Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης : "Ἐσύ ἀπό τή μητέρα σου τά ἔχεις κληρονομήσει αὐτά..."


Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

α."Ἐσύ ἀπό τή μητέρα σου τά ἔχεις κληρονομήσει αὐτά..."
Τά φερσίματα τῶν παιδιῶν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν κατάσταση τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά πληγώνονται ἀπ’ τήν κακή μεταξύ των γονέων τούς συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις καί διάθεση νά προχωρήσουν στήν πρόοδο. Κακοχτίζονται καί τό οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς τούς κινδυνεύει ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά γκρεμισθεῖ. Νά σᾶς πῶ καί δύο παραδείγματα.
Εἶχαν ἔλθει δύο κοπελίτσες σ’ ἐμένανε κι ἡ μία εἶχε κάτι πολύ ἄσχημα βιώματα καί μέ ρωτοῦσαν πού ὀφείλονται. Καί τούς εἶπα:
- Εἶναι ἀπ’ τό σπίτι, ἀπ’ τούς γονεῖς σας.

Κι ὅπως τήν «ἔβλεπα» τήν μία, λέω:
- Ἐσύ ἀπ’ τήν μητέρα σου τά ἔχεις κληρονομήσει αὐτά.
Κι ὅμως, λέει, οἱ γονεῖς μᾶς εἶναι τόσο τέλειοι ἄνθρωποι. Εἶναι χριστιανοί, ἐξομολογοῦνται, μεταλαμβάνουν, πού μπορεῖ νά πεῖ κανείς, ζήσαμε μέσα στή θρησκεία. Ἐκτός … ἄν φταίει ἡ θρησκεία, ἀπαντάει ἐκείνη.
Τούς λέω:
- Τίποτα δέν πιστεύω ἀπ’ αὐτά πού μου λέτε. Ἐγώ ἕνα μόνο βλέπω, οἱ γονεῖς σας δέν τηνε ζοῦν τή χαρά τοῦ Χριστοῦ.
Πάνω σ’ αὐτό ἡ ἄλλη εἶπε:
- Ἄκουσε, Μαρία, καλά λέει ὁ παππούλης, ἔχει δίκιο. Οἱ γονεῖς μᾶς πᾶνε στόν πνευματικό, στήν Ἐξομολόγηση, στήν Θεία Μετάληψη, ναί … Ἀλλά εἴχαμε ποτέ εἰρήνη στό σπίτι; Ὁ πατέρας συνεχῶς γκρίνιαζε μέ τήν μητέρα μας. Διαρκῶς πότε ὁ ἕνας δέν ἔτρωγε, πότε ὁ ἄλλος δέν ἤθελε νά πᾶνε κάπου μαζί. Ἔχει δίκιο, λοιπόν, ὁ παππούλης.

β."Νά τά λές στό Θεό καί ὁ Θεός θά τά λέει μέσα τους"
Τό παιδί θέλει κοντά του ἀνθρώπους θερμῆς προσευχῆς. Ὄχι ν’ ἀρκεῖται ἡ μητέρα στό αἰσθητό χάδι γιά τό παιδί της, ἀλλά νά προσφέρει συγχρόνως καί τό χάδι τῆς προσευχῆς. Τό παιδί αἰσθάνεται στό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ τό πνευματικό χάδι, πού μυστικά στέλνει ἡ μητέρα του, καί ἕλκεται πρός αὐτήν. Νιώθει ἀσφάλεια, σιγουριά, ὅταν ἡ μητέρα μέ τή συνεχῆ τήν ἐπίμονη καί θερμή προσευχή τῆς ἀγκαλιάζει τό παιδί τῆς μυστικά καί τό ἐλευθερώνει ἀπ’ ὅ,τι τό σφίγγει.
Οἱ μητέρες ξέρουν νά ἀγχώνονται, νά συμβουλεύουν, νά λένε πολλά, ἀλλά δέν ἔμαθαν νά προσεύχονται. Οἱ πολλές συμβουλές καί ὑποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Ὄχι πολλά λόγια στά παιδιά. Τά λόγια χτυπᾶνε στ’ αὐτιά, ἐνῶ ἡ προσευχή πηγαίνει στήν καρδιά. Προσευχή χρειάζεται, μέ πίστη δίχως ἄγχος, ἀλλά καί καλό παράδειγμα.

Ὅλα ἀπ’ τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν ἀγάπη γίνονται. Καταλάβατε τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς; Ἀγάπη ἐν προσευχή, ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Αὐτή ὠφελεῖ πραγματικά. Ὅσο θ’ ἀγαπᾶτε τά παιδιά μέ τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη –πού εἶναι συχνά παθολογική- τόσο θά μπερδεύονται, τόσο ἡ συμπεριφορά τους θά εἶναι ἀρνητική. Ὅταν ὅμως ἡ ἀγάπη σας θά εἶναι μεταξύ σας καί πρός τά παιδιά χριστιανική καί ἁγία, τότε δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα. Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων σώζει τά παιδιά. Γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά ἐπιδράσει ἡ θεία χάρις στίς ψυχές τῶν γονέων. Κανείς δέν ἁγιάζεται μόνος του. Ἡ ἴδια ἡ θεία χάρις μετά θά φωτίσει, θά θερμάνει καί θά ζωογονήσει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν.

Νά προσεύχεσαι καί, ὅταν πρέπει, νά μιλάεις στά παιδιά μέ ἀγάπη. Πιό πολύ νά κάνεις προσευχή καί λίγα λόγια νά τούς λέεις. Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια σέ ὅλους. Νά μή γινόμαστε ἐνοχλητικοί, ἀλλά νά προσευχόμαστε μυστικά καί μετά νά μιλᾶμε κι ὁ Θεός θά μᾶς βεβαιώνει μέσα μας ἄν ἡ ὁμιλία μᾶς εἶναι δεκτή στούς ἄλλους. Ἄν δέν εἶναι πάλι, δέν θά μιλᾶμε. Θά προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι καί μέ τό νά μιλᾶμε, γινόμαστε ἐνοχλητικοί καί κάνομε τούς ἄλλους ν’ ἀντιδροῦν καί καμιά φορᾶ ν’ ἀγανακτοῦν. Γι’ αὐτό πιό καλά εἶναι νά τά λέει κανείς μυστικά στήν καρδιά τῶν ἄλλων παρά στ’ αὐτί τους, μέσω τῆς μυστικῆς προσευχῆς.

Ἄκου νά σοῦ πῶ: νά προσεύχεσαι καί μετά νά μιλάεις. Ἔτσι νά κάνεις στά παιδιά σου. Ἅμα διαρκῶς τούς δίδεις συμβουλές, θά γίνεις βαρετή κι ὅταν θά μεγαλώσουν, θά αἰσθάνονται ἕνα εἶδος καταπιέσεως. Νά προτιμᾶς, λοιπόν, τήν προσευχή. Νά τούς μιλάεις μέ τήν προσευχή. Νά τά λέεις στόν Θεό κι ὁ Θεός θά τά λέει μέσα τους. Δηλαδή, δέν πρέπει νά συμβουλεύεις τά παιδιά σου ἔτσι, μέ φωνή πού νά τήν ἀκοῦνε τ’ αὐτιά τους. Μπορεῖς νά τό κάνεις κι αὐτό, ἀλλά προπάντων πρέπει νά μιλάεις γιά τά παιδιά σου στόν Θεό. Νά λέεις: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισε τά παιδάκια μου. Ἐγώ σ’ Ἐσένανε τά ἀναθέτω. Ἐσύ μου τά ἔδωσες, μά κι ἐγώ εἶμαι ἀδύναμη, δέν μπορῶ νά τά κατατοπίσω· γι’ αὐτό, Σέ παρακαλῶ, φώτισέ τα». Κι ὁ Θεός θά τούς μιλάει …


Πηγή: Ἐκκλησία Παναγίας Ἁγίας Νάπας
http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/
http://churchofagianapa.blogspot.gr/2012/03/blog-post_09.html
Πηγή4
Διαβάστε περισσότερα...

28 Φεβρουαρίου: Εορτή του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητού


Τη μνήμη του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητού τιμά σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας.

Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, έζησε και έδρασε επί αυτοκρατορίας Λέοντα Γ’ του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) του εικονομάχου.


Από μικρή ηλικία ο Βασίλειος εγκατέλειψε τη κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και την άσκηση. Αρχικά ζούσε σε κάποιο ερημητήριο τρέφοντας το πνεύμα του και την ψυχή του με τα δώρα της πίστεως και της αγάπης. Έγινε μαθητής και υποτακτικός του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου.

Όταν όμως οι περιστάσεις τον κάλεσαν, ανταποκρίθηκε με θαυμαστή προθυμία και υπερασπίσθηκε την Ορθοδοξία με θάρρος και παρρησία.

Διώχθηκε σκληρά, για την άκαμπτη αντίστασή του και τη θαρραλέα συνηγορία υπέρ της ορθοδοξίας. Φυλακίστηκε και υπέστη πολλά βασανιστήρια.

Όταν πέθανε ο τύραννος Λέων, ο Όσιος Βασίλειος αφέθηκε ελεύθερος και επανήλθε στο ασκητήριό του για να συνεχίσει τους μοναχικούς τους αγώνες.

Μέγας αγωνιστής της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης, για τη διαφώτιση των αιρετικών, για τη στερέωση των πιστών και τη μετάνοια των αμαρτωλών. Έτσι οσιακά αγωνιζόμενος εκοιμήθη εν ειρήνη.

Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Βασίλειον δώρημα, της Εκκλησίας Χριστού, εδείχθης Βασίλειε, ως βασιλεύσας παθών, τοις Θείοις σου σκάμμασι, συ γαρ ομολογία, τον σον βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ αμφοτέρων, ως αστήρ σελασφόρος, εντεύθεν της ασάλευτου βασιλείας ηξίωσαι.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η Τουρκία θα στείλει 4 χιλιάδες στρατιώτες στη Ράκα;


"Κατά την επίσκεψη  του Αμερικανού αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του προέδρου  της CIA στην Τουρκία, η «επιχείρηση Ράκα» έχει λάβει νέες διαστάσεις. 

Σε περίπτωση συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να στείλει 3 με 4 χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της επιχείρησης αυτής", σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα.Ο σχεδιασμός αυτός επιτεύχθηκε- σημειώνει το «haberler.com» επικαλούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Turkiye’- με τις επισκέψεις του αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ, Τζόζεφ Νάνφορντ (Joseph Dunford) και του διευθυντή της CIA, Μάικ Πομπέο (Mike Pompeo).


Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «η Άγκυρα έχει καθορίσει έναν οδικό χάρτη για την Ράκα». Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει, ήδη, εκπαιδεύσει 10 χιλιάδες αντάρτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και 7 χιλιάδες από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ως εμπροσθοφυλακή, ενώ ο τουρκικός στρατός θα παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη με τουλάχιστον 3 χιλιάδες προσωπικό.Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να στείλει έως 4 χιλιάδες στρατιώτες εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, σχετικά με τις ένοπλες κουρδικές ομάδες του YPG, οι οποίες δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην απελευθέρωση της συριακής πόλης.«Μετά την κατάληψη της Αλ Μπαμπ, από όπου αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία, τώρα προτεραιότητα δεν είναι η πόλη Μπανμπίτς, αλλά η Ράκα. Τώρα μένει να υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, προκειμένου οι δυνάμεις των YPG να μετακινηθούν ανατολικά του Ευφράτη ποταμού», σημειώνεται.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει προβληματισμός της Τουρκίας με το βόρειο Ιράκ, όπου οι αντάρτες του PKK έχουν κυριαρχήσει στην πόλη Σιντζάρ. Σύντομα ο τουρκικός στρατός προσβλέπει να στραφεί και εκεί, ενώ προς το παρόν συγκεντρώνει όλες τις σουνιτικές ομάδες στην περιοχή και με θρησκευτικό κριτήριο καταβάλλει προσπάθειες να σχηματίσει τοπικές δυνάμεις.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/4.html
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΥΠΕΞ Αλβανίας στην Αθήνα για... εξομάλυνση των σχέσεων


Το ζήτημα της διόρθωσης των σχολικών βιβλίων, η δημιουργία νεκροταφείων για τους Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν μαχόμενοι στο μέτωπο κατά των Ιταλών φασιστών,  οι διάφορες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες  συναντήσεις,  η προετοιμασία των ομάδων εργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τη σύναψη μιας νέας συνθήκης φιλίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας,  θα είναι τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν κατά την επίσκεψη του Αλβανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα.Ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντιτμίρ Μπουσάτι (Ditmir Bushati)  θα επισκεφθεί στις 2 και 3 Μαρτίου την Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Κοτζιά για μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνει η «gazeta-shqip.com».Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πέρα από τα κεντρικά θέματα που αναφέρθηκαν για γίνει μια προσέγγιση για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων.


Η Αθήνα είδε με θετική ματιά τη θέση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πριν από δύο ημέρες στους Αγίους Σαράντα, όπου ο τελευταίος εξήρε το ρόλο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και για λογαριασμό της κυβέρνησης εγγυήθηκε την τήρηση του Χάρτη των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων, σημειώνει το δημοσίευμα.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/blog-post_319.html
Διαβάστε περισσότερα...

Αλβανία: Παραδόθηκαν στις αρχές όπλα, 30 χιλιάδες φυσίγγια και 6 οβίδες Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε όλη τη χώρα έχουν παραδοθεί 61 πυροβόλα όπλα, 30.365 φυσίγγια, 25 χειροβομβίδες, 6 βόμβες, και 190 πυροκροτητές, όπως σημειώνει το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων ‘ATA’. Σε όλες τα αστυνομικά τμήματα, μετά την κινητοποίηση των δήμων, των σχολείων και των διοικητικών μονάδων  στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του αλβανικού πληθυσμού για την εθελοντική παράδοση παράνομης κατοχής όπλων, το αποτέλεσμα ήταν- προς το παρόν- ικανοποιητικό.Πέρα από τη ‘βοήθεια’ των μέσων ενημέρωσης και των φορέων, η αλβανική αστυνομία διεξήγε ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα για την αναγκαιότητα της παράδοσης των κατεχόμενων παράνομων όπλων από τον πληθυσμό.


Στη διαδικασία αυτή εντάχθηκαν, εκτός από την αστυνομία και την κυβέρνηση, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.


 Η κρατική αστυνομία θεωρεί ως άκρως επιτυχημένη την πρωτοβουλία στο θέμα αυτό και ευχαρίστησε για την κίνηση αυτή όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν εθελοντικά στην παράδοση των όπλων που κατέχουν παράνομα οι πολίτες.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/30-6.html
Διαβάστε περισσότερα...

Τέσσερις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από πλήγματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων


Τέσσερις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από πλήγματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μετά την εκτόξευση ρουκέτας στο νότιο Ισραήλ, από την οποία δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε με τρεις βόμβες μια στρατιωτική βάση της Χαμάς στα δυτικά του προσφυγικού καταυλισμού του Νουσεϊράτ. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης δύο επιδρομές σε φυλάκια της Χαμάς κατά μήκος των συνόρων, στα ανατολικά του Χαν Γιουνές, καθώς και σε βάση του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.
Ισραηλινά άρματα που σταθμεύουν κατά μήκος των συνόρων έβαλαν επίσης εναντίον πολλών στόχων.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για πλήγματα σε πέντε θέσεις της Χαμάς.

Τα ξημερώματα οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι μια ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξε μια ακατοίκητη ζώνη, στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Hurriyet για τους δύο τούρκους κομάντος: «Δεν πήγαν να δολοφονήσουν τον Ερντογάν»


Στην αποκάλυψη ότι οι δύο τούρκοι κομάντος που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη και έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο δεν μετείχαν στην επίλεκτη ομάδα των πραξικοπηματιών που πήγε στη Μαρμαρίδα για να δολοφονήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη νύχτα του αποτυχημένου πραξικοπήματος, προχωρά η εφημερίδα Hurriyet.

Με άλλους 28 απογειώθηκαν από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό τη Μαρμαρίδα, αλλά κατέληξαν στη στρατιωτική βάση Ακιντζί, αναφέρει η εφημερίδα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Ένα δεύτερο δημοσίευμα της Hurriyet ανέφερε ότι μέλη της οργάνωσης του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου στην Τουρκία, προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα, παριστάνοντας τους σύρους πρόσφυγες.

