Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Γέροντας Παΐσιος: Ο πνευματικός στην οικογένεια


Διδαχές γέροντα Παϊσίου

– Γέροντα, ποια βιβλία μπορούν να βοηθήσουν τους συζύγους;
– Εκείνο που βοηθάει το ανδρόγυνο είναι να μη δικαιολογή ο καθένας τον εαυτό του.


Αν δικαιολογούν τον εαυτό τους, όσα πνευματικά βιβλία κι αν διαβάσουν, δεν ωφελούνται. Αν έχουν καλή διάθεση, έχουν πνευματικό και του κάνουν υπακοή, δεν θα έχουν προβλήματα. Χωρίς πνευματικό διαιτητή δεν γίνεται.

Το καλύτερο είναι να έχουν τα ανδρόγυνα τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλον πνευματικό ο άνδρας και άλλον η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελεκήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ, όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, ο πνευματικός πελεκάει τα εξογκώματα – τα ελαττώματα – του ενός, πελεκάει και τα εξογκώματα του άλλου, και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα, ακόμη και ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά, έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια έχουν και οι δυο τον ίδιο πνευματικό, γι’ αυτό και δεν βοηθιούνται. Έχω υπ’ όψιν μου ανδρόγυνα που ταίριαζαν, αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό, για να τους βοηθήση, και χώρισαν. Και άλλο που, ενώ δεν ταίριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά.

Βέβαια, όταν έχη όλη η οικογένεια τον ίδιο πνευματικό, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Ο πνευματικός θα τους ακούση όλους και θα χειρισθή ανάλογα το θέμα. Άλλοτε θα ζορίση τον πατέρα ή την μητέρα, άλλοτε θα καλέση τα παιδιά, αν δεν μπορή να βγάλη συμπέρασμα από αυτά που του λένε οι γονείς. Ή, αν το ανδρόγυνο έχη προβλήματα και φταίη λ.χ. η γυναίκα, μπορεί να καλέση τον άνδρα, για να τον συμβουλέψη πως πρέπει να φερθή, ή να ζητήση από κάποιον συγγενή τους ή γνωστό τους να βοηθήση διακριτικά.

imverias.blogspot.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Εορτή των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, 31 Ιανουάριου.


Γιορτάζουμε σήμερα 31 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας.

Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και,αφού περιεβλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτό.

Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στην συνέχεια μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε που διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του.

Κατά την περίοδο του διωγμού συνελήφθη και η Αγία Αθανασία, που ήταν χήρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία. Η είδηση τάραξε τον Κύρο και τον Ιωάννη. Έτσι οι Άγιοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δειλιάσουν από την σκληρότητα των βασανιστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεως της γυναίκας, έσπευσαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν και οι ίδιοι για το μαρτύριο.

Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα. Εκεί διακήρυξαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους στον Θεό. Μάταια ο ηγεμόνας ζητούσε να κάμψει την ανδρεία της μητέρας, δείχνοντας σε αυτή τις θυγατέρες της και επιρρίπτοντάς της την ενοχή. Εκείνη, αφού στράφηκε προς τις θυγατέρες της, τις ενίσχυε λέγουσα ότι η σωματική ωραιότητα είναι πρόσκαιρη, ενώ στην αιωνιότητα διατηρείται η ομορφιά της ψυχής του ανθρώπου αθάνατη.

Αυτές δε έλεγαν προς την μητέρα τους ότι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, επειδή έμελλε να φύγουν από τον μάταιο αυτό κόσμο μαζί της για την αγάπη του Χριστού και να μην χωρισθούν ποτέ από κοντά της. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε και διέταξε να τους υποβάλουν σε πολλά και σκληρά βασανιστήρια. Μετά από τα βασανιστήρια αποκεφάλισαν διά ξίφους τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη, το έτος 292 μ.Χ.. Έτσι μαρτύρησαν και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της. Τον βίο και το μαρτύριο αυτών έγραψε ο Σωφρόνιος ο Σοφιστής.

Η Σύναξη αυτών ετελείτο στο Μαρτύριο που είχε ανεγερθεί προς τιμήν τους και βρίσκεται στην περιοχή Φωρακίου.

Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α’.
Τα θαύματα των Αγίων Σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταίς αυτών ικεσίαις, βουλάς εθνών διασκέδασον, της Βασιλείας τα σκήπτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έτερον Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ως Αθλοφόροι ευκλεείς του Σωτήρος, και ιατήρες των ψυχών και σωμάτων, Ανάργυροι εκλάμπετε εν πάση τη γη, νόσων μεν ιώμενοι, ανωδύνως τα βάρη, χάριν δε πορίζαντες, τοις βοώαιν απαύστως χαίρετε κρήναι Θείων δωρεών, Κύρε Θεόφρον, και Ιωάννη ένδοξε.

Κοντάκιον
Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Εκ της θείας χάριτος, την δωρεάν των θαυμάτων, ειληφότες Άγιοι, θαυματουργείτε απαύστως, άπαντα ημών τα πάθη, τη χειρουργία, τέμνοντες, τη αοράτω, Κύρε Θεόφρον, συν τω Θείω Ιωάννη· υμείς γαρ Θείοι ιατροί υπάρχετε.

Κάθισμα
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Τας χαμαιζήλους ηδονάς συμπατούντες, προς μαρτυρίου Αθληταί Θείον ύψος, περιφανώς επήρθητε εν χάριτι, Κύρε Ιωάννη τε, οικουμένης φωστήρες· όθεν ικετεύομεν, σκοτασμού αμαρτίας, και νοσημάτων ρύσασθαι ημάς, τον επί πάντων Θεόν ικετεύοντες.

Ο Οίκος
Εαυτούς τω Θεώ αναθέμενοι Άγιοι, πάσαν πείραν δεινών δι᾿ αυτόν υπεμείνατε, θανόντες προθύμως Μάρτυρες γενναίοι, και μετά τέλος, πάσι πηγάζετε τα Θεία χαρίσματα, τοις εν ποικίλαις νόσοις υπάρχουσι, και υπό πολλών εταζομένοις κακών, ων εις και πρώτος ειμί εγώ ο τάλας· το σώμα γαρ και την ψυχήν υπό τραυμάτων χαλεπών οδυνώμαι, και πίστει υμίν βοώ, ιάσασθέ με· υμείς γαρ Θείοι ιατροί υπάρχετε.

agioritikovima.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Στα 100 δισ. ευρώ πλέον τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς την Εφορία


Στον «φαύλο κύκλο» της υπερφορολόγησης βουλιάζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς τα συνολικά χρέη προς την Εφορία και μόνο (χωρίς να υπολογίζονται και άλλα 30 δισ. οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία) άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ!

Από αυτά, ληξιπρόθεσμα έχουν βγει ήδη τα 95 δισ. και πάνω από 800.000 οφειλέτες ήρθαν αντιμέτωποι με κατασχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (της πρώην ΓΓΔΕ δηλαδή) 4,3 εκατομμύρια  φορολογούμενοι που χρωστούσαν 85 δισ. στο τέλος του 2015, μέσα στο 2016 πλήρωσαν (θέλοντας και μη) 2,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για είσπραξη-ρεκόρ κατά σχεδόν 40% μεγαλύτερη από την επίδοση του 2016 (εισπράχθηκαν 1,8 δισ. ευρώ) και 50% υψηλότερη από τα 1,6 δισ. του 2014.

Παρόλα αυτά, οι φορολογούμενοι, αντί να ξεχρεώνουν, βουλιάζουν περισσότερο στα χρέη. Ενώ πλήρωναν δηλαδή περί τα 200 εκατ. ευρώ κάθε μήνα (κατά μέσο όρο) για τα παλαιά χρέη από φόρους, που τα «κουβάλαγαν» από το 2015, το 2016 άφησαν απλήρωτους και νέους φόρους 15 δισ. ευρώ, που βγήκαν ληξιπρόθεσμοι έως τον Δεκέμβριο!

Δηλαδή, το Δημόσιο εισέπραξε μεν 2,5 δισ. από τα 85, αλλά δεν εισέπραξε 15 δισ. από τους τρέχοντες φόρους του 2016.

