Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Αρετή κατά τους αρχαίους Έλληνες σοφούς

Αρετή κατά τον Πλάτωνα είναι "υγεία τις και κάλλος και ευεξία της ψυχής" ή "αγαθόν καλούμεν το σώζον και ωφελούν, κακόν δε το διαλύον και διαφθείρον".

Κλεόβουλος: "αρετής οικείον, κακίας αλλότριον", φίλος της αρετής, εχθρός της κακίας.

Σόλων: "Συμβούλευε μη τα ήδιστα αλλά τα βέλτιστα τοις πολίταις", όχι ό,τι πιο τερπνό αλλά ό,τι πιο ηθικό.

Θαλής: "Μη την όψιν καλλωπίζου, αλλά εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός", ας μη καλλωπίζεσαι στην εμφάνισή σου, αλλά να είσαι σεμνός στους τρόπους και στο χαρακτήρα.

Πιττακός ο Λέσβιος: "Θεράπευε (προσπάθησε να έχεις ) ευσέβειαν, πίστιν, εμπειρίαν (πείρα), επιδεξιότητα, εταιρείαν (φιλία και αγάπη), επιμέλειαν, οικονομίαν, τέχνην".

Βίας: "Έξεις έργω μνήμην, καιρώι ευλάβειαν, πλούτωι φιλίαν, λόγωι πειθώ, σιγήι κόσμον, γνώμηιδικαιοσύνην, τόλμηι ανδρείαν, πράξει δυναστείαν, δόξηι ηγεμονίαν", θα έχεις με τα καλά σου έργα καλή φήμη, επίκαιρα ευλάβεια, από χαρακτήρος γενναιότητα, με κόπους εγκράτεια, με φόβο ευσέβεια, με παροχή αγάπη, με επιχειρήματα πειστικότητα, με σιγή κοσμιότητα και ευπρέπεια, με ορθή κρίση δικαιοσύνη, με τόλμη ανδρεία, με έργα καλή διακυβέρνηση, με καλή φήμη και κρίση την ορθή διοίκηση.

Περίανδρος: "Αι μεν ηδοναί θνηταί, αι δε αρεταί αθάνατοι".

Σωκράτης: Θέτει ως βασική προϋπόθεση του ενάρετου το μυστηριακό Δελφικό ρητό "Γνώθι σαυτόν". Απ' αυτό αποφαίνεται το "ουδείς εκών κακός" δηλ. η άγνοια εξωθεί στο κακό, ο σοφός είναι κατ' ανάγκη ενάρετος. Η αρετή λοιπόν εδράζεται πάνω στη γνώση, στην επιστήμη, στη σοφία, επομένως είναι διδακτή. Η κακία προκύπτει απ' την αμάθεια, την ανεπιστημοσύνη, την έλλειψη γνώσης.

Πλάτων: Δίδαξε επιστημονικότερα για την αρετή. Μιλά γι' αυτή σε πολλούς διαλόγους, λεπτομερέστερα όμως στην Πολιτεία και στους Νόμους του.

Η αρετή κατά τον Πλάτωνα είναι ορθή ιδιότητα, εσωτερική τάξη, αρμονία ψυχής, η δε κακία το αντίθετο. Μόνο ο ενάρετος είναι ελεύθερος, γιατί κυριαρχεί σ' αυτόν ο νους· είναι πλούσιος γιατί είναι χαρούμενος, ατάραχος, αυτάρκης. Αν η ψυχή κυριαρχείται από το πάθος γίνεται δούλη, δειλή, περίλυπη.

Αριστοτέλης: Παραδέχεται ότι "ουχ ώσπερ οίονται οι πολλοί, της αρετής αρχή και ηγεμών ο λόγος, αλλά τα πάθη". Διαφωνεί δηλ. με το Σωκράτη που υποστηρίζει ότι αρχή, αιτία, ρυθμιστής της αρετής δεν είναι ο λόγος δηλ. η σοφία, η γνώση, αλλά τα πάθη δηλ. τα συναισθηματικά και βουλητικά στοιχεία.

Εφ' ημίν δε η αρετή, ομοίως δε και η κακία" δηλ. από μας εξαρτάται η αρετή κατά όμοιο τρόπο και η κακία. Υποστηρίζει με τη γνώμη του αυτή την ελευθερία της βούλησης.

Σκοπός της αρετής είναι η ευδαιμονία. Κύριο γνώρισμα της ευδαιμονίας είναι η συμμόρφωση της ψυχικής μας ενεργητικότητας στην αρετή.

Ζήνων: Ο ιδρυτής της Στοάς, ο αρχηγός των Στωϊκών, δίδασκε (Διογ. Λαερ. VII,87) "το φύσει ζην εστί το κατ' αρετήν ζην" και "των αγαθών τα μεν εισίν αρεταί, τα δ' ου· φρόνησις μεν ουν και σωφροσύνη και ανδρεία εισιν αρεταί, χαρά δε και ευφροσύνη και θράσος και βούλησις και τα παραπλήσια ουκ εισίν αρεταί". Τα δεύτερα αυτά τα καλεί επιγεννήματα της αρετής.

Αρετή και ηδονή ουσία διάφοροι"· διότι η ηδονή και ανήθικος· η αρετή εκ της ηθικής πράξεως προκύπτει και είναι έξοχος, αήττητος, άφθαρτος. Η ηδονή είναι ταπεινή, νωθρά φθαρτή. Η αρετή επειδή είναι αυτάρκης έχει όλους τους όρους της ευδαιμονίας και δια τούτο ορίζεται και τέχνη ποιητικής ευδαιμονίας. (Αλεξ. Περί ψυχής 158, Δ. Λ. VII 87).

Χρύσιππος (280 - 206 π.Χ.): κάτω απ' τη φρόνηση κατατάσσει την χαριεντότητα, εσθλότητα (αγαθότητα), μεγαλότητα, καλότητα, ευβουλίαν, ευλογιστίαν, αγχίνοιαν, νουνεχίαν, ευμηχανίαν. Κάτω απ' τη σωφροσύνη, την ευταξία (πειθαρχία), κοσμιότητα, αιδημοσύνην, εγκράτειαν. Κάτω απ' την ανδρεία, την καρτερίαν, θαρραλεότητα, μεγαλοψυχίαν, ευψυχίαν, φιλοπονίαν. Και κάτω απ' την δικαιοσύνη, την ευσέβεια, χρηστότητα, ευκοινωνίαν, ευσυναλλαξίαν. Τα αντίθετά τους είναι κακίες.

Η Ηθική και μάλιστα η χριστιανική ηθική, η οποία ταυτίζεται με την φιλοσοφική ηθική, καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες της ενάρετης ζωής. Καθορίζει τα δικαιώματα (απαιτήσεις) και τα καθήκοντα (υποχρεώσεις) απέναντι στον εαυτό μας, της οικογένειάς μας, του Θεού. Για κάθε τι απ' αυτά αρκεί να εφαρμόζει κανείς: για τον εαυτό του το μυστηριακό Δελφικό ρητό "γνώθι σαυτόν", για τον πλησίον το ρητό του σοφού Κλεόβουλου "ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις", εκείνο που συ δεν θέλεις να σου κάνουν, μη κάνεις κι εσύ στους άλλους. Για την πατρίδα το ρητό του Πλάτωνα: "μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστιν η πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον... τοις νουν έχουσι...". Για την οικογένεια ότι αυτή αποτελεί το στερεό βάθρο της κοινωνίας και της ευτυχίας. Για το Θεό ότι σ' Αυτόν οφείλουμε το παν και απ' Αυτόν εξαρτιόμαστε.