Τούρκοι ύποπτοι για συμμετοχή στο πραξικόπημα συγκεντρώνονται σε τέσσερα χωριά βορειοδυτικά της Ανδριανούπολης, προκειμένου από εκεί να περάσουν στον Έβρο. Πρόκειται για μία διαδρομή που ακολουθούν πολύ συχνά οι πρόσφυγες από τη Συρία που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη, σημείωνε το ίδιο ρεπορτάζ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

«Αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση δανειστών- Ελλάδας», λένε τα γερμανικά ΜΜΕ


«Η ελληνική κρίση χρέους είναι πάλι εδώ. Για μια ακόμα φορά η χώρα χρειάζεται δισεκατομμύρια, ενώ αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση με τους δανειστές», γράφει το περιοδικό Stern, για τη χώρα μας.

Η Berliner Morgenpost από την άλλη γράφει ότι «Η Ελλάδα είναι πάλι σε σταυροδρόμι», ενώ αναφέρει ότι η χώρα μας θα ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα με τη δραχμή και χωρίς την ΕΕ.

«Και οι δύο συζητήσεις, η μια για την επιστροφή στη δραχμή και η άλλη για το Grexit είναι επιζήμιες. Οι Ελληνες δεν θα ζούσαν καλύτερα με τη δραχμή. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως, απλά με την δραχμή θα ήταν ακόμα πιο φτωχοί. Και οι Βρυξέλλες θα είχαν ένα επιπλέον πρόβλημα αν η Ελλάδα αποχωρούσε από το ευρώ. Η συζήτηση για το Grexit αποτελεί βαρίδι, από το οποίο θα έπρεπε να απαλλαγεί η συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ», γράφει ακόμη η εφημερίδα του Βερολίνου.

Το δημοσίευμα του Stern φιλοξενεί και δηλώσεις του Νίκου Ξυδάκη, ο οποίος αναφέρει ότι σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τόσο στην κυβέρνηση, όσο και την αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι η πολιτική λιτότητας είναι δηλητήριο για την Ελλάδα.

«Μας πίεσαν να υπογράψουμε ότι θα πηδήξουμε 20 μέτρα ύψος και τώρα μας τιμωρούν που δεν τα καταφέραμε», δήλωσε ακόμη, ενώ ο Δημήτρης Καμμένος είπε στο Stern «δεν υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ δανειστών και Ελλάδας αλλά μεταξύ των δανειστών και συγκεκριμένα μεταξύ Ευρωπαίων και ΔΝΤ».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» πλέει προς τη Μεσόγειο


Νέο συναγερμό στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει ο απόπλους της υπερσύγχρονης ρωσικής Φρεγάτας «Admiral Grigorovich», από το λιμάνι της Σεβαστούπολης, με προορισμό τη Μεσόγειο και τις ακτές της Συρίας.΄

Το εντυπωσιακό πλοίο, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Κριμαίας, έχει αποστολή να ενωθεί με τον υπόλοιπο ρωσικό στόλο στην περιοχή. Διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι κρούσης Caliber, το τελευταίο αντιπυραυλικό σύστημα, κανόνι 100mm, αντιαεροπορικό σύστημα και τορπίλες.

Η ρωσική φρεγάτα αναμένεται να έχει καταπλεύσει στις ακτές της Συρίας την Τρίτη το βράδυ. Το «Admiral Grigorovich» είναι μία από τις 6 φρεγάτες που κατασκεύασε το ρωσικό Ναυτικό πριν από 7 χρόνια και η ταχύτητά του αγγίζει τα 55 ναυτικά μίλια την ώρα.

Τον Ιανουάριο, το αεροπλανοφόρο «Admiral Kuznetsov» ολοκλήρωσε την αποστολή του στη Μεσόγειο και επέστρεψε στη ναυτική βάση του Σεβερομόρσκ, στη Βόρεια Θάλασσα, διαπλέοντας τη Μεσόγειο και το στενό της Μάγχης μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η κυβέρνηση αισιοδοξεί για μια γρήγορη συμφωνία


Η κυβέρνηση κρατά σταθερά πολύ ψηλά τον πήχη για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, παρότι ακόμη και δικά της στελέχη, όπως ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, αφήνουν να εννοηθεί ότι δύσκολα θα επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος.

Την αισιόδοξη ρητορική περί μιας συμφωνίας με τους δανειστές εντός δυο εβδομάδων, με πρόβλεψη ότι για τα όποια σκληρά μέτρα επιβάλλουν οι θεσμοί, θα υπάρξουν και αντίστοιχα αντισταθμιστικά, ώστε να προκύψει μηδενική δημοσιονομική επιβάρυνση, επιμένει να υιοθετεί η κυβέρνηση, με την έναρξη και πάλι των συζητήσεων με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, δήλωσε ότι τα αντισταθμιστικά ή λεγόμενα «αντίμετρα», που θα ζητήσει η κυβέρνηση, θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα με τα μέτρα, που θα απαιτήσει η Τρόικα.

Η κυβέρνηση επιμένει επίσης στην πρόβλεψη ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για αυτή καθαυτή τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, πολύ σύντομα, ώστε να επικυρωθεί από το Eurogroup της 20ής Μαρτίου, προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια και να ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου και οι συζητήσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και την επιμέρους συμφωνία με το ΔΝΤ, για τη δική του πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα, στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ στις 27 Απριλίου.

Με δεδομένο, πάντως, ότι οι διαφορές παραμένουν μεγάλες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές, οι εκτιμήσεις αυτές θεωρούνται από πολλές πλευρές ιδιαίτερα υπεραισιόδοξες. Και για τα χρονοδιαγράμματα και για την ουσία και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. 

Πηγές με σαφή εικόνα εικόνα των πραγματικών επιδιώξεων και των διαφορών των δυο πλευρών, θεωρούν ότι οι συζητήσεις θα είναι μακρόσυρτες και οι συγκλίσεις θα αποδειχθούν μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία με άγνωστο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης μιας τελικής συμφωνίας. Αποδίδουν δε την αισιόδοξη κυβερνητική ρητορική στην προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να διαμορφώσει ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, που να συγκρατεί τις εσωκομματικές αντιδράσεις και να διαμορφώνει την πεποίθηση ότι διεξάγεται σκληρή διαπραγμάτευση 

Υπό αυτό το πρίσμα δεν αποκλείουν να παραταθούν οι συζητήσεις έως και τις αρχές του καλοκαιριού, με την κυβέρνηση να ελπίζει ότι θα βρει πιο ευνοϊκό σημείο ισορροπίας με τις απαιτήσεις των δανειστών, ή ελάτε να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες αποδοχής ενός οδυνηρού συμβιβασμού, υπό το φόβο χειρότερων συνεπειών από μια ρήξη με τους θεσμούς.

Πάντως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν οι φωνές που πιέζουν για μη υποχώρηση σε ακραίες απαιτήσεις των δανειστών, με πολλά στελέχη να προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά μέτρα, που θα παραβιάζουν κόκκινες γραμμές και θα επιβαρύνουν με νέα λιτότητα τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Είναι άγνωστο ωστόσο εάν οι υποστηρικτές αυτών των απόψεων θα επιμένουν μέχρι τέλους ή θα επιλέξουν να αποδεχθούν την όποια συμφωνία προκύψει, ώστε να μην προκαλέσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου επιμένει στη θέση ότι όποιος βουλευτής διαφωνήσει με τις κυβερνητικές επιλογές οφείλει να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, την οποία πρέπει να παραδώσει στο κόμμα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

DW: «Τρόμος» στα.. χριστιανικά κόμματα της Γερμανίας η άνοδος του Μ. Σουλτς και του SPD


Εξαιτίας των καλών αποτελεσμάτων του SPD και του Μάρτιν Σουλτς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ολοένα περισσότερα στελέχη των δύο χριστιανικών κομμάτων πιέζουν την καγκελάριο για άμεση έναρξη του προεκλογικού αγώνα.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι πάντα πιο ξεκάθαρα όταν οι ερωτηθέντες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ Μέρκελ και Σουλτς. Σε (χθεσινό) γκάλοπ του ινστιτούτου Civey, για λογαριασμό του περιοδικού Der Spiegel, το 44% του αντιπροσωπευτικού δείγματος δηλώνει ότι προτιμά τον Μάρτιν Σουλτς για καγκελάριο έναντι 38% που θα ήθελε να παραμείνει στο αξίωμά της η Α. Μέρκελ. Την ίδια στιγμή το 19% των ερωτηθέντων απορρίπτει και τους δύο υποψηφίους.

