Μπορείτε να μας βρείτε σε ένα ιστολόγιο για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 2 και ένα ιστολόγιο για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3.Με τιμή,
Πελασγός και συνεργάτες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.. ΣΥΝΤΟΜΑ...


«Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο! Είχε πάντα το Βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, στρατός του οι Αρματωλοί και κλέφτες, κάστρα του η Μάνη και το Σούλι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Το μήνυμα του Θουκυδίδη : "ο πόλεμος διεξάγεται λιγότερο με τα όπλα και περισσότερο με τα χρήματα"

Πολύ πρίν από μάς, πριν από εικοσιπέντε αιώνες ο Θουκυδίδης γράφει : 

Αι πόλεις λοιπόν ήρχισαν μαστιζόμεναι από στάσεις, και όσαι τυχόν περιέπιπταν εις αυτάς βραδύτερον, επειδή εμάνθαναν τα αλλαχού γινόμενα, εφιλοτιμούντο να υπερβάλλουν εις εξεύρεσιν νέων επινοήσεων, δια της πολυμηχάνου υπουλότητος των επιθέσεών των και του πρωτοφανούς των εκδικήσεών των. Και κατήντησαν να μεταβάλλουν αυθαιρέτως την καθιερωμένην σημασίαν των λέξεων, δια των οποίων δηλούνται τα πράγματα. Τω όντι, η μεν παράλογος τόλμη εθεωρήθη ως ανδρεία, έτοιμη εις θυσίαν χάριν των πολιτικών ομοφρόνων, η προνοητική διστακτικότης ως εύσχημος δειλία, η σωφροσύνη ως πρόσχημα ανανδρείας, η δια κάθε τι σύνεσις ως βραδυκινησία. Η τυφλή παραφορά εκρίθη ως ανδρική αρετή, ενώ η χάριν ασφαλείας περαιτέρω σκέψις ως εύσχημος πρόφασις υπεκφυγής. Ο τα πάντα επικρίνων και τους πάντας κακολογών εθεωρείτο άξιος εμπιστοσύνης εις κάθε περίστασιν, ενώ ο αντιτιθέμενος προς αυτόν, ύποπτος. Ο στήνων επιτυχή παγίδα εθεωρείτο άνθρωπος ευφυής, αλλά πολύ περισσότερον ικανός, ο οσφραινόμενος εγκαίρως αυτήν. Ενώ εκείνος που εφρόντιζε να μην ευρεθεί εις την ανάγκην να κάμη ούτε το εν ούτε το άλλο, εθεωρείτο διαλυτής του κόμματος και πανικόβλητος απέναντι των αντιπάλων. Με μιαν λέξιν, ο προτρέχων άλλου εις την διάπραξιν κακού εκρίνετο άξιος επαίνων, καθώς και ο παρακινών άλλον εις διάπραξιν κακού, το οποίον εκείνος δεν είχε διανοηθεί. 

Ή όπως αλλού γράφει: «Ο πόλεμος διεξάγεται ολιγώτερον δια των όπλων και περισσότερον δια των χρημάτων, τα οποία καθιστούν τα όπλα τελεσφόρα».

Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Τα μυστήρια της μεγάλης Θεάς Ρέας - Γης και του Κρηταγενή Ιδαίου Δία

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΑΣ ΡΕΑΣ - ΓΗΣ

Στα μυστήρια αυτά έπαιρναν μέρος οι Κουρήτες, ιερείς που διακρίνονταν για τη σοφία τους. Τα μυστήρια αυτά είχαν κάποια ομοιότητα με τα Ελευσίνια μυστήρια. Τον μειούμενο τον οδηγούσαν μέσα σ’ ένα σπήλαιο όπου έμενε έγκλειστος για διάστημα 27 συνολικά μέρες. 

Αφιερωμένα στην παραγωγική δύναμη της φύσης, στην ανανεωτική δηλαδή φροντίδα της με την χαρακτηριστική ιδιότητά της τη ζωή, είχαν σ’ αυτά καθώς είναι επόμενο, οι γυναίκες αρχικά την προτεραιότητα στις μυήσεις και στις τελετές. Τα Μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας ήταν διαχωρισμένα σε Μεγάλα και Μικρά. Στα Μικρά έπρεπε να προπαρασκευαστούν οι νέες γυναίκες για να καταστούν καθαρές και αγνές σωματικά και ψυχικά και να προχωρήσουν κατόπιν στα Μεγάλα Μυστήρια.

Στα Μικρά Μυστήρια διδάσκονταν οι παραδόσεις γύρω από τους Θεούς και τους ήρωες και η ερμηνεία των συμβολισμών της κυριαρχίας της Μεγάλης Μητέρας, η σχετική πάντοτε με τις φυσικές δυνάμεις και ιδιότητές της, στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα και στη φωτιά, που ήταν συμβολικά ο όφις, ο ιχθύς, η περιστερά και ο λέων. Και σ’ αυτά γινόταν και η μύηση της κατασκευής του συμβολικού μίτου της Αριάδνης, που σήμαινε το υφάδι της ζωής ή και την παρθενική ζώνη.

Στα Μεγάλα Μυστήρια λειτουργούσαν βαθμοί μυστικών τελετουργιών προς τη θεά των όφεων, η οποία συμβόλιζε τη Μεγάλη Μητέρα Θεά.

Προκαταρτικοί της τελικής μυστηριακής ιερουργίας ήταν οι ιεροί χοροί. Αλλά εκτός από αυτούς γινόταν ακόμη συμβολικές λιτανείες ιερειών και ιερέων, μυστικές συνεστιάσεις, λατρευτικές προσφορές και θυσίες μέσα σε σπονδικές φιάλες και ρυτά, που προσφέρονταν στο Ιερό Δέντρο και στη Στήλη του Διπλού Πέλεκυ.

Ο Διπλός Πέλεκυς βρισκόταν πάντοτε στημένος στο κέντρο του ιερού, είτε Ιερό Σπήλαιο ήταν αυτό ή Ναός, είτε Λαβύρινθος ή Αίθουσα του Θρόνου, ναού της λατρείας στα Μινωικά ανάκτορα, για να φανερώνει την ιερότητα και το «άβατο» του μέρους αυτού.

Η μυστική ιερουργία των Μεγάλων Μυστηρίων της Μητέρας Θεάς, ήταν μια τεχνική επικοινωνίας και επαφής με τη Μεγάλη Θεά, για να δέχονται οι μεμυημένες στα Μυστήριά της, γυναίκες, τη Θεία Δωρεά της απ’ ευθείας από τη Μητέρα Ρέα.

Στα Κρητικά Μυστήρια γενικά, η λειτουργική αυτή τέχνη λεγόταν «ιεροπραξία» για να ξεχωρίζει από τις άλλες ιερουργίες τους. Και το Ιερό Δέντρο το συνδεδεμένο με τη λατρεία της Θεάς Μητέρας, κάτω από το οποίο βρισκόταν ο ναός της, ήταν δρυς στις κορυφές των ορέων και η ελιά στα χαμηλότερα μέρη.

Το δέντρο ως σύμβολο συμβόλιζε τη μητέρα που προσφέρει τον καρπό της ζωής.

Το σημαντικότερο μέρος της ιεροπραξίας των Μεγάλων Μυστηρίων, με τις ενωμένες δυνάμεις της Θεάς Μητέρας και του Θείου συντρόφου της σε μια ιερή ένωση, ήταν η απόκτηση από τους μύστες του χρυσού Διπλού Πέλεκυ.

Σύμβολο της πνευματικής αθανασίας και της σοφίας του Ιερού αυτού ζεύγους και σύμβολο της ενωμένης δύναμής τους επάνω στη γη, βρισκόταν πάντοτε στημένος στο κέντρο των ιερών σπηλαίων, στο κέντρο επίσης των Λαβυρίνθων ή της Αίθουσας του θρόνου. Και στους εσωτερικούς βαθμούς όλων των τάξεων των κρητικών μυστηρίων, είχε την ίδια σημασία με τη Θεά των όφεων, δηλαδή τη σημασία της συμβολικής και ουσιαστικής συνισταμένης στην πνευματική δημιουργική ένωση των δυο δυνάμεων της Φύσεως, της παραγωγικής και της γονιμοποιού.

Και αυτά γιατί οι μύστες της Κρητομινωικής θρησκείας, γνώριζαν τους πνευματικούς νόμους, γνώριζαν ότι τίποτα δε μπορεί να κατορθωθεί για την πνευματική αναγέννηση και την πνευματική απελευθέρωση των ανθρώπων, χωρίς τη διπλή ιερή ένωση, με τις ενωμένες δυνάμεις της στον καρπό τους, στον θεό δηλαδή του πνευματικού φωτός, που προσφέρεται σαν Θεία Δωρεά για έναν τέτοιο σκοπό.


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΑΓΕΝΗ ΙΔΑΙΟΥ ΔΙΑ

Το Ιερό Δέντρο και το Ιερό Σπήλαιο το διαδέχεται στις ιερουργίες, η λατρεία του Ιερού Λαβύρινθου με τον μέσα σ’ αυτόν Μινώταυρο. Του Λαβύρινθου, συμβολισμού καθολοκληρίαν όμοιου με τα δύο πρώτα ιερά αυτά σύμβολα της μητρικής λατρείας, αλλά που τονίζει όμως περισσότερο τον γονιμοποιό αρσενικό τύπο, με την παρουσία του Μινώταυρου μέσα σ’ αυτόν. Δίνει έτσι την προτεραιότητα στις ιεροτελεστίες στη γονιμοποιό δύναμη της Φύσεως με τον αρσενικό τούτον τύπο, χωρίς να παραμερίζει, την απαραίτητη άλλωστε αναπαραγωγό δύναμή της, που συμβολίζει την Ιερή Μητέρα.

Στου Κρηταγενή Ιδαίου Δία τα μυστήρια, λειτουργούσαν σε πρώτη τάξη τα Μυστήρια των ιδαίων Δακτύλων ή τα Κορυβαντικά. Τα Κορυβαντικά χαρακτήριζαν οι εξωτερικές τους τελετές στις οποίες έπαιρναν μέρος όλοι οι μεμυημένοι των πρώτων βαθμών, που παρασκευάζονταν για τις ανώτερες μυήσεις. Και αυτό γιατί λειτουργούσε και άλλη τάξη των ίδιων Μυστηρίων του Ιδαίου Δία, Τα Λαβυρινθικά ή του Ιερού Διπλού Πέλεκυ.