Xrysalogia.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΗΣ

Το παλαιότερο από τα όντα είναι ο Θεός, διότι είναι αγέννητος, Το ωραιότερο δημιούργημα είναι ο κόσμος, διότι είναι έργο Θεού ,Το μεγαλύτερο ο χώρος, διότι χωράει τα πάντα ,το γρηγορότερο ο νους, διότι τρέχει παντού, Το ισχυρότερο η ανάγκη, διότι κυριαρχεί σε όλα, Το σοφότερο ο χρόνος, διότι ανακαλύπτει τα πάντα.

Ό,τι προσφέρεις στους γονείς σου, τα ίδια περίμενε να πάρεις από τα παιδιά σου.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

"μην περνάς τα όρια της ζυγαριάς", δηλαδή μην είσαι πλεονέκτης,
"μη σκαλίζεις τη φωτιά με το μαχαίρι", δηλαδή μην ερεθίζεις με αιχμηρές κουβέντες έναν άνθρωπο ήδη εξοργισμένο,
"μη μαδάς το στεφάνι", δηλαδή μην παραβαίνεις του νόμους, που είναι τα στεφάνια των πόλεων.
"μην τρως την καρδιά σου", δηλαδή μην αφήνεις τις στεναχώριες να σε τυραννούν,
"μη στρογγυλοκάθεσαι πάνω στην καθημερινή μερίδα σταριού", δηλαδή μη μένεις άπρακτος,

ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ

Τα περί αοράτων όπως και τα περί των θνητών μόνο οι θεοί τα αντιλαμβάνονται με σαφήνεια, οι άνθρωποι μπορούν μόνο να κάνουν υποθέσεις

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τα πάντα ρέουν και τίποτα δε μένει, τα πάντα κυλούν και τίποτα δε μένει σταθερό Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στα ίδια νερά του ποταμού. Ούτε μπορείς ν' αγγίξεις δυο φορές τη φθαρτή ουσία στην ίδια κατάσταση γιατί αυτή με την ορμή και την ταχύτητα που αλλάζει σκορπίζει και πάλι μαζεύεται, πλησιάζει και φεύγει.

Eξαπατούνται οι άνθρωποι στη γνώση των φανερών πραγμάτων, όπως σχετικά με τον Όμηρο που έγινε ο σοφότερος απ' όλους τους Έλληνες. Γιατί και εκείνον τον εξαπάτησαν κάποια παιδιά που σκότωναν ψείρες, λέγοντάς του: όσα είδαμε και πιάσαμε, εγκαταλείπουμε, μα όσα δεν είδαμε κι ούτε πιάσαμε, τα φέρνουμε πάνω μας.
Ο θεός είναι ημέρα-νύχτα, χειμώνας-θέρος, πόλεμος-ειρήνη, χορτασμός-πείνα. Αλλοιώνεται όπως η φωτιά που όταν αναμιχθεί με θυμιάματα, όνομα παίρνει κατά την ευωδιά του καθενός

Αυτοί που κοιμούνται είναι εργάτες και συνεργοί σε όσα γίνονται στον κόσμο

Η ζωή του πυρός οφείλεται στον θάνατο του χώματος, η ζωή του αέρα στο θάνατο του πυρός, η ζωή του ύδατος στο θάνατο του αέρα, η ζωή του χώματος στο θάνατο του ύδατος

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Διπλή ιστορία θα σου πω. 
Κάποτε απ' τα πολλά βγήκε το ένα 
και μι' άλλη φορά
απ' το ένα τα πολλά. 
Διπλή είναι η γέννηση των θνητών,
διπλή και η φθορά τους, 
τη μία τη φέρνει και τη χαλάει η σύναξη των πραγμάτων, 
την άλλη την θρέφει και τη σταματάει ο χωρισμός τους. 
Κι αυτή η εναλλαγή δεν έχει τελειωμό, 
άλλοτε η Φιλότητα ενώνει τα πράγματα και τα κάνει ένα,
και άλλοτε το Νείκος τα χωρίζει.

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

Ένας θεός, ο μέγιστος ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους, καθόλου όμοιος με τους θνητούς στο σώμα ή στο πνεύμα.
Οι θνητοί νομίζουν ότι οι θεοί γεννιούνται και ότι έχουν φορέματα και φωνή και σώμα σαν το δικό τους. Αλλά αν τα βόδια και τα άλογα ή τα λιοντάρια είχαν χέρια ή μπορούσαν να σχεδιάσουν με τα χέρια και να κάνουν έργα που κάνουν οι άνθρωποι, τα άλογα θα απεικόνιζαν τους θεούς σαν άλογα , τα βόδια σαν βόδια, και θα έκαναν το σώμα τους σαν το δικό τους. Οι Αιθίοπες λένε ότι οι θεοί τους είναι πλακουτσομήτιδες και μαύροι, οι Θράκες ότι οι δικοί τους θεοί είναι γαλανομάτηδες και κοκκινοτρίχηδες

Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει, ούτε θα μάθει ποτέ, την αλήθεια για τους θεούς και για τα όσα λέω, γιατί ακόμα κι αν κατά τύχη κάποιος είπε την πλήρη αλήθεια, δεν το ξέρει. Για όλα τα πράγματα υπάρχουν μόνο γνώμες.

Οι θεοί δεν τα φανέρωσαν όλα εξαρχής στους ανθρώπους, αλλά ψάχνοντας οι άνθρωποι βρίσκουν με τον καιρό το καλύτερο.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα σταθερό, αλλά μόνο ό,τι μεταβάλλεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος και τη φύση των εξωτερικών επιδράσεων και των αντεπιδράσεων που προέρχονται μέσα από τους ίδιους. Στη συμβατική μας καθημερινή γλώσσα μιλάμε για γλυκό, πικρό, θερμό, ψυχρό, για χρώματα ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο άτομα και κενό.

Ο Άνθρωπος είναι μικρογραφία του κόσμου.

Καλύτερος σύμβουλος για την αρετή αποδεικνύεται εκείνος που χρησιμοποιεί τη συμβουλή και την πειθώ παρά εκείνος που χρησιμοποιεί το νόμο και τον εξαναγκασμό. 
Γιατί είναι φυσικό να κάνει κρυφά το κακό αυτός που κρατήθηκε μακριά από την αδικία με το φόβο του νόμου, ενώ αυτός που οδηγήθηκε στο σωστό με την πειθώ δεν είναι φυσικό ούτε κρυφά ούτε φανερά να κάνει κάτι ανάρμοστο. Γι' αυτό, αν κάποιος κάνει το σωστό κάτω από το φως της σύνεσης και της γνώσης, γίνεται γενναίος και ταυτόχρονα άνθρωπος με ευθυκρισία

Οι μεγάλες επιθυμίες δημιουργούν μεγάλες ανάγκες

Σκέφτεται σωστά αυτός που δεν λυπάται για όσα δεν έχει, αλλά που χαίρεται για όσα έχει.


ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σοφία είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας, ενώ άγνοια να νικηθούμε από αυτόν


ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για τα πράγματα, αλλά από αυτό που πιστεύουνε για τα πράγματα


ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ

O Χρόνος είναι ο πατέρας της αλήθειας.


ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο είναι να αποφεύγει να σκέφτεται


ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

esoterica.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κακάο: Φτιάχνει τη διάθεση και τονώνει τις πνευματικές ικανότητες.


Είναι αγχολυτικό, φτιάχνει τη διάθεση, τονώνει τις πνευματικές δυνάμεις, διώχνει την κούραση, ενώ στον πολιτισμό των Μάγια αποτελούσε… νόμισμα με το οποίο γίνονται συναλλαγές και πληρώνονταν οι φόροι! Ο λόγος για το κακάο, το οποίο παρουσιάζει ωφέλιμες ιδιότητες για τον οργανισμό και του προσφέρει ό,τι και η σοκολάτα, αλλά χωρίς να τον επιβαρύνει εξαιτίας της ζάχαρης.