Στην πρόθεση ψήφου ως προς τα κόμματα οι δημοσκοπήσεις είναι σήμερα, επτά μήνες πριν τις εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου, αμφίρροπες. Κάποιες βλέπουν ισοπαλία σοσιαλδημοκρατών και συντηρητικών, κάποιες προβάδισμα του ενός ή του άλλου κόμματος. Γεγονός πάντως είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτες του Μάρτιν Σουλτς βρίσκονται δημοσκοπικά σε ανοδική τροχιά και προκαλούν ανησυχία τους συντηρητικούς, οι οποίοι αρχίζουν να αντιδρούν νευρικά απέναντι στα υψηλά ποσοστά του σοσιαλδημοκρατών. Έτσι, πληθαίνουν οι φωνές πολιτικών που ζητούν από την Άγκελα Μέρκελ να συσπειρώσει την εκλογική βάση των συντηρητικών.

Η μάχη για την Ατζέντα 2010

Η άνοδος των σοσιαλδημοκρατών δεν συνιστά πλέον «πυροτέχνημα», διαπιστώνει ο Βαυαρός υπουργός Οικονομικών Μάρκους Σέντερ από το CSU. Όπως τονίζει, «δεν αρκεί να λέγεται τι κάναμε καλά στο παρελθόν», αλλά η Μέρκελ θα πρέπει να κινητοποιήσει την κομματική βάση. Σύμφωνα με τον Βαυαρό χριστιανοκοινωνιστή το ζητούμενο για τα δύο χριστιανικά κόμματα σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα είναι «η συναισθηματική φόρτισή του».

Την άμεση έναρξη του προεκλογικού αγώνα από τους χριστιανοδημοκράτες ζητά, από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας και πρώην γγ του Χριστιανοδημοκρατών Χέρμαν Γκρέχε. Με αφορμή τη δήλωση του Μάρτιν Σουλτς για αλλαγές στα μέτρα της «Ατζέντας 2010», ο Χ. Γκρέχε τονίζει ότι θα πρέπει να αποκαλυφτεί η πραγματικότητα πίσω από την αριστερή στροφή του Μ. Σουλτς. Στη Γερμανία δεν υπάρχει κοινωνική ανισότητα, ενώ μια σύγκριση με άλλες χώρες δείχνει ότι ο κόσμος εδώ «ζει πράγματι καλά», επισημαίνει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός. Όπως συμπεραίνει ο Χ. Γκρέχε «η υπεράσπιση αυτού του πετυχημένου μοντέλου είναι η ουσία του προεκλογικού μας αγώνα».

Σύμφωνα πάντως με πολιτικούς αναλυτές, οι πιέσεις ολοένα περισσότερων χριστιανοδημοκρατών για άμεση αντίδραση δεν σχετίζονται μόνο με την αύξηση της δημοτικότητας του Μάρτιν Σουλτς, αλλά και με το γεγονός ότι οι ως τώρα επιθέσεις εναντίον του δεν αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Από τη στιγμή όμως που την τελευταία εβδομάδα ο υποψήφιος καγκελάριος των σοσιαλδημοκρατών ανακοίνωσε αλλαγές στα μέτρα της «Ατζέντα 2010», οι χριστιανοδημοκράτες πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει ένα αδύναμο σημείο.

Πηγή: Deutsche Welle
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Ν.Παππάς: «Η χώρα μας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να σχεδιάσει το μέλλον»


Η χώρα μας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να σχεδιάσει το μέλλον, πέρα από τη φάση που πέρασε με τις οικονομικές δυσκολίες, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο οποίος εξήρε την ελληνική παρουσία, με 25 ελληνικές εταιρείες, στη διεθνή έκθεση ψηφιακών επικοινωνιών Mobile World Congress στη Βαρκελώνη.

Η Ελλάδα έχει αξιοζήλευτο εργατικό δυναμικό και καθώς βγαίνουμε από την κρίση αποκτά και εθνικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, επισήμανε ο κ. Παππάς, υπογραμμίζοντας ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τη ζωή μας και ταυτόχρονα ο τρόπος αξιοποίησής τους να αποτελέσει τη βάση ώστε η κοινωνία να γίνει πιο λειτουργική, πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική.

Όπως είπε, σε αυτήν τη φάση τεχνολογικής ανάπτυξης η Πολιτεία πρέπει να παρέμβει τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και μέσω των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να βεβαιωθούμε ότι κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα δεν θα μείνει πίσω από τις σημαντικές αυτές εξελίξεις και την πρόσβαση στις νέες αυτές τεχνολογίες.

Οι εφαρμογές είναι αμέτρητες, οι ιδέες περισσότερες, με πίστη στις δυνάμεις μπορεί να κάνουμε την έκπληξη, είπε ο υπουργός, παρουσία και του Γ.Γ. του Υπουργείου & Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου και του Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τ.Μέι: «Από τον Μάρτιο σταματά η ελεύθερη είσοδος πολιτών από Ρουμανία και Βουλγαρία στην Βρετανία»


Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε ότι από τον Μάρτιο κλείνουν τα σύνορα της χώρας κατ'αρχήν για τους πολίτες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης αμέσως μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας εξόδου από την ΕΕ!

Ηδη έχει περιοριστεί στο 20% ο αριθμός των εισερχομένων από ασιατικές και μεσανατολικές χώρες.

Ο αριθμός των μεταναστών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, κατά τους τρεις μήνες μετά το δημοψήφισμα του Brexit, σύμφωνα με την βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Για την περίοδο αυτή,  από τις δύο χώρες των Βαλκανίων  έχουν φθάσει  74.000 άτομα, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 19 χιλιάδες σύμφωνα με τις μετρήσεις της Υπηρεσίας. 

Οι μετανάστες αναφέρονται  για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, έκρηξη, όμως, σημειώθηκε κατά τους τρείς μήνες μετά το βρετανικό δημοψήφισμα. 

Ο συνολικός μεταναστευτικός όγκος κατά την περίοδο αυτή έφθασε τις 273.000 μετανάστες! Οι 164.000 μετανάστες είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Κινεζικοί όμιλοι «σκανάρουν» την ελληνική αγορά


Δύο ημερομηνίες, μία την άνοιξη και μία το φθινόπωρο, προσδιορίζουν το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης του ανανεωμένου κινεζικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Ανανεωμένου, διότι, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, κινεζικές επιχειρήσεις και κεφάλαια είτε διερευνούν είτε προχωρούν σε συμφωνίες για επενδύσεις στην Ελλάδα, στον απόηχο της ολοκλήρωσης απόκτησης του ΟΛΠ από την Cosco.

Το χρονοδιάγραμμα καθορίζουν αφενός η προγραμματισμένη για τις 14 και 15 Μαΐου σύνοδος των αρχηγών των κρατών του νέου Δρόμου του Μεταξιού («One Belt, One Road» ή OBOR) και αφετέρου η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, όπου η Κίνα είναι φέτος τιμώμενη χώρα.

Πρόθεση του Πεκίνου είναι έως τον Μάιο να έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε τον Σεπτέμβριο να έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες διμερείς συνεργασίες και να προχωρήσει και η υπογραφή μνημονίων συναντίληψης ή ακόμα και συμβάσεων. Παροτρύνει προς τούτο ενεργά κρατικούς και ιδιωτικούς ομίλους να αναζητήσουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Η δυνητική αθροιστική αξία τέτοιων συμφωνιών εκτιμάται πως μπορεί να ανέλθει άνω των τριών ή και ακόμα περισσοτέρων δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν ποσά εμπορικών συναλλαγών σε βάθος χρόνου.