Στην τάξη αυτή, στις ιεροπραξίες της πρωτοστατούσαν οι άνδρες ιερείς του Θεού Δία, όπως στα Μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας Ρέας - Γης, πρωτοστατούσαν οι ιέρειές της, αν και όπως προαναφέρθηκε και στις δυο περιπτώσεις έπαιρναν μέρος γυναίκες και άνδρες.

Κατά τις μινωικές παραδόσεις, οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, οι Κορύβαντες και οι Κουρήτες, ήταν οι συνοδοί της Ρέας στο νησί της Κρήτης και οι προστάτες του νεαρού κούρου της Δία, γιατί αυτοί τον ανέθρεψαν και τον προστάτεψαν από νεογέννητο ακόμη.


ellinikoarxeio.com
Διαβάστε περισσότερα...

Κοσμάς ο Αιτωλός περί Εβραίων

Λόγοι του Κοσμά του Αιτωλού:

«Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκάλους· χιλιάδες φορές άφησαν τον Χριστόν και επροσκύνησαν τον διάβολον, και τόσον, οπού έκαμαν ένα μοσχάρι και το επροσκυνούσαν δια θεόν, καθώς το έχουν έως την σήμερον. Και τώρα το αυτό είνε να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγης και να πίνης με τον διάβολον. Ετόλμησαν και εσταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τους εφύλαγε, τους εσκέπαζεν. Εκαρτέρησεν ο Κύριος ύστερα από την σταύρωσίν του τριάντα χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετενόησαν. Τότε τους κατηράσθη, τους αφώρισε, τους ωργίσθη και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδία των, καθώς τον έχουν έως σήμερον. Εσκοτίσθησαν, έφυγον από όλον τον κόσμον και επήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλαιάν Ρώμην και πολιορκεί τους Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ, και οι πατέρες και αι μητέρες έσφαζον τα τέκνα των και τα έτρωγον· ο διάβολος θέλει να τρώγουν οι γονείς τα τέκνα των, και όχι ο Θεός.

Ακούετε, αδελφοί μου, ο άνθρωπος τι κακόν παθαίνει όταν αμαρτάνη και τον εγκαταλείψη ο Θεός; Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος. Μεγάλην ευσπλαχνίαν έχει ο Θεός, αλλά έχει και μεγάλην οργήν· και καθώς επαίδευσε τους Εβραίους, παιδεύει και ημάς, ανίσως και δεν κάμνωμεν καλά.

Βάνει ο Θεός τον βασιλέα μέσα εις την Ιερουσαλήμ και θανατώνει χίλιες εκατόν είκοσι χιλιάδες Εβραίους, και τόσον, οπού έγινε το αίμα ωσάν θάλασσα. Τριάντα φλωρία επώλησαν οι Εβραίοι τον Χριστόν μας, τριάντα εις το φλωρί επώλησεν ο Χριστός μας χίλιες χιλιάδες Εβραίους. Εσύ έμαθες και πωλείς τον Χριστόν, και εκείνος δεν ημπορεί να σε πωλήση;


Και τώρα μη δυνάμενοι οι Εβραίοι να τον μετασταυρώσουν τον Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τον κάνουν από κερί και τον σταυρώνουν, και ύστερα τον καίουν· ή παίρνουν ένα αρνί και το κτυπούν με τα μαχαίρια και το σταυρώνουν αντί του Χριστού. Ακούετε κακίαν των Εβραίων και του διαβόλου; Καθώς γεννηθή το Εβραιόπαιδον, αντί να το μαθαίνουν να προσκυνή τον Θεόν, οι Εβραίοι, παρακινούμενοι από τον πατέρα των τον διάβολον, ευθύς οπού γεννηθή, το μαθαίνουν να βλασφημά και να αναθεματίζη τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας· και εξοδεύουν πενήντα, εκατόν πουγγία να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο να το σφάξουν, να πάρουν το αίμα του, και με εκείνο να κοινωνούν. Ο διάβολος θέλει να πίνωμεν το αίμα των παιδίων, και όχι ο Θεός. Ο Χριστός μας παραγγέλλει να ευχώμεθα για όλον τον κόσμον. Ο Εβραίος, όσον και αν είνε φίλος σου, πήγαινε, καλημέρισέ τον, και βάλε το αυτί σου να ακούσης τι σου λέγει. Εσύ τον εύχεσαι και τον χαιρετάς, και εκείνος σε καταράται και σου λέγει, κακή ημέρα σου, διότι η καλή ημέρα είνε του Χριστού, και δεν θέλει ούτε να την ακούση ούτε να την είπη ο Εβραίος. Κοίταξε εις το πρόσωπον έναν Εβραίον όταν γελά· τα δόντια του ασπρίζουν, το πρόσωπόν του είνε ωσάν πανί αφωρισμένο, διότι έχει την κατάραν από τον Θεόν, και δεν γελά η καρδία του. Έχει τον διάβολον μέσα του οπού δεν τον αφήνει. Κοίταξε και ένα χριστιανόν εις το πρόσωπο, ας είνε και αμαρτωλός· λάμπει το πρόσωπόν του, χύνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. 

Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον, και το μισό το εμπροσθινόν το κρατεί δια λόγου του, και το πισινόν το μουτζώνει και το πωλεί εις τους χριστιανούς δια να τους μαγαρίση. Και αν σου δώση ο Εβραίος κρασί ή ρακί, είνε αδύνατον να μη το μαγαρίση πρώτον· και αν δεν προφθάση να κατουρήση μέσα, θα πτύση. Όταν αποθάνη κανένας Εβραίος, τον βάζουν μέσα εις ένα σκαφίδι μεγάλο και τον πλένουν με ρακί, και του βγάνουν όλην του την βρώμα, και εκείνο το ρακί το φτιάνουν με μυριστικά, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς ευθηνότερον, δια να τους μαγαρίσουν. Πωλούν ψάρια εις την πόλιν οι Εβραίοι; Ανοίγουν το στόμα του οψαρίου και κατουρούν μέσα, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς.

Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είνε μπάσταρδος, και η Παναγία μου πόρνη. Το Άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον; Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίση τον Χριστόν μου και την Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Και η ευγενία σας πώς σας βαστά η καρδία να κάνετε πραγματείας με τους Εβραίους; Εκείνος οπού συναναστρέφεται με τους Εβραίους, αγοράζει και πωλεί, τι φανερώνει; Φανερώνει και λέγει, πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και εθανάτωσαν τους προφήτας και όλους τους διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάμνουν να υβρίζουν τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας. Καλά κάμνουν και μας μαγαρίζουν και πίνουν το αίμα μας.

Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι δια να φονεύσετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά δια να τους κλαίετε, πώς άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, δια να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι Του και το πάθωμεν και ημείς σαν τους Εβραίους και χειρότερα.


Πηγή: Κοσμάς ο Αιτωλός, επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο Σταυρός», Αθήναι 1990, σ.σ. 195-200.
http://www.pentapostagma.gr/2013/07/agios-kosmas-o-aitwlos-gia-tous-ebraious.html
Διαβάστε περισσότερα...

Σοκ!Τεχνητός ιός το AIDS με στόχο τη μείωση του πληθυσμού!

Η αλήθεια δεν είναι πάντα ευχάριστη, διαπίστωση που επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του ιού ΗIV. 
Η παρακάτω φωτογραφία αποτελεί επίσημο έγγραφο που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο ιός του HIV δημιουργήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α.
(Στους 2.500 οι νέοι που μολύνονται καθημερινά από AIDS)
Το πρόγραμμα Σκοπιμότητας (Feasibility program) ολοκληρώθηκε κατά τη διετία 1974-1975 και ο ιός δημιουργήθηκε μεταξύ 1974 και 1979. Το εμβόλιο που περιείχε AIDS ξεκίνησε να εγχέεται σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια Αφρικανούς το 1977. Επίσης, περισσότεροι από 2.000 λευκοί ομοφυλόφιλοι άνδρες (Επιχείρηση Δούρειος Ίππος) έλαβαν εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας τύπου Α που “τροποποιήθηκε” το 1978 στο Κέντρο Ελέγχου Μολυσματικών Παθήσεων στη Νέα Υόρκη..

Η ανάπτυξη του ιού, είχε προφανώς δύο κύριους στόχους: (1) Χρησιμοποιήθηκε ως Πολιτικό και εθνοτικό όπλο (2) Χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης μείωσης του πληθυσμού.

Στις 29 Ιουλίου του 1969, μερικές μόλις ημέρες αφότου το Υπουργείο Αμύνης ζήτησε ερευνητική επιχορήγηση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κογκρέσο για την «δημιουργία ενός συνθετικού βιολογικού παθογόνου, μίας ουσίας που ουσιαστικά δεν υπάρχει στη φύση και στην οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί φυσική ανοσία»,  ο Πρόεδρος της Ομάδας Δράσης των Ρεπουμπλικανών για τους Φυσικούς Πόρους και τον Πληθυσμό, ο George Bush ο πρεσβύτερος, τόνισε την άμεση ανάγκη ανάληψης δράσης για τον έλεγχο του πληθυσμού ώστε να αντιμετωπιστεί η “αυξανόμενη κρίση στον Τρίτο Κόσμο”..

Ο προγραμματισμός της επιδημίας του AIDS
Το 1972, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών του Αφρικανικού πληθυσμού κατά της ευλογιάς. Το συγκεκριμένο εμβόλιο μόλυνε με AIDS εκατομμύρια φτωχούς Αφρικανούς, με τους αριθμούς των μολύνσεων να αυξάνονται ραγδαία. Το συγκεκριμένο γεγονός «προβλημάτισε» τους ελίτ, όπως τον GHW Bush, τους Rockefellers, την Λέσχη της Ρώμης και τα Μέλη της Λέσχης Bilderberg από το 1969, και άδραξαν την ευκαιρία με την σκόπιμη πρόσθεση του ιού HIV στο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β.

Οι μελέτες που αφορούν τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας B είναι άκρως απόρρητες, βρισκόμενες υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Washington όπου κανένας δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Η συμβολή της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στο 1821

Κατά την ελληνική επανάσταση η Μονή Εσφιγμένου, καθώς βρισκόταν πλησιέστερα από τις άλλες Μονές στα σύνορα του Αγίου Όρους, υπέφερε πολλά από τους Τούρκους που εισέβαλαν εξαγριωμένοι στο Όρος. 

Το Άγιον Όρος θεωρήθηκε (ατυχώς όπως αποδείχτηκε) ως το καταλληλότερο ορμητήριο για την εξέγερση της Μακεδονίας, όχι μόνο γιατί η χερσόνησος ήταν φυσικά οχυρή, αλλ' ακόμη γιατί οι 3.000 ή κατά άλλους 10.000 περίπου άνδρες, που μόναζαν στα 20 μοναστήρια και στα 300 ή 500 περίπου κελλιά, σκήτες, καθίσματα και ησυχαστήρια θα μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόλογη στρατιά.

