Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Όπου και αν κοιτάξεις, όποιον και αν ερωτήσεις, όλοι ως εξ ενός στόματος θα ομολογήσουν ότι κάποιο αγκάθι τους κεντά και πονούν


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης


Ας μη λησμονώμεν, τέκνον μου, ότι όλοι οι άγιοι διήλθον αυτό το καμίνι των θλίψεων υπό διαφόρους μορφάς, συμφώνως έκαστος προς ο εκλήθη επάγγελμα. Εάν ρίψωμε μία ματιά εις τον πολυθρύλητον βίον και πολιτείαν της αγίας Αυγούστης Θεοφανούς, θα ίδωμεν συσσωρευμένας τας θλίψεις, την μίαν κατόπιν της άλλης, καθ’ όλην την πολυβασανισμένην ζωήν της. Έπασχε πολύ, παντοιοτρόπως προσεπάθει, ίνα δια μέσου νουθεσιών και προσευχών και δακρύων και παραδειγμάτων επιστρέψη τον εξοκείλαντα εις την αμαρτίαν αυτοκράτορα, τον σοφόν Λέοντα, τον νόμιμον σύζυγόν της. Αυτός ήτο καθ’ ολοκληρίαν ο σταυρός της αγίας αυτής ψυχής, καθ’ όλην την ζωήν της. Και αυτά τα βάσανα με τα καλά έργα της, την αγίασαν. Κάνε λοιπόν υπομονήν, προσεύχου, νουθέτει, ελπίζοντας εις τον Κύριον, « Μακάριος ανήρ ος ελπίζει επ’ αυτόν» ( Ψαλμ. 33,8 ). Ούτως εχαράχθη του ανθρώπου ο βίος επί της γης, εφ’ όσον εξέπεσεν από την αθανασίαν, τρυγά τώρα τους καρπούς, ους εγέννησεν η παρακοή.

Όσον και αν θελήση κανείς, όσον και αν προσπαθήση και νομίση ότι θα ζήση άνευ θλίψεων, δεν θα ημπορέση να το κατορθώση, διότι ο πειράζων εμπεριπατών την υπ’ ουρανόν και περιελθών την γην, πάντας κοσκινίζει και ποτίζει το φαρμάκι των θλίψεων της κατάρας του νόμου. Όπου και αν κοιτάξης, όποιον και αν ερωτήσης, όλοι ως εξ ενός στόματος θα ομολογήσουν ότι κάποιο αγκάθι τους κεντά και πονούν. Υπάρχει όμως διαφορά θλίψεως από θλίψιν, θλίβονταί τινες, διότι δεν ημπορούν να απολαύσουν αθεμίτους πράξεις, τούτο ένοχος θλίψις. Θλίβονται άλλοι νομίμως και ευλόγως, τούτο φυσικόν αποτέλεσμα. Όταν όμως υπάρχη και η πνευματική γνώσις, αι θλίψεις εμβολιάζονται εις τον υπομένοντα προς αγιασμόν. Τούτο ακριβώς διεπράχθη και εις την αγίαν Θεοφανώ, νομίμως έπασχε, διότι ο σύζυγός της εξηπάτα αυτήν, εκείνη όμως με πνευματικάς γνώσεις και νουθεσίας και χριστιανικόν παράδειγμα, υπομένουσα, κλαίουσα, προσευχόμενη ανέθετε τα πάντα μετ’ ελπίδος εις τον Θεόν. Και δια ταύτα πάντα εκεντρίσθη εις το νόμιμον η αγιότης. Δια τούτο υπόμεινον ταύτα πάντα, αγιάζου δια μέσου των θλίψεων, ευχαρίστει τον Θεόν, όπου σε παιδεύει προσκαιρα, ίνα σε αναπαύση αιώνια! Εγώ εάν ίδω, ή ακούσω ότι ο τάδε ζη άνευ θλίψεων και ευημερεί κατά πάντα τα θελήματα αυτού, τούτο το θεωρώ ως εγκατάλειψιν Θεού! Εμάς ας μας κατατάξη ο Θεός με τους πάσχοντας, ίνα γραφή το όνομά μας εις την βίβλιον της ζωής και μη μείνωμεν έξω του Θείου Νυμφώνος του Χριστού. Όσον και αν θλιβώμεν, μίαν ημέραν όλα θα λήξουν και θα ξεχασθούν, μόνον είτε κακόν είτε καλόν, τούτο θα μείνη, δια να ακολουθήση την ψυχήν μέχρι του κριτηρίου, όπου θα ακούση την μεγάλην απόφασιν. Τούτο πολλάκις με αλλοιώνει και κλαίω, το τι θα απολογηθώ εις το κριτήριον του Χριστού εγώ ο ανάξιος ιερεύς. Να εύχεσαι δι’ εμέ να μη καταδικασθώ.

http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/
http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2015/09/7128.html
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...

Απ’ ό,τι κάνει κανείς για τον Θεό, τίποτε δεν πάει χαμένο


Δεν γνωρίζω αν άλλη χριστιανική χώρα, όπως η Ελλάδα μας, έχη τόσα εξωκλήσια. Εξωκλήσια είναι τα εκκλησάκια που βρίσκονται έξω από πόλεις και χωριά.


Αυτά τα εκκλησάκια ήταν σημεία ευλαβικής αναφοράς και παρηγοριάς για τον ανθρώπου της υπαίθρου. Είχαν αγιάσματα με ιαματικά ύδατα. Είχαν άγιες εικόνες, που δάκρυζαν, χτυπούσαν, μιλούσαν, θαύματα ενεργούσαν.
Ήταν αποκούμπια του πονεμένου και κουρασμένου ανθρώπου. Αυτά ήταν γι’ αυτούς τα νοσοκομεία, τα καταφύγια στον πόνο και τις στενοχώριες της πικρής ζωής. Ήταν κτισμένα έπειτα από κάποιο όνειρο, κάποια οπτασία ή κάποιο τάμα. Οικοδομήθηκαν από φτωχούς χειρώνακτες, τις περισσότερες φορές με τους δικούς τους κόπους. 

Αρχιτέκτων ήταν η βαθιά τους ευλάβεια, γι’ αυτό και ήσαν όμορφα, γουστόζικα. Η κάθε γωνιά και η κάθε πέτρα έχει τοποθετηθεί με μεράκι. Και οι άνθρωποι που τα συντηρούν και ανάβουν τα κανδηλάκια και τα ευτρεπίζουνε στο διάβα του χρόνου είναι όμορφοι, ευλαβείς, προσηνείς.Διηγείτο ο γερ- Αργύρης από το Αγιονέρι Κοζάνης πως ο Άγιος Αθανάσιος έχει αγίασμα και πολλές ιάσεις επιτελεί. Ένας νέος, που στα μικρά του χρόνια άναβε με την μητέρα του τα καντήλια του Αγίου Αθανασίου, πήγε στην Αμερική για μια καλύτερη τύχη. Εκεί παρέλυσαν τα κάτω άκρα του. Οι γιατροί καμμιά βοήθεια δεν του προσέφεραν. Μια ευλογημένη νύχτα βλέπει στον ύπνο του έναν αρχιερέα με κατάλευκα γένια.
- Παιδί μου, με γνωρίζεις; Είμαι ο άγιος Αθανάσιος από το Αγιονέρι. Έλα και σ’ εμένα κι εγώ θα σε γιατρέψω.

Πράγματι, επέστρεψε στην Ελλάδα, έκανε Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο, κρέμασε τις πατερίτσες του στην εικόνα κι από τότε βαδίζει χωρίς καμμιά δυσκολία.


Ο ίδιος διηγείτο ακόμη:
- Πήγα κάποτε ν’ ανάψω τα καντήλια του Αγίου. Όταν έφθασα με το γαϊδουράκι μου στην πόρτα, ψάχτηκα και διαπίστωσα πως ξέχασα τα κλειδιά. Η πόρτα βαρειά, ξύλινη με γύφτικους μεντεσέδες. Τι να έκανα; Το πήγαιν’ έλα από το χωριό δεν ήταν εύκολο. 
Την ώρα που πήγα να κρεμάσω το λαδικό στο καρφί του τοίχου της εκκλησίας ακούστηκε δυνατός κρότος. Άνοιξε η πόρτα! Όταν τελείωσα τις προσευχές μου και την αποστολή μου, με τον ίδιο τρόπο έκλεισαν οι πόρτες και έφυγα για το σπίτι μου, κρατώντας αναμμένη την δάδα της πίστεως. Το φως το πήρα από το καντηλάκι του αγίου Αθανασίου, γι’ αυτό δε μου έσβησε ποτέ.