Το πρώτο «reality check» θα λάβει χώρα στα μέσα Μαΐου, καθώς στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου θα συμμετάσχει και η Αθήνα, πιθανότατα σε επίπεδο πρωθυπουργού και, σε περίπτωση κωλύματος, Προέδρου της Δημοκρατίας, πληροφορείται η «Κ». Εως τότε όλοι εύχονται να έχουν προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια πιθανές συνεργασίες, έργα και επενδύσεις. «Σε κυβερνητικό επίπεδο και οι δύο πλευρές προσδοκούν σημαντικές συνεργασίες», εξηγούσε στην «Κ» ο Κινέζος πρέσβης στην Ελλάδα, Ζου Ξιαολί, λίγο πριν από τα τέλη του 2016.

Αν και αυτοί οι στόχοι μπορεί να ακούγονται επιεικώς φιλόδοξοι, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 2011, όταν υπογράφτηκε μνημόνιο χρηματοδοτήσεων για ελληνικές ναυτιλιακές που θα ναυπηγούσαν πλοία στην Κίνα, ύψους 5 δισ. ευρώ, πολλοί μιλούσαν για ουτοπικό στόχο. Ομως αυτές οι αξίες προσεγγίστηκαν, καθώς «κτίστηκαν» εκατοντάδες ποντοπόρα πλοία. Τώρα η κινεζική εξωστρέφεια και το «προγεφύρωμα» της Cosco στον Πειραιά διευκολύνουν την οικονομική συνεργασία, αν και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην πώληση του ΟΛΠ και τα κάθε λογής εμπόδια που έθεταν διάφορες πλευρές εξακολουθούν να προκαλούν κάποια επιφυλακτικότητα στην Κίνα. Παρά ταύτα, κινεζικοί όμιλοι έχουν δραστηριοποιηθεί επενδυτικά, όπως στη συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και κινεζικής State Grid για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ, έναντι 320 εκατ. ευρώ.

Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης αυτού του εγχειρήματος, είναι σαφές πως η κινεζική οικονομική διπλωματία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η China State Construction Engineering Corporation και η China Machinery Engineering Corporation είναι επίσης παρούσες στην Ελλάδα, εξετάζοντας την υλοποίηση μεγάλων έργων. Επιπλέον, η Alibaba, ο μεγαλύτερος όμιλος ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, ο όμιλος Διεθνούς Κινεζικής Τηλεόρασης, η Τράπεζα Εξαγωγών και Εισαγωγών της Κίνας (ΕΧΙΜ Bank) και η Τράπεζα της Κίνας (China Development Bank) έχουν στείλει αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, οι οποίες διερευνούν ευκαιρίες και συνεργασίες. Στην Αθήνα αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τρία μεγάλα κινεζικά επενδυτικά κεφάλαια, με στόχο επενδυτικά projects που επικεντρώνονται κυρίως στις υποδομές, στα logistics και στο εμπορικό real estate.

Πρόκειται για τα Dalian Wanda Group Co., Silk Road Fund και Global Port Funds. Λίγες εβδομάδες πριν από τα τέλη του 2016, στην Αθήνα βρέθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της China Shenhua Group. Η China Shenhua Group είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας άνθρακα και ενέργεια, και η επίσκεψη είχε στόχο «να προωθηθούν συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις όπως, για παράδειγμα, σε λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλα έργα, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη διμερή ενεργειακή συνεργασία», επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Ανανεωμένο ενδιαφέρον επιδεικνύουν η Shenzhen Airport, η οποία είχε ενδιαφερθεί για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και η Air China για την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι κινεζικές ZTE Corporation και Huawei έχουν δημιουργήσει στον Πειραιά κέντρα logistics και εξετάζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Αλλα πεδία οικονομικής συνεργασίες που υποδεικνύονται από την Κίνα είναι στους τομείς της διατροφής, των υπηρεσιών, του τουρισμού και των τουριστικών υποδομών, στην επιστημονική καινοτομία, στην πολιτιστική βιομηχανία, στην αγορά ακινήτων και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και, πάνω απ’ όλα, διαρκής και επίμονη είναι η προσπάθεια των κινεζικών ναυπηγείων να προσελκύσουν παραγγελίες από ελληνικές ναυτιλιακές, κλάδος που άλλωστε αποτέλεσε τον καταλύτη για τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Μια Ζώνη, Ενας Δρόμος» και πολλές συνεργασίες

Η κινεζική πολιτικoοικονομική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ενας Δρόμος» («One Belt, One Road») έχει βρει σημαντικά ερείσματα στις 64 χώρες που αφορά και όχι μόνον. Σύμφωνα με το Πεκίνο, πάνω από 100 διεθνείς οργανισμοί και χώρες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους και περισσότερες από 40 χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα. Το Πεκίνο σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια, ιστορική ενδεχομένως, σύνοδο κορυφής στις 14 και 15 Μαΐου. Οι ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών και των διεθνών οργανισμών ανταποκρίθηκαν θερμά σε αυτήν την πρόσκληση και οι προπαρασκευαστικές εργασίες προχωρούν ομαλά, σημειώνουν κινεζικές διπλωματικές πηγές. Περισσότεροι από 20 ηγέτες από την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένων του Ρώσου προέδρου και της Βρετανής πρωθυπουργού, φέρεται να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Εκτός αυτών, η Κίνα έχει καλέσει αντιπροσωπείες και ανώτατους αξιωματούχους από διεθνείς οργανισμούς, όπως και επικεφαλής μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και επιστήμονες και ακαδημαϊκούς. Το όλο σχέδιο αποσκοπεί στην ανάδειξη της Κίνας ως πρωταγωνίστριας ηγετικής δύναμης στο μέτωπο της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Αλλωστε, η πολιτική «One Belt, One Road» είναι ακριβώς αυτό: η πραγματική ενίσχυση των δρόμων του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και μεταξύ Ασίας και Αφρικής, και όλων των ενδιάμεσων χωρών, με παράλληλο άνοιγμα στην αμερικανική ήπειρο. Η Κίνα έχει οικοδομήσει και τις χρηματοδοτικές δομές που υποστηρίζουν την πολιτική της. Αυτές, μεταξύ άλλων, είναι η Asia Infrastructure Investment Bank, η New Development Bank, το Silk Road Fund, κινεζικές τράπεζες, όπως China Development Bank, Export and Import Bank of China, Postal Savings Bank και China’s Agricultural Development Bank. Η China Development Bank παρακολουθεί 900 έργα σε 64 χώρες από τις οποίες διέρχεται ο νέος Δρόμος του Μεταξιού, που απαιτούν χρηματοδοτήσεις 800 δισ. δολαρίων.

Η Κίνα θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ελλάδα σημαντικές δυνάμεις από στρατηγική άποψη. Η επίσημη θέση του Πεκίνου για την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι πως «μια σταθερή και ακμάζουσα Ευρώπη συνάδει με τα συμφέροντα της Κίνας, η οποία υποστηρίζει τη διαδικασία ενοποίησης και σταθερότητας του ευρώ, σέβεται τις επιλογές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς το αναπτυξιακό μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε μία και πιστεύει πως η Ε.Ε. μπορεί να ξεπεράσει τις παρούσες δυσκολίες».

kathimerini.gr
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Γκάμπριελ: «Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια στον τομέα της ανεργίας, αλλά και στο μεταναστευτικό»


«Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία χρειάζονται περισσότερη βοήθεια στον τομέα της ανεργίας, αλλά και στο μεταναστευτικό. Δεν είναι δυνατόν, πλέον, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική εις βάρος μίας άλλης χώρας».

Αυτό δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, μετά από τη συνάντησή του σήμερα στην Ρώμη, με τον Ιταλό ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο.

«Δεν γίνεται ενώ υπάρχουν ελληνικά και ιταλικά hot spot, κάποιες χώρες να αποσύρονται και να αφήνουν το βάρος στις πλάτες των άλλων» πρόσθεσε ο Γκάμπριελ.
Σε σχέση με το ιταλικό δημόσιο χρέος, το οποίο ξεπερνά το 130% του ΑΕΠ της χώρας, ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «πρέπει να επιτρέψουμε στην Ιταλία να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο για να μειώσει το χρέος». Όπως είπε, δεν μπορεί συγχρόνως να γίνονται μεταρρυθμίσεις και να πετυχαίνεται και εξοικονόμηση πόρων».