Το έδαφος παρουσιαζόταν ώριμο για την εξέγερση, γιατί δυο χρόνια τώρα οι μοναχοί είχαν υποφέρει πολλά από τις αυθαιρεσίες και αργυρολογίες του Τούρκου διοικητή και επειδή ορισμένοι φαίνεται ότι είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρία. Στην πραγματικότητα όμως ούτε η κατάλληλη προετοιμασία είχε γίνει ούτε και οι επαναστατικές ιδέες συμβιβάζονταν με τον ιδεολογικό κόσμο των μοναχών και με το αγιορείτικο καθεστώς. 

Ο Εμμανουήλ Παπάς αποβιβάσθηκε στη Μονή Εσφιγμένου τον Μάϊο του 1821, όπου τον υποδέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό, ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Ευθύμιος, ο οποίος ήταν προ πολλού μυημένος στη Φιλική Εταιρεία. Την επομένη της αφίξεως του Εμμανουήλ Παπά στο Άγιον Όρος, προσκλήθηκαν σε γενική συνέλευση στη μονή Εσφιγμένου όλοι οι ηγούμενοι και οι προϊστάμενοι των είκοσι μοναστηριών που υπήρχαν τότε και περίπου πεντακοσίων εξαρτημάτων (που αριθμούσαν συνολικά δέκα χιλιάδες, περίπου, μοναχούς), οι οποίοι με μεγάλη προθυμία και συγκίνηση ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Εμμανουήλ Παπά και ευλογήσαντες το έργο της επαναστάσεως και του αρχηγού της, άρχισαν υπό άκρα μυστικότητα να υλοποιούν τις δοθείσες προς αυτούς εντολές προς επιτυχία του Αγώνος. 

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος, ως άλλος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ακολουθούμενος από αρκετούς Θρακιώτες πολεμιστές, τέλεσε στη Μονή του Εσφιγμένου πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών.

Στις 2 Ιουνίου οι δυνάμεις προέλασαν προς την Θεσσαλονίκη αλλά στην ουσία επρόκειτο για ένα "ρέμπελο ασκέρι" που δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς ενισχύσεις, πολεμοφόδια και το κυριότερο, ηγεσία. Γι' αυτό και η επανάσταση στη Χαλκιδική συρρικνώθηκε γρήγορα και οι επαναστάτες πέρασαν τεσσερισήμισι μήνες αποκλεισμένοι στις δυο χερσονήσους. Ήταν η εποχή που ο Δημήτριος Υψηλάντης ονόμασε τον Παπά "πληρεξούσιο αρχηγό και διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων του Αγίου Όρους της Κασσάνδρας και της Θεσσαλονίκης". Αλλά το επαναστατικό κίνημα του Εμμανουήλ Παπά σύντομα έφτασε στο τέλος του. 

Ο Εμμ. Παπάς υπήρξε η ψυχή της επανάστασης και αγωνίσθηκε σθεναρά χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Επικεφαλής συνολικής δύναμης 2.500 ανδρών μαζί με τους τοπικούς αρχηγούς Χάμψα και Κοτζιόγλου διέτρεχε τη Χαλκιδική από το Άγιον Όρος μέχρι την Κασσάνδρα ενθουσιάζοντας το λαό, παρακινώντας τον στην Επανάσταση και πολεμώντας. Οι ανάγκες του αγώνα σε έμψυχο υλικό και πολεμοφόδια ήταν πολλές, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράμμα των αγιορειτικών μονών προς αυτόν. 

«Ευγενέστατε αρχηγέ και υπερασπιστά της Μακεδονίας κύριε κύριε Εμμανουήλ, την υμετέραν αυτής θεοφρούρητον ευγένειαν από ψυχής ευχόμενοι,εν Κυρίω προσαγορεύομεν
     Διαφυλλάτοι αυτήν Κύριος ο Θεός άνοσον, υγιά και ανωτέραν πάσης καιρικής περιστάσεως. ημείς και προλαβόντες, ευγενέστατε άρχων, την εγράψαμεν εξιστορήσαντες άπαντα τα διατρέξαντα δυστυχήματα των πέριξ χωρίων και τούτου του αγιωνύμου τόπου τα ήδη εξεκολουθούντα δεινά και επικίνδυνα, τα οποία (ο μη γένοιτο) επαπειλούσι την παντελή ερήμωσιν τούτου ημών του Αγίου Τόπου. 

 Δια τούτο και επίτηδες απεστείλαμεν προ ημερών δύο πατέρας εκ των ενταύθα προς τε την ευγένειάν σας με γράμματα της Κοινότητος και πρός τον τιμιώτατον κύριον Ιωάννην Χριστοδούλου (ον και ολοψύχως ευχόμεθα), ιδεάσαντες και τον πανοσιολογιώτατον κύριον χαρτοφύλακα κυρ Νικηφόρον Ιβηρίτην, δια να συνδράμη και τας εξαιτήσεις μας. Ήδη δε και αύθις τυχόντες οκαζίων τον επίτηδες παρά του Καπετάν Ρήγα αποστελλόμενον καπετάν Στέριον λεγόμενον με γράμματα προς την ευγένειάν του, δια να αποκομίση ιμνάτι εις τους Βίγλας του Αγίου Όρους το από άντικρυ του Ολύμπου ελθόν και αριθμούμενον έως ανθρώπους πεντακόσιους με συμφωνίας λουφέδων. Διό και ημείς παρακαλούμεν όσον τάχιστα να προφθάση αυτή η δύναμις, δια να εξοστρακίσωμεν, τη βοηθεία της Κυρίας ημών Θεοτόκου, τους εχθρούς μας βαρβάρους, οπού μας φοβερίζουν καθημερινώς με την άφιξίν των και μελετώσιν τον τέλειον αφανισμόν και εξολόθρευσιν όλων των καλογήρων εκάστης τάξεως και πάντων των εν τω Όρει ευρισκομένων ορθοδόξων με θάνατον. Και αν αυτό το ιμνάτι δεν ήθελεν ευρεθή εδώ εις Κασσάνδραν, θέλητε προσπαθήσει να ειδοποιήσητε άντικρυ εις τον Όλυμπον δια να μας προφθάσωσι με τους ιδίους αυτούς σταλέντας, ή με άλλους, αν αυτοί εμίσευσαν, οπού ηθέλατε διορίσει εκ της νήσου, δια να μη γίνη τις αργοπορία και υποπέσωμεν εις κινδύνους ανιάτους. 

Και ταύτα μεν εν τοσούτω ευχετικώς τε και ικετευτικώς· είησαν δε τα έτη αυτής υγιεινά και σωτήρια. 
αωκα' Ιουνίου κε'. 

Της υμετέρας περιποθήτου υμίν ευγενείας 
Προς Κύριον διάπυροι ευχέται άπαντες οι εν τη κοινή συνάξει 
Προϊστάμενοι. 

     «Από Όλυμπον παρακαλούμεν, με οίον τρόπον δυνηθήτε, να μας προφθάσητε μπαρούτι και μένομεν χρεώσται δια την τιμήν τούτου, αποκρινόμενοι προς τον διακομίσαντα ενταύθα προς ημάς το ειρημένον μπαρούτι.
     «Περιμένομεν εισέτι το καΐκι, οπού εστείλαμεν δι' εύρεσιν μπαρουτίου, και κατ' αυτάς ερχόμενον, οπού σήμερον αύριον το προσμένομεν, θέλομε σας προφθάση και αμέσως, καθώς θέλητε μας ειδοποιήσει. 

 «Μούτλακ σας παρακαλούμεν να μας παρηγορήση με τζιπχανέν, δια να προφθάσωμεν και τους πεντακοσίους, οπού περιμένομεν εκ των αυτόθι, και άλλους πολλούς μας αρματολούς, οπού στέκονται αργοί, με το να μην έχουν φυσέκια». 

Δυστυχώς η βοήθεια που περίμενε ο Παπάς από τους οπλαρχηγούς του Ολύμπου και από τη νότια Ελλάδα δεν ήλθε, ενώ ο ίδιος δαπάνησε όλα τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του. Το ότι ο Σουλτάνος διόρισε διοικητή της Θεσσαλονίκης το Μεχμέτ Αβδούλ, άνθρωπο καταπληκτικής στρατιωτικής σταδιοδρομίας, επιτάχυνε το τέλος της Επανάστασης. Η άμεση γενική επίθεση κατά των επαναστατών με μεγάλη στρατιωτική δύναμη επέφερε την πτώση της Κασσάνδρας και την υποταγή της χερσονήσου του Λογγού (Σιθωνίας) και ολόκληρης της Χαλκιδικής. Απέμεινε ο Άθως. Η πολιτική του Αβδούλ τον έκανε να μην εκστρατεύσει αμέσως εναντίον του Αγίου Όρους, αλλά να προτείνει στους μοναχούς να συνθηκολογήσουν, πράγμα που το δέχθηκαν. Απελευθέρωσαν τον Χασεκή Χαλήλ Βέη, Τούρκο διοικητή του Όρους (Καϊμακάμη) και αυτός εξέδωσε αμέσως την ακόλουθη διαταγή προς τους μοναχούς της Μονής Εσφιγμένου, όπου είχε καταφύγει ο αρχηγός της Επανάστασης Εμμανουήλ Παπάς. 

«Προς τους Πατέρας της Μονής Εσφιγμένου, διαταγή. 
(Τ. Σ.). 
Εν είδει μουρασελέ σας γράφεται το παρόν εμού του Χασεκή Χαλήλ Βέη, Ζαπίτου του Αγίου Όρους· 

Προς εσάς άπαντας τους καλογήρους του μοναστηρίου Εσφιγμένου γνωστόν έστιν υμίν, ότι σήμερον επ' εδώ τοις Καρυαίς έφυγεν ο λεγόμενος Άρχοντας μετά του επαράτου και οπαδού του Νικηφόρου και ήλθον αυτού τους οποίους να τους πιάσηται και να μας τους στείλετε ομού και τον ηγούμενόν σας. Αν όμως και παρακούσητε εις τα γραφόμενά μου και δεν τους πιάσητε να μας τους στείλετε, ύστερον θέλετε μείνει αναπολόγητοι και εις το Δουβλέτι και εις εμένα. Προσέξατε καλώς να μη προφασισθήτε ακαίρως προφάσεις και ματαιολογίας, διότι εγώ κάνω το χρέος μου ως καλοθελητής του τόπου και του μοναστηρίου σας· όθεν και σεις δεν πρέπει να θελήσητε του αφανισμόν σας. Ούτω ποιήσατε εξ αποφάσεως και να μοί αποκριθήται εις τα γραφόμενά μου με τον ίδιον κομιστήν.