Η ωφελιμότητα που παρουσιάζει το κακάο για τον ανθρώπινο οργανισμό έχει αποδειχθεί από πολλές παλιές και νέες μελέτες, οι οποίες μάλιστα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κακάο περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από ό,τι το κόκκινο κρασί, αλλά και από μερικά φρούτα που είναι γνωστά για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, όπως το ρόδι και τα μύρτιλλα. 

Επίσης, το κακάο παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή και προκυανίδες, που μπλοκάρουν τη δράση των ελευθέρων ριζών, η οποία ευθύνεται για τη γήρανση και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο καρκίνος και τα καρδιολογικά νοσήματα. 

Το κακάο περιέχει επίσης αρκετό μαγνήσιο, το οποίο προστατεύει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα οστά, τους μύες και το αίμα, καθώς επίσης σίδηρο και βιταμίνη C. Χάρη στο μαγνήσιο, αλλά και στο φώσφορο και την ουσία θεοβρωμίνη, το κακάο μπορεί και διώχνει την κούραση και την υπνηλία, ενώ όπως μάλλον γνωρίζουν όλοι βελτιώνει και τη διάθεση, γεγονός που οφείλεται στην ουσία τρυπτοφάνη, η οποία βρίσκεται στους κόκκους του και ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης. 

Το κακάο περιέχει ακόμη υδατάνθρακες και περίπου τα ίδια επίπεδα πρωτεϊνών με το κρέας. Ο οργανισμός το απορροφά με την ίδια ευκολία αλλά πολύ πιο γρήγορα, ωστόσο όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να αποδειχθεί βλαβερό για το συκώτι. 

ikypros.com 
diakonima.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Θα 'ρθεί καιρός που κι αυτοί που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν λίγο, θα αλλάξουν...


 Τα χρόνια περνάνε γρήγορα και οι άνθρωποι γερνάνε. Μην κάθεστε λοιπόν στο σταυροδρόμι. Διαλέξτε ένα Σταυρό, ανάλογα με το φιλότιμό σας και προχωρείστε σ’ ένα δρόμο από τους δύο της Εκκλησίας μας, και μην αργοπορείτε.
Ακολουθείστε τον Χριστό στη Σταύρωση, εάν θέλετε να χαρείτε Αναστάσιμα.
Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε, να γίνουμε επίγειοι άγγελοι και να πηγαίνουμε με τις «πνευματικές φτερούγες μας» στον Παράδεισο. 

Θα 'ρθεί καιρός που κι αυτοί που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν λίγο, θα αλλάξουν και θα παραδεχτούν ότι μόνο η Εκκλησία βοηθάει τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Ο Θεός μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους του κόσμου να μετανοήσουν μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο, αν γύριζε λίγο το κουμπί και έκανε ένα σεισμό σ’ όλη τη γη. Αμέσως όλοι θα φώναζαν «ήμαρτον – ήμαρτον» και θα κάνανε παρακλήσεις και τάματα. Μετά μια εβδομάδα όμως, όλοι θα έτρεχαν πάλι να διασκεδάσουν. Σε έναν πιστό που εξομολογείται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμμιά δύναμη. Σε έναν που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί σε μια στιγμή να τον κάνει κομμάτια.
Στην γη ήρθαμε για να δώσουμε εξετάσεις. Να κοιτάξουμε να πιάσουμε έστω την πνευματική βάση, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, τώρα, γιατί μεταξεταστέους για το Σεπτέμβρη δεν έχει.
Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Χωρίς αγώνα, κανένας δεν μπορεί να εισέλθει σ’ αυτόν. Πρέπει να αγαπήσουμε τον κόπο, να μην κοιτάμε τα εύκολα.
Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον Θεό, μετά δεν αγαπάει ούτε τους γονείς του, ούτε το γείτονά του, ούτε το χωριό του, ούτε την πατρίδα του και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως άχρηστος.
Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο Τίμιο ξύλο, δέχεται και τη Θεία βοήθεια, ο τίμιος άνθρωπος.

Λόγοι σοφίας και χάριτος Γέροντος Παϊσίου
http://www.patirstavros.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Στην Κύπρο το "Κουζνέτσοφ"

Φεβρουάριος 27, 2014.

Στο λιμάνι της Λεμεσού, στην Κύπρο, αγκυροβόλησε σήμερα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Ρωσίας, «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ»/ «адмирал Кузнецов».
Το πλοίο ανήκει στο  Βόρειο Στόλο της Ρωσίας και επί του παρόντος εκτελεί καθήκοντα στο πλαίσιο της ομάδας των πλοίων του Ναυτικού της Ρωσίας στη Μεσόγειο.


Το ταξίδι έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, «να επαναλάβει την τακτική παρακολούθηση των πολεμικών πλοίων της σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς».

Το «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» έχει μήκος 340 μέτρων και είναι εξοπλισμένο με ισχυρά συστήματα πυραύλων. Το συνήθως πλήρωμά του είναι 2.000 άνδρες, αλλά τώρα επί του σκάφους υπάρχουν τουλάχιστον 3.000 στρατιώτες, σύμφωνα με στρατιωτική ιστοσελίδα που το αποκαλεί «Θηρίο».

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή πολλά ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται, ήδη,  σε λιμάνια στην Κύπρο, αλλά για πρώτη φορά  προσέγγισε το πρώτο γιγαντιαίο «Αντμιράλ Κουζντέτσοφ».

Όπως σημειώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου πραγματοποιείται  επίσκεψη  Ρωσικού Αεροπλανοφόρου, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του σκάφους στη Λεμεσό, έχει προγραμματισθεί να επισκεφθεί το «Θηρίο» ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φώτης Φωτίου και οι διοικητής των ναυτικών δυνάμεων της Κύπρου, πλοίαρχος Κυριάκος Ποχάνης.

Στη Λεμεσό η ναυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού θα παραμείνει μέχρι τις 2 Μαρτίου, για ανεφοδιασμό και προμήθειες.

Σημειώνεται ότι στο λιμάνι της Λεμεσού, όπου έχει κηρυχθεί 24η απεργία, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι  τα κρουαζιερόπλοια και τα πολεμικά πλοία εξυπηρετούνται χωρίς διακοπή.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

O Άσαντ εκκαθαρίζει και τους τελευταίους εισβολείς μισθοφόρους της Ε.Ε των Η.Π.Α και του Ισραήλ


Ενέδρα θανάτου σε 175 ισλαμιστές μαχητές στη Συρία
Περισσότεροι από 175 ισλαμιστές μαχητές, μεταξύ αυτών «Σαουδάραβες, Τσετσένοι και υπήκοοι του Κατάρ», σκοτώθηκαν κοντά στη Δαμασκό σε μια ενέδρα του στρατού του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι μια μονάδα του στρατού «εντόπισε τρομοκράτες του Μετώπου αλ Νόσρα και της Λίουα αλ Ισλάμ» κοντά στη Δαμασκό και «σκότωσε 175 από αυτούς ενώ τραυμάτισε και άλλους». 
Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι μεταξύ των μαχητών περιλαμβάνονταν Τσετσένοι, Σαουδάραβες και κάτοικοι του Κατάρ.
«Η τρομοκρατική ομάδα αυτή είχε αποστολή να ελαφρύνει την πίεση που δέχονταν άλλοι τρομοκράτες από τα σφοδρά πυρά του στρατού στην περιοχή Καλαμούν», σημείωσε το Sana.
Η κρατική τηλεόραση της Συρίας διευκρίνισε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στην ανατολική Γούτα, στην επαρχία της Δαμασκού, ενώ πρόσθεσε ότι ο στρατός κατέσχεσε τα όπλα των ισλαμιστών μαχητών.