Αναφερόμενος στην «ατζέντα Σρέντερ», τόνισε ότι η ίδια η Γερμανία αποτελεί απόδειξη ότι χρειάζεται χρόνος: «Χρειάζεται χρόνος για να μειωθεί καθοριστικά το χρέος. Δεν μπορούν να γίνουν μαζί οι μεταρρυθμίσεις και δημόσια αποταμίευση ... Εμείς το μάθαμε στο πετσί μας και θα έπρεπε να το επιτρέψουμε και στους άλλους».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και αντικαγκελάριος σημείωσε ακόμη ότι το ευρωπαϊκό Σύμφωνο «ονομάζεται σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έγινε το λάθος να δοθεί προτεραιότητα στη σταθερότητα, χωρίς ενδιαφέρον για την ανάπτυξη». Τώρα «πρέπει να ασχοληθούμε και με τις δυο» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Ανησυχία από ΗΠΑ για «ατύχημα» στο Αιγαίο - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις»


Έκδηλη είναι η ανησυχία στην Ουάσιγκτον για την πιθανότητα ενός «ατυχήματος» το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Αυτή είναι η πρώτη αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στο Στειτ Ντιπάρτμεντ αλλά τα αντανακλαστικά των ΗΠΑ σε ένα «θερμό» επεισόδιο θα είναι αργά.

Τη συγκεκριμένη περίοδο το ενδιαφέρον της αμερικανικής Διοίκησης φαίνεται να βρίσκεται σε άλλα θέματα. Παράλληλα στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αυτή την περίοδο στελεχώνει τις διάφορες υπηρεσίες του με πρόσωπα μακριά από το «βαθύ» κράτος που έχει αφήσει πίσω του Μ.Ομπαμα.

Για παράδειγμα η θέση βοηθού υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Ευρώπη, την οποία είχε η Βικτόρια Νούλαντ, (του FU EU) παραμένει κενή. Φυσικά καλύτερη κενή παρά την Β.Νούλαντ αναφωνούν πολλοί.

Η αλήστου μνήμης Αμερικανή διπλωμάτης είχε αναλάβει ουσιαστικά να εκβιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να έρθει σε συμφωνία με τους Τ/Κ.

Στόχος; Το πέρασμα του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη, καθιστώντας την Τουρκία ενεργειακό κόμβο και την Κύπρο όμηρο.

Ίσως επομένως η απουσία επάνδρωσης της θέσης να μην είναι και τόσο κακή ιδέα.

Το μήνυμα που βγαίνει από το Στέιτ Ντιπάρτμετ είναι ότι αναγνωρίζουν τον υπαρκτό κίνδυνο μιας περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και ενός «ατυχήματος», και διαμηνύουν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, ζητώντας παράλληλα «αυτοσυγκράτηση» και από τις δυο πλευρές.

Στα θετικά είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από τον αμερικανικό παράγοντα η στάση των χαμηλών τόνων που κρατά η Αθήνα ενώ αντίθετα είναι η βόλτα των Τούρκων Αρχηγών των Επιτελείων στα Ίμια, έγινε δεκτή με «δυσφορία».

Το πρόβλημα, για την Ελλάδα, έγκειται στο γεγονός ότι η προσοχή της αμερικανικής Διοίκησης στην περιοχή είναι στραμμένη προς το παρόν περισσότερο στην καταπολέμηση της ISIS σε Ιράκ και Συρία, αλλά και το θέμα του Ιράν.

Έτσι είναι λογικό η Τουρκία να προηγείται της Ελλάδας στις επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, στους οποίους βέβαια τίθεται μετ΄ επιτάσεως και το θέμα της έκδοσης στην Τουρκία του Φετουλάχ Γκιουλέν.  

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας έχει συναντηθεί  με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάκι Πενς, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Fikri Işik με τον Αμερικανό ομόλογό του Jim Mattis,  ο γενικός επιτελάρχης της Τουρκίας με τον αρχηγό του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Τζόζεφ Ντάνφορντ στη βάση Ιντζιρλίκ.

Από την άλλη πλευρά όμως ο  ο βίαιος εκδιωγμός δεκάδων αν όχι εκατοντάδων  Τούρκων διπλωματών και, αξιωματικών, από το ΝΑΤΟ, έχει δυσχεράνει την επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

Η έλλειψη ικανών επαφών Ελλήνων και Αμερικανών επισήμων σερ αυτή τη φάση είναι αντιμετωπίσιμη. Η Ελλάδα έχει φροντίσει ώστε να εκμεταλλευθεί τις άριστες σχέσεις με Ισραήλ και Αίγυπτο. Μέσω αυτών θα μπορέσει να βρει ικανούς και χρήσιμους διαύλους  επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, η οποία με τη σειρά της διατηρεί επίσης άριστες με τις δύο αυτές χώρες.

Μάλιστα όπως έχουμε αναφέρει ήδη η  συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ σε επίπεδο  υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και  αντίστοιχων στρατιωτικών Επιτελείων είναι στενότατη με το Τελ Αβίβ να παρέχει σημαντικό όγκο πληροφοριών στην ελληνική πλευρά για τις κινήσεις της Αγκύρας και ενδιαφέρουσες αναλύσεις σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Παράλληλα σημαντικό «ατού» στην φαρέτρα της ελληνικής διπλωματίας θεωρείται η παρουσία του ελληνικής καταγωγής προσωπάρχη Ρέινς Πρίμπους στον Λευκό Οίκο ο οποίος είναι πλήρως ενήμερος για τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.

Όσοι μάλιστα στην Ελλάδα ηλιθιωδώς, συνεπαρμένοι από την πολεμική τους εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσαν να προδικάσουν την "εκπαραθύρωσή" του διαψεύστηκαν πανηγυρικώς.

Μπορεί ο Πρίμπους να αντιμετωπίζει πολεμική από ένα μέρος των ρεπουμπλικανών η θέση του παραμένει ισχυρή στο Λευκό Οίκο. Αντίθετα η απομάκρυνση του Μάικλ Φλιν από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφαλείας, θεωρείται ένα ακόμη υπέρ για την Ελλάδα εξαιτίας των πολύ καλών επαφών που είχε με την Τουρκία.

Ταυτόχρονα ο ρόλος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα αναβιβασμένος και εξαιτίας της έλλειψης του «τοποτηρητή» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη νότια Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έξοχο διπλωμάτη ο οποίος, αναμένεται να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Ο ρόλος της Τουρκίας είναι ενισχυμένος ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Για παράδειγμα στη συνάντηση των μελών της Λέσχης Bilderberg.στις 17-19 Φεβρουαρίου βασικό θέμα συζήτησης ήταν η θέση της Τουρκίας στη νέα παγκόσμια τάξη, αλλά και η αλλαγή πλεύσης στις ΗΠΑ λόγω εκλογής του Τραμπ.

Αυτό δε είναι απαραίτητα καλό. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Τουρκία και πως προς ποια κατεύθυνση αυτό θα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μεταξύ αυτών και το αποτέλεσμα του τουρκικού δημοψηφίσματος για τα σύνταγμα.

Την ίδια ώρα το φλερτ του Ερντογάν με τν Πούτιν και η αγορά των συστημάτων S-400 αότη Ρωσία μπορεί να ξυπνήσει αντανακλαστικά τω ΗΠΑ που αυτή την περίοδο βρίσκονται εν υπνώσει.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Γέροντας Πορφύριος: Είναι φίλος μας


Όσιος Πορφύριος

Τον Χριστό να Τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος, όταν λέει: «Εσείς είστε φίλοι μου …;» (Ιω. 15,14)


Σαν φίλο να Τον ατενίζομε και να Τον πλησιάζομε. Πέφτομε; Αμαρτάνομε; Με οικειότητα, με αγάπη κι εμπιστοσύνη να τρέχομε κοντά Του· όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει αλλά με θάρρος, που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

27 Φεβρουαρίου: Εορτή του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού


Τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού τιμά σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας.

Ο Άγιος Προκόπιος έζησε τον 8ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκρατορίας Λέοντος Γ’ του Ίσαύρου. Ο Άγιος Προκόπιος διακρίθηκε για την θαρραλέα του πίστη στο Θεό. Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελιού του, αλλά αγωνίστηκε κατά των εικονομάχων.


Σκεπτόμενος και ενθαρρυνόμενος, από τον Λόγο του Θεού: «Ανδρίζου και ίσχυε, μη φόβου μηδέ πτοηθης». Δηλαδή, προχώρησε με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος, μη φοβηθείς και μη δειλιάσεις.

Κυρίως ο Άγιος Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών, καθώς και στην υποστήριξη στην τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Ο αυτοκράτορας Λέων καθώς ήταν εικονομάχος, προέβη σε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των Χριστιανών.
Σ’αυτούς τους διωγμούς ήταν και ο Άγιος Προκόπιος όπου υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες.

Για τον θάνατο του Αγίου Προκοπίου υπάρχουν δύο εκδοχές, η πρώτη αναφέρει: Ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε. Ενώ η δεύτερη: Ότι παρέδωσε μαρτυρικά την ψυχή του στον Κύριο.

Απολυτίκιο:
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Φερωνύμως προκύπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ, προς αθλήσεως έλλαμψιν Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, Μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα Τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα Τω σε στεφανώσαντι, δόξα Τω ενερνούντι διά σού, πασιν ιάματα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Βρετανία: H απειλή για δημοψήφισμα στη Σκωτία δημιουργεί «περιττή αβεβαιότητα και διχασμό»


Η απειλή για τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας δημιουργεί περιττή αβεβαιότητα και διχασμό, υποστήριξε σήμερα ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης. Η δήλωση αυτή έγινε σε απάντηση στα ρεπορτάζ βρετανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι Σκωτσέζοι εθνικιστές ετοιμάζονται να ζητήσουν να διεξαχθεί και πάλι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.

"Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα αλλά αν θα έπρεπε να γίνει. Και η σαφής απάντηση είναι όχι", τόνισε ο εκπρόσωπος.

"Ο λαός της Σκωτίας έλαβε την απόφαση να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 και όλες οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Σκωτσέζοι δεν θέλουν άλλο δημοψήφισμα", πρόσθεσε.

"Η απειλή (για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος) δημιουργεί περιττή αβεβαιότητα και διχόνοια", κατέληξε.

Η εφημερίδα Times ανέφερε ότι η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Theresa May προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο προκήρυξης νέου δημοψηφίσματος στη Σκωτία. Το 2014 οι Σκωτσέζοι είχαν απορρίψει την ανεξαρτητοποίησή τους. Το θέμα όμως επανήλθε μετά το δημοψήφισμα του περασμένου καλοκαιριού για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Σκωτία ψήφισε συντριπτικά υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

To ISIS μαθαίνει στους μαθητές του πώς να σκοτώνουν όποιον.. δεν είναι μουσουλμάνος!


 Νέο δημοσίευμα της «Daily Mail» αποκαλύπτει άλλη μια φρικιαστική πτυχή των μαχητών του ISIS.

Οι τρομοκράτες του ISIS διδάσκουν στους μαθητές τους πώς πρέπει να «τρώνε» όποιον δεν είναι μουσουλμάνος! Κυριολεκτικά. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό υπάρχει και «Βίβλος» που επισημαίνει ποια σημεία του σώματος να επιλέγουν. Αυτή η πρακτική υποστηρίζεται σε περιόδους όπου οι τζιχαντιστές δεν καταφέρνουν για οποιοδήποτε λόγο να βρουν τροφή, αλλά και όχι μόνο...

Τα χειρόγραφα ανακαλύφθηκαν από think tank. 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

450 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν σε αστυνομικό μπλόκο στην Άρτα


Στο Κομπότι 'Αρτας, σήμερα το πρωί συνελήφθησαν ένας 48χρονος άνδρας και μία γυναίκα 55 ετών, οι οποίοι μετέφεραν με αυτοκίνητο, 58 δέματα κάνναβης, βάρους 109 κιλών τα οποία κατασχέθηκαν.

Μπλόκο σε ακόμα μία μεγάλη ποσότητα κάνναβης, βάρους 340 κιλών, έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων και της Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, χθες το απόγευμα στο Καλπάκι. Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη ένας 45χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή μεγάλης ποσότητας κάνναβης, με σκοπό τη διακίνησή της στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος Αλβανός, εντόπισαν 110 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 340 κιλών και 50 γραμμαρίων.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο έμοιαζε με υπηρεσιακό του ΟΤΕ, χωρίς όμως να φέρει το λογότυπο. Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε πως το αυτοκίνητο, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και σβησμένο αριθμό πλαισίου, ενώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, ερευνάται.

Τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό των 100 ευρώ καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο δράστης για τις παράνομες συναλλαγές τους, κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Επικριτική η Frontex για την δράση των ΜΚΟ στα ανοιχτά της Λιβύης - Θεωρεί ότι ενθαρρύνουν την διακίνηση προσφύγων


Τις ΜΚΟ που παρέχουν βοήθεια στους μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης επίκρινε σήμερα ο γενικός διευθυντής της Frontex Φαμπρίς Λεγκερί θεωρώντας τες ότι ενθαρρύνουν με τον τρόπο αυτό τη διακίνηση και δεν συνεργάζονται σωστά με τις αστυνομικές αρχές.

"Πρέπει να επανεξετάσουμε τα μέτρα διάσωσης στα ανοιχτά της Λιβύης" είπε ο Λεγκερί σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Die Welt. Υπενθύμισε ότι το 40% των επιχειρήσεων διάσωσης σήμερα γίνεται από ιδιωτικά σκάφη και όχι από τις διεθνείς αποστολές που έχουν αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

Ο Λεγκερί τόνισε επίσης ότι "πρέπει να αποφύγουμε να στηρίζουμε τη δράση των εγκληματικών δικτύων και των διακινητών της Λιβύης παραλαμβάνοντας μετανάστες ολοένα και πιο κοντά στις λιβυκές ακτές". Εκμεταλλευόμενοι αυτό το γεγονός οι διακινητές "φορτώνουν όλο και περισσότερους μετανάστες σε επισφαλή σκάφη, χωρίς να τους εφοδιάζουν με αρκετό νερό και καύσιμα", συνέχισε.

Οι δηλώσεις αυτές είχαν στόχο τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μολονότι ο διοικητής της Frontex δεν τις κατονόμασε. Η Frontex επιχειρεί στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στα ανοιχτά της Ιταλίας και κοντά στα ελληνικά νησιά, όχι όμως και κοντά στις ακτές της Λιβύης.

Ο Λεγκερί είπε επίσης ότι ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν συνεργάζονται σωστά με την ακτοφυλακή. Να σημειωθεί ότι η Frontex είχε επικρίνει με δριμύτητα τις μκο σε μια έκθεσή της, τον Δεκέμβριο, κάνοντας λόγο ακόμη και για "συνεργασία" μεταξύ των δικτύων διακινητών και των ιδιωτικών σκαφών που παραλαμβάνουν μετανάστες στη θάλασσα "σαν να ήταν ταξί".

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν χαρακτηρίσει "πολύ σοβαρές και επιζήμιες" αυτές τις κατηγορίες, εξηγώντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια "δεν είναι η αιτία αλλά η απάντηση" στην κρίση και υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex δεν κατάφεραν να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οργανώνονται διαδηλώσεις υπέρ του Ν.Τραμπ στις ΗΠΑ


Διαδηλώσεις υπέρ του ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργανώνουν αυτή τη βδομάδα σε πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ οργανώνουν υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, εν μέρει ως απάντηση στις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει από πολέμιούς του μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί σε καμία από αυτές τις συγκεντρώσεις.

Ορισμένοι από τους οργανωτές των διαδηλώσεων προέρχονται από το κίνημα Tea Party και έχουν εξελιχθεί σε ισχυρή, υπολογίσιμη δύναμη εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά το 2009. Μια ομάδα που αυτοαποκαλείται "Πατριώτες της Μέιν Στριτ" ανέφερε ότι βοήθησε στην οργάνωση των λεγόμενων διαδηλώσεων του "Πνεύματος της Αμερικής" σε τουλάχιστον 33 από τις 50 Πολιτείες, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο.

«Σε αντίθεση με εκείνους που διαδηλώνουν κατά του οράματος του προέδρου Τραμπ, εμείς είμαστε ένας συνασπισμός που βρίσκεται στην καρδιά και την ψυχή της Αμερικής που θέλει να εκπληρώσει το έθνος μας το δυναμικό του, ως το σημαντικότερο έθνος στην πράσινη γη του Θεού» έγραψαν στον ιστότοπό τους.

«Οι εργάτες ψηφοφόροι συνέβαλαν στη νίκη του προέδρου Τραμπ και αυτές οι κινητοποίησεις θα βοηθήσουν να δοθεί σε αυτές τις ξεχασμένες φωνές ένας μηχανισμός για να ακουστούν» πρόσθεσαν.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

«Ράπισμα» της ΕΕ προς την Άγκυρα: «Η Τουρκία να σεβαστεί τους κανόνες καλής γειτονίας απέναντι στην Ελλάδα και το δικαστικό της σύστημα»


Ο Επίτροπος, αρμόδιος για τη διεύρυνση της Ε.Ε., Γιoχάνες Χαν, απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα καλεί την Τουρκία «να σεβαστεί τους κανόνες καλής γειτονίας» και το ανεξάρτητο δικαστικό της σύστημα.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συγκεκριμένα, καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καλής γειτονίας καθώς και του σεβασμού στις εσωτερικές δικαστικές διαδικασίες των κρατών - μελών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, με δεδομένη τη μαζική κλίμακα των μέτρων που υιοθέτησε στον απόηχο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την Τουρκία να τηρήσει τα υψηλοτέρα πρότυπα όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισης των βασικών ελευθερίων.

Χθες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Τσαβούσογλου, χαρακτήρισε τον κ. Καμμένο ως «κακομαθημένο παιδί» και εξαπέλυσε νέες απειλές προς την Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι Έλληνες «ξέρουν καλά τι μπορεί να κάνει ο τουρκικός στρατός».

Είχε προηγηθεί δήλωση του υπουργού Εθνική Άμυνας, ο οποίος είχε υποστηρίξει πως «αν οι Τούρκοι πατήσουν το πόδι τους σε ελληνικό νησί, να δω πώς θα φύγουν από εκεί», απαντώντας στον Τσαβούσογλου, ο οποίος από την πλευρά του, είχε ισχυριστεί ότι «αν θέλαμε να ανεβούμε στα Ίμια, θα μπορούσαμε».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οι χριστιανοί εγκαταλείπουν το Σινά μετά από επιθέσεις ισλαμιστών εξτρεμιστών


Περίπου 40 οικογένειες Κοπτών Χριστιανών εγκατέλειψαν τη βόρειο χερσόνησο του Σινά, και συγκεκριμένα την πόλη Ελ Αρίς,  μετά την έξαρση των επιθέσεων των ισλαμιστών ανταρτών στην περιοχή, σημειώνει το BBC στην αραβική του έκδοση.Τουλάχιστον έξι Κόπτες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών εβδομάδων, από ισλαμιστές αντάρτες στο βόρειο Σινά με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να αναζητήσουν καταφύγιο στην πόλη του καναλιού, Ισμαηλία.«Περίπου 40 οικογένειες έφθασαν στην Ισμαηλία από το βόρειο Σινά» είπε την Κυριακή ο διάκονος Γιουσούφ Σουκρί στο βρετανικό δίκτυο.


Μάλιστα, περιμένει περισσότερες  χριστιανικές οικογένειες να εγκαταλείψουν το βόρειο Σινά.
Εκπρόσωπος της Κοπτικής Εκκλησίας το Σάββατο επιβεβαίωσε ότι αρκετές χριστιανικές οικογένειες έχουν εγκαταλείψει το βόρειο Σινά και  μετά τις επιθέσεις των εξτρεμιστών.


Την Παρασκευή,  η Εκκλησία εξέδωσε  ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη προς  τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.


«Στοχεύουν να χτυπήσουν  την εθνική μας ενότητα … στο πρόσωπο της τρομοκρατίας, η οποία έχει εισαχθεί στην Αίγυπτο από το εξωτερικό», ανέφερε.


Οι ισλαμιστές τρομοκράτες που δρουν στη χερσόνησο του Σινά έχουν διασυνδέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση του ‘Ισλαμικού κράτους’ και έχουν αναλάβει τη ευθύνη μιας σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.


Οι Κόπτες χριστιανοί υπολογίζονται από 8 έως 10 τοις εκατό του αιγυπτιακού πληθυσμού των 90 εκατομμυρίων.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/blog-post_153.html
Διαβάστε περισσότερα...

Έντονη τουρκική στρατιωτική κινητικότητα στη Μπασίκα του Ιράκ


Μεγάλη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων παρατηρήθηκε στην  ιρακινή Μπασίκα που βρίσκεται κοντά στην πόλη Μοσούλη, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα που αναφέρει ότι πιθανόν, η αναδιάταξη του τουρκικού στρατού στην περιοχή, συζητήθηκε από τον Έρντογάν με τον Μασούντ Μπαρζανί στη σημερινή συνάντησή τους, στην Κωνσταντινούπολη.


Η «κινητικότητα» του τουρκικού στρατού - γράφει το πρακτορείο Doğan- κυρίως στην οδό από την Ερμπίλ προς τη Μοσούλη, πολλά τεθωρακισμένα οχήματα με Τούρκους στρατιώτες , σχημάτισαν ένα  μεγάλο κομβόι.


Η τουρκική στρατιωτική παρουσία στο βόρειο Ιράκ είχε γίνει αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Ιράκ και της Τουρκίας, ωστόσο η τελευταία, αρνείται την αποχώρηση του στρατού από την περιοχή αυτή του Ιράκ.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/blog-post_133.html
Διαβάστε περισσότερα...

Η Τουρκία θα στείλει 4 χιλιάδες στρατιώτες στη Ράκα


"Κατά την επίσκεψη  του Αμερικανού αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του προέδρου  της CIA στην Τουρκία, η «επιχείρηση Ράκα» έχει λάβει νέες διαστάσεις. 

Σε περίπτωση συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η Τουρκία είναι διατεθειμένη να στείλει 3 με 4 χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της επιχείρησης αυτής", σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα.Ο σχεδιασμός αυτός επιτεύχθηκε- σημειώνει το «haberler.com» επικαλούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Turkiye’- με τις επισκέψεις του αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ, Τζόζεφ Νάνφορντ (Joseph Dunford) και του διευθυντή της CIA, Μάικ Πομπέο (Mike Pompeo).Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «η Άγκυρα έχει καθορίσει έναν οδικό χάρτη για την Ράκα». Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει, ήδη, εκπαιδεύσει 10 χιλιάδες αντάρτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και 7 χιλιάδες από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ως εμπροσθοφυλακή, ενώ ο τουρκικός στρατός θα παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη με τουλάχιστον 3 χιλιάδες προσωπικό.Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να στείλει έως 4 χιλιάδες στρατιώτες εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, σχετικά με τις ένοπλες κουρδικές ομάδες του YPG, οι οποίες δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην απελευθέρωση της συριακής πόλης.«Μετά την κατάληψη της Αλ Μπαμπ, από όπου αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία, τώρα προτεραιότητα δεν είναι η πόλη Μπανμπίτς, αλλά η Ράκα. Τώρα μένει να υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, προκειμένου οι δυνάμεις των YPG να μετακινηθούν ανατολικά του Ευφράτη ποταμού», σημειώνεται.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει προβληματισμός της Τουρκίας με το βόρειο Ιράκ, όπου οι αντάρτες του PKK έχουν κυριαρχήσει στην πόλη Σιντζάρ. Σύντομα ο τουρκικός στρατός προσβλέπει να στραφεί και εκεί, ενώ προς το παρόν συγκεντρώνει όλες τις σουνιτικές ομάδες στην περιοχή και με θρησκευτικό κριτήριο καταβάλλει προσπάθειες να σχηματίσει τοπικές δυνάμεις.

http://www.echedoros-a.gr/2017/02/4.html
Διαβάστε περισσότερα...