     1821 Νοεμβρίου 9, ημέρα Τετάρτη». 

Οι 19 λοιπές Αγιορείτικες Μονές απέστειλαν υπό αυτές τις συνθήκες την εξής επιστολή πρός τους Εσφιγμενίτες πατέρες: 
«Εις την πανοσιότητά σας άγιοι πατέρες του ιερού Κοινοβίου Εσφιγμένου.

     Χθες ο ενδοξώτατος ημών Χασεκή αγάς μας σας έγραψε μουσαρελέν, δια να πιάσητε ενέχερον τον Άρχοντα και τους λοιπούς, καθώς και ο ίδιος σας έγραψε. Λοιπόν σας γράφομε και ημείς οι των είκοσι Ιερών μοναστηρίων Προϊστάμενοι, οι εν τη ιερά συνάξει, να κάμητε το ίδιον, ομοφώνως δηλαδή, να μας τους φέρητε ενταύθα αναμφιβόλως, και τους ζητούμεν από εσάς αφεύκτως· και ιδού οπού στέλλομεν επίτηδες ανθρώπους δια να τους πάρουν. Και όσοι ακολουθούν τον Άρχοντα από τους εντοπίους Πατέρες, να αφήσουν τον Άρχοντα και επιστρέψουν εις τα κελλία των ειδέ και φανούν παρήκοοι, θέλουν υποπέσει εις οργήν μεγάλην, και θέλει χάσουν και τα οσπήτιά των. Ομοίως και όσοι κοσμικοί ευρίσκονται με αυτόν, όλοι να τον αφήσουν, διότι και αυτοί και όσοι άλλοι πιασθούν, έχουν να παιδεύωνται. Ταύτα προς είδησίν σας και μένομεν. αωκα΄ Νοεμβρίου ια΄ 
Άπαντες οι εν τη Κοινή Συνάξει των δεκαεννέα Ιερών μοναστηρίων του Αγίου Όρους Προϊστάμενοι». 

Όμως με τον ίδιο κομιστή του γράμματος διεμήνυσαν κρυφά στον Ηγούμενο του Εσφιγμένου και στον Άρχοντα Εμμανουήλ Παπά να φύγουν γρήγορα από το Όρος για να σωθούν. 

Πολλοί ιστορικοί μη γνωρίζοντας αυτή τη λεπτομέρεια ρίχνουν άδικα το λίθο του αναθέματος στους Αγιορείτες και στην Ιερά Κοινότητα. Οι τότε πατέρες έπραξαν το ίδιο που έκανε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄ για να αποφύγει μεγαλύτερο κακό. Αφόρισε με γράμμα τους αρχηγούς και συμμετέχοντες στην Επανάσταση για τα μάτια των Τούρκων, ενώ αμέσως έλυσε τον αφορισμό και έστειλε προφορικά την ευλογία του στους αγωνιστές. 

Ο Εμμανουήλ Παπάς ακολούθησε τη συμβουλή της Ιεράς Κοινότητας και εγκατέλειψε την Μονή Εσφιγμένου, μπήκε σ΄ ένα καράβι και πήρε την κατεύθυνση προς Ύδρα, έχοντας μαζί του το μικρό του γιο Γιαννάκη καθώς και το προσωπικό του αρχείο. Όμως οι μέχρι τότε κακουχίες, η κούραση αλλά και η απογοήτευση είχαν φθείρει την υγεία του Σερραίου επαναστάτη, με αποτέλεσμα να πάθει καρδιακή προσβολή και να πεθάνει πριν το καράβι φθάσει στην Ύδρα, στην οποία και θάφτηκε το σώμα του στις 5 Δεκεμβρίου του 1821 με τιμές στρατηγού. 

Άλλη μεγάλη μορφή του αγώνα, ο οπλαρχηγός Νικοτσάρας με άλλους 50 επαναστάτες βρήκαν επίσης καταφύγιο στη μονή Εσφιγμένου. Από κει επέστρεψαν κατά τα τέλη Ιουλίου στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, σήκωσαν την Ελληνική σημαία στα καράβια που συγκεντρώθηκαν και άρχισαν τις επιθέσεις.  

Πηγή: Ιστοσελίδα Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
Διαβάστε περισσότερα...

Ο πρώτος άνθρωπος (στη νεότερη ιστορία) που πέταξε..ήταν Έλληνας;!

Τώρα έρχονται στο φως μυστικά, φυλαγμένα για αιώνες.Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή ΣΙΝΑΝ ΤΣΕΤΙΝ, ο πρώτος άνθρωπος, που πέταξε, ήταν Έλληνας.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος χρονογράφος και περιηγητής Evliya Celebi, στο φημισμένο δεκάτομο έργο, το Seyahatnâme – Βιβλίο των ταξιδιών, τον 17ο αιώνα  και, συγκεκριμένα, στις 8 Νοεμβρίου 1673, κάποιος, ονόματι Αχμέτ Τσελεμπί, πέταξε, με φτερά, που κατασκεύασε ο ίδιος, από τον Πύργο του Γαλατά, απέναντι, στην "Ασιατική" ακτή της Κωνσταντινουπόλεως.


Ο, τότε, Σουλτάνος Μουράτ ο Δ.΄, για το κατόρθωμά του αυτό, του προσέφερε ένα κουτί με χρυσές λίρες και τον εξόρισε στο Αλγέρι (δεν αναφέρεται γιατί). Πρόσφατα, ο Sinan Cetin, καθηγητής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο «BILGI» της Κωνσταντινουπόλεως, ανακοίνωσε, πως, βάσει των τελευταίων ερευνών, προκύπτει, ότι o άνθρωπος αυτός δεν ήταν Τούρκος, αλλά Ρωμιός και το πραγματικό του όνομα ήταν Αρσένιος Τσελέπης, γιος του Σάββα και της Ελισάβετ Τσελέπη, από τα Ταταύλα.Η Δύση απέκρυψε το κατόρθωμα αυτό, όπως και οι Τούρκοι απέκρυψαν, για ευνόητους λόγους, την ιθαγένεια του Αρσένιου Τσελέπη.

Οι Δυτικοί, μέχρι σήμερα, θεωρούν, ότι οι πρώτοι άνθρωποι, που πέταξαν, εκτός από τους μυθικούς Ίκαρο και Δαίδαλο, ήταν οι αδελφοί Joseph Michel και Jacques Etienne Montgolfier, το 1783.
Το τολμηρό αυτό επίτευγμα έγινε, από τον ΄Ελληνα Αρσένιο Τσελέπη, το 1673, δηλαδή, 146 χρόνια πριν από τους αδελφούς Montgolfier, και, μάλιστα, στις 8 Νοεμβρίου, την ημέρα της εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.


Παναγιώτης Χαβαράνης

Πηγή:romnios.gr
defencenet.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ενδιαφέρον Ιράκ για εκπαίδευση στην Ελλάδα σε στρατιωτική τεχνογνωσία

Επιμέλεια : Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗΣ 

Εξειδικεύει το Ιράκ το ενδιαφέρον του για να  εκπαιδευτεί στρατιωτικό προσωπικό του από Έλληνες στην εξουδετέρωση βομβών με ρομπότ και άλλες τεχνικές,καθώς όχι μόνο συνεχίζεται αλλά αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός στην χώρα αυτή από τις βομβιστικές επιθέσεις κατά πολιτών.Μόνο τις τελευταίες 100 ημέρες έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άτομα!

Η αρχική θετική εικόνα διαμορφώθηκε σε επίδειξη που έγινε προ ημερών στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Μεγάλο Πεύκο ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Ιρακινού Υπουργείου Άμυνας, στρατηγού  Mohan Hafith Fahad Al - Frage, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Η επίδειξη έγινε παρουσία της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Φώφη Γεννηματά η οποία έδωσε εντολή στον Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο  Αθανάσιο  Τσέλιο,  να δώσει την δέουσα υπηρεσιακή συνέχεια μετά το ενδιαφέρον για λεπτομέρειες που εκδήλωσαν οι Ιρακινοί για την μέθοδο που εφαρμόζουν οι Ελληνες στρατιωτικοί. Πιό έντονο ήταν το ιρακινό ενδιαφέρον για το  γερμανικής κατασκευής ''ρομπότ'' Theodore ( ''Θόδωρος'') που είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο μέσο  του Μηχανικού για την ανίχνευση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών βαρέως τύπου σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους , οχήματα και άλλα παγιδευμένα μέσα.  
"Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει  τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράκ", διαβεβαίωσε τότε η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας τον Ιρακινό αξιωματούχο,που κατά τις πληροφορίες που συγκεντρώνει η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι δίνει συνέχεια.Και αυτό προφανώς διότι είναι σαφώς καλύτερο να μάθουν οι ιρακινοί στρατιωτικοί στην πράξη και μάλιστα από συναδέλφους τους στρατιωτικούς τις εφαρμογές επί του πεδίου, παρά από τα ...προσπέκτους ή από απλούς πολιτικούς υπαλλήλους των εταιριών.

Η επίδειξη του  ρομπότ - ένα από τα διάφορα ειδικά μέσα που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις - έγινε  στο πλαίσιο παρουσιάσεων προκειμένου να εξευρεθούν τυχόν πεδία συνεργασίας στην παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας οργάνωσης ακόμα και παροχής στρατιωτικού υλικού ( δωρεάν μεταχειρισμένου  ή  πώληση καινούργιου).

Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Αθήνα είχε δωρίσει  ρωσικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα BMP.

 3.000 νεκροί σε 3,5 μήνες!

Στο μεταξύ 48  άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 226 τραυματίστηκαν στην σειρά βομβιστικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν σε διάφορες πόλεις του Ιράκ και κυρίως στην πρωτεύουσα Βαγδάτη, τις τελευταίες ώρες. Οι εκρήξεις στη Βαγδάτη σημειώθηκαν στις περιοχές Σαίπ, Χουρίγια, Σούρτα Αλ Ραμπία και Χαμπίμπιγια.Στην βομβιστική επίθεση που εξαπολύθηκε προχθές στην πόλη Σελαχαντίν έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι εκ των οποίων οι 9 αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στις εκρήξεις που σημειώθηκαν από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα στο Ιράκ έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000  άνθρωποι.

Οι απειλές αυτού του τύπου είναι όχι μόνο συχνές αλλά και πολλών μορφών στο Ιράκ  από την εποχή ακόμα της αμερικανικής επέμβασης. Το ίδιο γίνεται και τώρα στην φάση της ανασυγκρότησης της χώρας.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Τιμήθηκαν δύο ήρωές μας , πεσόντες πριν 44 έτη!