Από τα «νέα χρέη» 15 δισ. ευρώ, με ρυθμίσεις και κατασχέσεις εισπράχθηκαν άλλα 2,7 δισ. ευρώ και έτσι 12,2 δισ. παρέμεναν τελικώς ληξιπρόθεσμα έως τον Δεκέμβριο, τα οποία 4.000.000 φορολογούμενοι θα τα χρωστάνε το 2017 και για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχουν και τουλάχιστον 3-5 δισ. επιπλέον «κρυφά χρέη» του 2016, τα οποία δεν έχουν προλάβει ακόμα να καταστούν ληξιπρόθεσμα αλλά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, παίρνουν σειρά, για να προστεθούν στο «βουνό» των 100 δισ. στους επόμενους δύο ή τρεις μήνες.

Τα στοιχεία εισπράξεων φόρων του 2016, που ανακοίνωσε σήμερα η ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι:

- Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έφτασαν -και επισήμως πλέον- στα 97,7 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Πρόκειται για οφειλές καθαρά και μόνον από φόρους που δεν πληρώθηκαν, χωρίς να υπολογίζονται άλλες οφειλές προς το δημόσιο όπως εισφορές, απαιτήσεις και έμμεσοι φόροι «υπέρ τρίτων», μισθώματα, δάνεια, παράβολα, καταλογισμοί, μη φορολογικά πρόστιμα κλπ.

- Τα 85 δισ. είχαν συσσωρευτεί έως το 2015 ήδη (71,5 δισ. προ του 2015 και άλλα 13,5 δισ. στην διάρκεια του 2015). Από αυτά, το Δημόσιο ήθελε να εισπράξει 2,05 δισ. μέσα στο 2016, αλλά κατάφερε να εισπράξει 2,475 δισ. ευρώ, δηλαδή ξεπέρασε κατά 425 εκατ. τον στόχο της χρονιάς. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως οι εισπράξεις αυτές μείωσαν ισόποσα τις οφειλές κατά 2,5 δισ. ευρώ, γιατί το σύνολο όλων των υπολοίπων οφειλών εξακολουθεί να επιβαρύνεται και με τόκους.  

- Ωστόσο, το 2016 δημιουργήθηκαν και 13,906 δισ. ευρώ «φρέσκα» χρέη που κατέστησαν «ληξιπρόθεσμα» (δηλαδή παρέμεναν απλήρωτα ως τον Δεκέμβριο για πάνω από 90 ημέρες) μέσα στο 2016. Προκύπτει δηλαδή ρυθμός αύξησης στα ληξιπρόθεσμα 1,1 δισ. ευρώ ανά μήνα κατά μέσο όρο!

- Στο τέλος της χρονιάς είχαν βγει ληξιπρόθεσμα 97,7 δισ. ευρώ. Αφού εισπράχθηκαν τα 2,475 δισ. μέσα στην χρονιά από τα παλαιά χρέη, απέμειναν ληξιπρόθεσμα τα 81,384 δισ. ευρώ. Από τα 13,9 δισ. «νέα» ληξιπρόθεσμα του 2016, εισπράχθηκαν 2,727 δισ. και άρα απέμειναν απλήρωτα 12, 157 δισ  που μεταφέρονται προς είσπραξη στο 2017.

- Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον τρία-τέσσερα δισ. ευρώ επιπλέον, σαν χρέη που δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν τρίμηνο καθυστέρησης μέσα στο 2016 και, άρα, δεν έχουν καταγραφεί ακόμα στα ληξιπρόθεσμα, παρότι είναι σίγουρο πως -με βάση τους μηνιαίους ρυθμούς αύξησης που καταγράφηκαν εντός το 2016- θα παραμένουν απλήρωτα ακόμα και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017.

Τότε θα φανεί και η τελική «κληρονομιά» που άφησε το 2016 στους φορολογουμένους για τη νέα χρονιά.

Σημειώνεται ότι μόνο τον μήνα Δεκέμβριο τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, από τα 10,918 δισ. σε 12,157 δισ. ευρώ. Αυτά στην ουσία ήταν απλήρωτα από τον Σεπτέμβριο (παραπάνω από 90 μέρες). Τα υπόλοιπα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου θα «σκάνε» κάθε μήνα έως τον Μάρτιο και δεν θα καταγραφούν, αν πρώτα δεν συμπληρώσουν τρίμηνο.

«Πλεόνασμα» φόρων και χρεών

Αποκαλύπτεται έτσι όμως ότι, στην πραγματικότητα,  το 2016 οι Έλληνες φορολογούμενοι «φορτώθηκαν» 18-19 δισ. ευρώ περισσότερους φόρους σε σχέση με όσα πλήρωσαν το 2015, χωρίς να υπολογίζονται και οι τεράστιες περικοπές συντάξεων που ίσχυσαν!

Θεωρητικά, αν δεν είχαν μπει οι νέοι φόροι του 2016, το Δημόσιο θα είχε εισπράξει περίπου όσα πλήρωσαν οι φορολογούμενοι και το 2015, δηλαδή 49,3 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν όμως πως τελικά:

- πλήρωσαν 53 δισ. ευρώ μέσα στο 2016 για τους τρέχοντες φόρους της χρονιάς (+ 3,7 δισ. επιπλέον από το 2015),

- ενώ παράλληλα βρέθηκαν να χρωστάνε και άλλα 15 δισ. ευρώ στην εφορία!

- Άρα, οι φόροι που καλούνταν να πληρώσουν το 2017 ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ και, αν πληρώνονταν στο σύνολό τους κανονικά, το Δημόσιο το 2016 θα εισέπραττε 67-68 δισ  ευρώ, και όχι 49 δισ. όπως το 2015.

Αυτό δείχνει και ότι η επιβολή νέων φόρων ελάχιστα αποδίδει στο Δημόσιο, καθώς για να εισπράξει περί τα 4-5 δισ. επιπλέον μέσα το 2016, έφτασε να επιβάλει φόρους 18-19 δισ. ευρώ.

Τι θα μπορέσει να εισπράξει όμως από αυτά το Δημόσιο;

Μέσα στο 2016, εισέπραξε συνολικά 5,2 δισ. ευρώ. Τα 2,475 δισ. για «παλαιά» χρέη και άλλα 2,727 δισ. από τα «νέα» χρέη.

Για να το καταφέρει όμως, 839.056 φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, εκ των οποίων οι 13.000 μέσα στο Δεκέμβριο -δηλαδή, έκαναν Χριστούγεννα παρέα με την εφορία.

Και πάλι, όμως, απομένουν 4.146.483 οφειλέτες (οι 2 στους 3 φορολογουμένους) εκτ ων οποίων οι 1.647.771 κινδυνεύουν να πάθουν ό,τι πάθανε οι 839.056 που έπεσαν ήδη θύματα κατασχέσεων το 2016. Πάνω από ένας στους δύο οφειλέτες έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο του εισπρακτικού μηχανισμού.

Το οξύμωρο είναι ότι οι οφειλέτες αυτοί καλούνται σήμερα να πληρώσουν για ΕΝΦΙΑ Ιανουαρίου και  δόσεις χρεών, ενώ αμέσως μετά θα υποστούν μείωση μισθών (λόγω μείωσης του αφορολογήτου), ενώ θα επωμιστούν και αναδρομικό φόρο εισοδήματος για το πρώτο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς όπου δεν ίσχυσε η αυξημένη παρακράτηση, και αύξηση της έκτακτης εισφοράς και αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους επιτηδευματίες κλπ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Κομισιόν: Σταθερό το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο - Μικρή βελτίωση στην ευρωζώνη


Σταθερό διατηρήθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Business and Consumer Survey).

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) διαμορφώθηκε στις 95,1 μονάδες, στο ίδιο επίπεδο με τον Δεκέμβριο του 2016 που είναι και το υψηλότερο του τελευταίου 12μήνου.

Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 108,2 από 107,8 μονάδες τον Δεκέμβριο, ενώ στην ΕΕ υποχώρησε ελαφρά στις 108,7 από 108,9 μονάδες.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα σημειώθηκε βελτίωση της εμπιστοσύνης στους τομείς της μεταποίησης (-5,0 από -5,7 μονάδες τον Δεκέμβριο) και του λιανικού εμπορίου (12,9 από 9,8), η οποία αντισταθμίσθηκε από τη μικρή υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους τομείς των υπηρεσιών (-3,2 από -3,1) και των κατασκευών (-45,3 από -44,0) καθώς και την υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-67,8 από -64,4).