Αυτή η επίσκεψη στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, παρ’ όλο που δεν συναντούσε μήτε ψάλτη μήτε παπά μήτε ιεροκήρυκα, καλλιέργησε την ψυχή του, τράνεψε την πίστη του και του προσέδωσε βαθειά ευλάβεια.
Στον πόλεμο του '40 πολέμησε στην πρώτη γραμμή. Ο βασιλιάς Παύλος τον παρασημοφόρησε. Έχασε όμως όλη του την πτέρνα. Όταν ησύχασαν τα πράγματα, τον προέτρεπαν να περάση επιτροπή για σύνταξη και απαντούσε ο άνθρωπος του Θεού:

- Αν πάρω χρήματα, θα χάσω ό,τι κέρδισα: Εγώ, παιδιά μου, έβλεπα την Παναγία. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Δεν λύγισα. Δεν φοβήθηκα. Αυτά είναι τα παράσημά μου.

Απ’ ότι κάνει κανείς για τον Θεό, τίποτε δεν πάει χαμένο. Ο άνθρωπος δεν χαριτώνεται μόνον με την διδαχή, αλλά και με κάθε ευσέβεια που δεν καταντά ευσεβισμός. Και το καντήλι και το κερί και το λιβάνι και το πρόσφορο και ο άρτος γίνονται μάννα ουράνιο που θρέφει την ψυχή. Μακάρι να μη λείψουν από κανένα ορθόδοξο σπίτι. Αμήν.

Από το βιβλίο«Μορφές που γνώρισα να ασκούνται στο σκάμμα της Εκκλησίας»
Ιερά Μονή Δοχειαρίου, Άγιον Όρος

http://www.proskynitis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_19.html
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Το Κόσοβο δίνει «αόριστες» υποσχέσεις στην Ελλάδα για τους χριστιανούς στην πρώην σερβική επαρχία


Ο Πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Ίσα Μουσταφά  και  ο υπουργός Εξωτερικών Χασίμ Θάτσι ζήτησαν από την Ελλάδα να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους να ενταχθούν σε διεθνείς οργανισμούς, δίνοντας αόριστες υποσχέσεις περί «προστασίας» των χριστιανών και των μνημείων  στην πρώην σερβική επαρχία .

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, Ίσα Μουσταφά και τον υπουργός Εξωτερικών Χασίμ Θάτσι, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων  RIA Novosti.

«Οι ηγέτες των Κοσοβάρων ευχαρίστησαν των Έλληνα ΥΠΕΞ για την  πρόσφατη επίσκεψη του  στο Κοσσυφοπέδιο και την  συνεπή στάση της Ελλάδας σε σχέση με τα αιτήματα αυτά  , παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει  αναγνωρίσει επίσημα το κράτος τους.

Η  ελληνική πλευρά «ενημερώθηκε» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και την πρόοδο της μεταρρύθμισης, το διάλογο και την συμφωνία με την Σερβία. Οι Κοσοβάροι πολιτικοί ζήτησαν την υποστήριξη της  Ελλάδος  στις προσπάθειές τους να ενταχθούν στους διεθνείς οργανισμούς », ανακοίνωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός  εξέφρασε τη δέσμευση του στον αγώνα της κυβέρνησής του εναντίον του θρησκευτικού φανατισμού και την συμμετοχή του  στον αγώνα κατά του « ισλαμικού  κράτους». Επίσης, ο ίδιος τόνισε θα εξασφαλίσει την προστασία και την χρηματοδότηση της επισκευής και της αποκατάστασης των χριστιανικών μνημείων και εκκλησιών».

Ο Ν. Κοτζιάς, με τη σειρά του, τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή, με  την  συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στην συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την συμμετοχή όλων των χωρών και με την ενεργό υποστήριξη της Ελλάδας.

«Ο Έλληνας υπουργός κάλεσε τον ομόλογό του στην Αθήνα και εξέφρασε την υποστήριξή του για τις προσπάθειες της Ελλάδος για ένταξη του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και προς το συμφέρον της σταθερότητας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο γενικός στόχος είναι η μελλοντική ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», κατέληξε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών .

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν την συνεργασία τους και να δημιουργήσουν ομάδες  εμπειρογνωμόνων που θα  ασχοληθούν  με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σε ανάλυση από την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr, το μόρφωμα «kosova» που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ και την Γερμανία αποτελεί το δεύτερο κράτος/παρωδία στην Ευρώπη μετά την ΠΓΔΜ.

Ζητούν οι Κοσοβάροι πολλά και διάφορα και εμείς τα δίνουμε χωρίς ανταλλάγματα ,ούτε για το συμφέρον της πατρίδος μας , ούτε για το χριστιανικό στοιχείο της περιοχής.

Οι υποσχέσεις των Αλβανών  είναι χωρίς αντίκρισμα και αποσκοπούν σε οφέλη από την Ελλάδα , με σκοπό την μελλοντική  δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

DARPA: «Πρόγραμμα εμφύτευσης μικροτσίπ στον εγκέφαλο Αμερικανών στρατιωτών»!


Η  πιο μυστικοπαθής υπηρεσία προηγμένης τεχνολογίας του κόσμου που υπάγεται στο  Πεντάγωνο,   η περιβόητη DARPA, ετοιμάζει ένα άκρως απόρρητο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο,  θα πραγματοποιείται η εμφύτευση ενός ειδικού  μικροτσίπ στον εγκέφαλο των Αμερικανών στρατιωτών,  οι οποίοι  έχουν υποστεί βλάβες  κατά την διάρκεια συγκρούσεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Το τσιπ αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα « ξεκλειδώσει»  πολλά από τα μυστικά του ανεξερεύνητου ανθρώπινου εγκεφάλου, ενώ την ίδια στιγμή οι στρατιώτες θα συμμετέχουν  σε ένα «πείραμα», σύμφωνα με το αμυντικό portal Sputnik.

Σύμφωνα με την ειδικό επιστήμονα A. Jacobsen, τα ερωτήματα γύρω από τον τρόπο αναζήτησης από την  DARPA της επιτυχίας του προγράμματος της τεχνητής νοημοσύνης,  σχετίζεται με τα μακροπρόθεσμα σχέδια κατασκευής Drone «κυνηγού –δολοφόνου».

Ως ένα παράδειγμα του τι ακριβώς ετοιμάζει  το Πεντάγωνο , η Jacobsen τόνισε ότι σύμφωνα με αληθινά σχέδια , θα  κατασκευαστεί ένα  ρομπότ/drone, στο οποίο  θα μπορούσε κάποιος να «δείξει μια φωτογραφία  ενός ανθρώπινου στόχου και του  δώσει  την εντολή , « σκότωσε τον  άνθρωπο αυτό και στείλε μήνυμα σε μένα ότι αυτό έγινε» .

Τα σχέδια αυτά σύμφωνα με  έγγραφα υπάρχουν στο αμερικανικό  Πεντάγωνο εδώ και 20, 25 χρόνια έξω, με την DARPA να ηγείται όλων αυτών  των προσπαθειών», κατέληξε η ίδια  .

Ο αμερικανικός στρατός ελπίζει να έχει ένα ΤΕΤΟΙΟ πρωτότυπο μέσα σε 5 χρόνια και στην συνέχεια σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση του  οργανισμού FDA για την χρήση του», αναφέρει  σχετική έκθεση.


Το Πεντάγωνο έχει ήδη αναλάβει εξολοκλήρου τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από το 1950. Σήμερα, η πιο μυστικοπαθής υπηρεσία η οποία  ασχολείται με την  υψηλή τεχνολογία , η περίφημη   DARPA,  συνεχίζει αυτό το σχέδιο μέσω  ενός προγράμματος που φαινομενικά έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους στρατιώτες που έχουν υποστεί βλάβες του εγκεφάλου, δήλωσε η Annie Jacobsen, που και συγγραφέας του  βιβλίου « Ο εγκέφαλος  του Πενταγώνου».

«Από τα 2,5 εκατομμύρια των Αμερικανών που υπηρέτησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, 300.000 από αυτούς ήρθαν πίσω  με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», σύμφωνα με ειδικούς .

« Η DARPA ξεκίνησε μια σειρά προγραμμάτων για να βοηθήσει την γνωστική  τους λειτουργία και να αποκαταστήσει μέρος αυτής της ζημιάς. Και αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται γύρω από την τοποθέτηση μικροτσίπ  μέσα στον ιστό του εγκεφάλου», τονίζει η  εμπειρογνώμον.

Τα  προγράμματα αυτά , μοιάζουν με την χρησιμοποίηση από την  DARPA ενός τρόπου να εφαρμοστεί η  τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης  στον άνθρωπο ,  με σκοπό να βοηθηθούν άτομα που έχουν  υποστεί σοβαρές  βλάβες του εγκεφάλου. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς επιστήμονες , υπάρχει διάχυτη η υποψία ότι η  DARPA θα  εισέλθει  μέσω αυτών των προγραμμάτων  σε τελείως «ανεξερεύνητους» τομείς του ανθρώπινου εγκεφάλου με σκοπό  τον «έλεγχο» του ανθρώπινου νου.