Μέσα σε μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, η Πολεμική Αεροπορία, οι Ενώσεις Αποστράτων, η αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι στο χωριό Καμινάκι του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου τίμησαν τη μνήμη των δύο αεροπόρων που βρήκαν το θάνατο στις 30 Ιανουαρίου 1969, όταν τα δύο αεροσκάφη F-84F με τα οποία πετούσαν, συνετρίβησαν στην κορυφή του όρους Δίκτη.

Μια επιτύμβια πλάκα, με τα ονόματα των δύο πιλότων θα θυμίζει για πάντα τη θυσία τους...Ο υποσμηναγός Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος με καταγωγή από την Πάτρα και ο ανθυποσμηναγός Αντώνιος Πιπεράκης με καταγωγή τα Ακούμια Ρεθύμνου, πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας, πριν από 44 ολόκληρα χρόνια, όμως το τραγικό αυτό γεγονός επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όταν ένας κάτοικος της περιοχής βρήκε τυχαία μέσα σε ένα θάμνο την κάσκα ενός εκ των χειριστών.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του prismanews.gr αμέσως ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους δύο αεροπόρους, με τη συνεργασία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Ηρακλείου, του ΓΕΑ, του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε στο πιο κοντινό χωριό, από το σημείο της συντριβής
prismanews.gr - onalert.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Θα επαναλειτουργήσει ρωσική ορθόδοξη Εκκλησία στην Πόλη!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα πρωτοστατήσει στην πρώτη λειτουργία της ρωσικής Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία - η οποία βρίσκεται στο Καράκιοϊ στην περιοχή Γαλατά - στις 2 Αυγούστου, η οποία παρέμεινε κλειστή από το 1972.

Η ρωσική Εκκλησία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατεδάφισης, αν και προς το παρόν η σχετική απόφαση, που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης/αναμόρφωσης της περιοχής του Γαλατά (Galataport),  ανασταλεί.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Προκαλούν οι μογγόλοι στην Κύπρο μας..

Σε επιφυλακή από την περασμένη 25/7/2013 μέχρι και το Σάββατο 27/5/2013, βρίσκονταν τουρκικά πλοία στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ ένα από αυτά ανέκοψε μάλιστα την πορεία ιταλικού πλοίου που ενεργούσε για λογαριασμό της Cyta.
Τις προθέσεις τους, αναφορικά με την αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ και γενικότερα τις εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο, δείχνουν ολοένα και με πιο έντονο τρόπο οι Τούρκοι, σε μία προσπάθεια να στείλουν μηνύματα τόσο προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και προς τους διεθνείς «παίκτες» του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πολίτης», το ιταλικό πλοίο «Odin Finder», ενώ εξερχόταν από του σημείου που συναντούνται τα οικόπεδα 7 και 1 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες για την πόντιση ειδικού καλωδίου της Cyta, προσεγγίστηκε από πυραυλάκατο του τουρκικού πολεμικού στόλου, η οποία είχε ξεκινήσει από την κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Το τουρκικό πλοίο, ζήτησε από τον καπετάνιο του ιταλικού πλοίου να σταματήσει τις εργασίες του, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε εισέλθει στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας.

Το ιταλικό πλοίο προσπάθησε να συνεχίσει τις εργασίες του, αλλά η πυραυλάκατος ανέκοψε την πορεία του, αναγκάζοντάς το σε ελιγμό, ενώ διενεργούσε συνεχώς κύκλους γύρω από το ιταλικό πλοίο.
Αμέσως το ιταλικής σημαίας πλοίο επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας οδηγίες.

Το ίδιο απόγευμα συγκλήθηκε εκτάκτως σύσκεψη από τον αρχηγό του ΓΕΕΦ, ο οποίος και ενεργοποίησε το κέντρο ελέγχου κρίσεων.

Τελικά το ιταλικό πλοίο επέστρεψε και με κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά, σταμάτησε κοντά στις ακτές της Πάφου, όπου και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η τουρκική πυραυλάκατος παρέμεινε στα ανοικτά της Πάφου, προκειμένου να εμποδίσει τυχόν νέα προσπάθεια του πλοίου να επιστρέψει στην περιοχή, ενώ λίγες ώρες μετά εμφανίστηκε στην ίδια περιοχή δεύτερο πολεμικό πλοίο, το οποίο παρέμεινε στην περιοχή μέχρι το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει ήδη προβεί σε διαβήματα, καταγγέλλοντας τις τουρκικές προκλήσεις στις πρεσβείες των ΗΠΑ και της Ιταλίας.


http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art_id=127348&catid=31
Διαβάστε περισσότερα...

Περίεργες κινήσεις...Μικρό "οπλοστάσιο" έκρυβε το φουσκωτό...

Αλλεπάλληλες συλλήψεις και προσαγωγές μετά τον εντοπισμό φουσκωτού  που έκρυβε από χειροβομβίδες και σφαίρες αντιαρματικούς όλμους. Η υπόθεση αποτελεί την καλύτερη απάντηση στα τουρκικά ψεύδη για “υπόθαλψη τρομοκρατών” στην Ελλάδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι άνδρες του λιμενικού εντόπισαν ένα σκάφος 7 περίπου μέτρων να κινείται ανάμεσα στην Χίο και τις Οινούσσες. Περιπολικό του λιμενικού έφτασε γρήγορα στο σημείο και το ακινητοποίησε.

Όπλα και εκρηκτικά μέσα στο φουσκωτό
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αντιαρματικοί όλμοι, 4 χειροβομβίδες, 2 πιστόλια, 200 σφαίρες, καθώς και εκρηκτικοί μηχανισμοί. Οι δύο Έλληνες και οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν και το φουσκωτό τους, οδηγήθηκε στο λιμάνι του νησιού.

Κατά την ανάκριση των δύο αλλοδαπών, προέκυψε πως αυτοί ήταν Κούρδοι που ζούσαν στην Τουρκία. Όπως είπαν ζήτησαν από τους δύο Έλληνες να τους μεταφέρουν στην Τουρκία και εκείνοι δέχτηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Κούρδοι έδωσαν από 500€ στον κάθε Έλληνα για να τους οδηγήσουν στα Τουρκικά παράλια.

''Δεν γνωρίζαμε τι έκρυβε το φουσκωτό. Εμάς μας πλήρωσαν και δεχθήκαμε να τους πάμε'' ανέφεραν σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, οι δύο Έλληνες κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τη ''βροχή'' τουρκικών δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει δώσει καταφύγιο σε τρομοκράτες για επιθέσεις στην Τουρκία και τις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα ''Ζαμάν'' μάλιστα ισχυριζόταν ότι στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Λαύριο εκπαιδεύονται μέλη του επαναστατικού κόμματος απελευθέρωσης (DHKP/C), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, με τις ελληνικές αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρωταρχικός στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι Κούρδοι συλληφθέντες ανήκουν στο DHKP/C και έχουν πάρει μέρος σε τρομοκρατικές επιθέσεις. 


Πηγή


Σχόλιο Πελασγού : Κάποιοι προσπαθούν να εξαγάγουν τις δικές τους κρίσεις στην Ελλάδα..
Διαβάστε περισσότερα...

Πολυπολιτισμός στην Βρετανία..Δείτε ένα παλαιότερο συμβάν..

Ένας Αφρικανός μετανάστης, με δύο Πακιστανούς συνεργούς του έριξε οξύ χωρίς λόγο σε μια 44χρονη γυναίκα μπροστά στα δύο δίδυμα αγόρια της. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει για πάντα παραμορφωμένη. Ήταν μια ξεδιάντροπη, εγκληματική, ρατσιστική επίθεση που έγινε μάλιστα στο φως της ημέρας, με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες. Η επίθεση έγινε από τους τρεις αλλοδαπούς δράστες μόνο για να «διασκεδάσουν».

Σημείωση: Προσέξτε ότι και αυτό το έγκλημα έγινε μέρα μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει γίνει «μόδα», μετά την σφαγή του βρετανού στρατιώτη (που έπρεπε να ξεσηκωθεί όλος ο βρετανικός λαός και όχι τα μέλη κάποιων εθνικιστικών οργανώσεων). Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι κακοποιοί εγκατέλειψαν την περιοχή επιβιβαζόμενοι σε μια κόκκινη BMW. Στην "πολυπολιτισμική" Βρετανία σήμερα, οι «κακόμοιροι» μετανάστες που διαπράττουν φρικτά εγκλήματα έχουν ακριβά αυτοκίνητα.

Γράφει η βρετανική Mail Online…

Τα μέλη μιας συμμορίας που γελούσαν καθώς περιέλουζαν μια γυναίκα με οξύ ενώ πήγαινε μαζί με τα ηλικίας έξι χρονών δίδυμα στο σπίτι της από το σχολείο, φυλακίστηκαν σε συνολικά 44 χρόνια.

Οι επιτιθέμενοι ακούστηκαν να γελάνε, καθώς ψέκαζαν με οξύ την Βρετανίδα μητέρα που ούρλιαζε μπροστά στα δύο αγόρια της έξω από το Δημοτικό Σχολείο Upton Cross στο Upton Park, ανατολικά του Λονδίνου.


Μιλώντας μετά την επίθεση η γυναίκα, η οποία υπέστη φρικτά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα της, είπε: «είδα έναν άνδρα να με προσεγγίζει ο οποίος είχε μαζί του κάτι σαν μπουκάλι.

«Το έριξε πάνω μου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να με καίει. Άρχισα να φωνάζω: "Σας παρακαλώ βοηθήστε με! Σας παρακαλώ βοηθήστε με! ""

Ο 25χρονος Αφρικανός Yannick Ntesa, φέρεται να είναι αυτός που την ψέκασε και μετά μπήκε σε ένα κόκκινο BMW, μαζί με τον 28χρονο Abdul Motin, και τον 31χρονο Ahad Miah.

Η 44χρονη μητέρα, από το Plaistow, κατέφυγε στο σπίτι ενός γείτονα που της έριξε νερό πάνω στα ρούχα της που καίγονταν.

Από το οξύ κάηκε η τσάντα του γιου της, ενώ μία άλλη μητέρα επίσης υπέστη ελαφρά τραύματα από την επίθεση (έγινε στις 24 Μαρτίου 2011).

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Royal London Hospital και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα για εγκαύματα στο Chelmsford, Essex.

Υπέφερε 16 τοις εκατό χημικά εγκαύματα και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική θεραπεία.