Η ήπια άνοδος του ESI στην Ευρωζώνη προέκυψε από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών καθώς και μεταξύ των καταναλωτών, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση της εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές.

Από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο ESI μειώθηκε στη Γαλλία (-0,6), ενώ αυξήθηκε σημαντικά στην Ισπανία (+1,4), την Ιταλία (+1,3) και την Ολλανδία (+1,3) και σημείωσε μικρή μεταβολή στη Γερμανία (-0,3).

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Νοβότνι: «Θα ήταν οικονομική αυτοκτονία για την Ιταλία ή τη Γαλλία το να αποχωρήσουν από την ευρωζώνη»


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανόν θα επανεκτιμήσει πρώτα τη στάση της νομισματικής της πολιτικής τον Ιούνιο, αλλά δεν θα προχωρήσει σε κάποια απόφαση για την περιστολή του προγράμματος στήριξης της οικονομίας, δήλωσε σήμερα ο Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στη Γερμανία διατυπώνονται ολοένα και περισσότερα αιτήματα για τον τερματισμό του προγράμματος αγορών ομολόγων της ΕΚΤ ύψους 2,3 τρισ. ευρώ, καθώς ο πληθωρισμός στη χώρα ανακάμπτει, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των τιμών σε ασθενέστερες οικονομίες όπως της Ιταλίας.

Ο Νοβότνι δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των επιτοκίων πιθανόν να περιμένουν έως τις οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο πριν επαναξιολογήσουν την πολιτική τους και ακόμα και τότε είναι πιθανόν να μην ληφθεί καμία απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση του προγράμματος, που στόχο έχει την τόνωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

«Η συζήτηση για τη συνολική οικονομική μας εκτίμηση πιθανόν (θα λάβει χώρα) τον Ιούνιο», δήλωσε ο Νοβότνι, που είναι επίσης διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας. «Αλλά αυτό δεν αποτελεί συζήτηση περί σταδιακής κατάργησης».

Ο Νοβότνι πρόσθεσε ότι η όποια αύξηση στα επιτόκια της ΕΚΤ, που αυτή τη στιγμή είναι σε αρνητικό έδαφος, θα έλθει μόνο μετά την έναρξη της σταδιακής κατάργησης του προγράμματος, επικαλούμενος την πολιτική που υιοθέτησε η αμερικανική κεντρική τράπεζα Federal Reserve.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ευρωζώνη της Ιταλίας ή της Γαλλίας, όπου τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα εμφανίζονται ενισχυμένα στις δημοσκοπήσεις. «Πρόκειται για παράλογη συζήτηση», δήλωσε.

«Θα ήταν οικονομική αυτοκτονία για την Ιταλία το να αποχωρήσει από την ευρωζώνη. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο


Αυξήθηκαν κατά 1,278 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ στο σύνολο του  2016 διαμορφώθηκαν στα 13,906 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το σύνολο των παλαιών (έως 31.12.2015) και των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών διαμορφώθηκαν στα 95,2 δισ.
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές με εξαίρεση τις μη φορολογικές κατηγορίες ανήλθαν το Δεκέμβριο στα 12,157 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 1,239 δισ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο.

Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι το σύνολο όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ανήλθε το Δεκέμβριο στα 4,146 εκατομμύρια έναντι 4,312 εκατομμυρίων το Νοέμβριο.

Σ' αυτούς τους οποίους δύναται να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιλαμβάνονται 1,647 εκατομμύρια οφειλέτες. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβληθεί σε 839.056 οφειλέτες.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ν. Ξυδάκης: «Να μην καταπιεί ο Σόιμπλε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα»


Την «αναζήτηση συναίνεσης από την αντιπολίτευση, όπως επετεύχθη το Καλοκαίρι του 2015, προκειμένου να μην δεσμευτεί η Ελλάδα με νέα μέτρα, αλλά και να επωμιστεί το βάρος της κρίσης όλο το πολιτικό σύστημα» υποστήριξε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκης.

Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι «βλέπουμε ξανά το ίδιο χιλιοπαιγμένο έργο επί επτά χρόνια ... Ροκανίζεται εντέχνως ο χρόνος -πάντα από τους πιστωτές- και φτάνουμε σε ένα σημείο ασφυξίας», είπε ο κ. Ξυδάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο».

«Με αυτή την πικρή εμπειρία ως λαός και πολιτικό σύστημα θα πρέπει να δούμε μία άλλη προσέγγιση ... είχαμε μία άλλη προσέγγιση το Καλοκαίρι του 2015, όταν το πρόγραμμα που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε πέραν της συμπολίτευσης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία», θύμισε, κατά συνέπεια «αυτοί που λένε "υπογράψτε να κλείσουμε" εμπράκτως να δείξουν πώς το εννοούν ... η ρητορική του "ψηφίστε εσείς, ματώστε όλοι μαζί με τον ελληνικό λαό και εμείς θα είμαστε εδώ να παρατηρούμε" έχει τελειώσει».

Ο κ. Ξυδάκης εκτίμησε ότι υπάρχει «πολύ ισχυρό ενδεχόμενο» να αναζητηθεί μία ενισχυμένη πλειοψηφία και σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να μένει κανείς άφθαρτος κάνοντας μία εκ του ασφαλούς αντιπολίτευση.

Να μην καταπιεί ο Σόιμπλε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα

Σε ερώτηση εάν αποτυχία συγκέντρωσης 180 ψήφων θα σημάνει εκλογές, ο κ. Ξυδάκης είπε «ας γίνει αυτό και θα βλέπουμε. Πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μία τεράστια ευθύνη το Καλοκαίρι του 2015, πήγε σε εκλογές, πήρε εντολή, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο».

Τώρα, «φτάνει ξανά σε ένα κομβικό σημείο, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση, έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος και έχει υποστεί το ανάλογο πολιτικό κόστος ... δεν είναι όμως ο εντολοδόχος των δανειστών που τα κάνει όλα, πρέπει να δούμε όλοι τι κάνουμε». 

Θα πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση αντίστοιχη του Κυπριακού, όπου υπήρξε συμφωνία των πολιτικών αρχηγών, «διαφορετικά ο Σόιμπλε θα καταπιεί ολόκληρο το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Θ.Φορτσάκης: «Οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλους φόρους»


Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Φραγκίσκου Κουτεντάκη, δήλωσε τα εξής:

«Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής εμφανίζεται αμετανόητος για την δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης το 2016.

Με τις δηλώσεις του εμπεδώνει την πεποίθηση ότι η υπεραπόδοση των εσόδων, κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2016, που στηρίχτηκε στην ανάλγητη υπερφορολόγηση των πολιτών, θα επιδιωχθεί και το 2017, με κάθε κόστος.

Ο κ. Κουτεντάκης:

- Ομολογεί ότι η Κυβέρνηση έλαβε περισσότερα μέτρα από όσα χρειαζόταν για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2016.

- Μιλά για δικαίωση των πολιτικών της Κυβέρνησης να στηρίξει την δημοσιονομική προσαρμογή πρωταρχικά στην αύξηση των εσόδων, ήτοι στην άνευ προηγουμένου μεγέθυνση των φόρων.

- Δηλώνει ότι δεν υπάρχει φόβος κόπωσης των φορολογουμένων από την υπερφορολόγηση για το 2017.

- Εκτιμά νέα υπεραπόδοση εσόδων το 2017, δηλαδή νέα φορολογική αφαίμαξη των πολιτών.

Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλους φόρους. 

Τα πλέον των 90 δις ευρώ φορολογικών οφειλών τους αποτελούν ακαταμάχητη ένδειξη της ”φορολογικής υπερκόπωσής” τους. 

Επιβάλλεται η χάραξη νέας δημοσιονομικής πολιτικής, με σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών και στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Χειροπέδες σε πρώην εκφωνητή του τουρκικού TRT που ετοιμαζόταν να περάσει παράνομα στη χώρα μας


«Χειροπέδες» σε πρώην εκφωνητή του κρατικού καναλιού TRT πέρασε η τουρκική αστυνομία στην Αδριανούπολη, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ. 