«Τουλάχιστον 70 ισλαμιστές μαχητές σκοτώθηκαν και 89 ακόμη έχουν εξαφανιστεί μετά την ενέδρα των στρατιωτών (του Άσαντ) με την υποστήριξη του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ στη συνοικία Οταϊμπέ στην ανατολική Γούτα», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Συρίας, η ομάδα αποτελείτο σχεδόν στο σύνολό της απο Ιορδανούς και Σαουδάραβες, που προήλθαν από την Ιορδανία. Η μάχη σημειώθηκε περίπου στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε τον θάνατο 156 ανταρτών και δέκα φυλακισμένων.

Η Οταϊμπέ βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της ανατολικής Γούτα, η οποία μαζί με την περιοχή Καλαμούν, επίσης στην επαρχία της Δαμασκού, αποτελεί τη βασική ζώνη των μαχών μεταξύ των εξεγερμένων και του τακτικού στρατού.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ἡ κενοδοξία ἀνοίγει τὸν δρόμο τῶν παθῶν


Ἀπὸ τὰ «Ἀσκητικά» του Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου
Ἡ κοσμικὴ δόξα εἶναι σὰν τὸ βράχο στὴ θάλασσα, ποὺ τὸν σκεπάζουν τὰ νερά, καὶ ὁ πλοίαρχος δὲν τὸ ξέρει, μέχρι νὰ χτυπήσει ἡ καρίνα τοῦ πλοίου καὶ νὰ βυθισθεῖ. Ἔτσι κάνει καὶ ἡ κενοδοξία στὸν ἄνθρωπο, ποὺ παραμένει κρυμμένη μέχρι νὰ τὸν βυθίσει στὰ πάθη καὶ νὰ τὸν καταστρέψει. Εἶπαν γι΄ αὐτὴν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅτι στὴν ψυχὴ ποὺ πέφτει στὴν κενοδοξία, ξαναγυρίζουν ὅλα τὰ πάθη, ποὺ νικήθηκαν μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀναχώρησαν.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/02/blog-post_9293.html#more
Διαβάστε περισσότερα...

To πείραμα της Monopoly

Κάπου όλοι μας τους έχουμε εντοπίσει: ο κακομαθημένος και αγενής πλούσιος πελάτης, ο αλαζονικός νεαρός με τα έτοιμα λεφτά και το σπορ αμάξι, ακόμα και η έλλειψη τακτ όταν οι ίδιοι μας οι φίλοι μας κερδίζουν στα χαρτιά. Είναι τελικά χειρότερη η συμπεριφορά των πλουσίων;
Μια πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια, εντόπισε μια σαφή σύνδεση ανάμεσα στο ύψος του πλούτου που κατέχουμε από τη μια και την αδιαφορία για τα συναισθήματα του συνανθρώπου μας από την άλλη.

Η έρευνα διεξάγεται υπό την καθοδήγηση του Paul Piff, κοινωνικού ψυχολόγου με έντονο ενδιαφέρον στο πώς το χρήμα επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε μια σειρά πειραμάτων για να προσδιορίσει το πώς ο πλούτος επηρεάζει τη συμπεριφορά των πλουσίων προς τους λιγότερο πλούσιους συνανθρώπους τους.

Σε ένα από αυτά τα τεστ, η ομάδα του Piff έβαλε 100 ζευγάρια αγνώστων ανθρώπων μεταξύ τους, να παίξουν Monopoly.

Με το σύστημα “κορόνα ή γράμματα”, αποφασίστηκε ποιος από τους δύο θα βαφτιζόταν “πλούσιος”. Η εξέλιξη των παιχνιδιών ήταν έτσι σχεδιασμένη ώστε να ευνοεί φανερά και σε όλες τις περιπτώσεις τον βαφτισμένο ως “πλούσιο”.

Για παράδειγμα, ο “πλούσιος” έπαιρνε διπλάσια χρήματα κάθε φορά που περνούσε από την αφετηρία και έριχνε δύο φορές τα ζάρια αντί για μια, κινούμενος έτσι ταχύτερα.

Κρυφές κάμερες κατέγραφαν το παιχνίδι και τις αντιδράσεις των παικτών. Σταδιακά, η γλώσσα και τα σχόλια των “πλούσιων” παικτών άλλαζε…φαινόταν να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να κάνουν θόρυβο με το πιόνι τους, ακόμα και να το χτυπούν κάτω με δύναμη και θόρυβο κάθε φορά που έπαιζαν.

Σημάδια που υποδηλώνουν τάσεις κυριαρχίας άρχιζαν να εμφανίζονται, μαζί με ανάλογες μη-λεκτικές συμπεριφορές-στοιχεία ενδεικτικά της αίσθησης δύναμης και κυριαρχίας που διακατείχε τους “πλούσιους” παίκτες. Ακόμα και η κατανάλωση των επιτραπέζιων σνακ που επίτηδες είχαν τοποθετηθεί δίπλα στη Monopoly, ήταν αυξημένη σε σχέση με τους “φτωχούς” συμπαίκτες τους.

Όσο το παιχνίδι εξελισσόταν, οι “πλούσιοι” παίκτες γίνονταν πιο αγενείς, λιγότερο ευαίσθητοι στις “οικονομικές δυσκολίες” των συμπαικτών τους, επιδείκνυαν τα χρήματά τους και υπερθεμάτιζαν σχετικά με το πόσο καλά τα είχαν καταφέρει. Ενώ εμψύχωναν τον εαυτό τους να τα πάει ακόμα καλύτερα, καταρράκωναν το ηθικό των “φτωχών” συμπαικτών, αποπαίρνοντάς τους, νιώθοντας οι ίδιο άτρωτοι.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο όμως του πειράματος, εντοπίστηκε όταν το παιχνίδι με τη Monopoly ολοκληρώθηκε.

Κι αυτό διότι οι επιδράσεις δεν έπαψαν αυτοστιγμεί-αντιθέτως συνεχίστηκαν…Μόλις έληξαν τα 15 λεπτά παιχνιδιού που είχαν τεθεί ως όριο, ζητήθηκε από τους παίκτες να μιλήσουν για την εμπειρία τους από το παιχνίδι.

Οι “πλούσιοι” παίκτες εξηγούσαν το γιατί κέρδισαν “δικαίως” στο (πειραγμένο κατά τα άλλα) παιχνίδι της Monopoly αναφερόμενοι στις “επιτυχημένες” τους κινήσεις, ξεχνώντας εντυπωσιακά γρήγορα το πόσο ευνοημένοι υπήρξαν εξαρχής, μόνο και μόνο επειδή η ρίψη του νομίσματος τους ώθησε προνομιακά στο παιχνίδι.

Το εύρημα είναι εντυπωσιακό και δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το μυαλό μας την ύπαρξη προνομίων, πόσο δεδομένα τα θεωρεί-και συνεπώς πόσο εύκολα ξεχνά την ύπαρξή τους, αποδίδοντας τις όποιες επιτυχίες μας αποκλειστικά στη δική μας προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Piff, η περίπτωση της Monopoly λειτουργεί άριστα ως παραλληλισμός και εργαλείο κατανόησης της ιεραρχικής δομής της κοινωνίας, όπου κάποιοι εφοδιάζονται με κύρος και πλούτο, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι η μόνη που μελετά την ιεραρχική δομή των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Πληθώρα μελετών και ερευνών έχει δείξει πως οι περισσότερο εύποροι έχουν την τάση να θεωρούν ηθικά αποδεκτή την απληστία ως κάτι θετικό, καθώς και να αποδέχονται πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις μια στάση απόλυτης ιδιοτέλειας.