Μετά από δίκη έξι εβδομάδων στο δικαστήριο Blackfriars Crown καταδίκασε τους Ntesa, Motno και Miah.πηγή: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

http://www.pentapostagma.gr/2013/07/blog-post_5066.html
Διαβάστε περισσότερα...

Έλληνας επιστήμονας βρήκε πώς να παράγουμε ηλεκτρισμό μέσω..των ούρων!

Εκπληκτικές ανακαλύψεις που αλλάζουν τη ροή της επιστήμης ή απλά δημιουργηθούν νέες αγορές για την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα «έξυπνο» χειρουργικό νυστέρι μπορεί να ανιχνεύσει μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα καρκινικούς ιστούς αποφεύγοντας την επέμβαση σε υγιείς ιστούς, δίνοντας πολλές υποσχέσεις για πιο ακριβείς και αποτελεσματικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ένα όπλο υψηλής τεχνολογίας, μετατρέπει οποιονδήποτε σε σκοπευτή άριστης ποιότητας καθώς δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί ακρίβεια βολής ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου..

H σημαντικότερη ανακάλυψη, όμως, αφορά στη χρήση των ανθρώπινων αποβλήτων. Κύπριος επιστήμονας , ο Δρ. Ιωάννης Ιερόπουλος έχει καταφέρει να ανακαλύψει τον τρόπο μέσω του οποίου τα ανθρώπινα απόβλητα (ούρα) μπορούν να μετατραπούν απευθείας σε ηλεκτρισμό. Μία ανακάλυψη που δείχνει για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες των Ελλήνων επιστημόνων. Η πρώτη της εφαρμογή είναι η φόρτιση της μπαταρίας των κινητών τηλεφώνων μέσω της πρωτοποριακής αυτής συσκευής.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...

Γέροντας Σωφρόνιος : "διασώζει τὴν Ἐκκλησία ἡ ἀνδρεία τῶν γυναικών, ἡ αὐτοθυσία τους, ἡ ἑτοιμότητά τους γιὰ κάθε εἴδους παθήματα"

Ἂν ἡ γυναίκα ἐργάζεται ἐξίσου μὲ τὸν ἄνδρα, τότε πάλι καταργεῖται ἡ δικαιοσύνη, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα στὴν οἰκογένεια, παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία, βαστάζει καὶ ἄλλα βάρη, ἐπιπρόσθετα καθήκοντα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν. Θὰ νόμιζε κάποιος ὅτι, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα βαρύνεται ἀπὸ μεγαλύτερες εὐθύνες καὶ ἀσκεῖ πολυπλοκότερο ρόλο, σὲ αὐτὴν πρέπει νὰ ἀνήκει τὸ προνόμιο νὰ «κατευθύνει» τὴν οἰκογένεια. Ἀσφαλῶς κάποιος πρέπει νὰ κατευθύνει τὴν οἰκογένεια, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο ἀνθρώπινο καθίδρυμα. Ἔτσι, σὲ πολλὲς οἰκογένειες ἀνακύπτει ἡ πάλη γιὰ ἐξουσία, ποὺ πολὺ συχνὰ γίνεται καταστροφικὴ γιὰ τὴν οἰκογένεια. Συνεπῶς, ὅπου καὶ ἂν στρέψουμε τὴν προσοχή μας, παντοῦ βλέπουμε ὑπερβολικὰ πολύπλοκα προβλήματα, καὶ δὲν πλησιάσαμε ἀκόμη στὴν ἐπίλυσή τους.
Ἔκανα τὶς λίγες αὐτὲς παρατηρήσεις, γιὰ νὰ δῶ τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως τὰ βλέπει ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων. Νομίζω ὅμως ὅτι ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ βλέπουμε ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν προσέχουν. Θεωροῦμε ὅτι τὸ σπουδαιότερο θέμα γενικὰ γιὰ κάθε ἄνθρωπο εἶναι τὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ποιὸς εἶναι ὁ προορισμός του; Γιατί καὶ γιὰ ποιὸ λόγο ἐμφανίστηκε στὸν κόσμο; Ποιὸς σκοπὸς ὑπάρχει μπροστά του; Ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεώς του; Ἂν δὲν ἀπαντήσουμε στὰ ἐρωτήματα αὐτά, δὲν θὰ μπορέσουμε ποτὲ νὰ λύσουμε τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε οὔτε σὲ ἕνα ἐπίπεδο. Εἶναι ἀδύνατον γιὰ παράδειγμα νὰ ἐπιτύχουμε ἀληθινὰ δίκαια δομὴ τῆς κοινωνίας χωρὶς τὴ γνώση αὐτή. Δὲν μποροῦμε νὰ...
λύσουμε τὸ πρόβλημα τῆς κρατικῆς ὀργανώσεως, ἂν δὲν ἔχουμε ἀπάντηση στὸ κύριο αὐτὸ ἐρώτημα. Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γράφεται μὲ ἄσκοπη περιδίνηση, παράλογους πολέμους, ἄδικη καταπίεση τοῦ ἰσχυροῦ ἐπάνω στὸν ἀσθενῆ, ὅπως βλέπουμε στὸ ζωϊκὸ κόσμο. Συνεπῶς, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Τὴν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ τὴν παίρνουμε ἀπὸ τὴν Ἅγια Γραφή: «Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ… ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς» (Γέν. 1,27). Καὶ λίγο πιὸ κάτω διαβάζουμε: «Ἐπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γέν. 2,7).
Ἂν λοιπὸν ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα ὡς ἑνιαία ἀνθρωπότητα, τότε εἶναι φυσικὸ ὅτι τὸ θέμα τῆς σχέσεως μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἦταν καὶ θὰ εἶναι πάντοτε ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ζωτικὰ θέματα. Ἂν στρέψουμε τὴν προσοχή μας στὰ φυσικὰ χαρίσματα τῆς γυναίκας καὶ τὰ συγκρίνουμε μὲ τὰ ἀντίστοιχά τους στὸν ἄνδρα, θὰ δοῦμε ἀπὸ τὴν μακρόχρονη πείρα ὅτι τὰ χαρίσματα αὐτὰ εἶναι ποικίλα· κάποτε συμπίπτουν, ἐνῶ κάποτε γίνονται συμπληρωματικὰ τὸ ἕνα τοῦ ἄλλου. Γνωρίζουμε ἐπίσης ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι στὴν Ἀνατολή, ὅπου γεννήθηκαν ὅλες οἱ μεγάλες θρησκεῖες, ἡ κυριότητα τοῦ ἄνδρα ἐπάνω στὴ γυναίκα ἦταν ὑπερβολικὰ ἰσχυρή. Ἡ γυναίκα στὴ συνείδηση τῆς Ἀνατολῆς ἦταν κατὰ κάποιο τρόπο κατώτερο ὄν. Ἀκόμη καὶ στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε παρόμοια χωρία, ὅπως γιὰ παράδειγμα: «ΟΙ δὲ ἐσθίοντες ἤσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικὼν καὶ παιδίων» (Ματθ. 14,21). Ἐλάμβαναν ὑπ’ ὄψιν μόνο τοὺς ἄνδρες, ἐνῶ τὶς γυναῖκες οὔτε καν τὶς μετροῦσαν. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ βλέπουμε μόνο στὴν Ἀνατολή.
Ἔτυχε νὰ διαβάσω, ὅταν ἤμουν νέος, κάποιες στατιστικὲς ποὺ ἔκαναν μερικοὶ Γερμανοὶ μορφωμένοι ἄνθρωποι γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἄνδρα καὶ τὸν ρόλο τῆς γυναίκας στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ πολυμαθεῖς αὐτοὶ Γερμανοὶ παρουσίαζαν τὰ κατορθώματα τοῦ ἄνδρα ὡς ἄκρως σημαντικὰ (παρομοιάζοντάς τα ὡς ὅρη ὑψηλά), ἐνῶ ἀπὸ τὰ κατορθώματα τῆς γυναίκας σημείωναν μόνο μερικὰ ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως γράφτηκαν στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ.
Μοῦ φαίνεται ὅτι ἡ παρεξήγηση αὐτὴ ἐμφανίστηκε ὡς συνέπεια τῆς ἀπώλειας τῆς συνειδήσεως ἐκείνης, ποὺ περιέχεται στὴ Γραφή: «Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα Θεοῦ… ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς» (Γέν. 1,27).
Αὐτὸ τὸ ξεχνοῦν ὄχι μόνο οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιες οἱ γυναῖκες. Γιὰ νὰ διορθώσουμε λοιπὸν τὴ ζωή μας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδά της, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ὀφείλουν οἱ γυναῖκες νὰ ἀνυψωθοῦν μὲ τὸ πνεῦμα καὶ νὰ φανερώσουν στὸν κόσμο τὴν αὐθεντικὴ ἀξία τους, τὸν ὑψηλὸ ρόλο τους. Γιὰ τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία τὸ θέμα τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας γίνεται κάθε χρόνο διαρκῶς ὀξύτερο.
Βλέπουμε ὅτι στὶς χῶρες ὅπου ὁ ἄθεος κομμουνισμὸς διεξάγει ἀνοικτὴ πάλη ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἐφαρμογὴ κάθε εἴδους ἐκβιασμῶν, διασώζει τὴν Ἐκκλησία ἡ ἀνδρεία τῶν γυναικών, ἡ αὐτοθυσία τους, ἡ ἑτοιμότητά τους γιὰ κάθε εἴδους παθήματα. Παντοῦ παρατηροῦμε ὅτι οἱ γυναῖκες στὶς Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερο ποσοστό. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι στὶς Ἐκκλησίες κατὰ τὶς ἀκολουθίες οἱ γυναῖκες συνιστοῦν τὴν πλειονότητα, κάποτε τὰ τρία τέταρτα, κάποτε ὅμως καὶ περισσότερο. Ἂν τώρα ὅλες οἱ γυναῖκες ἀποχωροῦσαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τότε αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει, γιατί οἱ ἄνδρες ποὺ ἐκπληρώνουν ὑψηλὴ ποιμαντικὴ διακονία, κατέχοντας ὑψηλὲς ἱεραρχικὲς θέσεις, θὰ ἔμεναν ὀλιγάριθμοι καί, μὲ ἁπλὰ λόγια, θὰ ἦταν γι’ αὐτοὺς ἀπὸ ὑλικῆς πλευρᾶς ἀδύνατον νὰ διατηρήσουν τὴν Ἐκκλησία.
Συνεπῶς ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία εἶναι μεγάλος, καὶ ὅλοι μας πρέπει νὰ σκεφτοῦμε τὸ φαινόμενο αὐτό. Στὴ χριστιανική μας διδασκαλία γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μιλώντας θεολογικά, ἡ γυναίκα παρουσιάζεται στὸ ἴδιο ἀκριβῶς μέτρο ὡς ἄνθρωπος, ὅπως καὶ ὁ ἄνδρας. Οἱ δυνατότητες τῆς διακονίας της μέσα στὴν ἱστορία εἶναι ἀπεριόριστες. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος σαρκώθηκε ἀπὸ γυναίκα καταδεικνύει ὅτι ἡ γυναίκα δὲν εἶναι καθόλου μειωμένη ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ.
Ἀποσπάσματα ἀπό: Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Τὸ Μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ, 2010


http://imverias.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9783.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/07/blog-post_5469.html
Διαβάστε περισσότερα...