Όπως έγινε γνωστό, ο Hamza Günerigök σχεδίασε να περάσει στην Ελλάδα από παράνομο μονοπάτι και να ζητήσει άσυλο στη χώρα μας. 
Οι τουρκικές αρχές καταζητούσαν τον εκφωνητή ως υποστηρικτή του Φετουλάχ Γκιουλέν. 
Ο συλληφθείς μετέφερε 5.200 δολάρια, τα οποία και κατασχέθηκαν. 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Bloomberg: Σε εκκρεμότητα τα 2/3 των προαπαιτούμενων παραδέχτηκε η Αθήνα


Περίπου τα δύο τρίτα από τα μέτρα που έχουν απαιτήσει οι δανειστές για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, παραδέχτηκε, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, η κυβέρνηση σε ενημερωτικό σημείωμα που συζητήθηκε ανάμεσα μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και των δανειστών, την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Παρότι στο ίδιο σημείωμα υπήρχαν σειρά δεσμεύσεων για να διαβεβαιώσους ότι η δουλειά θα ολοκληρωθεί, οι δανειστές είπαν ότι οι προτάσεις δεν ήταν αρκετά καλές, είπε στο Bloomberg άλλη πηγή.

Στο κείμενο που παρουσίασε η ελληνική πλευρά, υπάρχει η δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ για πέντε χρόνια, το οποίο θα υποχωρήσει στο 2,5% τα επόμενα πέντε. Στη συνέχεια, προτείνει τη διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος 2,3% ως το 2029.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Παπαδημητρίου: «Το κλίμα για την Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει στο εξωτερικό»


«Η αίσθησή μου είναι ότι το κλίμα για την Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει στο εξωτερικό και το έδαφος είναι και πάλι πρόσφορο για επενδύσεις», ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, επαναλαμβάνοντας ότι κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, διαπίστωσε θετικό κλίμα από την πλευρά τον επενδυτικών κεφαλαίων.

Σε ομιλία του στο Ελληνοαμερικανό Επιμελητήριο το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς και στάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

Όπως διευκρίνισε, «η γεωστρατηγική της θέση ως διακομετακομιστικού και ενεργειακού δίαυλου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, το σημαντικό περιθώριο τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα την καθιστούν, παρ’ όλη την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για τους ξένους επενδυτές».

Ο κ. Παπαδημητρίου επέμεινε ότι σε αυτό συμβάλλουν «και οι διευκολύνσεις για ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα που προσφέρονται μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και το πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη των οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ».

Ο υπ. Οικονομίας επεσήμανε πως «Ελλάδα και Η.Π.Α. δεν είναι απλά δύο συμμαχικές χώρες της Δύσης με κοινές δημοκρατικές αξίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, αλλά συνδέονται με μακρόχρονους ιστορικούς δεσμούς αγώνων και οικονομικής συνεργασίας στους οποίους στέρεη βάση και συνεκτικός δεσμός αποτελεί η ελληνική ομογένεια της Αμερικής».

Δήλωσε επίσης ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο αλλαγής των σχέσεων και των αναπτυξιακών προοπτικών τους με τον υπόλοιπο κόσμο. «Η Ελλάδα αγωνίζεται να επιβιώσει σε μία κοινωνικά ευαίσθητη και δημοκρατικά ολοκληρωμένη Ευρώπη. Η Αμερική σαν κυρίαρχη ηπειρωτική οικονομία που είναι, κοιτάζει να ξαναβρεί τις εσωτερικές ισορροπίες και την οικονομική αυτοδυναμία της, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο», εξήγησε.

Συμμερίστηκε εξάλλου την αισιοδοξία του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο οποίος με την ευκαιρία της ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, δήλωσε πως «υπάρχει δυναμική και ισχυρή δέσμευση και από τα δύο κόμματα, το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό, στη συμμαχία με την Ελλάδα, καθώς και ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο λαών».

Εξέφρασε επιπλέον την πεποίθηση ότι η συνεργασία των δύο κρατών που σήμερα επεκτείνεται και σε ζητήματα που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, την ενέργεια, τη διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να προσελκύσει το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς όπως η ναυτιλία, οι τράπεζες, η ενέργεια και το φάρμακο.

Αναφερόμενος στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, είπε ότι είναι ένας θεσμός που έχει προσφέρει πολλά, τόσο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όσο και στο δημόσιο διάλογο για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Γερμανία: Σε υψηλό 3,5 ετών ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο


Ο πληθωρισμός της Γερμανίας αυξήθηκε περαιτέρω τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση και ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, φθάνοντας το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επίπεδα μόλις κάτω του 2%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία, σε εναρμονισμένη βάση προκειμένου να είναι συγκρίσιμες με αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση ύστερα από αύξηση 1,7% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 2,0%. Πρόκειται, πάντως, για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση από τον Ιούλιο του 2013.

Σε μη εναρμονισμένη βάση, ο πληθωρισμός στη Γερμανία ανήλθε τον Ιανουάριο στο 1,9% σε ετήσια βάση από το 1,7% τον Δεκέμβριο.

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και το υψηλότερο κόστος των τροφίμων αποτέλεσαν τους βασικότερους παράγοντες για τη συνολική αύξηση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα επιμέρους, μη εναρμονισμένα, στοιχεία.

Τα στοιχεία πιθανόν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την πολιτική συζήτηση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία για τον τερματισμό της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Η διατηρήσιμη ανάκαμψη του γερμανικού πληθωρισμού αναμένεται να δώσει στον πρόεδρο της Bundesbank και αξιωματούχο της ΕΚΤ Γενς Βάιντμαν περισσότερα επιχειρήματα προκειμένου να ζητήσει την ταχύτερη περιστολή του προγράμματος αγορών ομολόγων της ΕΚΤ.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τζέφρι Πάιατ: Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην Ελλάδα


Στις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας στάθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, σε ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο το βράδυ της Δευτέρας. 

Ο Αμερικανός πρέσβης περιέγραψε ως υψηλή προτεραιότητα των ΗΠΑ «το να δούμε μια αναπτυσσόμενη δημιουργική σταθερή Ελλάδα σε μια δύσκολη περιοχή», τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης.

«Λάβατε ισχυρή δέσμευση του προέδρου Ομπάμα, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα», σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης.
Πρόσθεσε επίσης ότι «συνεχίζουμε σε αυτό το μομέντουμ».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Βίζα ΗΠΑ: Ο Ντ.Τραμπ απλά υπέγραψε το ίδιο κείμενο που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2013!;

του Πάνου Σπαγόπουλου
Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός της διαστρέβλωσης που υφίσταται η πολιτική του Αμερικανού προέδρου αναφορικά με το διάταγμα απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ υπηκόων ορισμένων χωρών και αυτό για μόλις 90  ημέρες.

Αυτό γιατί η συγκεκριμένη πολιτική στηρίζεται ακριβώς σε ανάλογο διάταγμα του προηγούμενου Αμερικανού προέδρου Μπάρακ Ομπάμα αλλά τότε δεν είχε υπάρξει καμία αντίδραση!

Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος του Ντ.Τραμπ για την αναστολή παροχής βίζα δεν  κατονομάζονται πουθενά οι εφτά χώρες για τις οποίες γίνεται λόγος (Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη.

Πως γίνεται αυτό; Γιατί πολύ απλά η διοίκηση Τραμπ δεν  αναστέλλει τις βίζες από χώρες που διάλεξε η ομάδα του αλλά από τις χώρες που η διοίκηση Ομπάμα είχε διαλέξει!

Έτσι ο Τραμπ αναστέλλει τη βίζα από τις συγκεκριμένες χώρες μόνο και μόνο επειδή ο Ομπαμα τις είχε επιλέξει παλαιότερα.

Το 2013 η διοίκηση Ομπάμα είχε ανατείλει τις εισόδους προσφύγων από το Ιράκ για 6μήνες.

Το 2015 το αμερικανικό Κογκρέσο πέρασε νόμο, τον οποίο είχε υπογράψει ο Μπάρακ Ομπάμα  νόμο για τον περιορισμό παροχής βίζα από τις συγκεκριμένες χώρες.

Τέλος το 2916 ο επικεφαλής της DHS (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) Jeh Johnson επέκτεινε αυτούς τους περιορισμούς.

Παρόλα αυτά ουδείς αντιλήφθηκε κάτι, καμία αντίδραση δεν υπήρξε πόσο μάλλον αστείοι τίτλοι στα ΜΜΕ όπως «χάος» και «οργή».

