουλής Θεόδωρου Πάγκαλου με το γνωστό "μαζί τα φάγαμε" όπου και ανάρτησαν ένα μηνύματα....που είμαι 1000% σίγουρος πως η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού συμφωνεί με όσα έγραψε η Greek Hacking Scene.

"Έτσι σου έμαθαν χοντρέ; Τα φάγαμε μαζί ε; 
Όχι χοντρομπαλά.....τα έφαγες εσύ και έσκασες μαζί με όλα τα άλλα τα λαμόγια εις βάρος του Ελληνικού υπερήφανου λαού, που τον έχετε καταντήσει να ντρέπεται να πεί πως είναι Έλληνας. 
Αλλά εσάς ο καημός σας είναι οι ΛΑΘΡΟμετανάστες και πώς θα τους βάλετε να σας ψηφίσουν για να μην χάσετε την καρέκλα....που μακάρι να γίνει ηλεκτρική και να ψηθείτε ζωντανοί, όπως ψήνεται τόσα χρόνια ο Ελληνικός λαός......
Λοιπόν δεν το κουράζω άλλο και σας δίνω μια ευχή και κατάρα έχοντας στο πλάι μου όλη την Ελληνική νεολαία....... Στα χάπια να τα φάτε τα κλεμμένα χρήματα του Ελληνικού λαού Hacked By GHS"


http://ethel-sinadelfos.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Αλλοδαποί κακοποιοί..κάνουν «φιγούρα» στο Facebook δείχνοντας τα κλοπιμαία..Διαφημίζουν την Ελλάδα ως τον παράδεισο των παρανόμων..


«Πετσετάκα» έκανε τα 100ευρα σε φωτογραφία του στο Facebook. Στο δωμάτιο φαίνονται οι ηλεκτρικές συσκευές αλλά και τσουβάλια πιθανόν αποτελούν κλοπιμαία από διάφορες «επιχειρήσεις»
Στη φάκα οι αλλοδαποί ποινικοί που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για... επίδειξη ισχύος..


Σύμφωνα με το Βήμα,φωτογραφίες στο Facebook με τη λεία τους από ληστρικές επιδρομές εξακολουθούν να επιδεικνύουν αλλοδαποί ποινικοί. Αποτέλεσμα είναι να γίνονται «στόχος» της ΕΛ.ΑΣ.!

Με εντυπωσιακή άνεση και θράσος αναρτούν φωτογραφίες με διαλυμένα χρηματοκιβώτια που έχουν κλέψει από σπίτια και καταστήματα προκειμένου να... εντυπωσιάζουν διάφορους διαδικτυακούς φίλους τους. 
Γι' αυτό και παρουσιάζονται σε φωτογραφίες να καταμετρούν τα χρήματα από κλοπές και διαρρήξεις, σαν να πρόκειται για πράξεις ρουτίνας και να ασχολούνται με ανώδυνα χόμπι. Αγνοούν όμως ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν στο μικροσκόπιο στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που κατορθώνουν μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης να βρίσκουν στοιχεία για κακοποιούς...

Οι «πρώτοι» ματαιόδοξοι

Το πρώτο δείγμα αυτής της ιδιόμορφης «φιγούρας» αλλοδαπών κακοποιών είχε αναδειχθεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο, όταν στις 20 Δεκεμβρίου 2011 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής εξαρθρώθηκε συμμορία έξι Αλβανών ηλικίας 20 - 30 ετών, οι οποίοι είχαν διαπράξει 24 ληστείες πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων κυρίως στα βόρεια προάστια. Σε τουλάχιστον πέντε από αυτές τις ληστείες οι δράστες είχαν πυροβολήσει κατά υπαλλήλων των πρατηρίων.

Οι αστυνομικοί είχαν ανακαλύψει στο προφίλ ενός από τους συλληφθέντες πέντε φωτογραφίες στις οποίες να επιδεικνύει όπλα και να φαίνεται να πυροβολεί. Σε άλλες να κρατάει σαν βεντάλια μεγάλο αριθμό χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ τα οποία πιθανολογείται ότι είναι η λεία τους από τις εγκληματικές τους πράξεις. Οι φωτογραφίες αυτές υποβοήθησαν την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ στη συνέχεια θεωρήθηκαν «ενοχοποιητικές».

Ιδιότυπος διαδικτυακός «ανταγωνισμός»

Όμως αυτή η προ έτους σύλληψη δεν φαίνεται να αποθάρρυνε άλλους αλλοδαπούς. Έτσι συνεχίζουν να θεωρούν τα προφίλ τους στο Facebook ως μέσο παρουσίασης των ποινικών ενασχολήσεών τους και της εγκληματικής ισχύος τους, έχοντας προφανώς έναν ιδιότυπο διαδικτυακό «ανταγωνισμό» με άλλα μέλη συμμοριών. Και λόγω αυτής της «κόντρας» προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα...

Προσφάτως εντοπίστηκαν στο Facebook φωτογραφίες αλλοδαπών που στέκονται μπροστά σε διαλυμένα χρηματοκιβώτια, να μετρούν δεκάδες χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Ακόμη, στην πίσω πλευρά του δωματίου φαίνονται πολλές ηλεκτρικές συσκευές αλλά και τσουβάλια γεμάτα, πιθανόν, με κλοπιμαία. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσα στα κλεμμένα αντικείμενα υπάρχουν και καταγραφικά από συστήματα καμερών σε χώρους που έγιναν στόχος των ληστών.
Διαβάστε περισσότερα...

Σπάνιο αμοντάριστο υλικό από τα Ίμια του 1996 λίγο πριν γίνουν γκρίζα ζώνη...!! Βίντεο!!


Ίμια 1996. Τελευταία αποστολή στα Ίμια. Ένα σπάνιο ντοκουμέντο με αμοντάριστα πλάνα, από το αρχείο του Αργύρη Ντινόπουλου, που ως ρεπόρτερ, κάλυψε δημοσιογραφικά εκείνες τις ιστορικές στιγμές...


Δείτε σπάνια πλάνα με λιγοστούς κατοίκους και τον παπά με την ελληνική σημαία ανά χείρας, να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο πάνω στα Ελληνικά Ίμια, λίγο πριν γίνουν γκρίζα ζώνη. 