Σύμφωνα με το τμήμα αναλύσεως της  ιστοσελίδας μας  pentapostagma.gr, η  DARPA έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα « RAM» (Επαναφορά της ενεργής μνήμης) από το περασμένο έτος και   το οποίο προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμο περίπου σε τέσσερα χρόνια, με ενεργό το στάδιο της  εμφύτευσης μικροτσίπ στον άνθρωπο.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τη συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας στη Συρία κατά του ISIL ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ!


Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Α.Τσίπρα να απόσχει από την "διεθνή συμμαχία" κατά του ISIL με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ λόγω της πρόσκλησης των Σκοπίων ως "Μακεδονία" από μέρους των Αμερικανών ανακοινώθηκε από τον ΥΠΕΞ Ν.Κοτζιά η πρόθεση για συνεργασία με τη Ρωσία για τον ίδιο σκοπό!

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική δήλωση πρόθεσης συνεργασίας έρχεται μετά την αντίστοιχη πρόσκληση και με το Ιράν 

Πιο συγκεκριμένα ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

Δήλωση ΥΠΕΞ, Ν. Κοτζιά, στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, μετά τη συνάντησή του με τον ΥΠΕΞ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Sergey Lavrov (Ν. Υόρκη, 29.9.15)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πώς πήγε η συνάντησή σας με τον κ. S. Lavrov; 
Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Κάναμε μία σειρά από συναντήσεις στον ΟΗΕ. Ξέρετε, η Γενική Συνέλευση είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, όσο και για τις διμερείς και στο πλαίσιο αυτό είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Το 2016 είναι το Έτος Ελληνο-ρωσικής φιλίας και συνεργασίας και τον κάλεσα να έρθει αυτό το έτος στην Αθήνα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια θέματα συζητήσατε παραπέρα; 

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Όπως είναι φυσιολογικό με τους Ρώσους σήμερα συζητήσαμε αναλυτικά το Συριακό, όπως το κάνουμε με όλους όσους συναντούμε, σήμερα το πρωί είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν επί του θέματος, έχουμε συζητήσει με τους Αμερικάνους, έχουμε συζητήσει δύο φορές με τους υπόλοιπους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρώπης, εδώ στη Ν. Υόρκη.


Το Συριακό, λοιπόν, οι προοπτικές συνεργασίας και οι στόχοι που υπάρχουν σε αυτό. Κουβεντιάσαμε, επίσης, για την κατάσταση στην Ουκρανία και ασφαλώς για την ελληνο-ρωσική συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Νωρίτερα ο Ν.Κοτζιάς είχε συνάντηση με τον ομολογό του του Ιράν Dr. Mohammad Javad Zarif για το ίδιο θέμα όπου αναφέρθηκε ότι:

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, είχε, σήμερα, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Dr. Mohammad Javad Zarif.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην κατάσταση στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και εξέφρασαν τη βούληση να ενισχύσουν τις προσπάθειες τους για περαιτέρω καλλιέργεια των διμερών σχέσεων και για εμβάθυνση της πολιτικής, οικονομικής, εμπορικής και πολιτιστικής συνεργασίας.

Ο κ. Κοτζιάς προσκάλεσε, τέλος, τον Ιρανό ομόλογό του στη Διάσκεψη για το «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου και επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τεχεράνη, η οποία είχε προγραμματιστεί και αναβληθεί λόγω των πρόσφατων εκλογών.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

30 νεκροί Κούρδοι αντάρτες σε μάχες λένε οι Τούρκοι


Οι μάχες στην νοτιανατολική Τουρκία και στα σύνορα με το Ιράκ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μεταξύ των στρατευμάτων της Τουρκίας και του ΡΚΚ. Η νέα τακτική της Τουρκίας είναι οι αεροπορικές επιδρομές και στις δύο πλευρές των συνόρων, στοχεύοντας στην όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη επιδείνωση των θέσεων των ανταρτών.

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν σήμερα, οι απώλειες από την πλευρά των Κούρδων ανήλθαν στους 30 νεκρούς και απροσδιόριστος αριθμός τραυματιών. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ θεωρεί ότι πολύ σύντομα το θέμα θα πάρει τέλος, καθώς οι αντάρτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμών σε όπλα. 

Η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται μετά τον θάνατο δύο Τούρκων στρατιωτών, από πυρά Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ. Και όπως φαίνεται θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, καθώς πάνω σ' αυτό το κλίμα θα παιχτεί όπως όλα δείχνουν το προεκλογικό παιχνίδι και ο τελικός νικητής των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ιαπωνία: Δεν θα δεχτεί ούτε έναν πρόσφυγα στο εσωτερικό της- Θα τους βοηθήσει όμως οικονομικά


Χρηματική θα είναι κυρίως η βοήθεια της Ιαπωνίας προς τους Σύρους και Ιρακινούς μετανάστες που έχουν εκτοπιστεί από τις πατρίδες τους λόγω συρράξεων. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, η χώρα του θα διαθέσει γύρω στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να χτίσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Όπως διευκρίνισε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η χώρα του θα αυξήσει τη βοήθεια στους πρόσφυγες κατά περίπου 810 εκατομμύρια δολάρια, τρεις φορές το ποσό που διέθεσε πέρσι, ενώ για ειρηνικούς σκοπούς θα διαθέσει ακόμα  περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα βέβαια ο ιάπωνας πρωθυπουργός κατέρριψε κάθε πιθανότητα η χώρα του - η οποία δέχτηκε μόλις 11 από τους 5.000 αιτούντες άσυλο πέρσι - να υποδεχτεί πρόσφυγες από τη Συρία.

Ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Άμπε απάντησε γενικευμένα ότι η χώρα χρειάζεται να στηρίξει τους δικούς της εργαζόμενους με βήματα όπως η ενδυνάμωση περισσότερων γυναικών και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων για εύρεση εργασίας.

«Σε σχέση με το θέμα του πληθυσμού, υπάρχουν πολλά πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε προτού δεχτούμε μετανάστες», είπε ενώ προσέθεσε πως «η Ιαπωνία θα ήθελε να συνεισφέρει αλλάζοντας τις συνθήκες που δημιουργούν τους μετανάστες».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Κρήτη: Καταδικάστηκε σε 492 χρόνια για διακίνηση λαθρομεταναστών


Σε 492 χρόνια κάθειρξη, κατά συγχώνευση, αλλά και 1 εκ. 230 χιλιάδες ευρώ χρηματική ποινή, καταδικάστηκε από το Δικαστήριο στο Ηράκλειο ο 51χρονος Κρητικός, που κατηγορείτο ως εγκέφαλος της υπόθεσης του οργανωμένου κύκλωματος δουλεμπόρων.

Από τους συνολικά 10 κατηγορουμένους, εκ των οποίων 5 Κρητικοί, στο εδώλιο κάθισαν οι 8 καθώς δύο Σύριοι δεν εμφανίστηκαν στη δίκη. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους τους 7 για διευκόλυνση εισόδου μεταναστών και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ απηλλάγησαν από την κατηγορία της σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Στον 51χρονο από τον Αχεντριά,  που κρίθηκε ένοχος για την μεταφορά 83 μεταναστών, επιβλήθηκε η ποινή των 10 χρόνων φυλάκισης για τον κάθε ένα από τους 83, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 30 χιλ. ευρώ, επίσης για τον κάθε ένα μετανάστη. Κατά συγχώνευση η ποινή του μετατράπηκε σε 492 χρόνια φυλάκιση (εκτιτέα τα 25 χρόνια) και χρηματική ποινή 1 εκ. 230 χιλ. ευρώ
Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ένας από τους δύο Σύριους που δεν εμφανίστηκαν στη δίκη.
Σε τρεις ακόμα Σύριους 40, 33 και 30 ετών, που κατηγορούνταν για τη μεταφορά 33 μεταναστών επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 330 χρόνων (εκτιτέα τα 25)
Στους δύο οδηγούς των φορτηγών, από το Ηράκλειο και τις Μελέσσες,  το Δικαστήριο αναγνώρισε το ελλαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και τους καταδίκασε σε 85 χρόνια φυλάκιση τον κάθε ένα, θα εκτίσουν δε τα 10 χρόνια.
Σημειώνεται ότι το δικαστήριο δεν δέχτηκε να μετατραπεί η ποινή τους σε χρηματική και ούτε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι οδηγούνται στη φυλακή.
Αθωώθηκαν ο 56χρονος αδερφός και ο 23χρονος ανιψιός του 51χρονου καθώς και ένας νεαρός Πακιστανός.