Στην κυριολεξία αυτό που ο Τραμπ απλά έκανε ήταν να πάρει υπόψη τους περιορισμούς που είχε θέσει ο Ομπάμα το 2013 στα κράτη που είχε επιλέξει για αυτό το σκοπό το 2015 και το 2016.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή ένα προεδρικό διάταγμα του 2015 «the Visa Waiver Program and Terrorist Travel Protection Act of 2015».

Η τωρινή αμερικανική διοίκηση δεν ήταν αυτή που επέλεξε τις εφτά χώρες.

Το αμερικανικό Κογκρέσο και η διοίκηση Ομπάμα το είχαν κάνει πριν από τον Τραμπ.

Έτσι  πουθενά στο διάταγμα του Τραμπ δεν αναφέρονται οι εφτά αυτές χώρες. Αντίθετα αναφέρει πως αναστέλλει τη βίζα από τις χώρες τις οποίες είχε επιλέξει ο Ομπάμα ως εν δυνάμει απειλή και για αυτό είχαν μπει στην κατηγορία για ειδική μεταχείριση.

Παρόλα αυτά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να δημιουργηθεί ένα κύμα ψευδών ειδήσεων από το σύνολο των ΜΜΕ αναφορικά την επιλογή του Τραμ να εφαρμόσει την πολιτική Ομπάμα.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τσίπρας. «Προωθούμε την ειρήνη…»


Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, την Αλβανία αλλά και τα Σκόπια έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μέσω της σερβικής εφημερίδας «Πολίτικα», στην οποία παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη, με αφορμή την διήμερη επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία, που ξεκινά από αύριο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε πως μόνο μέσω του αμοιβαίου σεβασμού μπορούν να οικοδομηθούν υγιείς σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, ενώ τόνισε ακόμη ότι προωθούμε την ειρήνη αλλά και διατηρούμε το δικαίωμα προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και στην Αλβανία μιλώντας για αναβίωση εθνικισμού η οποία υπονομεύει τις προσπάθειες για την εδραίωση καλών σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο Α.Τσίπρας είπε ότι «Μόνο σε βάση αμοιβαίου σεβασμού μπορούν να οικοδομηθούν υγιείς διμερείς σχέσεις» εννοώντας όσες προς την Ελλάδα γειτονικές χώρες δείχνουν να μην τηρούν τους κανόνες καλής γειτονίας και αμφισβητούν διεθνείς συνθήκες.

Στο ερώτημά της, η εφημερίδα κάνει λόγο για προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με την Αλβανία, τα Σκόπια και την Τουρκία, η οποία ειδικότερα «διεκδικεί την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης και δεν εγκαταλείπει τις βλέψεις της έναντι των ελληνικών νησιών».

Στο ερώτημα αυτό, η απάντηση από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας ήταν η εξής:

«Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες και σταθερές θέσεις στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Προωθούμε ενεργά την ειρήνη και τη συνεργασία, αλλά, ταυτόχρονα, διατηρούμε σταθερά τα κυρίαρχα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου. Μόνο σε βάση αμοιβαίου σεβασμού μπορούν να οικοδομηθούν υγιείς διμερείς σχέσεις» για να προσθέσει ο πρωθυπουργός:

«Αναβίωση του εθνικισμού, μεταξύ άλλων και με την αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών, πάνω στις οποίες έχουν εδραιωθεί οι διπλωματικές μας σχέσεις, υπονομεύουν τις δομικές προσπάθειες που καταβάλλουμε επί σειρά ετών για την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οι Χούτι κτύπησαν και δεύτερο σκάφος: Κατέστρεψαν σαουδαραβική φρεγάτα κλάσης Al Madinah!

του Πάνου Σπαγόπουλου
Δεύτερο σκάφος έπεσε θύμα των πυραύλων εδάφους-επιφανείας των Χούτι μετά την προσβολή μισθωμένου σκάφους "HSV 2 Swift" των ΗΑΕ όπου είχαν το θάνατο 100 περίπου ναυτικοί.

Τώρα ένας ακόμη πύραυλος πιθανότατα  ίδιου τύπου που κτύπησε και το HSV 2 Swift ένας C 802 κινεζικής κατασκευής έπληξε την σαουδαραβική φρεγάτα 702 Al Madinah η οποία έπλεε ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Εκτός από το βίντεο που κάνε το γύρο του διαδικτύου δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το συμβάν αλλά από τις εικόνες φαίνεται μια τεράστια έκρηξη το πίσω μέρος του σκάφους.

Αν και η ευκρίνεια του βίντεο δεν είναι καλή, άλλωστε οι Χούτι δεν «φημίζονται» για αυτό, εντούτοις φαίνεται το σκάφος να τυλίγεται στις φλόγες χωρίς όμως να βυθιστεί αλλά έχοντας υποστεί σοβαρότατες ζημιές.

Το σαουδαραβικό Ναυτικό διαθέτει τέσσερις φρεγάτες  κλάσης Al Madinah γαλλικής ναυπήγησης οι οποίες έχουν ως βάση τους την Ερυθρά Θάλασσα.

Τα σκάφη έχουν πλήρες εκτόπισμα 2610 τόνων και είναι οπλισμένα με 8 βλήματα επιφανείας-επιφανείας Otomat ένα αντιαεροπορικό εκτοξευτή Crotale με 8 κελία εκτόξευσης, ένα πυροβόλο των 100 χλστ. δύο των 40χλστ., τέσσερις τορπιλοβλητικούς σωλήνες και ένα ελικοδρόμιο γιατην φιλοξενία ενός ελικοπτέρου  Dauphin.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Γέροντας Παϊσιος: Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον Παράδεισο ή την κόλαση…


– Γέροντα, πως είναι η κόλαση;

– Θα σου πω μια ιστορία που έχω ακούσει:


Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πως είναι ο Παράδεισος και η κόλαση.

Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα, να σου δείξω την κόλαση».

Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στην μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μία πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι’ αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν…

Μετά άκουσε την ίδια φωνή να τού λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον Παράδεισο».

Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στην μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον.

Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν την ζωή τον Παράδεισο;

Οποίος κάνει το καλό, αγάλλεται, διότι αμοίβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση.

Έχεις αγάπη, καλωσύνη; Είσαι άγγελος και, όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον Παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία; Έχεις μέσα σου τον διάβολο και, όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις την κόλαση.

Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον Παράδεισο ή την κόλαση.

Πηγή: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τ. Ε’΄», ΣΕΛ. 48
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Η Μάχη της Καστέλας στον Πειραία


Πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη 
Πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών στο λόφο της Καστέλας στον Πειραιά, που κατέληξε σε νίκη των ελληνικών όπλων. 
Η αυγή του 1827 βρήκε την Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα να φυλλορροεί. Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, γνωστότερος ως Κιουταχής, έχοντας καταλάβει την Αθήνα, πολιορκούσε στενά την Ακρόπολη, ενώ ο Καραϊσκάκης προσπαθούσε να σταθεροποιήσει τις ελληνικές θέσεις στη Βοιωτία. Μετά την ήττα των ελληνικών δυνάμεων στο Καματερό (27 Ιανουαρίου 1827), ο Κιουταχής, που στρατοπέδευε στα Πατήσια, θέλησε να εκμεταλλευτεί την επίδρασή της στο ηθικό των πολιορκημένων της Ακρόπολης και την ίδια ημέρα τους απέστειλε επιστολή-τελεσίγραφο:

“ 
27 Ιανουαρίου 1827. Στρατόπεδον Αθηνών
Προς τους αρχηγούς Ν. Κριεζώτην, Στάθην Κατσικογιάννην και λοιπούς εγκρίτους τους εις το φρούριον των Αθηνών αποκλεισμένους.
Είδατε και με τα ίδια σας ομμάτια εκείνο οπού έπραξα σήμερον πριν του γεύματος εναντίον των εις βοήθειάν σας ερχομένων και εις Καματερόν εστρατοπεδευμένων ομογενών σας, την μόνην δηλαδή ελπίδα της εδικής σας σωτηρίας. Επειδή ήργησα να τους κτυπήσω, ίσως εβάλατε τίποτε εις τον νουν σας. Αλλά δεν ήταν άλλη αιτία ειμή ότι κατεγινόμην εις την διάταξιν και των εναντίον των εις Δράκον-Πειραιά-όντων ομογενών σας διορισθέντων Στρατευμάτων μου. Ευθύς όμως οπού εκ τούτου ελευθερώθην, έγινεν εκείνο το περίφημον σημερινόν, ό εγώ δεν ημπορώ να σας το περιγράψω, παρά από το στόμα του παρόντος, αν σας ειπή την αλήθειαν, πληροφορείσθε. Βλέπετε λοιπόν όπου άλλην ελπίδα σωτηρίας σας δεν έχετε. Και σας λέγω ότι όλαι αυταί αι νίκαι οπού ο Θεός χαρίζει εις εμέ, προέρχονται από την φιλάνθρωπον σκοπόν μου, όπου εγώ επιθυμώ μόνον την ησυχίαν της Κοινότητας, και το καθήκον του καθενός. Διό και σας λέγω, αν θέλετε και σεις το εδικόν σας καλόν, αποφασίσατε να έβγετε αυτόθεν. Και όστις θέλει, ας σταθή εις την ημετέραν δούλευσιν. Όστις δε μη, έχει άδειαν να πηγαίνη, ως βούλεται, όπου θέλει. Δεν σας λέγω περισσότερον, παρά αν θέλετε, προτιμήσατε εκείνο οπού σας οφελεί. Εφ ώ και αύριον προσμένω απόκρισίν σας. Υγιαίνετε. 

Οι πολιορκημένοι δεν απάντησαν στο τελεσίγραφο του Κιουταχή και αυτός «ερεθισθείς εκ της περιφρονήσεως των υπερασπιστών της Ακροπόλεως», όπως αναφέρει ο Νικόλαος Σπηλιάδης στα «Απομνημονεύματά» του αποφάσισε να στραφεί με αποφασιστικό τρόπο πρώτα κατά του στρατοπέδου του σκωτσέζου φιλέλληνα Θωμά Γόρδονος (Thomas Gordon) στην Καστέλα για να διαφυλάξει τα από θαλάσσης νώτα του. 
Πράγματι, στις 29 Ιανουαρίου 1827 ο Κιουταχής, με 1500 άνδρες, ιππικό και 6 κανόνια, κατηφόρισε από τα Πατήσια προς τον Πειραιά και την Καστέλα. Το ελληνικό στρατόπεδο, που είχε μαντέψει τα σχέδια του Κιουταχή, προετοιμάστηκε κατάλληλα. Ο Γόρδων είχε ανεβάσει από τα πλοία και άλλα κανόνια, τα οποία τοποθετήθηκαν αριστερά και στο κέντρο του λόφου. Τα πλευρά του προς τον Πειραιά ήταν ασθενέστερα, αλλά εκεί το κάλυπταν τα κανόνια των πλοίων. Την δεξιά πλευρά κάλυπτε ο Μακρυγιάννης, την αριστερή ο Δημήτριος Καλλέργης και στο κέντρο ο Κορίνθιος οπλαρχηγός Ιωάννης Νοταράς. Όμως, η ήττα στο Καματερό είχε προκαλέσει πτώση του ηθικού και πολλοί από το ελληνικό στρατόπεδο «νέκρωσαν και φεύγαν δια νυκτός», όπως αναφέρει ο Σπηλιάδης. Για το σκοπό αυτό απομακρύνθηκαν τα πλοία, ώστε να μην υπάρχει ο πειρασμός της φυγής. Κατά τον Μακρυγιάννη και ο Γόρδων μαζί με άλλους αξιωματικούς λιποψύχησαν και ήταν έτοιμοι να φύγουν, αναγνωρίζει, όμως στη συνέχεια ότι «αν μας χαλούσαν οι Τούρκοι, ποδάρι δεν θα γλύτωνε από μάς». 
Την επομένη, 30 Ιανουαρίου 1827, οι Τούρκοι όρμησαν ακάθεκτοι κατά των ελληνικών οχυρωματικών θέσεων. Επί πέντε ώρες εφορμούσαν κατά κύματα, αλλά οι επιθέσεις τους αποκρούσθηκαν με επιτυχία από τους αμυνόμενους και τελικά το ασκέρι του Κιουταχή αναγκάστηκε να υποχωρήσει, υπό την πίεση των ανδρών του Μακρυγιάννη, οι οποίοι πέρασαν στην αντεπίθεση και του προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Πάνω από 300 ήταν οι Τούρκοι νεκροί και τραυματίες, ενώ οι απώλειες στο ελληνικό στρατόπεδο ανήλθαν σε 60 νεκρούς. Τις κρίσιμες ώρες της μάχης σημαντική βοήθεια προσέφερε το ατμοκίνητο πλοίοΚαρτερία, με κυβερνήτη τον Άγγλο πλοίαρχο Φραγκίσκο Άστιγγα (Francis Hastings). 
Ο Κιουταχής δεν πτοήθηκε από την ήττα του στην Καστέλα. Συνέχισε την πολιορκία της Ακρόπολης, την οποία τελικά κατέλαβε στις 25 Μαΐου 1827, θέτοντας τέλος στην Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα. Είχε προηγηθεί η καταστροφική ήττα των Ελλήνων στη μάχη του Αναλάτου (24 Απριλίου), μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Φάληρο. 

http://www.sansimera.gr/articles/594#29012013_000409#ixzz2JNGsedgT
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

30 Ιανουαρίου: Η Εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών


Τη μνήμη των Αγίων Τριών Ιεραρχών τιμά σήμερα, 30 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας.

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:


Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 – 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 – 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία.

Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».

Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί. Αυτοί του είπαν: «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα κοντά στον Θεό και τίποτε δεν υπάρχει που να μας χωρίζει ή να μας κάνει να αντιδικούμε. Όμως, κάτω από τις ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες και περιστάσεις που βρέθηκε ο καθένας μας, κινούμενοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, γράψαμε σε συγγράμματα και με τον τρόπο του ο καθένας, διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας.

Επίσης, τις βαθύτερες Θείες αλήθειες, στις οποίες μπορέσαμε να διεισδύσουμε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τις συμπεριλάβαμε σε συγγράμματα που εκδώσαμε. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, αλλά, αν πεις τον ένα, συμπορεύονται δίπλα του και οι δύο άλλοι. Σήκω, λοιπόν, και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν τις έριδες και να πάψουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς, και στην επίγεια ζωή που είμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια τον κόσμο.

Και όρισε μία ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας και καθώς είναι χρέος σου, να ενεργήσεις να εισαχθεί η εορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η ιερή ακολουθία. Ακόμη ένα χρέος σου, να παραδόσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό. Βεβαίως και εμείς θα συμπράξουμε για τη σωτηρία εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη μας, γιατί έχουμε και εμείς παρρησία ενώπιον του Θεού».

Έτσι ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμαχόμενων μερίδων, συνέστησε την εορτή της 30ης Ιανουαρίου και συνέγραψε και κοινή Ακολουθία, αντάξια των τριών Μεγάλων Πατέρων.

Η εορτή αυτής της Συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των Μεγάλων Διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον άγιο βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Είναι εκείνοι, οι οποίοι εξ’ αιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια, έχουν λάβει το χάρισμα να εκφράζουν την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και ό,τι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της καθολικής της πληρότητας.

Περί τις αρχές του 14ου αιώνα μ.Χ. ανεγέρθη ναός των Τριών Ιεραρχών κοντά στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στη μονή της Παναχράντου.

Απολυτίκιο:
Ήχος α’.
Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων Θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν Θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ υμών αεί πρεσβεύουσιν.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Δ.Παπαδημητρίου: «Ζούμε στην εποχή της αβεβαιότητας,το σενάριο Grexit υπάρχει μόνο ως θεωρητική πιθανότητα»


«Ζούμε στην εποχή της αβεβαιότητας. Το σενάριο εξόδου της χώρας από το ευρώ υπάρχει μόνο ως θεωρητική πιθανότητα, κατά τον ίδιο τρόπο που υπάρχει και η πιθανότητα διάλυσης της Ευρωζώνης» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην "Αυγή" της Κυριακής, και σημείωσε  ότι «δεν πρόκειται όμως να συντελεστεί ποτέ από αυτή την κυβέρνηση γιατί δεν είναι στα σχέδια και τις προθέσεις της.

Η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στο θετικό σενάριο, δηλαδή στην ολοκλήρωση του προγράμματος και της δεύτερης αξιολόγησης με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα πιστωτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ».

«Η συμβολή των εταίρων είναι απαραίτητη, γιατί μία μικρή ανοικτή οικονομία, όπως η ελληνική, είναι οργανικά ενταγμένη και εξαρτημένη από την ευρωπαϊκή. Και όπως ορθά επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών: Όσοι πιστεύουν πως η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα στη δραχμή κάνουν λάθος. Στηρίζονται στην υπόθεση ότι η χώρα δεν θα είχε χρηματοδοτικές ανάγκες και ότι δεν θα χρειαζόταν να προσφύγει στο ΔΝΤ για ένα νέο δάνειο για να τις καλύψει και ότι το ΔΝΤ δεν θα επέβαλλε και πάλι τους όρους του. Αυτή η ιδέα ότι εκτός Ευρωζώνης θα είσαι απολύτως ελεύθερος να κάνεις οτιδήποτε σου αρέσει, δεν υποστηρίζεται από καμία οικονομική θεωρία και δεν υπάρχει ποτέ στην οικονομική Ιστορία» σημείωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σχετικά με τη νομοθέτηση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι, «σύντομα θα οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του νομοσχεδίου και θα προχωρήσουμε άμεσα στη διαδικασία ψήφισής του. Είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που απαιτεί τόσο το κράτος, όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι έτοιμα να διαχειριστούν έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας και δεδομένων που όμως τα οφέλη του για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά θα είναι πολλαπλάσια. Η άμεση εφαρμογή του είναι για εμάς κρίσιμη και παραμένει προτεραιότητά μας».

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα αμερικανική πολιτική, ο υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι «με την εγκατάλειψη της ΤΤΡ ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ έβαλε ουσιαστικά ένα τέλος στην εποχή των πολυεθνικών εμπορικών συμφωνιών που σημάδεψαν την παγκόσμια οικονομία επί δεκαετίες. Και ανεξάρτητα από το αν θα πετύχει την ενίσχυση ή όχι της αμερικανικής οικονομίας -πεδίο συγκρουόμενων εκτιμήσεων- το βέβαιο είναι πως εξωθεί την παγκόσμια οικονομία στον προστατευτισμό. Γιατί η επιβολή εμπορικών δασμών στα σύνορα, η ενίσχυση του δολαρίου λόγω ψυχολογίας και επιστροφής κεφαλαίων, καθώς και η δρομολογημένη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed θα υποχρεώσουν πολλές αναπτυσσόμενες (με χρέη σε δολάρια) και ανεπτυγμένες οικονομίες να λάβουν αντισταθμιστικά προστατευτικά μέτρα (π.χ. νομισματικές υποτιμήσεις). Ακόμα κι αν αποτραπεί προοπτικά ένας εμπορικός πόλεμος, το βέβαιο είναι πως θα ζημιωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και θα εξασθενήσουν οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης διεθνώς, στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Εξέλιξη την οποία τεκμηριώνει τόσο η ιστορική εμπειρία του μεσοπολέμου όσο και πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Η Τουρκία απειλεί και την Γερμανία για το αίτημα ασύλου 40 Τούρκων στρατιωτικών


Οι γερμανικές αρχές θα πρέπει να απορρίψουν τα αιτήματα ασύλου των 40 Τούρκων φυγάδων στρατιωτικών, για τους οποίους η Αγκυρα προβάλλει την κατηγορία ότι συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, ζήτησε σήμερα ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας Φικρί Ισίκ,

Προειδοποιώντας ταυτόχρονα το Βερολίνο ότι στην αντίθετη περίπτωση οι σχέσεις ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία θα επιδεινωθούν.

Όπως μετέδωσαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περί τους 40 υψηλόβαθμοι τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν υπηρετήσει στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Γερμανία κατέθεσαν αιτήσεις ασύλου. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας επιβεβαίωσε την πληροφορία, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό.

«Η προσδοκία μας από τη Γερμανία είναι ότι οι αιτήσεις δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές», δήλωσε ο Ισίκ, σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Τούρκος υπουργός Αμυνας θα εγείρει το θέμα προς τον γερμανό ομόλογό του κατά την διάσκεψη του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.

Ο Ισίκ δήλωσε ότι οι τούρκοι στρατιωτικοί κατέθεσαν αιτήσεις ασύλου μετά την αποστράτευσή τους έπειτα από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου.

Περισσότεροι από 100.000 στελέχη εκδιώχθηκαν από τις τάξεις της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν τον ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ως υποκινητή του αποτυχημένου πραξικοπήματος, κατά τα εκτεταμένα προγκρόμ που ακολούθησαν.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΕΞ Ιράν: Επίσημη διαμαρτυρία για την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ


Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ελβετίας στην Τεχεράνη προκειμένου να του υποβάλει διαμαρτυρία για την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος πολιτών από το Ιράν και άλλες έξι μουσουλμανικές χώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το γραπτό σημείωμα που επιδόθηκε στον πρεσβευτή, ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναφέρει πως το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ «βασίστηκε σε λανθασμένα και μεροληπτικά προσχήματα που είναι αντίθετα με τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Ρίνς Πρίμπους σε δημοσιογράφο του NBC: «Δεν θα απολογηθούμε γιατί θέλουμε να κρατήσουμε την Αμερική ασφαλή»


Τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC και στον δημοσιογράφο Τσακ Τοντ έδωσε ο ομογενής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ρινς Πρίμπους αναφορικά με την ταξιδιωτική οδηγία απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ της αμερικανικής διοίκησης για υπηκόους συγκεκριμένων χωρών.

Πιο συγκεκριμένα ο Πρίμπους είπε:

«Το γεγονός είναι ότι μόνο εχθές 325.000 άνθρωποι μπήκαν στις ΗΠΑ και 109 κρατήθηκαν για περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει και έχουμε κάποιες δεκάδες ακόμη που περιμένουν.

Υποψιάζομαι πως εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν κάποια κακή πρόθεση θα φύγουν και αυτοί. Εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι  δεν πρέπει να βρίσκονται στην χώρα τότε θα κρατηθούν.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να απολογηθούμε για τίποτα εδώ».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τ. Μέι: «Η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ είναι υπόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ»


Δύο ημέρες μετά την επίθεση γοητείας στην Ουάσινγκτον, η πρωθυπουργός της Βρετανίας αναγκάσθηκε σήμερα να καταγγείλει το διάταγμα Τραμπ που επιβάλλει απαγορεύσεις στη μετανάστευση, αφού προηγουμένως επικρίθηκε σφοδρά για την άρνησή της να το επικρίνει αρχικά.


«Η μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υπόθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτού του είδους την προσέγγιση», δήλωσε εκπρόσωπος της Τερέζα Μέι.

Η Ντάουνινγκ Στριτ διευκρίνισε σήμερα ότι ζήτησε από την υπουργό Εσωτερικών Αμπερ Ραντ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον να παρέμβουν προς τους αμερικανούς ομολόγους τους «για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των βρετανών πολιτών».


Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε δηλώσει ότι «ο στιγματισμός με βάση την εθνικότητα είναι ολέθριος και πηγή διαχωρισμών».
Ομως, η αντίδραση της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι είναι καθυστερημένη: χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Τουρκία η πρωθυπουργός της Βρετανίας αρνήθηκε να επικρίνει την αμερικανική πρωτοβουλία, προκαλώντας μεγάλη πολεμική στο Ηνωμένο Βασίλειο.


«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για τους πρόσφυγες», περιορίσθηκε να σχολιάσει η Μέι την επομένη της συνάντησής της με τον Τραμπ.

AΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή2
Διαβάστε περισσότερα...

Λαφαζάνης: «Οι συνθήκες θα μας υποχρεώσουν να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα»


Την εκτίμηση ότι το 2017 η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα κάνει ο επικεφαλής της ΛΑΕ Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνέντευξή του στον Σκάϊ. Παράλληλα ο κ. Λαφαζάνης δηλώνει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει πολλές επιλογές, πέραν της συνθηκολόγησης με τους δανειστές, ψηφίζοντας τα μέτρα για μετά το 2018, όπως έκανε και το 2015 με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου".