Σημείωση: O αδερφός του αδικοχαμένου ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος Βλαχάκος, σε συνέντευξη του στα "Παραπολιτικά" δήλωσε για την πιθανή αιτία της κρίσης των Ιμίων: "Από τα Ίμια μέχρι την Θάσο υπάρχει ορυκτό και συγκεκριμένα όσμιο, το οποίο είναι υλικό κατάλληλο για κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Το γνώριζαν από τότε αυτό" ksipnistere
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΙΘΑΝΟΙ ΤΥΠΟΙ... ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ!


Μετά τις φωτοτυπίες, τα πληρωμένα και μεταχειρισμένα βιβλία στην Παιδεία των Μνημονίων! Στη σελίδα 48 της εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2013, στο κεφάλαιο «Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» στη δεύτερη παράγραφο γράφει :

«Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν».

Δείτε το με τα μάτια σας και βγάλτε συμπεράσματα:

http://makeleio.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Αποκάλυψη: O Γιώργος κανόνισε το "αναπάντεχο" ραντεβού Σαμαρά-Ερντογάν στο Κατάρ!


Το "αναπάντεχο" ραντεβού του Σαμαράν με τον Ερντογάν σύμφωνα με πληροφορίες του "Κουρδιστού Πορτοκαλιού" δεν ήταν καθόλου αναπάντεχο τελικά αλλά το είχε προσετοιμάζει λίγες μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είδε για σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες τον Ταγίπ Ερντογάν και κουβέντιασαν για όλα και κυρίως για την ΑΟΖ. Μάλιστα ο ΓΑΠ ο οποίος συχνά αναφέρεται στην φιλία του με τον συγχωρεμένο τον Τζεμ αμέσως μετά το ραντεβού με τον Ερντογάν δήλωσε μπροστά τις κάμερες ότι ο Τούρκος πρωθυπουργός περιμένει να συναντήσει τον Σαμαρά. 

Η πρωτοβουλία του Παπανδρέου να φέρει κοντά τους Σαμαρά-Ερντογάν έρχεται μετά την αθώωση του Γιώργου από τον πρωθυπουργό στη κάλπη της Προανακριτικής για την λίστα Λαγκάρντ.
Τελικά τα κολλέγια δημιουργούν στέρεες φιλίες μιας ζωής.kourdistoportocali
Διαβάστε περισσότερα...

Κραυγή του Νίκου Βλαχάκου αδερφού του ήρωα...«H θυσία στα Ίμια πήγε χαμένη»


17 χρόνια μετά την πτώση του ελικοπτέρου στα Ίμια, ο αδερφός του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου, μιλάει στα «Παραπολιτικά».
17 χρόνια πέρασαν από εκείνη την νύχτα στα
ακριτικά Ίμια, όπου 3 νέοι αξιωματικοί έπεφταν «υπέρ πατρίδος».
Στα χρόνια που πέρασαν τα ερωτήματα πολλά και αναπάντητα. Κανείς δεν έχει πει με βεβαιότητα ακόμα και σήμερα τι πραγματικά συνέβη και οι Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτωρ Γιαλοψός και Χριστόδουλος Καραθανάσης, άφησαν την τελευταία τους πνοή στα παγωμένα νερά του Αιγαίου.  Ο Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ...μιλάει στα «Παραπολιτικά» για την επέτειο που στα μέσα ενημέρωσης της εποχής αποτυπώθηκε ως «Νύχτα ντροπής»
Του Σταύρου Παπαντωνίου
«Το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ παραμένει ακόμη και σήμερα άγνωστο. Όσο και αν δεν το πιστεύετε το πόρισμα που έβγαλε η εξεταστική επιτροπή, ένα κείμενο 13 σελίδων ήταν ανυπόγραφο και χωρίς κανένα συμπέρασμα στο τέλος. Δεν λέει ουσιαστικά τι συνέβη, παρά μόνο μιλάει για τις συνθήκες από την απογείωση του ελικοπτέρου μέχρι την στιγμή που κατέπεσε. Το πόρισμα λέει πως το συντρίμμια και τα ευρήματα του ελικοπτέρου δεν έδωσαν στοιχεία ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα» λέει χαρακτηριστικά ο Νίκος Βλαχάκος, που έχει ακόμη και σήμερα αμφιβολίες
«Λένε πως πιθανόν να έπεσε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Πως είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης ελικόπτερο που είναι φτιαγμένο για τις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Ενδείξεις υπάρχουν ότι το ελικόπτερο κατερρίφθη. Όχι όμως και αποδείξεις» λέει και θυμάται τα γεγονότα εκείνης της περιόδου…
«Μικρέ, πρόσεχε»
«Ο μικρός, όπως τον λέγαμε στην οικογένεια, ήταν άριστος αξιωματικός και άρτια εκπαιδευμένος. Μπήκε πρώτος στις εξετάσεις για την σχολή και τελείωσε πρώτος» λέει ο αδερφός του και αποκαλύπτει πως το πλήρωμα που έπεσε εκείνη την «αποφράδα» νύχτα της 31ης Ιανουαρίου, είχε επιλεγεί για να πάει το καλοκαίρι να παραλάβει τα sea hawk από την Αμερική».
«Πήγαν κάποιοι εκ των υστέρων να σπιλώσουν την μνήμη τους, λέγοντας ότι μπορεί να είχαν και κάποια προβλήματα υγείας. Είναι αστείο να λέγεται κάτι τέτοιο. Είχαν περάσει πλήθος ιατρικών εξετάσεων» λέει ο Νίκος Βλαχάκος και φέρνει ξανά στην μνήμη του, την τελευταία συνομιλία που είχε με τον αδερφό του…«Είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί του την Κυριακή, πριν την Τετάρτη που έπεσε το ελικόπτερο.Τα γεγονότα μύριζαν ήδη μπαρούτι.Μου είπε ότι είναι σε ετοιμότητα. Δευτέρα απογειώθηκε από την βάση ελικοπτέρων στο Μαραθώνα και πήγε στη φρεγάτα «Ναυαρίνο». Του είπα «Πρόσεχε μικρέ» και μου απάντησε «μη φοβάσαι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε τα πάντα»
Aπό την τότε κυβέρνηση δεν πάτησε κανείς στην κηδεία
Από τους πολιτικούς που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δράμα της οικογένειας, την εποχή εκείνη ήταν σημερινός Δήμαρχος Πειραιά, Βασίλης Μιχαλολιάκος. «Ήταν ο μόνος πολιτικός που με περίμενε όταν πήγα να παραλάβω την σορό του αδερφού μου. Είχε το θάρρος να σταθεί επάξια την στιγμή εκείνη» τονίζοντας πως η συγκίνηση για την στάση του ήταν μεγάλη. Παράλληλα μας λέει πως πριν 2 χρόνια είχε κάνει μια σημαντική εκδήλωση και ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργος Καραταφέρης, ενώ σχολιάζει θετικά και την εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο η Χρυσή Αυγή. «Η Χρυσή Αυγή και οποιοσδήποτε πολιτικός φορέας κάνει εκδήλωση, είναι τιμή, γιατί δείχνει ότι έχει μνήμη και ξέρει να τιμά ήρωες». Από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πάντως θυμάται πως δεν ήρθε κανείς στην κηδεία του αδερφού του, προφανώς επειδή όπως λέει κάποιοι ήθελαν εξ αρχής να υποβαθμίσουν το τραγικό συμβάν…
«Η θυσία πήγε χαμένη»
Απογοητευμένος από την σημερινή κατάσταση ο Νίκος Βλαχάκος, θεωρεί πως η θυσία των τριών ηρώων «φαίνεται να πήγε χαμένη». «Τότε» μας εξηγεί «και οι τρεις αξιωματικοί αλλά και όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις προσπάθησαν να υπερασπιστούν το ελληνικό έδαφος. Σήμερα η «φίλη» Τουρκία πάει να μας καταλάβει με έμμεσο τρόπο. Με το χρήμα. Διαφωνώ κάθετα με την πώληση μαρίνων , ακινήτων και οτιδήποτε άλλο προς της Τουρκία». Από την έρευνα μάλιστα που έκανε όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνει πως «Από τα Ίμια μέχρι την Θάσο υπάρχει ορυκτό και συγκεκριμένα όσμιο, το οποίο είναι υλικό κατάλληλο για κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Το γνώριζαν τότε αυτό» λέει με βεβαιότητα και «για να το πάρουν θα χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους»
«Οι μέρες αυτές είναι δύσκολες»
«Οι μέρες αυτές είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολες, γιατί έρχονται όλα πιο έντονα στη μνήμη» λέει και μνημονευει τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες «Είναι η εκδήλωση του Δήμου Πειραιά και ευχαριστώ όλους τους Δημάρχους ανεξαιρέτως για την διαχρονική τιμή. Όπως και το Πολεμικό Ναυτικό, που κάνει κάθε χρόνο επιμνημόσυνη δέηση στην βάση ελικοπτέρων».
Στο κλείσιμο της κουβέντας μας, μας λέει πως η ιδιαίτερη πατρίδα του η Λακωνία, έχει τιμήσει τον ήρωα Βλαχάκο, καθώς τόσο στη Σπάρτη, με πρωτοβουλία του Γρηγόρη Αποστολάκου, όσο και στη γενέτειρα της οικογένειας, την «σκληροτράχηλη» Λάγια της Μάνης, υπάρχει προτομή του νεαρού Μανιάτη για να θυμίζει πως «του αντρειωμένου ο θάνατος,  θάνατος δεν λογιέται»parapolitika.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ!!!