Φυγάδευσαν τον συνήγορο του βασικού κατηγορούμενου

Σημειώνεται ότι με το πέρας της δίκης ο 51χρονος βασικός κατηγορούμενος επιτέθηκε με σφοδρότητα στον συνήγορό του, με αφορμή την έκβαση της υπόθεσης και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, προκειμένου ο δικηγόρος να αποφύγει τα χειρότερα. Μάλιστα ο δικηγόρος ουσιαστικά φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΕ δεν πρέπει να εμπιστευτεί την Τουρκία για Λύση του Προσφυγικού


Γράφει ο Χρήστος Βαλκάνιος

Ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης του προσφυγικού προβλήματος η ΕΕ αποφάσισε μεταξύ άλλων, μια μεγάλη χρηματοδότηση για να δημιουργηθούν στην Τουρκία κέντρα υποδοχής μέχρι τον Νοέμβριο, όπου θα γίνεται η ταυτοποίηση, η επαναπροώθηση και η κατανομή των προσφύγων. Ταυτόχρονα θα διατεθεί ένα δισ. που θα κατανεμηθεί σε Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία μέσω του προγράμματος τροφίμων των ΗΕ, ενώ οι κ. Τούσκ και  Γιούνκερ είπαν ότι θα φιλοξενήσουν μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις 5 Οκτωβρίου ως μέρος των προσπαθειών συνεργασίας με την Άγκυρα για να μειώσουν τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα.

Ακούσαμε με μεγάλη επιφύλαξη την συμμετοχή της Τουρκίας στην όλη αυτή προσπάθεια καθόσον και στο παρελθόν δεσμεύσεις της για επαναπροωθήσεις, πέσανε στο κενό παρά τις χρηματοδοτήσεις που ακόμα τρέχουνε για αυτά τα προγράμματα.

Αυτές τις επιφυλάξεις μας, ήρθε να επιβεβαιώσει με άρθρο-σχόλιο η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, που επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι μέρος του προβλήματος της προσφυγικής κρίσης, λόγω της μη φύλαξης των συνόρων, αλλά και της πολιτικής της έναντι των προσφύγων και των Κούρδων.

Ακόμη κι αν η Τουρκία ήταν έτοιμη να φυλάξει πιο αποτελεσματικά τα σύνορα της, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες θα ήθελαν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη και ο λόγος είναι απλός. Η Τουρκία δεν προσφέρει καμία προοπτική στους πρόσφυγες.

Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση χωρίς την ειλικρινή υποστήριξη της Τουρκίας, όμως ακόμη κι αν η Άγκυρα λάβει τα απαραίτητα χρήματα για να φυλάξει πιο αποτελεσματικά τα σύνορα της, κυρίως στο Αιγαίο, αυτό δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες θέλουν να πάνε στην Ευρώπη.

Ακόμη κι αν η Άγκυρα ήταν έτοιμη να δεχτεί πίσω τους πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, αυτό δεν θα άλλαζε την αποφασιστικότητα των προσφύγων να φτάσουν στην Ευρώπη.

Διότι για να αλλάξει κάτι ριζικά, θα πρέπει η Τουρκία να βελτιώσει νομικά και ουσιαστικά την κατάσταση των προσφύγων, που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο έδαφός της. Αυτό όμως δεν το θέλει η Άγκυρα αλλά και βάσει μάλιστα της τουρκικής νομοθεσίας άσυλο στη χώρα μπορούν να ζητήσουν μόνο Ευρωπαίοι !!!!!!!!!!!

Εφόσον λοιπόν δεν προσφέρει προοπτική στους χιλιάδες μετανάστες από τα γειτονικά κράτη, οι περισσότεροι θα θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς εκεί δεν έχουν καμία πιθανότητα να γίνουν κάποια στιγμή ισότιμοι Τούρκοι πολίτες.

Στην Τουρκία είναι επισήμως καταγεγραμμένοι 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες, αν και ο πραγματικός τους αριθμός εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι από αυτούς και συγκεκριμένα περισσότεροι από το 80% των Σύρων, δεν ζουν στις εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στις περιφέρειες πολλών τουρκικών πόλεων, αλλά απλώς αφήνονται στην τύχη τους. Η πλειονότητα των Σύρων προσφύγων ζει σε δύσκολες και συχνά απάνθρωπες συνθήκες σε πάρκα, σε ερειπωμένα σπίτια είτε σε μισοκατεστραμμένα διαμερίσματα για τα οποία πληρώνουν υπέρογκα ενοίκια.

Συνεπώς το σημαντικότερο ζήτημα, είναι, όχι μόνο αν η Τουρκία είναι έτοιμη να θεωρηθεί χώρα υποδοχής προσφύγων ώστε να αντιμετωπιστεί ανάλογα, αλλά αν η προοπτική να συνδράμει την προσπάθεια αποσυμφόρησης τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης είναι στις πραγματικές προθέσεις της. Επ αυτού του θέματος η Frankfurter Allgemeine, όπως και εμείς συμφωνούμε απόλυτα, θεωρεί ότι ο Ερντογάν αποτελεί μη αξιόπιστο συνομιλητή και εταίρο της Δύσης.

Εξάλλου, αν η Άγκυρα συνεχίσει την επιθετική της πολιτική απέναντι στους Κούρδους, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ακόμη προσφυγικό κύμα. Ο τουρκικός στρατός δεν πολεμά κατά των ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), αλλά εναντίον όλων των Κούρδων στο σύνολο τους. Έτσι αν η κατάσταση συνεχίσει να οξύνεται, τελικά η Ευρώπη θα πρέπει να συνομιλήσει για την επίλυση της προσφυγικής κρίσης με έναν Τούρκο πρόεδρο, οι πολιτικές του οποίου απειλούν να προκαλέσουν ένα νέο κύμα προσφύγων.

Χρήστος Καλογερόπουλος – Βαλκάνιος

Στρατηγικός Αναλυτής

Εξειδικευμένος σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας

στη ΝΑ Μεσόγειο

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Ισόβια σε εμπόρους ναρκωτικών που θα συλληφθούν με εμπόρευμα αξίας άνω των 75.000€


Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμόν 1/2015 απόφασή της αυστηροποίησε τις ποινές που θα επιβάλλονται στους εμπόρους ναρκωτικών και έτσι θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθειρξη όσοι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών που προσδοκά όφελος πάνω από 75.000 ευρώ, χωρίς να έχει σημασία πόσοι είναι οι κατηγορούμενοι.

Να σημειωθεί ότι η επίμαχη απόφαση του Αρείου Πάγου θα αποτελέσει πιλότο για όλα τα δικαστήρια της χώρας ως προς την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων σε υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Η ποινική νομοθεσία προβλέπει ότι με ισόβια κάθειρξη απειλούνται όσοι διακινούν κατ' επάγγελμα ναρκωτικά, προσδοκώντας όφελος τουλάχιστον 75.000 ευρώ.

Οι αρεοπαγίτες, υιοθετώντας την πρόταση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νίκου Παντελή, απέρριψαν το αίτημα κατηγορουμένων να επιμερίζεται το ποσό των 75.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων στη διακίνηση ναρκωτικών, έτσι ώστε να αποτραπεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης στους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους.

Οι εμπλεκόμενοι στην εν λόγω υπόθεση προσπάθησαν να ισχύει το σπάσιμο του ποσού των 75.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των κατηγορουμένων (δύο τον αριθμό), με σκοπό να αποφύγουν την επιβολή της ποινής της ισοβίου καθείρξεως.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι, όταν διακινούν ναρκωτικά περισσότεροι δράστες, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το όφελος στο οποίο απέβλεψε χωριστά ο καθένας, αλλά το σύνολο του οφέλους, που προσδιορίζεται μία φορά και αντιστοιχεί σε όλους μαζί τους κατηγορουμένους, χωρίς να επιμερίζεται μεταξύ τους.

Το δικαστήριο το απασχόλησε περίπτωση δύο Αλβανών κατηγορούμενων οι οποίοι συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση άνω των 3 κιλών κοκαΐνης, με προσδοκώμενο όφελος 85.000 ευρώ, ενώ στην κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30.000 ευρώ και επιπλέον 3 κιλά κοκαΐνη.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η νέα στρατιωτική συμμαχία που σχηματίστηκε στη Συρία, αλλάζει τους κανόνες στο «παγκόσμιο παιχνίδι»


Είναι πραγματικά μια εντελώς νέα στρατιωτική συμμαχία, με πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και τα έθνη  που εκπροσωπούνται σε αυτήν  είναι πραγματικά ένας  νέος  κόσμος, αναφέρει δημοσίευμα για την νέα υπό διαμόρφωση «Ανατολική Συμμαχία».

Το βασικό μέλος της συμμαχίας  επίσημα είναι η Ρωσία, αλλά   (συμπεριλαμβάνεται  ολόκληρο του μπλοκ των χωρών του συνασπισμού  CSTO), καθώς  επίσης  η Κίνα και η  Ινδία. Ανεπίσημα, τα μέλη της συμμαχίας αποτελούν  χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Νότια Αφρική, η Συρία, το Σουδάν και άλλοι. 
Την ίδια στιγμή, η Γερμανία , θα επιτρέψει  την ένταξη της  στο δυτικό συνασπισμό  μόνο μετά από μια σειρά από  γεγονότα στην ίδια την Ευρώπη,  τα οποία αφορούν την  ακόμα μεγαλύτερη ενεργοποίηση της Ρωσίας , αλλά και των άλλων δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. 
Ο Β. Πούτιν επέλεξε την τέλεια στιγμή για την καταστροφή του ισλαμικού στρατού . Η Ευρώπη είναι ήδη φοβισμένη, αλλά ακόμα όχι σε κατάσταση υστερίας. Η Ευρώπη την ώρα αυτή φάνηκε να «φοβάται» τον ισλαμικό στρατό  πραγματικό  και εικονικό, αυτήν την στιγμή διάλεξε ο Πούτιν,   να δείξει το πραγματικό της Ρωσίας , το οποίο δεν  αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, αλλά  μπορεί να την σώσει από την πραγματική  ισλαμική απειλή. 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στην Ρωσία σύντομα θα έρθουν Γάλλοι πολιτικοί  για επίσημη επίσκεψη  , οι οποίοι  μάλσιτα  είναι πιθανό να επισκεφθούν  και την Κριμαία,  προβαίνοντας σε δημόσιες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες ότι η Χερσόνησο αυτή  είναι  πλέον ρωσική επικράτεια.! 
Εκ των πραγμάτων, αυτό θα είναι το σήμα εκκίνησης για ολόκληρη την Γαλλία να αναθεωρήσει τις πολιτικές της και για τον υπόλοιπο κόσμο, αποτελώντας ένα   σαφές μήνυμα ότι η Γαλλία στο εγγύς μέλλον θα αλλάξει πορεία. Μετά από αυτή τη δήλωση είναι πιθανό  και η Γερμανία, η οποία είναι τώρα σε αναζήτηση συμμάχων στο φιλοαμερικανικό μπλοκ,  να πράξει το ίδιο. Πολλοί Ευρωπαίοι Σύμμαχοι διαφωνούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και  έχουν πραγματικό πολιτικό βάρος. 
Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα υπό άκρα μυστικότητα ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας είχε συνάντηση με  αντιπροσώπους από διάφορες χώρες. Συνολικά παρέστησαν 12 αντιπροσωπείες. Όλες αυτές οι «αντιπροσωπείες» επισκέφτηκαν το ρωσικό κέντρο επιχειρήσεων   και ενημερώθηκαν  για τις τελευταίες στρατιωτικές απειλές της Ρωσίας, ενώ ενημερώθηκαν  πλήρως για την κατάσταση στην Συρία,  για τον ISIS  , την συριακή αντιπολίτευση, τους Κούρδους και όλους τους «άλλους» ( Τούρκους). 
Οι αντιπροσωπείες «είδαν» στον υπολογιστή μέσω πολεμικού παιγνίου  ότι η Ρωσία μόνη της θα μπορούσε να καταστρέψει τον ISIS , μόλις σε δύο εβδομάδες. 
Σύμφωνα με την πηγή, τονίσθηκε ιδιαίτερα η πλήρη  εξοικείωση της Μόσχας σχετικά με την κατάσταση στην Συρία, και ειδικότερα στη Μέση Ανατολή στο σύνολο της . 
Κατά την  επίσκεψη της ξένης αντιπροσωπείας υπήρχε χρονικός περιορισμός  λόγω  της  ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Καταδείχθηκε όμως σε  μια σειρά από χώρες οι πραγματικές δυνατότητές της Ρωσίας και η αποφασιστικότητά της να καταστρέψει τους ισλαμιστές , σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που προσποιούνται μόνο ότι πολεμούν την τρομοκρατία στην Μέση Ανατολή, τονίζει το άρθρο . 
Σε ανάλυση από την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr, Η Ρωσία έχει επανειλημμένα κάνει  έκκληση στον «διεθνή συνασπισμού» υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστεί ΣΤΕΝΑ  με τις αρχές της Συρίας υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εναντίον του ισλαμικού στρατού. Κάτι το οπο΄θιο αρνείται η Ουάσιγκτον. 
Οι ΗΠΑ εάν θέλουν πραγματικά την ειρήνη οφείλουν να « συνεργαστούν» με την Κίνα και την Ρωσία σε παγκόσμια συμμαχία ενάντια στους Τζιχαντιστές. 

pentapostagma.gr
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Πάνος Καμμένος: Στην Σαλαμίνα ο Ελληνισμός συνέτριψε την βαρβαρότητα και θα το ξανακάνει όποτε χρειαστεί

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Κυρίες και κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κ. Δήμαρχο για την ξεχωριστή για μένα στιγμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ, στην ιστορική Σαλαμίνα, σε αυτή την εκδήλωση μνήμης για τα «Σαλαμίνια 2015». Για το λόγο αυτό, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήρια στις τοπικές αρχές, που δεν λησμονούν να τιμούν και να συντηρούν με την εκδήλωση αυτή, την ιστορική μνήμη, μεταφέροντας έτσι στις νεότερες γενιές τις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες της αγάπης στην Πατρίδα και της πίστης στην ελευθερία.

Γιορτάζουμε σήμερα τη ναυμαχία που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 480 π. Χ. στη Σαλαμίνα, όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός, αλλά και για να τιμήσουμε την τεράστια προσφορά στην Παγκόσμια Ιστορία της νίκης των ενωμένων Ελληνικών Δυνάμεων κατά του Πέρση εισβολέα. Μιας νίκης που κατά γενική ομολογία υπήρξε καθοριστική για τη διάσωση του Δυτικού Πολιτισμού.
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας, από στρατηγικής πλευράς, καταρράκωσε το ηθικό των Περσών και οδήγησε στην επιστροφή τους στην Ασία, με αποτέλεσμα να λάμψει τα επόμενα χρόνια ο «Χρυσός Αιώνας του Περικλέους» και η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Η Αθήνα υπήρξε η πρώτη Ναυτική Δύναμη του κόσμου, μέσω της οποίας μεταλαμπαδεύτηκε ο Ελληνικός Πολιτισμός, όπως έγραψε ο Ξενοφών στα Ελληνικά: «οι δε βάρβαροι ει επιχειρήσουσι της θαλάττης άρχειν, ουκ ανέξεται ταύτα η Ελλάς».
Ερχόμενος στις μέρες μας, σας υπενθυμίζω ότι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη θαλάσσια ισχύ της χώρας μας είναι η γεωγραφική και η γεωπολιτική θέση, ο πληθυσμός, το οικονομικό και βιομηχανικό δυναμικό, καθώς και η αεροναυτική δύναμή της.
Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα καλείται τώρα να αντιμετωπίσει μία καινούργια απειλή από την Ανατολή, την απειλή του φονταμενταλισμού.
Η Ναυτική ισχύς έχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο όλου του ελληνισμού. Η έμφυτη ναυτοσύνη του Έλληνα, η υπεροχή της διανοητικής πειθαρχίας και τέλος το ανώτερο ηθικό του, διαχρονικά, από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας μέχρι σήμερα, αντικατοπτρίζουν την αξία του Ελληνικού Πολεμικού και Εμπορικού μας Ναυτικού.
Τα νησιά μας, οι βραχονησίδες μας, τα λιμάνια μας, το Πολεμικό και το Εμπορικό μας Ναυτικό συμπληρώνουν σε ένα ενιαίο σύνολο τη Ναυτική Ελλάδα.

Στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε, αντλούμε δύναμη και έμπνευση από τους ήρωες της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, αλλά και τις ηρωικές πράξεις των πεσόντων ηρώων του Πολεμικού μας Ναυτικού στο διάβα των αιώνων. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε εκείνες τις δράσεις που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, τις πράξεις που δίνουν προοπτική και ελπίδα στον Ελληνικό λαό και την πατρίδα μας.
Πρέπει σε ημέρες όπως αυτή να αναλογιζόμαστε και να θυμόμαστε, πως όποιες και αν είναι οι διαφορές μας υπάρχει κάτι βαθύτερο και ιερότερο που μας ενώνει. Είμαστε όλοι Έλληνες, τιμούμε μαζί τους ήρωες μας και έχουμε χρέος να παλεύουμε όλοι μαζί για να ανορθώσουμε την Πατρίδα μας.
Μην ξεχνάμε ότι εδώ, στη Σαλαμίνα, ο εξόριστος Αριστείδης εγκατέλειψε την Αίγινα για να βρεθεί στο πλευρό του Θεμιστοκλή, λέγοντάς του «παρά τις διαφορές μας, τώρα είναι πόλεμος και οι Έλληνες θα πρέπει να ενωθούμε».
Σε αυτούς χρωστάμε όχι μόνο την ελευθερία μας και την εθνική μας κυριαρχία, αλλά την ηθική και εθνική υποχρέωση να μην υποστείλουμε ποτέ τις σημαίες και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα κυρίαρχη, περήφανη και ανεξάρτητη.
Η κληρονομιά που μένει λοιπόν σε εμάς είναι να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας για τη διαφύλαξη της εδαφικής μας ακεραιότητας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας κατά των Περσών ήταν αγώνας για την ελευθερία, ήταν μια νίκη του ελεύθερου πνεύματος κατά της βαρβαρότητας και της υποτέλειας.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι είναι επιτακτική υποχρέωσή μας απέναντι στους ήρωες του παρελθόντος αλλά και τις γενιές του μέλλοντος, να είμαστε άγρυπνοι φρουροί, άξιοι συνεχιστές των ηρωικών μας προγόνων.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία τους, τους Πρέσβεις των φίλων και συμμάχων χωρών και τους Στρατιωτικούς Ακολούθους. Είναι ιδιαίτερα συμβολική η παρουσία τους, γιατί η Ναυμαχία της Σαλαμίνας ήταν μία από τις πρώτες συμμαχικές επιχειρήσεις απέναντι σε έναν κοινό εχθρό.
Τέλος, να υποσχεθώ στην κ. Δήμαρχο, όχι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά ως αρχηγός κόμματος και ως πρόσωπο, ότι θα είμαι δίπλα σας στην υποψηφιότητα της Σαλαμίνας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.
Σας ευχαριστώ».

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Κι άλλος Αλβανός τζιχαντιστής σκοτώθηκε στη ΣυρίαΚι άλλος ένας Αλβανός υπήκοος, που πολεμούσε το πλευρό των τζιχαντιστών του ισλαμικού κράτους, σκοτώθηκε στα πεδία των μαχών στη Συρία.


Πρόκειται για τον 25χρονο Ντόριαν Κούκο από το Πόγραδετς. Η είδηση ανακοινώθηκε στην οικογένεια του χθες.

Ο Κούκο είχε πάει στη Συρία τον Ιούλιο του 2013, εμποτισμένος από κηρύγματα υπέρ του ισλαμικού κράτους από κάποιον ονόματι Γκένσι Μπάλα , ο  οποίος ήταν επιφορτισμένος με την πρόσληψη νεαρών οπαδών του ISIS στην Αλβανία.

Ο Κούκο είχε φύγει με δεκάδες άλλους Αλβανούς να πολεμήσουν τους ‘άπιστους’ στη Συρία και το Ιράκ.

http://www.echedoros-a.gr/2015/09/blog-post_581.html
Διαβάστε περισσότερα...

Τσίπρας σε Ράμα: Σεβασμό στην Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας


Η διμερής συνεργασία σε κοινά προγράμματα και η επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων ήταν το επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα με τον Έλληνα ομολόγο του, Αλέξη Τσίπρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σημειώνει το αλβανικό δημοσίευμα.


Ο Ράμα τόνισε ότι ο πρωταρχικός στόχος της Αλβανίας είναι τώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εύρεση κοινού εδάφους για συζήτηση στα εκκρεμή ζητήματα των δύο χωρών, όπως είναι τα θαλάσσια σύνορα, η βάση του διεθνούς δικαίου στο πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού.

Στο ίδιο πνεύμα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας  τόνισε την ανάγκη για σεβασμό  στα δικαιώματα  της ελληνικής μειονότητας και τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων της , υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας και Τιράνων, Αναστάσιου.

Επίσης , η διμερής συνεργασία στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, αποτέλεσαν μέρος της συζήτησης των δύο ανδρών.

Ο επικεφαλής της αλβανικής κυβέρνησης, κάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για επίσημη επίσκεψη στα Τίρανα.

http://www.echedoros-a.gr/2015/09/blog-post_496.html
Διαβάστε περισσότερα...

Απογοήτευση στην Ουάσιγκτον για το πρόγραμμα των ‘ήπιων ισλαμιστών’


Την παραδοχή ότι η εκπαίδευση της συριακής αντιπολίτευσης δεν πέτυχε τους αναμενόμενους στόχους εξέφρασε την Τρίτη η αμερικανική κυβέρνηση.

Σε δήλωση από το Λευκό Οίκο εκφράζεται η απογοήτευση της κυβέρνησης «για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης και εξοπλισμού της συριακής αντιπολίτευσης δεν προχώρησε ως ήλπιζε η κυβέρνηση Ομπάμα».

Οι  αμερικανικές παρατηρήσεις ήρθαν μετά  τη γνωστοποίηση από στρατιωτικές πηγές ότι η λεγόμενη «ήπια» αντιπολίτευση της Συρίας παρέδωσε αμερικανικά όπλα και πυρομαχικά, καθώς και οχήματα στην τρομοκρατική οργάνωση της Αλ Κάιντα «Τζαμπχάτ αλ Νούσρα».

Το αμερικανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αμερικανούς επιτελικούς, κόστισε συνολικά 500 εκατομμύρια δολάρια και δέχθηκε ευρεία αρνητική κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθορίστηκε από ομάδα γερουσιαστών ως «μία αποτυχία», όπως γράφει η Σκάι Νιουζ αλ Αράμπια.

http://www.echedoros-a.gr/2015/09/blog-post_338.html
Διαβάστε περισσότερα...

Εμφάνιση του ‘Εμιράτου του Καυκάσου’ στη ΣυρίαΕιδησεογραφική πύλη της Συρίας, δημοσιεύσει σήμερα ότι στα εδάφη της χώρας έκαναν εμφάνιση μέλη του Εμιράτου του Καυκάσου που ταυτίζεται ιδεολογικά με την ομάδα της αλ Κάιντα, την ‘Τζαμπχάτ αλ Νούσρα’ (Μέτωπο της Νίκης).


Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας,  η  ομάδα αυτή των ισλαμιστών του Καυκάσου αποτελείται από Ουζμπέκους, Τσετσένους, αλλά και Σαουδάραβες.

 Πρόσφατα  ο Τσετσένος διοικητής Σαλαντίν είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που ανέφερε την ιδεολογία της ομάδας και  διευκρίνιζε ότι δεν έχει καμία σύνδεση με άλλες τρομοκρατικές ομάδες.

Το ‘Εμιράτο του Καυκάσου’, σημειώνει το δημοσίευμα, αποτελείται από ομάδα μαχητών διαφόρων εθνικοτήτων και διαμένουν σε περιοχές που ελέγχονται από την οργάνωση  της Αλ Κάιντας, ‘Τζαμπχάτ αλ Νούσρα’.


http://www.echedoros-a.gr/2015/09/blog-post_974.html
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Πώς θα έχουμε πνευματική ωφέλεια από τις βιοτικές ασχολίεςΕμπνευσμένος από τον επίσκοπο Τύχωνα, συνέταξα και σου στέλνω την ακόλουθη εποικοδομητική διδαχή για το πώς το καθετί μπορεί να μεταβληθεί σε συνήγορο της θείας Αληθείας και να μας θυμίζει τον Θεό.

Μου έγραψες πως οι οικιακές ασχολίες αποσπούν την σκέψη σου από τον Θεό. Σου υπέδειξα τι να κάνεις, ώστε να μη συμβαίνει αυτό. Δεν αναφέρθηκες, ωστόσο, σε κάτι άλλο, που συνήθως απομακρύνει το νου από τον Θεό. Είναι το γεγονός ότικάθε εξωτερικό πράγμα ενεργεί πάνω στις αισθήσεις, τραβάει την προσοχή μας και την αποσπά από τον Θεό. 

Υπάρχει κάποια μέθοδος, με την οποία μπορούμε όχι μόνο να αποτρέψουμε τη μαγνήτιση του νου από τα αισθητά αντικείμενα, αλλά και να κατορθώσουμε την αναγωγή του, μέσω των αντικειμένων, στον Θεό. Πώς; Αναθεωρώντας με πνευματική αίσθηση όλα όσα αντιλαμβανόμαστε με τις σωματικές αισθήσεις μας. Σύμφωνα με τη νέα θεώρηση των πραγμάτων, καθετί υλικό θα αποκαλύπτει στο νου σου μια πνευματική αλήθεια. Να μερικά παραδείγματα:


Βλέπεις ένα λεκέ σε λευκό φόρεμα και λυπάσαι γι’ αυτό. Συλλογίσου τότε πόση είναι η λύπη του Κυρίου, των αγγέλων και των αγίων, όταν βλέπουν τους λεκέδες της αμαρτίας στις ψυχές μας, που δημιουργήθηκαν άσπιλες «κατ’ εικόνα Θεού», ανακαινίστηκαν στην κολυμβήθρα του Βαπτίσματος και καθαρίστηκαν με τα δάκρυα της μετάνοιας.

Βλέπεις τα μικρά παιδιά, όταν οι γονείς τους τ’ αφήνουν μόνα, να τρέχουν πέρα-δώθε και να χαλάνε τον κόσμο. Σκέψου τότε ότι κάπως έτσι κάνουν και οι ψυχές μας, όταν απομακρυνθούν από τον Θεό και χάσουν τον φόβο Του. 

Μυρίζεις ένα τριαντάφυλλο και ευφραίνεσαι∙ μυρίζεις, απεναντίας, κάτι άλλο, που έχει δυσάρεστη οσμή, και γυρίζεις αλλού το πρόσωπό σου με αηδία. Σκέψου τότε ότι κάθε ψυχή αναδίδει κάποιαν οσμή, η αγαθή ψυχή ευχάριστη και η εμπαθής ψυχή δυσάρεστη. Οι άγγελοι και οι άγιοι του Θεού, μερικές φορές ακόμα και οι δίκαιοι άνθρωποι πάνω στη γη, αισθάνονται αυτή την οσμή. Για τις εύοσμες ψυχές χαίρονται, ενώ για τις δύσοσμες λυπούνται.

Οποιοδήποτε πράγμα ή γεγονός μπορεί να γίνει αφορμή για πνευματικές σκέψεις. Διαφορετικές σε κάθε άνθρωπο. Όλα όσα σε περιβάλουν μπορούν να σου χρησιμεύουν για τον σκοπό αυτό. Άρχισε από το σπίτι σου και ξανακοίταξε με πνευματικό βλέμμα το καθετί εκεί μέσα –τους τοίχους, τη στέγη, τα θεμέλια, τα παράθυρα, το φούρνο, τα τραπέζια, τις καρέκλες, τους καθρέφτες κ.λπ. Συνέχισε με τα πρόσωπα που ζουν ή έρχονται στο σπίτι σου - τους γονείς σου, τ’ αδέλφια σου, τους υπηρέτες, τους επισκέπτες. 

Κάνε το ίδιο με τα γεγονότα της καθημερινής ζωής - το πρωινό ξύπνημα, την ανταλλαγή χαιρετισμών, το γεύμα, τη δουλειά, την αναχώρηση, την επιστροφή, το κολατσιό, την ψυχαγωγία, το τραγούδι, την ημέρα, τη νύχτα, τον ύπνο κ.ο.κ. Σου συνιστώ να διαβάσεις άλλο ένα σύγγραμμα του επισκόπου Τύχωνος, το τετράτομο έργο «Πνευματικός Θησαυρός». Θα διδαχθείς πολλά απ’ αυτό για το προκείμενο ζήτημα.


Έτσι το κάθε πράγμα ή γεγονός θα είναι για σένα κάτι σαν ιερό βιβλίο ή κεφάλαιο από ιερό βιβλίο. Κάθε αντικείμενο, κάθε ασχολία, κάθε έργο θα σε κάνει να σκέφτεσαι τον Θεό. Θα κινείσαι μέσα στον υλικό κόσμο σαν σε κόσμο πνευματικό. Όλοι θα σου μιλούν για τον Θεό. Όλα θα κρατούν τον νου σου προσηλωμένο σ’ Αυτόν. Κι αν σ’ αυτή τη μνήμη προσθέτεις κάθε φορά και τον φόβο του Θεού και το δέος μπροστά στην άπειρη μεγαλοσύνη Του, τότε τι άλλους δασκάλους και συμβούλους χρειάζεσαι;

Χρειάζεσαι βέβαια μόχθο και αγώνα τόσο του νου όσο και της καρδιάς. Μόχθησε, λοιπόν, και αγωνίσου. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, γιατί δεν θα πετύχεις τίποτα. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου, και θα σωθείς. Όλοι σχεδόν μοχθούμε υπερβολικά, καμιά φορά και εξουθενωτικά, για την επίτευξη επίγειων σκοπών. 


Δεν κάνουμε, όμως, το ίδιο για την επίτευξη του υψίστου, του μοναδικού, θα έλεγα, σκοπού της ζωής μας, που είναι η σωτηρία. Νομίζουμε ότι, για να σωθούμε, φτάνει να σκεπτόμαστε και να ποθούμε τη σωτηρία. Κάθε άλλο. Η υπόθεση της σωτηρίας, επειδή ακριβώς είναι η σπουδαιότερη της ζωής μας, είναι και η δυσκολότερη. Γι’ αυτό απαιτεί αγώνα. Αγωνίσου για τον Κύριο, και πολύ σύντομα θα δεις τους καρπούς. Αν, απεναντίας, δεν αγωνιστείς, θα μείνεις με άδεια χέρια και θα είσαι ανάξια της σωτηρίας. Ο Θεός να μην το δώσει! 

(Από το βιβλίο: «ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ γράμματα σε μια ψυχή», 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3532
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Οι προγραμματικές δηλώσεις «κλειδώνουν» την στάση των δανειστών

Τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης περιμένουν οι δανειστές για να «κλειδώσουν» τη στάση που θα τηρήσουν απέναντι στη νέα κυβέρνηση, αλλά και το χρονοδιάγραμμα του πρώτου ελέγχου. Σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν την κατάσταση, αν και κάποια τεχνικά κλιμάκια των θεσμών θα βρεθούν στην Αθήνα από αυτή την εβδομάδα, η πλήρης αποστολή των δανειστών θα αναμένει την ολοκλήρωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Πριν από την οποιαδήποτε συζήτηση με τις ελληνικές αρχές, οι θεσμοί θέλουν να γνωρίζουν τις θέσεις της κυβέρνησης για όλα τα ανοικτά ζητήματα. Αλλωστε, η μεγαλύτερη ανησυχία τους αυτή τη στιγμή είναι μήπως οι νέοι υπουργοί θέλουν να παρουσιάσουν σειρά ισοδύναμων μέτρων για την μη τήρηση των συμφωνηθέντων, τα οποία ισοδύναμα όμως ενδεχομένως να μην στοιχειοθετούνται επαρκώς, όπως έχει συμβεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς οι δανειστές έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχτούν εκπτώσεις επί του Μνημονίου, ούτε στο σκέλος των δημοσιονομικών μεγεθών, ούτε στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων

Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι τα πρώτα τεχνικά κλιμάκια που αναμένονται αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, αποτελούνται από τεχνοκράτες που ασχολούνται με τα δημοσιονομικά μεγέθη και τον τραπεζικό κλάδο. Οι θεσμοί θέλουν να εξετάσουν την πορεία του προϋπολογισμού, να διαπιστώσουν ποια μέτρα έχουν ψηφιστεί και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί (για παράδειγμα το τι θα γίνει με την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά αναμένεται να αποφασιστεί αυτή την εβδομάδα), καθώς και να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση ενέργησε μονομερώς και ακόμα δεν έχουν ανατραπεί αυτές οι αποφάσεις.

Πέραν των προγραμματικών δηλώσεων, αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη και για άλλους λόγους. Αρχικά θα ολοκληρωθεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, με το οικονομικό επιτελείο να ευελπιστεί ότι θα γίνει αποδεκτή η εκτίμησή του για υπεραπόδοση του φετινού προϋπολογισμού και επίτευξη έως και ενός μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος αντί στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ. Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι εφόσον εφαρμοστούν όλα τα ψηφισμένα μέτρα, τότε επιτυγχάνεται και στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 ύψους 0,5% του ΑΕΠ, χωρίς νέες παρεμβάσεις. Ωστόσο, η τρόικα αμφισβητεί αυτές τις εκτιμήσεις και θέλει στοιχεία για να τις εξετάσει αυτές τις ημέρες.

Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα θα πρέπει το Euroworking Group να συμφωνήσει στη λίστα με τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα κληθεί να υλοποιήσει η Ελλάδα για να λάβει τις δύο υποδόσεις συνολικού ύψους 3 δις ευρώ. Ηδη έχει παρουσιαστεί μία λίστα με 105 δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν συνολικά, αλλά υπάρχει συζήτηση για το ποιες τελικά θα ενταχθούν στον κατάλογο των προαπαιτούμενων μέτρων και ποιες όχι.

http://www.kathimerini.gr/832633/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-programmatikes-dhlwseis-kleidwnoyn-thn-stash-twn-daneistwn
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τα είπε στον ΟΗΕ για να τ’ ακούσουν οι δανειστές

Με το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στις βαλίτσες του και πλαισιωμένος από τους Παππά, Κοτζιά, Σταθάκη και Γεροβασίλη, ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του εκ μέρους της χώρας μας στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ.

Ήδη στην πρώτη παρέμβαση-ομιλία του στον ΟΗΕ το πρωί της Κυριακής ο Ελληνας πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους αρχηγούς κρατών της γενικής συνέλευσης «να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του χρέους ως μία διεθνή πρόκληση».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ή δάνεια στις αναπτυγμένες, εκτός αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του χρέους σαν μια διεθνή πρόκληση, στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού μας συστήματος» είπε, απευθύνοντας κάλεσμα για ευθεία διασύνδεση τέτοιων πρωτοβουλιών για αναδιαρθρώσεις ή αναδιαμορφώσεις χρεών με την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Εύκολα υποθέτει κανείς ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη λίστα των χωρών με μία τέτοια αναγκαιότητα.

Την ίδια ώρα, με δεδηλωμένη -από τα χείλη ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου στην «Εφ.Συν.»- την πρόθεση του Ελληνα πρωθυπουργού να θέσει στην αυριανή κατ’ ιδίαν άτυπη συνομιλία του με τον Μπαράκ Ομπάμα την ανάγκη άμεσης προώθησης της υλοποίησης της δέσμευσης των δανειστών για μέτρα απομείωσης του χρέους, οι προσδοκίες της ελληνικής πλευράς είναι υψηλές αλλά ταυτοχρόνως και συγκρατημένες.

Υποψιασμένος

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που συνοδεύουν τον Αλέξη Τσίπρα στο ταξίδι του στις ΗΠΑ -αλλά πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός- εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι για τον τρόπο που ενδέχεται να επιχειρήσει να κινηθεί η πλευρά των πιστωτών: αφενός των Ευρωπαίων που η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι θέλουν να ροκανίσουν τον χρόνο μέχρις ότου αναγκαστούν να κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους απέναντι στη χώρα μας, και αφετέρου το ΔΝΤ το οποίο μέχρι σήμερα ακόμη κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως αυτήν την ώρα στις σχέσεις Λαγκάρντ – Τσίπρα φέρονται να βρίσκονται σε βαρομετρικό χαμηλό, με τους δύο παρότι θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο της Συνόδου του ΟΗΕ να μην έχουν προγραμματίσει καμία διμερή συνάντηση μεταξύ τους. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μία βδομάδα μετά τις εκλογές η κ. Λαγκάρντ έχει αποφύγει να συγχαρεί τον Αλέξη Τσίπρα για την επανεκλογή, όπως είθισται να κάνει στις περιπτώσεις επανεκλογής ηγεσιών σε χώρες στις οποίες το Ταμείο είναι αναμεμειγμένο. Και αυτό από πλευράς συμβολισμών έχει τη σημασία του.

Η στρατηγική

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήδη η ελληνική κυβέρνηση καταστρώνει τη στρατηγική της για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο υπαναχώρησης του Ταμείου από το αίτημά του για να ελαφρυνθεί άμεσα το ελληνικό χρέος, ως μία ενέργεια σύμπλευσης με τους συντηρητικούς κύκλους της Γερμανίας και της Ευρώπης που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν ακόμη και τώρα το σενάριο αθέτησης της υπόσχεσης απέναντι στην Ελλάδα.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος μιλώντας στην «Εφ.Συν.» στη Νέα Υόρκη αποκάλυψε ότι το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας προς όλες τις πλευρές είναι η αποφασιστικότητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει εδώ και τώρα το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που της ζητούνται από τους δανειστές με στόχο να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση και να ανοίξει ο δρόμος για την ελάφρυνση του χρέους το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2015.

Και τούτο διότι, αν κάτι φοβάται η ελληνική πλευρά, κυρίως σε σχέση με τη στάση του Ταμείου, είναι η περίπτωση να τίθενται στο τραπέζι της αξιολόγησης διαρκώς ολοένα και περισσότερα προαπαιτούμενα στο πλαίσιο μίας στρατηγικής πολιτικής φθοράς της ελληνικής κυβέρνησης, μία πρακτική που ιδίως η πλευρά του ΔΝΤ έχει ακολουθήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν.

Γι’ αυτό και στην αυριανή τοποθέτησή του, κατά την συνομιλία του με τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Ελληνας πρωθυπουργός θα διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα καλέσει την αμερικανική πλευρά να ενδυναμώσει τις πιέσεις της για μία ταχεία συμφωνία για την απομείωση του ελληνικού χρέους.

Πρωτοβουλίες

Εν τω μεταξύ, αναφορικά με τη στάση της Αμερικής, ασφαλείς πληροφορίες τής «Εφ.Συν.» κάνουν λόγο για μία δυναμική πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον στην υπόθεση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση τηρήσει τη δέσμευσή της για μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Τζακ Λιου φέρεται να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο μπαράζ επαφών με Ευρωπαίους ομολόγους του καταθέτοντας ένα πλάνο που θα μπορούσε να είναι η απαρχή της σύναψης μίας συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αν η ελληνική κυβέρνηση τρέξει και καταφέρει να κλείσει την αξιολόγηση μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο, τότε μία συμφωνία ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι εφικτή μέχρι τα τέλη του χρόνου. Η Ουάσινγκτον επιθυμεί το θέμα αυτό να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, καθώς αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών πιστεύουν ότι αν αυτό το ζήτημα δεν επιλυθεί οριστικά, θα φρενάρει διαρκώς την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

http://www.efsyn.gr/arthro/ta-eipe-ston-oie-gia-na-t-akoysoyn-oi-daneistes
Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

«Το Ισραήλ επιτέθηκε στη Γάζα τουλάχιστον 696 φορές από πέρσι τον Αύγουστο»


Ο Τόμπιας Έλγουντ, βοηθός γραμματέα του Υπουργείου  Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, δήλωσε ότι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν γίνει τουλάχιστον 696 επιθέσεις διαφόρων μορφών από την κατάπαυση του πυρός τον Αύγουστο του 2014.


Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κοινοβουλίου, ο βουλευτής των Εργατικών, Άλεξ Καννινχαμ ρώτησε «πόσες φορές ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ στη Γάζα από τον Αύγουστο του 2014. Και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοια περιστατικά;»

«Γνωρίζουμε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σε απάντηση των παράνομων ρουκετών που ρίχτηκαν από Γάζα  προέβησαν σε 29 επιθέσεις από τις 26 Αυγούστου του 2014, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα».

«Σύμφωνα με τα στοιχεία από το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανοίξει πυρ στη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης στη Γάζα, στην ξηρά και στη θάλασσα, τουλάχιστον 696 φορές από τότε», είπε ο Έλγουντ.

Πρόσθεσε ότι οι Βρετανοί διπλωματικοί υπάλληλοι στο Τελ Αβίβ, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες μας για τη χρήση πυρός από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και έχουν ανακοινώσει τις ενστάσεις τους στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε τα ενεχόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στην πρόοδο για την επίτευξη μια βιώσιμης λύσης στη Γάζα», είπε ο Έλγουντ.

http://www.echedoros-a.gr/2015/09/696.html
Διαβάστε περισσότερα...

Ρωσικά μαχητικά έτοιμα στη Συρία για επιθέσεις στο ισλαμικό κράτος


Συριακή ενημερωτική πύλη, σημειώνει ότι η αμερικανική ‘Stratfor’, που είναι προσκείμενη σε πηγές πληροφοριών, επιμένει ότι στη νέα ρωσική βάση στη Συρία, στην περιοχή της πόλης Λαττάκεια,  προσγειώθηκαν δώδεκα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Sukhoi. Το συριακό δημοσίευμα αναφέρει ότι τα ρωσικά μαχητικά πετώντας σε χαμηλό ύψος για την αποφυγή του εντοπισμού τους, έφθασαν στο αεροδρόμιο Μπασέλ αλ Άσαντ, προετοιμαζόμενα για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Εξάλλου, συνεχίζει το κείμενο, οι δορυφορικές εικόνες των Αμερικανών επιβεβαιώθηκαν και από το CNN που ανέφερε ότι τα ρωσικά μαχητικά έφθασαν ξεφεύγοντας από κάθε αναγνώριση των ραντάρ στη Μέση Ανατολή, προσγειώθηκαν στην περιοχή της Λαττάκειας.
Επιπρόσθετα, ρωσική στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε το δημοσίευμα,  για την ίδρυση κοινού κέντρου επιχειρήσεων Ρωσίας και Συρίας, Ιράκ και Ιράν για την καταπολέμηση της οργάνωσης ISIS.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Οι Τούρκοι θέλουν σπίτια και περιουσίες των προγόνων μας


O Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, παρά τη γενική εκτίμηση για θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, υποστηρίζει πως δεν είναι ορατή η λύση γιατί «δυστυχώς οι Τούρκοι θέλουν τα πάντα». Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε πως όταν οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπριοι μιλάνε για αποδοχή των πραγματικοτήτων δεν εννοούν κάτι άλλο εκτός από τα σπίτια, τις περιουσίες και τους τάφους των προγόνων μας.

«Λένε ότι είναι δικά τους», αλλά δεν πρόκειται να τους τα δώσουμε, γιατί ο ίδιος δεν πιστεύει πως ο λαός θέλει τέτοια λύση.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...