Η άλλη επιλογή της κυβέρνησης, προσθέτει ο κ. Λαφαζάνης, είναι οι εκλογές για να παραδώσει την εξουσία, επισημαίνει όμως πως "η καρέκλα έχει αποδειχθεί πολύ γλυκιά για τους κυβερνώντες".

Ο επικεφαλής της ΛΑΕ υποστηρίζει ότι "Οι συνθήκες θα μας υποχρεώσουν να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Το ζητούμενο είναι αν θα γίνει με πρωτοβουλία των δανειστών ή αν θα το υλοποιήσουμε εμείς, με συγκεκριμένο σχέδιο, όπως προτείνει η Λαϊκή Ενότητα" υπογραμμίζει ο κ. Λαφαζάνης και επισημαίνει: "αν η Ελλάδα δεν βγει στις αγορές εντός του 2017, πράγμα απίθανο, οδεύουμε σε άτακτη χρεοκοπία".

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ιστιοπλοΐα: «Χρυσή» η Καραχάλιου στο Παγκόσμιο


Η ελληνική ιστιοπλοΐα έκανε ξανά υπηρήφανη την Ελλάδα με δύο σημαντικές διακρίσεις.

Μετά τους Μάντη - Καγιαλή, που ήταν «χάλκινοι» στην ίδια διοργάνωση, η Βασιλεία Καραχάλιου κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Μαϊάμι, στην κατηγορία Laser Radial, με 28 βαθμούς ποινής.

Στη medal race η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν πρώτη και παρέμεινε στην κορυφή επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της, αφού σε όλες τις διαδρομές βρέθηκε σε θέσεις μεταλλίων.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βελγίδα Εβι Ακερ με 46 β.π. και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Γαλλίδα Ματίλντι Κεραγκά με 69 β.π.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Ν.Τραμπ ζήτησε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «να διαλύσουν το ISIS εντός 30 ημερών»!

της Μαρίνας Νικολάκη
Πολύ "ζεστά" έχει πάρει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την καταπολέμηση έως και... ισοπέδωση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) αφού μετά το χθεσινό διάταγμα που υπέγραψε για την απαγόρευση εισόδου ατόμων από 7 κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών κρατών έδωσε και  προθεσμία ως τα τέλη του Φεβρουαρίου στους στρατηγούς του προκειμένου να καταρτίσουν και να του παρουσιάσουν ένα σχέδιο για το πώς θα «ηττηθεί» το ISIS... και είναι έτοιμος να "πάρει μέχρι και κεφάλια" αν όλα δεν γίνουν στην ώρα τους και αποτελεσματικά.

Ο Ν.Τραμπ φένεται να θέλει να κρατήσει τον λόγο του για τις υποσχέσεις του κατά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού όλοι θυμούνται ότι την είχε βασίσει πάνω στην γρήγορη αντιμετώπιση των τζιχαντιστών. Αλλωστε επί μήνες χλεύαζε και επέκρινε τον αργό ρυθμό της προόδου στον αγώνα εναντίον τους.

Το περίγραμμα του σχεδίου για το πως θα νικηθεί το ISIS που θα παρουσιαστεί στον αμερικανό πρόεδρο εντός 30 ημερών θα πρέπει να περιέχει «μια διεξοδική στρατηγική για να νικηθεί το ΙΚ», κατά το κείμενο του διατάγματος που υπέγραψε χθες βράδυ ο Τραμπ και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. 

Ο νέος υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις καλείται να βρει μέσα ώστε να δοθεί περισσότερη ελευθερία στα στρατεύματα για να πολεμήσουν το ΙΚ «με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», να εξαπολυθεί μια επίθεση σε όλα τα μέτωπα εναντίον των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Διαδικτύου, αλλά και να προτείνει μηχανισμούς που θα επιτρέψουν να στερέψει κάθε χρηματοδότηση για τους τζιχαντιστές.

Το διάταγμα καλεί ακόμη τον Μάτις να βρει «νέους εταίρους του συνασπισμού» τον οποίο σχημάτισαν οι ΗΠΑ εναντίον του ΙΚ.

Εξάλλου η Ρωσία κατέστησε ήδη σαφές χθες Σάββατο, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πως οι δύο άνδρες θέλουν μια «αληθινή συνεργασία εναντίον του ΙΚ στη Συρία».

Αυτή όμως είναι μια επιλογή που οι αμερικανοί ανώτατοι αξιωματικοί αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, καθώς θεωρούν πως οι Ρώσοι επενέβησαν στη Συρία πάνω απ' όλα για να υποστηρίξουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ πήγε στο Πεντάγωνο για να συναντήσει ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων και τους έθεσε το ερώτημα πώς μπορεί να επιταχυνθεί η εκστρατεία εναντίον του ΙΚ.

Ο Ρεπουμπλικάνος δεν αποκλείεται να επιλέξει να ανατρέψει τη στρατηγική του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ήθελε να αποφύγει πάση θυσία την εμπλοκή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στις εχθροπραξίες και τις είχε περιορίσει σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο.

Παράλληλα αμερικανικά αεροσκάφη, όπως και αυτά του διεθνούς συνασπισμού, βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά τους τζιχαντιστές από το καλοκαίρι του 2014.

Η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων ενδέχεται να επικεντρωθεί στη Συρία. Αμερικανικά στρατεύματα μπορεί να αναπτυχθούν κατά μεγαλύτερους αριθμούς στο πλευρό των δυνάμεων που μάχονται για να ανακαταλάβουν τη Ράκα, ανακηρυγμένη «πρωτεύουσα» του ΙΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Εντομεταξύ, μετά από το χθεσινό διάταγμα που υπέγραψε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος, οι κάτοχοι πράσινης κάρτας, ενός εγγράφου που τους καθιστά νόμιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα πρέπει να υποβληθούν σε επιπρόσθετους ελέγχους πριν να μπορούν να επιστρέφουν στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δήλωσε ότι το διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και απαγορεύει προσωρινά την είσοδο στις ΗΠΑ στους πολίτες επτά κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών κρατών αφορά και τους κατόχους πράσινης κάρτας.

«Θα απαγορεύεται (σ.σ. η είσοδος και) στους κατόχους πράσινης κάρτας», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Τζίλιαν Κρίστενσεν, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Ένα στέλεχος της αμερικανικής προεδρίας ωστόσο αργότερα αποσαφήνισε πως οι κάτοχοι πράσινης κάρτας εκτός ΗΠΑ που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα αυτή θα πρέπει να επισκεφθούν κάποια αμερικανική πρεσβεία ή προξενείο και να υποβληθούν σε επιπρόσθετο έλεγχο.

«Θα σας επιτρέπεται να εισέρχεστε ξανά στις ΗΠΑ έπειτα από έναν τυπικό επανέλεγχο», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Το μήνυμα αυτό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, επισημαίνει ότι το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχθές Παρασκευή κατέλαβε εξαπίνης τις εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών.


   Η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η οποία επιβλήθηκε σε κατόχους διαβατηρίων επτά κρατών της Μέσης Ανατολής ισχύει και για τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών, αναφέρει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) το οποίο εστάλη σε αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο χθες Σάββατο.

   Το μήνυμα αυτό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, επισημαίνει ότι το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχθές Παρασκευή κατέλαβε εξαπίνης τις εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών.

   Η ομοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων και προστασίας των συνόρων των ΗΠΑ ενημέρωσε την IATA για τους νέους κανόνες το απόγευμα του Σαββάτου, προστίθεται στο μήνυμα και διευκρινίζεται πως όλα τα μέλη πληρωμάτων που έχουν διαβατήρια χωρών όπως το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πιλότων και αεροσυνοδών, απαγορεύεται να εισέλθουν στην αμερικανική επικράτεια.


Τι θα ισχύει για τα πληρώματα των αεροσκαφών

Η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η οποία επιβλήθηκε σε κατόχους διαβατηρίων επτά κρατών της Μέσης Ανατολής ισχύει και για τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών, αναφέρει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) το οποίο εστάλη σε αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο χθες Σάββατο.

Το μήνυμα αυτό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, επισημαίνει ότι το διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχθές Παρασκευή κατέλαβε εξαπίνης τις εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...