Παρανομίες σε ΑΕΙ..

Σε ΑΕΙ που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες, πλήθος συγγενών καθηγητών, υπάλληλων κ.λπ. Αυτές έγιναν από προϊστάμενους, διοικήσεις, κ.λπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι, το συγκεκριμένο ΑΕΙ θα μπει στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπαλλήλων!! Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία. Εκλέγουν υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συνδικαλιστές κ.λπ. Επομένως έχουν πλήρη κάλυψη. Όλους αυτούς πρέπει να τους στείλουν αμέσως στον Κορυδαλλό. Με την διαθεσιμότητα θα «την πληρώσουν» οι έξω από τις "φαμίλιες". Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, είναι δυνατόν να ζητά το Υπουργείο εσωτερική αξιολόγηση; Δεν χρειάζεται διαθεσιμότητα, να σταλούν στον Κορυδαλλό για εγκλήματα κατά του Δημοσίου συμφέροντος. Αν το κάνουν, θα αδειάσει το ΑΕΙ και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα θα τους σώσει από τις ποινικές ευθύνες ή ακόμη χειρότερα να παραμείνουν στην θέση τους και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εκτός οικογενειοκρατίας. Μπορείτε να δείτε στην απογραφή υπαλλήλων που έκανε το υπουργείο, να έχουν τα ίδια επώνυμα -αν και θα δείτε μέρος μόνο των ημετέρων- ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ΑΕΙ. Θα δείτε να γίνονται υπάλληλοι στα 60 τους, πρώην συναλλασσόμενοι με το ΑΕΙ κ.λπ. Εκτός, εάν η κυβέρνηση με προκάλυμμα την διαθεσιμότητα υπάλληλων στο συγκεκριμένο ΑΕΙ, διασώσει τους παράνομους. Ε, όχι και έτσι, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»!. Η κοροϊδία και κουτοπονηριά σε τέτοιο σημείο, είναι πλέον εμετική. Επιβάλλεται να σταλούν εισαγγελείς και επιθεωρητές τάχιστα. Τέλος πια στα τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις

ΠΕΤΡΟΣ


Από σχόλιο στην ανάρτησή μας http://ellinonpaligenesia.blogspot.gr/2013/06/blog-post_4715.html
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Τα.."Πυθαγόρεια Έπη"

«Χρυσά Έπη» του Πυθαγόρα ονομάζονται οι 71 στίχοι που απήγγειλαν κάθε μέρα οι «Πυθαγόρειοι σπουδασταί του Ομακοείου».

Οι στίχοι αυτοί ήσαν η βάση της ηθικής και θεολογικής διδασκαλίας του μεγάλου Μύστη, οι οποίοι διασώθηκαν και μας μεταδόθηκαν από τους μεταγενέστερους.

Δεν γνωρίζουμε εάν τα Χρυσά Έπη έχουν γραφεί από τον μεγαλόπνοο φιλόσοφο.

Είναι όμως συγκεντρωμένα στο έργο των Νεοπυθαγορείων φιλοσόφων Πορφύριου και Ιάμβλιχου, του τέλους του +3ου αιώνα.

Από τα Χρυσά Έπη, τα οποία καλούνται και «ακούσματα» ή «σύμβολα», θα παραθέσουμε και θα ερμηνεύσουμε έναν μικρό αριθμό από αυτά, από τα οποία εξάγεται η μεγάλη διαχρονική τους σπουδαιότητα:

* «Θεόν μεν δαιμόνων προτιμάν, ήρωας δε ανθρώπων, ανθρώπων δε μάλιστα τους γονείς.»

Να τιμάς τον Θεό περισσότερο από τις κατώτερες θεϊκές οντότητες (οσίους), τους ημίθεους περισσότερο από τους θνητούς και τους γονείς περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους.

* «Σπονδάς ποιείσθαι τοίς θεοίς κατά το ούς τών εύ ακουσμάτων»

Να τιμάς τους θεούς και να τους υμνείς με μουσική ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονία και η ψυχική ανάταση.

* «Αποδημούντα εν τοίς όροις ανεπιστρεπτείν»

Ο μέλλων να αποδημήσει από αυτόν τον κόσμο, να μη σκέπτεται την παρούσα ζωή, ούτε τις ηδονές της και να μη θλίβεται για αυτό.

* «Ιερόν συμβουλή»

Έχεις την ιερή υποχρέωση να παρέχεις τη συμβουλή και τις γνώσεις σου για την πρόοδο και βελτίωση του ατόμου και της ανθρωπότητας.

* «Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε πράττειν»

Να μη ομιλείς ούτε και να πράττεις τίποτα όταν είσαι οργισμένος. Ο ήρεμος νους, η πνευματική διαύγεια και η ψυχική ηρεμία, είναι οι καλλίτεροι σύμβουλοι του ατόμου.

* «Εκάστοτε ταύτα λέγειν εις τον οίκον εισιών: Τι παρέβην; Τι δ’ έρρεξα; Τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;»

Κάθε φορά που επιστρέφεις στο σπίτι σου, να διερωτάσαι: Ποιό σφάλμα διέπραξα; Τι καλόν έπραξα; Τι παρέλειψα να πράξω από ό,τι ώφειλα να είχα πράξει;

* «Μη περιφέρεις εν δακτυλίω Θεού εικόνα»

Να μη φανερώνεις στους πολλούς και αδαείς την γνώμη σου για τον Θεό.

* «Ου τα πάντα τοίς πάσι ρητά»

Να μην αποκαλύπτεται η γνώση και τα μυστικά στους αμόρφωτους και στους αδαείς, διότι δεν μπορούν να τα κατανοήσουν και θα τα διαστρεβλώσουν.

* «Τας λεωφόρους μη βαδίζειν»

Να ακολουθείς τις γνώμες εκείνων που γνωρίζουν, των επαϊόντων και, όχι του απαίδευτου όχλου.

* «Μη ζυγόν υπερβαίνειν»

Να μην υπερβαίνεις το ίσον και το δίκαιον. Τα πάντα με μέτρο.

* «Μη λέγειν άνευ φωτός»

Να μην ομιλείς δυσνόητα.

* «Μη στέφανον τίλλειν»

Να μη μαδάς τον στέφανο (τους νόμους), δηλαδή να σέβεσαι και να υπακούς στους νόμους της πολιτείας.

* «Μη έχειν ομωροφίους χελιδόνας»

Να μη συναναστρέφεσαι φλύαρους ανθρώπους, διότι αυτοί δεν έχουν εχεμύθεια.

* «Μη το πυρ μάχαιρα σκαλεύειν»

Να μη προκαλείς την οργή των κρατούντων ή να μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Να καταπραΰνεις τους οργισμένους και όχι να τους ερεθίζεις.

* «Μη ραδίως την δεξιάν εμβάλλειν»

Να μη δίνεις εύκολα το δεξί σου χέρι εις τον πρώτο τυχόντα. Να μην εμπιστεύεσαι εύκολα, διότι μπορεί να σε βλάψουν.

* «Μη επί χοίνικος καθίζειν»

Να μην είσαι τεμπέλης και, να φροντίζεις εξ ίσου για το παρόν και το μέλλον.

* «Μη καρδίαν εσθίειν»

Να μη λιώνεις την καρδιά σου με στενοχώριες. Όχι στο άγχος που είναι πρόξενος τόσων ασθενειών και συμφορών.

* «Μη εσθίειν όσα μη θέμις»

Να μη τρως όσα δεν επιτρέπεται, δηλαδή όσα είναι αντίθετα σε ό,τι πιστεύεται ότι έχουν σχέση με την μετενσάρκωση στην οποίαν πίστευαν και δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι.

* «Κυάμων απέχεσθαι» ή «κυάμους αποστρέφεσθαι»

Να μη τρώγεις κουκιά ή, να αποφεύγεις τα κουκιά. Το «κυάμων απέχεσθαι», πρόκειται περί συμβολικού στίχου που αφορά την Κυάμωση (αιματό - λυση), την οποίαν ο μεγάλος Πυθαγόρας γνώριζε. Περιέβαλε αυτόν το στίχο με τον μύθο του τεμαχισμού και της ωμοφαγίας του σώματος του Ορφέως και του Διονύσου, της αθανασίας της ψυχής και της μετενσαρκώσεως.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι, «οι Αιγύπτιοι κουκιά δεν σπέρνουν καθόλου στην χώρα τους και όσα φυτρώνουν, ούτε ωμά τα τρώγουν, ούτε μαγειρεμένα. Οι δε ιερείς ούτε να τα ιδούν θέλουν, διότι νομίζουν ότι το όσπριο αυτό είναι ακάθαρτον».

* «Εμψύχων απέχεσθαι»

Η ακριβής θρησκευτική δοξασία του Πυθαγόρα είναι ελάχιστα γνωστή. Είναι βέβαιο ότι καθώς ήταν μυημένος στα Ορφικά Μυστήρια, στα Αιγυπτιακά και τα Μινωικά, πίστευε στην αθανασία της ψυχής και την μετεμψύχωση ή αναγέννηση αυτής. Η απέχθειά τους να τρώνε τροφές που προέρχονται από έμψυχα και η απαγόρευση που είχε επιβάλλει, οφειλόταν στην πεποίθησή του ότι, ήταν ενδεχόμενο να είχε μετεμψυχωθεί στο σώμα ζώου, ψυχή ανθρώπου.

Κατά την Ορφική διδασκαλία, η ψυχή εθεωρείτο ως «εκπεσών θεός», ήταν δε δυνατόν να ελευθερωθεί από την φυλακή του φθαρτού σώματος και να αποκτήσει εκ νέου την θεία υπόστασή της, με διαδοχικούς καθαρμούς, μυσταγωγικές τελετουργίες και μετενσαρκώσεις.