Η ομάδα του Berkeley μελέτησε ένα τυχαίο δείγμα ανθρώπων με συμπεριφορά φιλική προς την κοινωνία και τους άλλους. Στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ήταν πιθανότερο να πρόκειται για πλούσιους ή για φτωχούς ανθρώπους. Σε κάθε άτομο δόθηκαν 10 δολάρια και είχε τις εξής επιλογές: μπορούσε να κρατήσει το ποσό για τον εαυτό του ή να το μοιραστεί με κάποιον ξένο που δε θα τον συναντούσε ποτέ.

Η πορεία των χρημάτων καταγράφηκε με ακρίβεια και μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκαν τα εξής: άτομα με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 15.000 και 25.000 δολαρίων το χρόνο, έδωσαν κατά μέσο όρο το 44% περισσότερα χρήματα από όσους έβγαζαν από 150.000 έως 200.000 δολάρια το χρόνο.

Σε ένα άλλο πείραμα, παρατήρησαν την οδική συμπεριφορά ενός αριθμού οδηγών και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι οδηγοί ακριβών αυτοκινήτων παρουσίαζαν μεγαλύτερες τάσεις παραβίασης του ΚΟΚ: για παράδειγμα, σταματούσαν λιγότερες φορές στις διαβάσεις πεζών, ενώ οι οδηγοί λιγότερο ακριβών αυτοκινήτων σταματούσαν περισσότερες φορές.

Διαπιστώθηκε λοιπόν ένας σαφής συσχετισμός ανάμεσα στο ύψος της τιμής του αυτοκινήτου και την τάση του οδηγού να παραβιάσει τους νόμους που αφορούν την οδική κυκλοφορία.

Μια ανάλογη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι πλουσιότεροι έχουν αυξημένη πιθανότητα να ψεύδονται σε διαπραγματεύσεις, να επιδοκιμάζουν και να εγκρίνουν ανήθικες συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, να χρηματίζονται και να λένε ψέματα στους πελάτες.

Ο Piff σπεύδει ωστόσο να διευκρινίσει πως αυτού του τύπου οι συμπεριφορές δεν αφορούν φυσικά αποκλειστικά και μόνο τους πλούσιους ανθρώπους. “Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο προσωπικό τους συμφέρον και στο συμφέρον των άλλων”, αναφέρει σχετικά.

Το κοινό συμπέρασμα των μελετών αυτών είναι πως, όσο πιο πλούσιος είναι, τόσο πιθανότερο είναι να διαμορφώσει μια αντίληψη προσωπικής επιτυχίας και επιτευγμάτων που θα πραγματοποιούνται εις βάρος των ανθρώπων του περίγυρού του.

http://www.apocalypsejohn.com/2014/02/to-peirama-ths-monopoly.html
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η Τουρκία δανείζει με 500 εκατ. δολάρια τα κατεχόμενα


Το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας προχώρησε στην έγκριση δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς το παράνομο καθεστώς των κατεχομένων στην Κύπρο.

Σκοπός του δανεισμού των χρημάτων, είναι η αξιοποίησή τους σε έργα υποδομών, την αναδιάρθρωση του οικονομικού τομέα του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, αλλά και την κάλυψη άλλων αναγκών, που δεν είναι και λίγες…

Ωστόσο, η Τουρκία θα διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα, αποστέλλοντας τεχνική επιτροπή που θα προβεί σε επιτόπου αξιολόγηση των προτάσεων των Τουρκοκυπρίων ώστε να δοθεί η τελική έγκριση.

Επίσης, στόχος είναι αν διαπιστωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης του παράνομου καθεστώτος, σε μηνιαία βάση, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να καλυφθούν.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΤΡΑΠΗ και ΟΡΜΗ από το Πολεμικό Ναυτικό! (ΦΩΤΟ)


Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε ότι από 26 έως 27 Φεβρουαρίου 2014, εκτελέστηκε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Στόλου, με τη διεξαγωγή των τεχνικών ασκήσεων «ΑΣΤΡΑΠΗ 2/14» και «ΟΡΜΗ 2/14».

Η εν λόγω εκπαίδευση έλαβε χώρα σε περιοχές του Μυρτώου και του Κεντρικού Αιγαίου, με συμμετοχή Φρεγατών, Πλοίων Γενικής Υποστηρίξεως, Ταχέων Σκαφών, Υποβρυχίων, Ελικοπτέρων και προσωπικού ΔΥΚ.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων ασκήσεων, εκτελέστηκε και συνεργασία με μονάδες και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και με αεροσκάφη F-15E από την 494 Fighter Squadron της Αεροπορίας των ΗΠΑ.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ιράκ: Μακελειό με τουλάχιστον 42 νεκρούς και 51 τραυματίες


Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράκ την Πέμπτη, σε βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η πιο αιματηρή σημειώθηκε στη συνοικία Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης, όπου μια μοτοσικλέτα παγιδευμένη με εκρηκτικά ανατινάχτηκε σε μια μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την ώρα εκείνη στο σημείο βρίσκονταν πλήθος κόσμου κυρίως νεαροί άνδρες.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, τραυματιοφορείς και ιατρούς. Δεκάδες πολίτες έσπευσαν στην αγορά ανάστατοι για να μάθουν την τύχη οικείων τους. Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση, αλλά συνήθως η ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον σιιτών επιρρίπτεται από τις αρχές στο σουνιτικό κίνημα Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙΚΙΛ), μια οργάνωση που συνδέεται με την αλ Κάιντα.

Δύο ακόμη χωριστές βομβιστικές επιθέσεις σε σιιτικές συνοικίες της Βαγδάτης στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους που επέβαιναν σε δύο μίνιμπας.

Στη Μουσαάντα, μια σουνιτική συνοικία στα βόρεια της Βαγδάτης, ένας βομβιστής-καμικάζι έριξε το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε ένα σημείο ελέγχου σκοτώνοντας τρεις στρατιωτικούς και τραυματίζοντας έξι ακόμη.

Στην επαρχία Σαλαχουντίν, μια βόμβα έπληξε ένα σημείο ελέγχου που επάνδρωναν μέλη μιας σουνιτικής παραστρατιωτικής ομάδας που πρόσκειται στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα δύο μέλη της να σκοτωθούν και τέσσερα να τραυματιστούν.

Στην Τουζ Χουρμάτου, μια βόμβα εξερράγη σε μια υπαίθρια αγορά στην οποία συχνάζουν σιίτες Τουρκομάνοι, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 11.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Σάμος: Σύλληψη 40 παράνομων αλλοδαπών στο Καρλόβασι


Συνελήφθησαν, στην περιοχή Δρακαιοί Σάμου, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καρλοβασίου, 40 αλλοδαποί, διότι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΑΤΟ & ΡΩΣΙΑ


   ------------------------------------------------
                       Ανάλυση:
                          --------------
Οι Σιωνιστές έμποροι των Εθνών σε πλήρη δράση στην Ουκρανία.
Οι σύγχρονοι έμποροι της Βενετίας του Σαίξπηρ, σε πλήρη δράση.
Όλη αυτή η διεθνής πολεμική αναταραχή έγινε για τέσσερις λόγους.
1.-Για να διχοτομήσουν την Ουκρανία σε Ανατολική & Δυτική.
2.-Για να κυκλώσουν τη Ρωσία με Νατοϊκά στρατεύματα .
3.-Για να βάλλουν την Ουκρανία στο Δ.Ν.Τ. , Ε.Ε. & ΝΑΤΟ.
4.-Για να κυριαρχήσουν στη Μαύρη Θάλασσα, με στόχο το Καύκασο.
Οι Σιωνιστές έμποροι των εθνών παίζουν Γεωπολιτικά & Γεωστρατηγικά παιχνίδια. Η Ρωσία προειδοποιεί τους ηγέτες της Ν.Τ.Π. όσοι έχουν Γεωπολιτικές φιλοδοξίες ας το ξεχάσουν. 
Αυτό σημαίνει πολλά. Για ποιο ΝΑΤΟ πολεμάμε;;; Για το ΝΑΤΟ των Κοσμοκρατόρων Rothschild & Rockefellers;;;; κ.λ.π.
Για το ΝΑΤΟ της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων;;;;
Τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν, «Πρόβα πολέμου από τη Ρωσία. Κολοσσιαία άσκηση με 250.000 άνδρες, χιλιάδες άρματα, πλοία, και αεροπλάνα τελευταίας τεχνολογίας, και πύραυλοι παντός τύπου, με πυρηνικές κεφαλές, σε ετοιμότητα».  
Ο Λαός της Ουκρανίας που έκαναν το λάθος να πάρουν το μέρος των Σιωνιστών Δυτικών, γρήγορα θα το μετανιώσουν, αφού θα πεινάσουν με το Δ.Ν.Τ. τη Σιωνιστική Τρόϊκα, και τα Μνημόνια, όπως εμείς.
Σήμερα στην Ουκρανία οι απατεώνες πολιτικοί μιλάνε για Ναζισμό,
κρύβοντας τη διχοτόμηση της χώρας.
Το Σιωνιστικό ΔΝΤ «ψοφάει» για πελάτες, και βρήκε την Ελλάδα, και την Ουκρανία, με τους προδότες πολιτικούς, αλλιώς θα κλείσει, σαν ένα μαγαζάκι χωρίς πελάτες, λίγο πριν βάλλει λουκέτο.
Το ΔΝΤ είναι ιδιοκτησία των ψυχοπαθών ηγετών της Παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, από την οποίαν αντλεί την εξουσία και δύναμή του.
Γιαυτό η Σιωνιστική  Νέα Τάξη Πραγμάτων του βρίσκει πελάτες κράτη «ψοφίμια» στη διεθνή οικονομική σκακιέρα, που έχουν θαλασσινά μαλάκια πολιτικούς, για να εκμεταλλευθεί τους Λαούς δεόντως.
Προ ετών έγινε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης η διεθνής
σύσκεψη της Σιωνιστικής λέσχης Bilterberg των Κοσμοκρατόρων!
Εκεί απεφασίσθη η χρεοκοπία της Ελλάδος, και η είσοδος αυτής στο ΔΝΤ, για να γίνει ο Λαός μας αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Τώρα μας χρειάζονται να πολεμήσουμε στο πλευρό τους!!!
Δύσμοιρη Ελλάς με τα θαλασσινά μαλάκια πολιτικούς που κουβαλάς.!!! Η ηγεσία της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, βρήκανε την ευκαιρία τώρα που η Ρωσία είχε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, και έκαναν τη ζημιά, με την ανατροπή του νόμιμου προέδρου της Ουκρανίας, και τη διχοτόμηση της χώρας αυτής.
Οι κάτοικοι της Δυτικής Ουκρανίας, στο θρήσκευμα καθολικοί και προτεστάντες, έχουν χαζαρο-Γερμανικές, και χαζαρο-Πολωνικές ρίζες,
δηλαδή στη πλειοψηφία τους είναι Γερμανο-Εβραίοι, & Πολωνο-Εβραίοι, και θέλουν να ζήσουν με τη Σιωνιστική Δύση.
Τούτου δοθέντος, η Ν.Τ.Π. άρπαξε την ευκαιρία, και με τη βοήθεια της  Τζούλιας Τιμοσένκο, έχωσε τη μισή τουλάχιστον (Δυτική) Ουκρανία στο ΔΝΤ, με Τρόϊκες, Μνημόνια, και Γερμαναράδες τοποτηρητές, και Γερμανική Σιωνιστική Ύπατη Αρμοστεία. 
Ευχόμεθα στους Δυτικούς Ουκρανούς καλά να περάσουν, με τους έμπορους των Εθνών, με τα τέρατα της Σιωνιστικής Δύσης που έμπλεξαν. Τους άνοιξαν τη πόρτα στο ΔΝΤ, σε ΜΟΝSΑΝΤΟ, SOROS, & CIA, δηλαδή σε όλο το «καλό τον κόσμο» της Γης, σε όλο το κακό συναπάντημα του πλανήτη.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε, μεταξύ άλλων και εδώ

                                                 ΑΝΤΩΝΗΣ  Ι.  ΓΡΥΠΑΙΟΣ
                                                 Διεθνολόγος
                                        E-mail: ant.grypaios@gmail.com
Διαβάστε περισσότερα...

"...ΗΧΗΣΤΕ ΟΙ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ.../ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΒΡΟΝΤΕΡΕΣ / ΔΟΝΗΣΤΕ ΣΥΓΚΟΡΜΗ ΤΗ ΧΩΡΑ / ΠΕΡΑ ΩΣ ΠΕΡΑ... Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!


Στις 27 Φεβρουαρίου του 1943, λίγες ημέρες μόλις μετά τον χαμό της αγαπημένης του συντρόφου (τον οποίο δεν είχε πληροφορηθεί επειδή και η δική του υγεία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση) και μέσα στην μαύρη σκλαβιά, ο Εθνικός μας ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός της λογοτεχνίας, Κωστής Παλαμάς φεύγει για την αιωνιότητα σε ηλικία 84 ετών.

Το θλιβερό άγγελμα διαδόθηκε αστραπιαία από στόμα σε στόμα σ’ όλη τη γερμανοκρατούμενη πρωτεύουσα. Ο Παλαμάς δεν ανήκε πλέον στην οικογένειά του αλλά σ’ ολόκληρο το έθνος. Στην κηδεία του την επομένη, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, μια λαοθάλασσα έψαλλε με ρίγη εθνικής συγκίνησης τον Εθνικό Ύμνο. Κι ενώ το φέρετρο κατέβαινε στον τάφο, ακούστηκε η βροντώδης και θαρραλέα φωνή του Άγγελου Σικελιανού στον ύστατο ποιητικό–εθνικό αποχαιρετισμό, που ήταν ταυτόχρονα και μια δυναμική αντιστασιακή πράξη μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων κατακτητών.

"...Ηχήστε οι σάλπιγγες... / καμπάνες βροντερές / δονήστε σύγκορμη τη χώρα / πέρα ως πέρα... Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Σημαίες της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε!"

Ο Κωστής Παλαμάς έχει προλάβει να εμπνεύσει την αγωνιζόμενη Ελλάδα και στίχοι του που γράφτηκαν τρεις μέρες μετά την κήρυξη του Ελληνοαλβανικού πολέμου την 1η Νοεμβρίου 1940, απευθύνονται στα νιάτα της Ελλάδας και επιγράφτηκαν «Στη νεολαία μας».

«Αυτό κρατάει ανάλαφρο μεσ’ την ανεμοζάλη
το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι,
αυτό το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο κανένα 
Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!»

Ο Κωστής Παλαμάς, γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1859 στην Πάτρα, από γονείς Μεσολογγίτες. Η οικογένειά του έχει να επιδείξει πολλούς αγωνιστές, κληρικούς και διδασκάλους του Γένους, μεταξύ των οποίων και τον Γρηγόριο Παλαμά. Προπάππος του ήταν ο Παναγιώτης Παλαμάς, ιδρυτής της ονομαστής Παλαμαίας Σχολής στο Μεσολόγγι, στην οποία δίδασκε. 

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΕΚΡΥΒΑΝ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ; ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1993!


Ένας πληροφοριοδότης του FBI στους κόλπους της αλ Κάιντα συναντήθηκε με τον μπιν Λάντεν και γνώριζε ότι ο πρώην ηγέτης του τρομοκρατικού δικτύου σχεδίαζε να χρηματοδοτήσει επιθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου NBC και της εφημερίδας Washington Times.
Ο πληροφοριοδότης είχε εργαστεί ως οδηγός του ακραίου αιγύπτιου σεΐχη Ομάρ Αμπντέλ Ραχμάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, κι ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης του.
Ο Ραχμάν σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται ότι είπε στον πληροφοριοδότη “αν χρειαστείς χρήματα, πήγαινε κατευθείαν στον Οσάμα και πες του ότι σε έστειλα εγώ”.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε το Κογκρέσο ούτε η Επιτροπή για την 11η Σεπτεμβρίου γνώριζαν για την ύπαρξη του πληροφοριοδότη παρά τις εκτεταμένες έρευνες για τις επιθέσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
Η Επιτροπή για την 11η Σεπτεμβρίου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του FBI και της CIA.
Όπως κατήγγειλε η Επιτροπή, στη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους και του προκατόχου του Μπιλ Κλίντον, χάθηκαν δέκα φορές ευκαιρίες για την αποκάλυψη τρομοκρατικών σχεδίων.
 www.makeleio.gr
Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι των τρομοκρατικών χτυπημάτων στη Νέα Υόρκη, Χαλίντ Μοχάμεντ, Αλι Αμπντουλ Αζίζ Αλί, Ουαλίντ μπιν Ατας, Μούσταφα αλ Χαουσάουι και Ράμζι Μπιναλσίμπ έχουν προφυλακιστεί και αναμένεται η δίκη τους σε στρατοδικείο στο Γκουαντάναμο της Κούβας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΡΙΤΗ παγκοσμίως η Ελλάδα στις εκτρώσεις!!!


1 ΣΤΙΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΚΤΡΩΣΗ!!!

Ποια οικονομική κρίση και πράσινα άλογα; Ποια μνημόνια; Ποια πολιτική; Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι που ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ και κανείς δεν βγάζει μιλιά! Φοβούνται όλοι, ακόμα και όσοι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, Χριστιανοί και συμπονετικοί, να μιλήσουν ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!

Τα στοιχεία είναι φρικιαστικά: 300.000 Έλληνες το χρόνο καταλήγουν στα σκουπίδια όταν οι ίδιες οι μητέρες δολοφονούν τα παιδιά τους. Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις αμβλώσεις, τρίτη στον κόσμο! Μια έκτρωση κάθε έντεκα δευτερόλεπτα πραγματοποιείται στην Ευρώπη, οδηγώντας στο θάνατο 2.725.820 έμβρυα ετησίως, ενώ στη χώρα μας ο αριθμός αυτός αγγίζει τις 300.000!


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 22% των Ελληνίδων δηλώνει πως έχει κάνει τουλάχιστον μια έκτρωση ενώ το 10% των γυναικών που υφίστανται τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι μόλις εφηβικής ηλικίας.

Συγκεκριμένα, 40.000 εκτρώσεις το χρόνο αποφασίζονται από κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών, από αυτές 1 στις 2 έφηβες που προχώρησε στην επέμβαση δεν έχει ενημερώσει ούτε καν τη μητέρα της.


Η έκπτωση των ηθικών αξιών, η ακολασία και ο χυδαίος «τρόπος ζωής» που προπαγανδίζουν τα βρωμερά ΜΜΕ, καθώς και η απομάκρυνση από τον Χριστό και την Εκκλησία, οδηγούν σε μαζικές δολοφονίες αγέννητων βρεφών!!!

Αν μεθαύριο λοιπόν, βλετιωθούν οι οικονομικοί δείκτες και εξαφανιστεί η ανεργία, θα καταλήξουμε να μην υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα για να επωφεληθούν, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον γεννήσεις!!!

Και η Πολιτεία τι κάνει; Αντί να βάλει φραγμό σε αυτό το αίσχος, το έχει νομιμοποιήσει και μάλιστα το προβάλει ως...καλό, ακόμα και δείγμα προόδου!!!

Αυτή είναι η κατάντια μας! Αυτά είναι τα χάλια μας! Μία στις τέσσερις Ελληνίδες ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ!!!

Ας σοκαριστούν ορισμένοι: Αυτή είναι η αλήθεια, όσο κι αν τους ενοχλεί! Πρόκειται για στυγνές δολοφονίες που γίνονται από ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ!

Πρέπει, τουλάχιστον η Εκκλησία, να δώσει βάση στο θέμα: Δεν είναι δυνατόν να μη μιλά καθόλου ή να μιλά με μισόλογα, φοβούμενη μην την...κακοχαρακτηρίσουν ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!!!

Κι εμείς ως λαός, ας μετανοήσουμε και ας διορθωθούμε! Διότι η πραγματική κρίση δεν είναι οι κομματιασμένοι μισθοί και συντάξεις, αλλά τα κομματιασμένα παιδιά - θύματα των εκτρώσεων...!

Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ

Ο Καλός Θεός οικονόμησε , ώστε το ανδρόγυνο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη, που να εγκαταλείπουν ακόμη και τους γονείς τους και ο άνδρας και η γυναίκα.

Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λήγει μετά την αποκατάσταση των παιδιών. Στην συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνον πολύ σεβασμό και τόση αγάπη, όση χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους.

Να είναι τόσο αγαπημένοι, ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν, να δίνουν και στους γονείς την υπερχείλιση της αγάπης τους και όλον τον σεβασμό τους και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική, για να φροντίζη ο ένας για τους γονείς του άλλου, όσο μπορεί περισσότερο.

Πολύ βοηθάει στην ομόνοια της οικογενείας, ο άνδρας , να αγαπάη την γυναίκα του περισσότερο από την μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται δια μέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνη και η γυναίκα.

Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους, επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει την μάνα του με υπερβολική αγάπη . Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν∙ νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για την μάνα τους. Σιγά-σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχη πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό, αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας.
Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι τιμή του, όπως και για τη νύφη είναι τιμή της να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άνδρα της, τον μεγάλωσε, και τώρα μεγάλον τον χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους.

Η μάνα, όταν παντρέψη τον γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε – και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά- , νιώθει, όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί, όταν δη στην κοιλιά της μητέρας άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψη κανείς τα πάθη, όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει, εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήση αυτό. Αν μάλιστα φροντίζη την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνη λίγη υπομονή, για να μη χάση τον μισθό που αποταμιεύει από την φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετή με υπομονή την πεθερά της, αργότερα, όταν περάση η ταλαιπωρία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε.

Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάη τις νύφες της σαν κόρες της. Η γιαγιά μου- η μητέρα του πατέρα μου- αγαπούσε την μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες: «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες…». Και η μητέρα μου τις έλεγε: «Γιατί το λέτε αυτό; Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου;». Και πράγματι τις αγαπούσε κι εκείνη σαν κόρες της.

Από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή»
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Δ’


http://www.agioritikovima.gr/didaches/geronta-paisiou/39378-i-agapi-t%CE%BFn-pai
Διαβάστε περισσότερα...

Σε ύψη η δημοτικότητα του Πούτιν

Χρυσό μετάλλιο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η δημοτικότητα του Ρώσου προέδρου ανέβηκε σχεδόν έξι μονάδες μέσα σε λίγες μέρες.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ρωσικού Κέντρου Κοινής Γνώμης VtsIOM, η δημοφιλία του Πούτιν κατέγραψε ποσοστό 67,7% μεταξύ των ερωτηθέντων στις 22 – 23 Φεβρουαρίου τη στιγμή που ήταν στο 61,9% στην ίδια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 15-16 Φεβρουαρίου.

Οι ειδικοί αναλυτές, όπως γράφει το Ρωσία Τώρα, αποδίδουν την αύξηση της αποδοχής των ενεργειών και των πρωτοβουλιών του Προέδρου Πούτιν τόσο στην θριαμβευτική λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, όσο και στη στάση του απέναντι στις πολιτικές αναταραχές της γειτονικής Ουκρανίας και το φάντασμα του εμφυλίου που πλανάται πάνω από τη χώρα.

Το 67,7% αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η δημοτικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οι 7 τροφές με αποδεδειγμένη αντιγηραντική δράση


Οι 7 τροφές με αποδεδειγμένη αντιγηραντική δράση
Εάν αναζητάτε την πηγή της αιώνιας νεότητας, το πιο πιθανό είναι να την βρείτε στην κουζίνα σας!

Οι διατροφικές μας συνήθειες δεν καθορίζουν μόνο το δείκτη της ζυγαριάς αλλά και την κατάσταση της υγείας και της επιδερμίδας μας.

Δείτε ποιες είναι οι 7 τροφές που οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι συμβάλλουν στην αντιγήρανση και τη μακροζωία.

1. ΚράνμπεριΠρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το εκχύλισμα από κράνμπερι χαρίζει κατά 25% περισσότερα χρόνια ζωής.

2. Πράσινο τσάιΤο πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου και καρδιοπάθειας. Παράλληλα, μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 26%.

3. Ξηροί καρποίΕρευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δηλώνουν πως οι ξηροί καρποί είναι το σνακ της μακροζωίας. Εκτοξεύουν τους δείκτες υγείας και προστατεύουν από ασθένειες όπως ο καρκίνος, η καρδιοπάθεια και οι παθήσεις του αναπνευστικού.

4. ΣολομόςΤα Ω-3 λιπαρά οξέα που περιέχει επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης, υποστηρίζουν ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

5. ΜύρτιλλαΑνήκουν σίγουρα στην κατηγορία των υπερ-τροφών, καθώς έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Μελέτες δείχνουν ότι οι πολυφαινόλες που περιέχουν τα μύρτιλλα μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 30%.

6. Προϊόντα ολικής άλεσης και ελαιόλαδοΤα δύο διατροφικά «όπλα» της μεσογειακής διατροφής προστατεύουν την καρδιά μας και συμβάλλουν στη μακροζωία.

7. Κόκκινο κρασίΜόλις μισό ποτήρι κόκκινο κρασί μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο, δηλώνουν Ολλανδοί ερευνητές. Τα στατιστικά δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν συστηματικά λίγο κρασί ζουν κατά μέσο όρο πέντε χρόνια περισσότερο. Το κόκκινο κρασί περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν από την καρδιοπάθεια.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΣΕ : Διμοιρία Επιδείξεων 2013

Τον γύρο της Ελλάδας κάνει βίντεο με επίδειξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων!

Τον γύρο της Ελλάδας κάνει βίντεο με επίδειξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων!Τον γύρο της Ελλάδας κάνει Βίντεο που δείχνει την υψηλή κατάρτιση στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων .

Με άψογα συντονισμένες κινήσεις οι Ευέλπιδες πραγματοποιούν ασκήσεις ακριβείας με τα όπλα . Η συγκεκριμένη διμοιρία αποτελεί την ομάδα επιδείξεων της Σχολής Ευελπίδων.

Οι στρατιωτικές σχολές της χώρας μας θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από τις πιο αξιόλογες ως προς την κατάρτιση των μελλοντικών αξιωματικών.
toxwni.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα ΜΜ”Ε” το κρύβουν: Ο Ραββίνος του Κιέβου καλεί τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την πόλη αλλά και την χώρα!


Το απέκρυψαν άπαντες! Ο Ραββίνος του Κιέβου Μοσέ Ρ. Αζμάν, κάλεσε τους Εβραίους της πόλης να την εγκαταλείψουν αμεσα και αν μπορούν να φύγουν και από την χώρα, αφού κινδυνεύει η ζωή τους!

Ο Ραββίνος αποκάλυψε περιπτώσεις βανδαλισμών σε εβραϊκά καταστήματα και απειλές κατά της εβραϊκής κοινότητας.


Αυτή η έντρομή έκκληση βέβαια, δεν έπαιξε σε κανένα μέσο. Ακόμα και τα ελληνόφωνα που εσχάτως ανακάλυψαν τον “αντιναζισμό”.Ούτε η περιβόητη AJC έβγαλε κάποια ανακοίνωση, αφού προφανώς τα λινκς του Καριπίδη θεωρούνται πιο επικίνδυνα από το διαφαινόμενο ολοκαύτωμα που έρχεται. Το οποίο βεβαίως θα το κεφαλαιοποιήσουν, όπως κεφαλαιοποίησαν κάποια ελληνόφωνα καθάρματα τα ολοκαυτώματα του Ελληνισμού.

Η Ελλάδα κύριε; Ο “ευαίσθητος¨κύριος Βενιζέλος ασχολήθηκε με την αποτροπή της στάσης πληρωμών. Ε, τώρα και να σφαχτούν κάποιες χιλιάδες Εβραίοι ή Έλληνες, πρώτη φορά θα είναι;

“Ukrainian Rabbi Moshe Reuven Azman asked Kiev Jews to leave the city and, if possible, the country, due to fears that Jews might be targeted by Svoboda Brown Shirts in the ongoing chaos. … Some Jewish shops have been vandalized and other threats to the Jewish community have been received.

“I told my congregation to leave the city center or the city all together and if possible the country too… I don’t want to tempt fate…but there are constant warnings concerning intentions to attack Jewish institutions,” Rabbi Azman told Maariv. (JN, February 24, 2014)
olympia.gr
http://www.eglimatikotita.gr/2014/02/blog-post_8623.html
Διαβάστε περισσότερα...

Φρικιαστική ιστορία με βιασμό 5χρονης Πομακας σε τουαλέτα τζαμιού και τους δράστες ελεύθερους!;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

«ΕΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΜΑΚΑ ΜΑΝΑ ΜΕ ΝΗΠΙΟ ΠΟΥ ΒΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΓΛΑΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΝ, ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ»


Την εγκληματική ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ στην Γλαύκη Ξάνθης, για μάνα Πομάκα που βιάστηκε το 5χρονο νήπιο της καταγγέλλει ο Βουλευτής Επικρατείας
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Όπως, μάλιστα, επίσης καταγγέλλεται από δημοσίευμα – φωτιά, «οι δράστες – τέρατα εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερα».

Ο Τέρενς Κουίκ, ζητά ΑΜΕΣΑ από τους αρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, να δώσουν απαντήσεις, καθώς ουδείς δείχνει να «κόπτεται» για τις τύχες αθώων κοριτσιών και των οικογενειών τους, που σημαδεύτηκαν εκτός από την κτηνώδη πράξη ανώμαλων και εγκληματικών στοιχείων και από την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!

olympia.gr
http://www.eglimatikotita.gr/2014/02/5_27.html
Διαβάστε περισσότερα...