Η ΔΙΑΣ η οποία πραγματοποιεί συνεχείς περιπολίες στην Αθήνα και τις άλλες μεγαλουπόλεις, θεωρείται το πιο εκλεκτό σώμα της Αστυνομίας. Αυτό που έχει στο ενεργητικό του τις μεγαλύτερες επιτυχίες, που παρέχει αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους και είναι με λίγα λόγια η ασπίδα στην εγκληματικότητα η οποία τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω της λαθρομετανάστευσης και της οικονομικής κρίσης. Οι δε αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, γίνονται δέκτες εκδηλώσεων σεβασμού και αγάπης από τους περαστικούς οι οποίοι τούς συναντούν καθημερινά στους δρόμους των μεγαλουπόλεων και όχι μόνο, να περιπολούν και να ελέγχουν κάθε ύποπτο. 
Και όμως, το σώμα αυτό υπάρχει σχέδιο να το καταργήσουν. Η κρίση πάλι είναι αυτή που θα αποτελέσει το πρόσχημα, τη δικαιολογία για να μπει λουκέτο στην ΔΙΑΣ! 

Ποια είναι η δικαιολογία; Ότι η οικονομία της χώρας δεν αντέχει να συντηρεί τις δίκυκλες μηχανές  των οποίων το κόστος συντήρησης είναι υψηλό. Η καθημερινή μετακίνηση των μοτοσυκλετών προκαλεί συνεχείς φθορές, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά στο συνεργείο, ενώ κοστίζουν πολλά χρήματα σε καύσιμα οι αδιάκοπες μετακινήσεις των μηχανών!!!
Το καταλάβατε πού το πάνε τα...λαμόγια της πολιτικής μας ζωής; Δεν αποκλείεται, η πρόταση για την κατάργησή της ΔΙΑΣ να πέσει στο τραπέζι από την τρόικα προς την άνοιξη με καλοκαίρι, στοχεύοντας να την παύσουν έως το τέλος του 2013! 
Κάποιοι βιάζονται να φέρουν το απόλυτο χάος στην Πατρίδα μας και να την μετατρέψουν σε άντρο αναρχίας και εγκληματιών!  
indobserver.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οπλισμένοι αλλά και με ηλεκτρονικό αεροσκάφος ξανά οι Τούρκοι στο Αιγαίο!!


Καθημερινή πλέον ή άσκηση και πόλεμος νεύρων εξελίσσεται η όλη ιστορία στο Αιγαίο ! Τέσσερα μαχητικά 2 ζεύγη μαχητικών, ένα ζεύγος να κάνει παραβάσεις -παραβιάσεις και το άλλο ζεύγος να μένει πίσω οπλισμένο να το παίζει τσαμπουκάς και πιο πίσω το (CN-235)...


Να καταγράφει την αντίδραση των Ελληνικών μαχητικών και τον χρόνο άφιξης στο σημείο ! 

Να σημειωθεί ότι πριν λίγο καιρό η Τούρκικη ακτοφυλακή έχει παραλάβει και αεροσκάφη Ναυτικής συνεργασίας ηλεκτρονικού Πολέμου ! (φώτο από την επίδειξη ) 

Πότε κάποια φορά κάποιος πολιτικός θα το ρισκάρει και θα έχουμε γενική σύρραξη με κατασκευασμένο επεισόδιο ή πότε επιτέλους θα αποφασίσουμε να υπερασπιστούμε με κάποιον άλλο τρόπο τις Τούρκικες προκλήσεις και να αφήσουμε την τακτική της καταγραφής !

Δεν υπάρχουν εμπλοκές στο Αιγαίο να αναρωτηθούμε ότι τα Τούρκικα μόλις βλέπουν τα Ελληνικά μαχητικά και φεύγουν από το σημείο της Παράβασης- Παραβίασης ή αναχαίτιση γίνεται κάπως αλλιώς με καταγραφή του γεγονότος .... ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1(4 Α/Φ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 (CN-235) 

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 5 

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : - 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. 

veteranos

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: Ασκήσεις υπονόμευσης και ανατίναξης των γεφυρών του Έβρου από την 7η Μ/Κ Ταξιαρχία...


Σε ασκήσεις υπονόμευσης των γεφυρών του Έβρου προχώρησε ο 7ος Λόχος Μηχανικού της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας που εδρεύει στον Προβατώνα Τυχερού Έβρου.

Είναι μια αποστολή δύσκολη που θέλει ατσάλινα νεύρα, γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, 
καθώς συνήθως γίνεται υπό την πίεση του εχθρού που έχει διασπάσει τις γραμμές μας και προελαύνει ή που επίκειται η επίθεσή του και προκειμένου να αναχαιτιστεί προσωρινά και να μην ξεχυθούν οι εχθρικές δυνάμεις στο εθνικό έδαφος, οι γέφυρες καταστρέφονται προληπτικά.

Η Ταξιαρχία θεωρείται από τις πλέον επίλεκτες μονάδες του Ε.Σ. διαθέτοντας μεγάλη ισχύ πυρός με τεθωρακισμένες δυνάμεις και ΤΟΜΑ/ΤΟΜΠ. Αυτή τη φορά στο πλαίσιο εκπαίδευσης της μονάδας Μηχανικού που περιέχεται στο δυναμικό της αντικείμενο ήταν ένα κρίσιμης σημασίας εκπαιδευτικό έργο όπως αυτό των ενεργειών για την υπονόμευση και ανατίναξη γέφυρας.

Η αποστολή θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και κορυφαίας σημασίας καθώς η υπονόμευση γεφυρών συνιστά έργο επιβράδυνσης της εχθρικής επιθετικής κίνησης και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο και μάλιστα πολλές φορές κάτω από τη συνεχή παρουσία εχθρικών πυρών.

Η ανακοπή εχθρικής προέλασης μέσω της ανατίναξης γεφυρών σε σημαντικά υδάτινα κωλύματα όπως αυτά που υπάρχουν στην περιοχή του Έβρου γενικότερα πρέπει να γίνει έτσι ώστε ο εχθρός να αναγκαστεί να εμπλέξει τις δικές του μονάδες μηχανικού προκειμένου να κατασκευάσει τα δικά του έργα για να διεκπεραιωθούν οι δυνάμεις του στην απέναντι όχθη.

Εκείνη τι στιγμή όμως οι εχθρικές δυνάμεις μεταπίπτουν αναγκαστικά σε θέση άμυνας καθώς ανακόπτεται η προέλασή τους και είναι αναγκασμένες να υποστηρίξουν τα τμήματα του μηχανικού τους.

Ταυτόχρονα οι Τεθωρακισμένες και Μηχανοκίνητες δυνάμεις της 7ης Ταξιαρχίας θα εμπλακούν ακυρώνοντας την εχθρική ενέργεια κατασκευής της δικής τους γέφυρας με αποτέλεσμα την δημιουργία αντεπίθεσης.

defencenet

Διαβάστε περισσότερα...

Θαυμάστε απάντηση ΥΠΕΞ!! Δήλωση-απολογία στην Τουρκία για τους ιμάμηδες!!


Επιτέλους και ύστερα σχεδόν από  ώρες από τις απειλές Ερντογάν αναφορικά με το καθεστώς των μουσουλμάνων ιεροδιδασκάλων στη Θράκη, το ΥΠΕΞ φαίνεται πως… συγκινήθηκε εκδίδοντας ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί.


Να σημειώσουμε είχαν προηγηθεί δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπουλέντε Αρίντς, ενώ σήμερα ο Ρ.Τ.Ερντογάν "κάρφωσε" τον Α.Σαμαρά ότι υποχώρησε στην απαίτησή του και πως ο Έλληνας πρωθυπουργός του είπε ότι "το θέμα των ιμάμηδων θα επενεξεταστεί"! 

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας είπε: 

«Εάν αποδίδονται σωστά τα όσα φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα θέματα που αφορούν στη μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη, τα χειρίζεται με υπευθυνότητα η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας. Αυτό επιβεβαιώνει η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Η Ελληνική Πολιτεία κινείται πάντοτε με σεβασμό στις Διεθνείς Συμβάσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοιες δηλώσεις κάθε άλλο παρά βοηθούν το κλίμα στις διμερείς μας σχέσεις».

Το ότι ο Ρ.Τ.Ερντογάν παρεμβαίνει ευθέως στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, ακόμα και στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, αυτό για το ΥΠΕΞ, προφανώς είναι ήσσονος σημασίας ζήτημα... 

 defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση της οικογένειας της εγκύου που έκαψαν ακροαριστεροί στη ΜΑΡΦΙΝ


Την καταδίκη των δραστών του εμπρησμού στη Marfin, αλλά και των υπεύθυνων της τράπεζας για παραλείψεις τους που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα, ζητά ..
με δήλωσή της η οικογένεια της εγκύου η οποία με άλλους δύο συναδέλφους της βρήκαν φρικτό θάνατο από τη φωτιά.
taxalia
Η δήλωση της οικογένειας έχει ως εξής:

«Ακριβώς χίλιες ημέρες μετά τον εμπρησμό της Marfin, που επέφερε το χαμό της Αγγελικής και του κυοφορούμενου παιδιού μας, της Παρασκευής και του Νώντα, η οικογένειά μας παρακολουθεί υπομονετικά τις εξελίξεις στο θέμα της απόδοσης ευθυνών και απονομής δικαιοσύνης για τα γεγονότα της 5ης Μαΐου. Προσδοκούμε τη λυτρωτική για εμάς και τη μνήμη των ανθρώπων μας καταδίκη, τόσο των εμπρηστών, φυσικών αυτουργών, όσο και των υπευθύνων της εργοδότριας τράπεζας Μarfin, που με τις εγκληματικές παραλείψεις τους εξανάγκασαν τους εργαζόμενους να υποστούν αυτό το μαρτυρικό θάνατο.

Οικογένεια Αγγελικής Παπαθανασοπούλου»
Διαβάστε περισσότερα...

Το μυστικό σχέδιο ... Πόσο τυχαία ήταν η συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν;


Στο βάθος η δημιουργία κλίματος για συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ στο Καστελόριζο
Η χθεσινή συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών Ελλάδας-Τουρκίας στη Ντόχα του Κατάρ δεν ήταν 
τυχαία ούτε και κλείστηκε την τελευταία στιγμή, όπως θέλει να λέει η ελληνική πλευρά.

Είναι φανερό ότι υπήρχε κανάλι επικοινωνίας και διεξάγονταν οι σχετικές συνεννοήσεις, εδώ και ένα περίπου μήνα.
Η ατζέντα της συζήτησης που βγήκε προς τα έξω, αφορούσε τη δημιουργία τζαμιού στην Αθήνα αλλά και το νόμο που ψήφισε η Ελληνική Βουλή για τους ιεροδιδασκάλους της μουσουλμανικής μειονότητας και τον τρόπο επιλογής τους.

Στην πραγματικότητα, ο πραγματικός στόχος του Ταγίπ Ερντογάν είναι άλλος και είναι πολύ δύσκολο να πείσει το Μαξίμου, ότι δεν υπήρξε συζήτηση για την ΑΟΖ και τις θαλάσσιες ζώνες.
Οι Τούρκοι, έχοντας και τη στήριξη των Αμερικανών, προωθούν σχέδιο συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΑΟΖ στο Καστελόριζο, ενώ παράλληλα εξελίσσεται και το σχέδιο οικονομικής διείσδυσης στην Ελλάδα με την εκμετάλλευση μαρίνων αλλά και το ενδιαφέρον Τούρκων επιχειρηματιών για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου αλλά και για την αγορά ξενοδοχείων.

Ο κ. Σαμαράς έχει αντιληφθεί το ψυχρό κλίμα που υπάρχει απέναντί του στην Ουάσιγκτον ενώ του έχει διαμηνυθεί να μην προχωρήσει η Ελλάδα σε μονομερείς ενέργειες, σε ότι αφορά την ανακήρυξη της ΑΟΖ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, βρίσκεται μπροστά σε μία δύσκολη εξίσωση. Ο τρόπος επίλυσής της μπορεί να του προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια.
Η συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν είχε και προγραμματιστεί και προετοιμαστεί για να λάβει χώρα εκεί, στη Ντόχα του Κατάρ.
Άλλωστε εδώ και 48 ώρες το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε αρχίσει να διαρρέει την είδηση της συνάντησης.
Η αμηχανία της ελληνικής πλευράς αλλά και η σπουδή ορισμένων να περάσουν το μήνυμα ότι η συνάντηση κλείστηκε την τελευταία στιγμή, λέει πολλά.
newsbomb.gr 
triklopodia.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Ο μυστηριώδης πολεμιστής Εχετλαίος


Ο περιηγητής και ιστορικός Παυσανίας επισκέφτηκε την «ποικίλη στοά των Αθηνών» η οποία ονομαζόταν έτσι λόγω της ποικιλίας των τοιχογραφιών που διέθετε. Στην τελευταία αναπαράσταση απεικονίζονταν όλοι εκείνοι που είχαν πολεμήσει στην μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. (δηλ 700 χρόνια νωρίτερα). 

Στην αναπαράσταση αυτή οι φημισμένοι ζωγράφοι Πάναινος και Μίκων φρόντισαν να ξεχωρίζει ο Πολέμαρχος Καλλίμαχος, ο Στρατηγός Μιλτιάδης και ακόμα ένας ήρωας για τον οποίον δεν είχαν στοιχεία, τον οποίον ονόμασαν Εχετλάιο. Με το περίεργο όνομα αυτό λοιπόν τίμησαν οι Αθηναίοι τον άγνωστο ήρωα ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην την νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών.

στην μάχη εκείνη είχε εμφανιστεί ξαφνικά στο ελληνικό στρατόπεδο κάποιος άγνωστος άνδρας ντυμένος με στολή την οποίαν παρομοίασαν σαν χωρικού, κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο το οποίο έμοιαζε σαν εχέτλη (= λαβή αρότρου-δηλ σαν κοντάκι σημερινού όπλου), αντί των γνωστών όπλων της εποχής. Με αυτό το όπλο χτυπούσε τους εχθρούς και τους εξόντωνε από μια σχετική απόσταση. Μετά τη μάχη, ο άγνωστος άνδρας εξαφανίστηκε, με τον ίδιο τρόπο που είχε εμφανιστεί και κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό γι' αυτόν, ούτε το όνομά του. 

Ο Ηρόδοτος δίνει μια άλλη διάσταση στον άγνωστο αυτόν πολεμιστή και το όπλο του, περιγράφει λοιπόν ότι στην μάχη του Μαραθώνα σκοτώθηκαν 6.400 Πέρσες και 192 Αθηναίοι. Κατά την διάρκεια της συγκρούσεως συνέβη κάτι πολύ παράξενο, ένας Αθηναίος στρατιώτης, ο Επίζηλος, γιός του Κουφαγόρα, ενώ πολεμούσε γενναία στήθος με στήθος ξαφνικά έχασε την όραση του και στα δύο του μάτια, παρόλο που δεν τον είχε ακουμπήσει τίποτα, ούτε δόρυ ούτε ξίφος ούτε βέλος τόξου. Συνεχίζοντας ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Επίζηλος διηγείται ότι είδε έναν μεγαλόσωμο οπλίτη που η γενειάδα του κάλυπτε ολόκληρη την ασπίδα του, και ότι αυτό το φάντασμα κρατούσε στα χέρια του ένα πολύ φωτεινό όπλο! Πέρασε ακριβώς δίπλα του, σκοτώνοντας Πέρσες αντιπάλους και αυτή η σκήνη ήταν η τελευταία που είδε ο Επίζηλος γιατί από κάποια υπερβολική λάμψη, τυφλώθηκε!

Οι Αθηναίοι ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών να μάθουν ποιος ήταν ο άγνωστος ήρωας που πολέμησε μαζί τους και το Μαντείο τους έδωσε την απάντηση πως έπρεπε να τιμούν τον ήρωα Εχετλαίο. 

"Συνέβη δε ως λέγουσιν, άνδρα εν τη μάχη παρείναι το είδος και την σκευήν άγροικον. Ούτος των βαρβάρων πολλούς καταφονεύσας αρότρω, μετά το έργον ην αφανής. Ερομενοις δε Αθηναίοις άλλο μεν ο θεός ες αυτόν έχρησεν ουδέν, τιμάν δε Εχετλαίον εκέλευσεν ήρωα." (Παυσανίας βιβλ. 1, κεφ. 32)
strangehellas.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Υπερβατήρια: Η Αρχαία Ελληνική τελετή πριν από τις εκστρατείες


Tελετή με θυσία που πρόσφερε στους θεούς ο επικεφαλής κάθε εκστρατείας, είτε όταν επρόκειτο να περάσει τα σύνορα της χώρας του, είτε όταν επρόκειτο να διασχίσει κάποιο ποτάμι. Αν τα σημάδια της θυσίας δεν ήταν ευνοϊκά ο στρατός δεν έβγαινε από τα σύνορα της χώρας κι επέστρεφε πίσω.

Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως ενώ οι Λακεδαιμόνιοι ήταν έτοιμοι να εισβάλουν στο Άργος επέστρεψαν τελικά πίσω γιατί τα σημάδια από τις θυσίες που έκαναν για να διαβούν τα σύνορα δεν ήταν ευνοϊκά.
Διαβατήρια ονομαζόταν κι η ευχαριστήρια θυσία μετά από κάθε επιτυχημένη διάβαση ποταμού. 

Στην αρχαία Σπάρτη οι θυσίες αυτές ονομάζονταν Υπερβατήρια. Θυσία που γινόταν για εξευμενισμό των θεών, όταν ο στρατός επρόκειτο να βγει από τα σύνορα της χώρας. Στη Σπάρτη τη θυσία την έκανε ο βασιλιάς στο βωμό του Αγήτορα Δία. Αν τα σημάδια της θυσίας ήταν ευνοϊκά, ο στρατός ξεκινούσε για τα σύνορα της χώρας. Μπροστά από τα στρατεύματα πήγαινε ο πυρφόρος, ο οποίος κρατούσε μια αναμμένη δάδα με φωτιά από το βωμό που είχε γίνει η θυσία. 

Όταν έφταναν στα σύνορα έκαναν και πάλι θυσία στο Δία και στην Αθηνά. Αν τα σημάδια της θυσίας ήταν αίσια ο στρατός συνέχιζε την πορεία του. Ο πυρφόρος άναβε τη δάδα από τη φωτιά της νέας θυσίας και συνέχιζε να προπορεύεται του στρατεύματος.

Υπερβατήρια γίνονταν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του στρατού όποτε ήταν αναγκαίο. Τα ζώα που θυσιάζονταν τα μετέφεραν από την αρχή της εκστρατείας μαζί τους.
Τα Υπερβατήρια γίνονταν πάντα πριν το ξημέρωμα.
anakalipto.blogspot.gr
ellinikoarxeio.com
Διαβάστε περισσότερα...

Επίκαιροι Αριστοτέλης και Πλάτωνας για το σχέδιο εξόντωσης του λαού.


2,5 χιλιάδες χρόνια μετά που ο Αριστοτέλης έγραψε τα «Πολιτικά»  αποδείχθηκε  όχι μόνο επίκαιρος και σοφός  αλλά φάνηκε να  ήξερε τον σχεδιασμό όσων ήθελαν να εξοντώσουν το λαό ο οποίος είναι ο ίδιος από τότε μέχρι σήμερα. 

Αλλά και ο Πλάτωνας είχε σκιαγραφήσει πλήρως το αποτέλεσμα όσων ήταν άβουλοι και αμέτοχοι στα κοινά με αποτέλεσμα να φέρνουν πάνω από τα κεφάλια τους επικίνδυνους και καταστροφικούς κυβερνήτες. Το ίδιο όμως φαίνεται να συμβαίνει μέχρι και σήμερα.

Διαβάστε στο παρακάτω απόσπασμα  την σημασία των λόγων τους:

«Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος και αφ ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές.
Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων  που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά.»
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλλά και ο Πλάτωνας είχε γράψει για τον λαό:

«Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν . Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι. Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους κατώτερούς τους .»
Πλάτωνας  427-347 π.Χ  
briefingnews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αλ. Κορυζής: O Έλληνας τραπεζίτης που είπε ΟΧΙ στους Γερμανούς!


Αλέξανδρος Κορυζής: Τραπεζίτης και πολιτικός, διορισμένος πρωθυπουργός, που είπε το δεύτερο ΟΧΙ και αυτοκτόνησε ενώ οι Γερμανοί βρίσκονταν προ των πυλών των Αθηνών.
Γεννήθηκε το 1885 στον Πόρο και καταγόταν από αρβανίτικη οικογένεια πολιτικών. Τα εγκύκλια μαθήματα τα διδάχθηκε στον Πόρο και την Αθήνα. Το 1903 διορίσθηκε στην Εθνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα σπούδαζε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και τιμήθηκε για τη δράση του.

Μετά την αφυπηρέτησή του ανήλθε ταχέως τα κλιμάκια της Εθνικής Τράπεζας και το 1921 έφθασε στο βαθμό του οργανωτικού διευθυντή. Με την ιδιότητά του αυτή διατέλεσε οικονομικός σύμβουλος του Ύπατου Αρμοστή στη Σμύρνη Αριστείδη Στεργιάδη και οργάνωσε το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη μικρασιατική πόλη.

Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της αγροτικής πίστης στην Ελλάδα και συνέβαλε στην ίδρυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) το 1925 και της Αγροτικής Τράπεζας (1929), της οποίας διατέλεσε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός από άνθρωπος της δράσης ήταν και συγγραφέας μελετών οικονομικού περιεχομένου.

Στην πολιτική εισήλθε το 1933, όταν διατέλεσε για τρεις μέρες Υπουργός Οικονομικών (7-10 Μαρτίου) στη βραχύβια κυβέρνηση του βενιζελικού Αλέξανδρου Οθωναίου, ενώ στη συνέχεια συντάχθηκε με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στις 5 Αυγούστου 1936 διορίστηκε από τον Ιωάννη Μεταξά Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως και παρέμεινε στη θέση αυτή έως τις 12 Ιουλίου 1939, όταν παραιτήθηκε για να αναλάβει τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Μεταξά (29 Ιανουαρίου 1941) κι ενώ η χώρα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία, διορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Γεώργιο Β', με εισήγηση του ισχυρού άνδρα του καθεστώτος Κωνσταντίνου Μανιαδάκη. Παράλληλα, ανέλαβε τα Υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας, Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, όπως και ο προκάτοχός του.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στην πρωθυπουργία αντιμετώπισε με επιτυχία την εαρινή επίθεση των Ιταλών (9 Μαρτίου 1941) και είπε το δεύτερο ΟΧΙ, αυτή τη φορά στους Γερμανούς (6 Απριλίου 1941), όταν ο πρεσβευτής του Γ' Ράιχ στην Ελλάδα Βίκτωρ Έρμπαχ - Σένμπεροχ του επέδωσε τελεσίγραφο για την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Από την ημέρα αυτή, η Ελλάδα άρχισε ένα διμέτωπο αγώνα με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, κερδίζοντας τον θαυμασμό των Συμμάχων.

Όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση είχε δημιουργήσει βαρύ φορτίο στους ώμους του Κορυζή, που δεν είχε μεγάλη πείρα στην πολιτική. Σε αυτό το σημείο εστιαζόταν και η κριτική που ασκήθηκε στον βασιλιά για την επιλογή του στην πρωθυπουργία ενός άπειρου άνδρα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, όπου έπρεπε να παρθούν αποφάσεις ζωής και θανάτου.

Στις 18 Απριλίου 1941 συγκλήθηκε σύσκεψη στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (όπου η έδρα τότε της κυβερνήσεως) για να εκτιμηθεί η πολεμική κατάσταση κι ενώ φαινόταν θέμα ωρών, αν όχι ολίγων ημερών, η διάσπαση του μετώπου από τους Γερμανούς. Ο Κορυζής προσφέρθηκε να παραιτηθεί και είχε μια έντονη συζήτηση με τον βασιλιά. Ξαφνικά σηκώθηκε και αποχώρησε από τη σύσκεψη, αφού πρώτα φίλησε το χέρι του ανώτατου άρχοντα. Κατευθύνθηκε στην οικία του, που βρισκόταν στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και κλείστηκε στο γραφείο του.

Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε στο σπίτι του ο διάδοχος Παύλος με εντολή του πατέρα του, ο οποίος είχε αντιληφθεί την παράξενη συμπεριφορά του. Δεν πρόλαβε να χαιρετίσει τη σύζυγό του στο κατώφλι του σπιτιού του και ακούστηκε ο πυροβολισμός του τέλους. Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής είχε αυτοκτονήσει με σφαίρα στην καρδιά, σε ηλικία 56 ετών.

 sansimera.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Το τελευταίο σήμα του Γενικού Επιτελείου στα παληκάρια των Ιμίων την 31η Ιανουαρίου..


Οι Βλαχάκος, Γιαλοψός και Καραθανάσης ήξεραν ότι έπαιρναν το δρόμο της Αρετής και της Τιμής που ίσως τους οδηγούσε στο πάνθεον των Ελλήνων Ηρώων..

Διαβάστε το συγκλονιστικό σήμα
"Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν χρειαστεί όλοι σας θα φανείτε αντάξιοι της ενδόξου ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού, καλή τύχη και ο Θεός μαζί σας." Αντιναύαρχος Ι.Στάγκας ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ  
http://paspartoy.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανοίγει η υπόθεση ΜΑΡΦΙΝ..Ο καθοδηγητής με το σακίδιο, η γυναίκα και οι φυσικοί αυτουργοί του εμπρησμού της Marfin -Ποιους αναγνώρισαν οι μάρτυρες!!!


«Είπαμε να τους φοβερίσετε», «Θα σας κάψουμε όλους» - Μαρτυρίες σοκ από την τραγωδία της Marfin - Κυρίαρχο ρόλο στην επίθεση είχαν ένας ψηλός αδύνατος άνδρας και άλλοι δυο - «Καθοδηγητής» τους ένας άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας – Απολογούνται την Παρασκευή δυο ύποπτοι..

Μνήμες φρίκης και απόλυτης τραγωδίας έρχονται στο μυαλό με την είδηση πως η ΕΛ.ΑΣ έχει καταλήξει σε δύο πρόσωπα ως ύποπτα για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου Μνημονίου, όταν τρεις άνθρωποι -ανάμεσα τους και μία έγκυος- κάηκαν ζωντανοί.
Εδώ και 2,5 χρόνια οι αστυνομικοί μάζευαν στοιχεία και εξέταζαν ξανά και ξανά τις μαρτυρίες που είχαν στα χέρια τους προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγούσαν στις ταυτότητες των δραστών, οι οποίοι χωρίς κανένα δισταγμό έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό της τράπεζας, την ώρα που οι άτυχοι υπάλληλοι τους παρακαλούσαν για τη ζωή τους.

Την Παρασκευή καλούνται να απολογηθούν δυο ύποπτοι για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν στον εμπρησμό της Marfin, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο λίγα λεπτά πριν την τραγωδία είναι συγκλονιστικές.
Όλοι έκαναν λόγο για έναν ψηλό άνδρα, που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του και φορούσε καπέλο τύπου τζόκεϊ, δύο κοντύτερους άνδρες, οι οποίοι φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και είχαν σακίδια, αλλά και μία γυναίκα.
Ανάμεσα τους ο ένας είχε το ρόλο του «καθοδηγητή» και οι υπόλοιποι εκτελούσαν εντολές. 
 Ενας από τους μάρτυρες που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες περιγράφει πως πάνω από δέκα κουκουλοφόροι έσπαγαν με σφυριά τα τζάμια της τράπεζας και στη συνέχεια έριξαν μέσα τουλάχιστον δύο βόμβες μολότοφ. «Ο κόσμος από την πορεία φώναζε "Μη, μη", αλλά οι κουκουλοφόροι τις πέταξαν και έφυγαν πεζοί».

Οι μαρτυρίες«Γιατί το κάψατε ρε παιδιά; Είπαμε να τους φοβερίσετε, όχι να το κάψετε ή να τους κάψετε...» είναι τα λόγια γυναίκας που φέρεται να συμμετείχε την επίθεση. Σε κατάσταση πανικού φώναζε τη διαφωνία της μέσα στο Μετρό με δυο άνδρες που φέρονται να είναι συνεργοί. Είναι σκηνή που περιγράφει μια από τους μάρτυρες, που συνάντησε τους υπόπτους στο Μετρό και συνδύασε αργότερα όσα άκουσε με την τραγωδία της Marfin.

Η μάρτυρας είναι οικονομολόγος και κατέθεσε: «Στις 14:20 ήμουν στο σταθμό του Μετρό, στο σταθμό Πανεπιστημίου στην έξοδο της Κοραή. Ανέβαινα τα σκαλιά για να βγω στην επιφάνεια. 
Όταν ξεκίνησα να ανεβαίνω είδα από πάνω να έρχονται δυο νεαροί άνδρες, ψηλόλιγνοι και μια γυναίκα. Κατέβαιναν τρέχοντας τα σκαλιά σαν να τους κυνηγούσαν, ήταν κυριολεκτικά πανικοβλημένοι, έσπρωχναν τον κόσμο για να περάσουν. 
Όταν διασταυρωθήκαμε στη σκάλα άκουσα τη γυναίκα να φωνάζει. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση και τους έλεγε: «Γιατί το κάψατε ρε παιδιά; Είπαμε να τους φοβερίσετε, όχι να το κάψετε ή να τους κάψετε...». Δε θυμάμαι καλά ποιο από τα δυο είπε.
Ήταν κοντή, γύρω στο 1.60, φορούσε μαύρα ρούχα και ήταν ταλαιπωρημένη στο πρόσωπο, είχε μαύρα μαλλιά και ήταν πανικοβλημένη».«Είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να πηδάει από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί». Είναι η εικόνα που έχει αποτυπωθεί στο μυαλό ενός από τους μάρτυρες. Μαζί με αυτό που έμοιαζε με την 11η Σεπτεμβρίου. «Είδαμε ομάδα κουκουλοφόρων, πάνω από 10 άτομα, να σπάνε με σφυριά τα τζάμια της τράπεζας. Έριξαν μέσα τουλάχιστον 2 μολότοφ ίσως και περισσότερες.
Ο κόσμος από την πορεία φώναζε «Μη, μη». 

Εργαζόμενος στο βιβλιοπωλείο Ιανός κατέθεσε ότι είδε έναν άνδρα, ψηλό και αδύνατο με μαύρα ρούχα να σπάει τη τζαμαρία της τράπεζας. Μόλις το έκανε, ένα δεύτερο άτομο, μέτριου αναστήματος, που επίσης φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα, είχε σακίδιο πλάτης έριξε στην τράπεζα μολότοφ. «Τι κάνετε ρε παιδιά; Έχει γυναίκες πάνω. Έχει κόσμο» καταθέτει ο μάρτυρας και ο ψηλός άνδρας του είπε: «βγάλτε τους όλους έξω». 

 Και συνεχίζει: «Με το που καταφέραμε να σβήσουμε τη φωτιά βλέπω ξαφνικά να σκάει μια δεύτερη μολότοφ. Είδα ότι την πέταξε άλλο νεαρό άτομο. Στο πρόσωπό του φορούσε μάσκα του σκι και μια μαύρη μάλλον μπλούζα για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του. Όταν με πλησίασε τον έπιασα από τον ώμο και του είπα: τι κάνετε ρε; Έχει κόσμο πάνω» και εκείνος μου απαντάει: «θα σας κάψουμε όλους». Τη στιγμή εκείνη παρενέβη ένας εκπρόσωπος του βιβλιοπωλείου και τότε το νεαρό άτομο περιέλουσε με βενζίνη εμένα και άλλα τρία άτομα».

Άλλος μάρτυρας που κατέθεσε στην Ασφάλεια,εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για τα πρόσωπα των δραστών, καταθέτει: «Οι δυο κοντύτεροι άνδρες έσπαγαν με κάποιο σιδερένιο αντικείμενο τη τζαμαρία. 
Ο ένας από τους δυο είχε στα χέρια του ένα σακίδιο και τείνοντάς το προς το εσωτερικό του καταστήματος, έχυσε μέσα στην τράπεζα ένα υγρό. 
Ο ψηλότερος άνδρας έβγαλε από το σακίδιό του κάποια αντικείμενα και τα έριξε μέσα. Κοντά τους υπήρξαν και 6-7 άτομα που δρούσαν υποστηρικτικά. Η ομάδα αυτή αφού ολοκλήρωσε την επίθεσή της και τελικά έβαλε φωτιά στην τράπεζα κινήθηκε επί του πεζοδρομίου με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα».
Ο μάρτυρας που κατέθεσε στην Ασφάλεια φέρεται να αναγνώρισε σε φωτογραφίες τους δράστες.
.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αναμένεται να ζητήσουν πρώτα να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας.
Διαβάστε περισσότερα...