* «Σέβου και Τίμα τον Όρκον»

Κατά την Πυθαγόρειο διδασκαλία το ψέμα ήταν όχι μόνο απαγορευμένο, αλλά έπρεπε κάθε υπόσχεση να τηρείται και να εκτελείται οπωσδήποτε.

* «Σέβου τους ήρωας και τοις ευεργέταις των θνητών»

Οι ήρωες και οι ευεργέτες ήσαν οι παιδαγωγοί της ανθρωπότητας. Στην αρχαιότητα οι ήρωες και οι σοφοί είχαν τη θέση της λατρείας των σημερινών οσίων και αγίων.

* «Σφράγιζε τούς μέν λόγους εν σιγή, τήν δε σιγήν καιρώ»

Οι βεβιασμένοι λόγοι και οι πράξεις δίχως περίσκεψη, επιφέρουν την ανθρώπινη δυστυχία, έτσι αποφεύγουμε την πίκρα και τις στενοχώριες από τα ελαφρά λόγια και από τις ανάρμοστες πράξεις.

* «Μην δαπανάς περισσότερα των αναγκών σου, αλλά ούτε να σε κυριεύει η φιλαργυρία».

Ο φιλόσοφος φτάνει στην αυτάρκεια με την ολιγάρκεια. Οι ακρότητες φέρνουν ανησυχίες και απογοητεύσεις. Με οδηγό το μέτρο, τις αποφεύγουμε.

Αθήναι Φεβρουάριος 2013 Ελευθέριος Διαμαντάρας

diamantarasel
http://www.hellas-now.com/2013/07/blog-post_1912.html
http://arxaia-ellinika.blogspot.gr/2013/07/ta-xrysa-eph-twn-pythagoreiwn.html
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ


Βρίσκεται στο ύψωμα του Βασιλικού, που είναι χωριό περίπου 4 χιλιόμετρα ΝΑ του Κιάτου. Το θέατρο και το ρωμαϊκό λουτρό είναι τα επιβλητικότερα από τα ερείπια της αρχαίας Σικυώνας. Στο ανώτερο υψίπεδο, καθ' υπόδειξη του Δημητρίου του Πολιορκητή, κτίστηκε η ελληνιστική Σικυώνα. Εκεί, κατασκευάστηκε το θέατρο στα πρώτα μετά την ίδρυση της πόλης χρόνια περί το 303 π.Χ. στο προσφορότερο κοίλο, για την κατασκευή του, μέρος, ενώ ένα μέρος των κερκίδων λαξεύτηκαν σε βράχο. Παραπλεύρως του θεάτρου (ΒΔ) κατασκευάστηκε το στάδιο (το μήκος του στίβου είναι 207 περίπου μέτρα) από το οποίο σώζεται σε αρκετό ύψος ο αναλημματικός τοίχος της σφενδόνης. Από το θέατρο έχει ανασκαφεί η σκηνή, η ορχήστρα, μέρος των ειδωλίων, καθώς επίσης και οι δύο καμαροσκεπείς δίοδοι που οδηγούν προς το άνω διάζωμα. Αυτές διατηρούνται αρκετά καλά κι έχουν μήκος 16 μέτρων και μεγαλύτερο ύψος 2.60 μέτρα. Το πλινθόχτιστο ρωμαϊκό βαλλανείο διατηρείται πολύ καλά και έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο μέρος του, μετά την επισκευή του, σε Μουσείο. Επίσης έχουν αποκαλυφθεί τα θεμέλια του βουλευτηρίου της ελληνιστικής Σικυώνας, το οποίο ήταν ένα ευρύχωρο τετράγωνο οικοδόμημα 40,5Χ41,15 μέτρων, με τέσσερις σειρές από τέσσερις κίονες στο εσωτερικό. Τέλος το Γυμνάσιο, όπως αποκαλύφτηκε από τις τελευταίες ανασκαφές, είναι ένα μεγάλο τετράγωνο που χωρίζεται από τη φύση του εδάφους και την τεχνητή διαμόρφωσή του σε δύο επίπεδα. Το ανατολικό μέρος θεωρείται το κυρίως γυμνάσιο και έγινε από τον πατέρα του Αράτου, Κλεινία γύρω στα 280 π.Χ. Το πάνω μέρος (μήκους 70 μέτρων και πλάτους 32,50) θεωρείται μεταγενέστερη προσθήκη των ρωμαϊκών χρόνων. Άλλο αξιόλογο μνημείο είναι τα ερείπια του αρχαϊκού ναού, του 7ου αιώνα, στον περίβολο της αγοράς, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Αρτέμιδα ή τον Απόλλωνα.


https://www.facebook.com/GenousEL
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ!ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ!

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η «καρδιά» του Ποντιακού Ελληνισμού θα χτυπήσει στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα στον Πόντο.
Πανηγυρική θεία λειτουργία, προεξέχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις 15 Αυγούστου 2013 στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα του Πόντου.

Η Παναγία Σουμελά αποτελεί το σύμβολο της ποντιακής πίστης, αν και η πρώτη ονομασία της θαυματουργής εικόνας ήταν Αθηνιώτισσα.

Την εικόνα της Παναγίας Σουμελά αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά τον θάνατό του τη μετέφερε στην Αθήνα ο μαθητής του Ανανίας και τοποθετήθηκε σε περικαλλή ναό της Θεοτόκου. Έτσι αρχικά ονομάστηκε ως Παναγία η Αθηνιώτισσα.

Στο τέλος του 4ου αιώνα (380-386 μΧ), σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία η Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμα στους μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα, στη Αθήνα, και τους κάλεσε στην Εκκλησία.

Εκεί είδαν την εικόνα να σηκώνεται από το προσκυνητάρι, να βγαίνει από το παράθυρο και να πετάει προς τα ουράνια. Συγχρόνως, άκουσαν την Θεοτόκο να λέει: «Πηγαίνω στην Ανατολή. Προπορεύομαι στο όρος Μελά. Ακολουθήστε με...».

Οι μοναχοί την ακολούθησαν και στο όρος Μελά, στον Πόντο, όπου στάθηκε, κτίστηκε μεγάλος Ναός και Μονή. Έτσι η εικόνα πήρε την ονομασία Σουμελά από τη φράση «στου Μελά».

Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, μοναχοί έθαψαν την εικόνα, μαζί με άλλα κειμήλια. Με την ανταλλαγή, τα ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα, ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης. Η εικόνα επανήλθε στην Αθήνα και παρέμεινε στο Μουσείο έως το 1951. Τότε, το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» Θεσσαλονίκης πρότεινε το κτίσιμο ναού στις πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά Βέροιας.

Το  2010, 87 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ποντίων από τις πατρογονικές τους εστίες, επαναλειτούργησε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, με άδεια του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού. 


pontosnews.gr
defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Λαμπρή τελετή Πίστεως και προσκυνήσεως στον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα - μήνυμα Πούτιν

Σε μια βυζαντινής μεγαλοπρέπειας θρησκευτική τελετή ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προσκύνησε τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα ο οποίος μεταφέρθηκε από την Πάτρα σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλα τα κράτη του ορθόδοξου τόξου που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ (Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία) και έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα ενώ άγημα του ρωσικού Ναυτικού που έχει ως προστάτη τον Άγιο Ανδρέα, μετέφερε την σημαία του και ακούμπησε τον ιερό σταυρό για να λάβει την ευλογία του Αγίου σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή.

Με αφορμή τους εορτασμούς για τα 1.025 χρόνια από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για τη σπουδαιότητα και τη σημασία της Ορθοδοξίας στην ιστορία του ρωσικού λαού και περιέγραψε ως "συνεκτικό ιστό" το ομόδοξο των Ορθοδόξων.

"Η Ορθοδοξία μας ενώνει και μας δείχνει ότι οι ορθόδοξοι πρέπει να στηρίζονται μεταξύ τους" είπε ο Β.Πούτιν σε μια δήλωση που σίγουρα στα αυτιά των Ελλήνων ορθοδόξων που υποφέρουν ακούγεται ως μήνυμα ενθάρρυνσης και ελπίδας.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ρωσικό έθνος οφείλει ουσιαστικά τη δημιουργία του στην ορθόδοξη πίστη που μεταλαμπάδευσε το ελληνικό Βυζάντιο στους Ρώσους, καθώς, όπως ανέφερε «με την έλευση του χριστιανισμού, της ορθοδοξίας, άρχισε να δημιουργείται το ρωσικό έθνος και να δημιουργείται το ενωμένο ρωσικό κράτος».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που το άγημα του ρωσικού Ναυτικού πλησίασε και ακούμπησε την σημαία του που φέρει τον σταυρό του Αγίου Ανδρέα στον σταυρό που σταυρώθηκε ο Άγιος της Χριστιανοσύνης. Δάκρυα έτρεχαν στα μάτια των Ρώσων αξιωματικών, οι περισσότεροι από τους οποίους τους συγκεκριμένου αγήματος υπηρετούν σε πυρηνικά υποβρύχια.

Επίσης εκατομμύρια πιστοί έσπευσαν να προσκυνήσουν τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος μεταφέρθηκε από την Πάτρα στη Ρωσία και στις Ουκρανία, Λευκορωσία για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Στο Κίεβο, την πόλη που θεωρείται το λίκνο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού από εκεί ξεκίνησε ο εκχριστιανισμός των Ρώσων το 988 μ.Χ., όταν ο πρίγκιπας Βλαδίμηρος στα νερά του Δνείπερου ασπάστηκε τον χριστιανισμό, ο Β.Πούτιν έδειξε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είναι "ένα ορθόδοξο σώμα" και μίλησε για τη σημασία των πνευματικών και ιστορικών τους δεσμών.

«Είμαστε πνευματικοί κληρονόμοι των όσων συνέβησαν εδώ πριν από 1.025 χρόνια», τόνισε ο Πούτιν δίπλα στον Ουκρανό ομόλογό του Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Μάλιστα για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος προ ημερών διηγήθηκε πως στα παιδικά του χρόνια βαφτίστηκε κρυφά από τον ίδιο του τον πατέρα και η οικογένειά του ήταν αναγκασμένη να το κρύβει για να μην βλάψει τη δουλειά του πατέρα του. «Η μητέρα με βάφτισε ορθόδοξο χριστιανό δήθεν εν αγνοία του πατέρα μου που ήταν μέλος του κομμουνιστικού κόμματος. Δεν ήταν παράγοντας, εργαζόταν στο εργοστάσιο, ήταν ένα μικρό μέλος στο επίπεδο της οργάνωσης του εργοστασίου. Η μαμά μου δήθεν κρυφά από τον πατέρα μου με βάφτισε. Αυτός το ήξερε αλλά ποτέ δεν θέλησε δείξει ότι το ήξερε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα...